Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Het configureren van de groottelimiet voor PST- en OST-bestanden in Outlook

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 832925
Samenvatting
Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007 en Microsoft Office Outlook 2003 ondersteunen American National Standards Institute (ANSI) en de Unicode-persoonlijke mappen (.pst) en de bestanden met off line mappen (.ost). In dit artikel wordt beschreven hoe de volgende vier registervermeldingen zijn te gebruiken om de grootte van de PST- en OST-bestanden te beperken:
 • De registervermelding MaxFileSize
 • De registervermelding WarnFileSize
 • De registervermelding MaxLargeFileSize
 • De registervermelding WarnLargeFileSize
Opmerking De registervermeldingen WarnLargeFileSize en WarnFileSize Schakel Outlook om u te waarschuwen voordat u de maximale bestandsgrootte wordt bereikt.

De registervermelding MaxFileSize

De registervermelding MaxFileSize bepaalt de absolute maximumgrootte die met de PST- en OST-bestanden meegroeit. Nadat dit maximum is bereikt, wordt in Outlook een grotere omvang van het bestand niet toegestaan.

De registervermelding WarnFileSize

De registervermelding WarnFileSize bepaalt de maximale hoeveelheid gegevens die de PST- en OST-bestanden kunnen hebben. Nadat dit maximum is bereikt, mogen er zowel in het PST- als OST-bestanden geen gegevens meer toegevoegd worden. De grootte van het fysieke bestand kan echter nog steeds door interne processen worden verhoogd.

De registervermelding MaxLargeFileSize en de registervermelding WarnLargeFileSize verwijst naar een Unicode-indeling (nieuwe grote format)-bestand in de volgende tabel en de registervermelding MaxFileSize en de registervermelding WarnFileSize verwijzen naar een bestand opgemaakt ANSI (een eerdere indeling van Microsoft Outlook). De Unicode-waarden worden ingesteld in stappen van megabyte (MB), terwijl de ANSI-waarden worden ingesteld in bytes worden vermeld.

Outlook 2013 en Outlook 2010

NaamTypeGeldig gegevensbereikStandaard
MaxLargeFileSizeREG_DWORD0x00000001 – 0x0000C800 0X0000C800 51,200 (50 GB)
WarnLargeFileSizeREG_DWORD0x00000000 – 0x0000BE00 0X0000BE00 48,640 (47.5 GB)
MaxFileSizeREG_DWORD0x001F4400 – 0x7C0044000X7BB04400 2,075,149,312 (1.933 GB)
WarnFileSizeREG_DWORD0x00042400 – 0x7C0044000X74404400 1,950,368,768 (1.816-GB)

Outlook 2007 en Outlook 2003

NaamTypeGeldig gegevensbereikStandaard
MaxLargeFileSizeREG_DWORD0x00000001 – 0x0000C8000X00005000 20.480 (20 GB)
WarnLargeFileSizeREG_DWORD0x00000000 – 0x0000BE000X00004C00 19,456 (19 GB)
MaxFileSizeREG_DWORD0x001F4400 – 0x7C0044000X7BB04400 2,075,149,312 (1.933 GB)
WarnFileSizeREG_DWORD0x00042400 – 0x7C0044000X74404400 1,950,368,768 (1.816-GB)
Office-versieHet beleid voor de registervermeldingen bevindt zich in het volgende pad in Register-EditorDe gebruikersvoorkeuren voor de registervermeldingen bevindt zich in het volgende pad in Register-Editor
Outlook 2013HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\PST
Outlook 2010HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\PST
Outlook 2007HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PST
Outlook 2003HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PST
Meer informatie
Ga als volgt te werk om de maximale grootte van de PST- en OST-bestanden.

Opmerking De instellingen die worden beschreven in dit artikel van toepassing op zowel OST en PST-bestanden. Als u deze registerwaarden wijzigt, kan dit invloed hebben op de OST-bestanden die worden gebruikt met Exchange-modus met cache, automatisch archiveren en PST-bestand. bestanden. Als Outlook is geconfigureerd voor het downloaden van gedeelde mappen, wordt de inhoud van gedeelde mappen worden opgeslagen in het lokale bestand met off line Outlook-gegevens (.ost). Als de gedeelde mappen veel artikelen of grote bijlagen bevatten, kan de grootte van het OST-bestand aanzienlijk groeien. Outlook 2013 geïntroduceerd bovendien ondersteuning voor postvakken van de Site. Als een client voor Outlook 2013 in een omgeving met Microsoft Exchange Server 2013/Microsoft SharePoint 2013 werkt en machtiging voor de postbus van een site, wordt het postvak van de site wordt automatisch toegevoegd aan het profiel voor Outlook 2013. Als u gedeelde mappen downloaden is ingeschakeld, worden de postbusgegevens van de site naar het lokale OST-bestand gesynchroniseerd. Dit kan resulteren in het OST-bestand dat de limiet overschrijdt. Voor meer informatie over het instellen van de gedeelde mappen downloaden in Outlook klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
982697 Standaard worden gedeelde e-mailmappen gedownload in de modus in cache in Outlook 2010 en Outlook 2013

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging, maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up kunt terugzetten van het register, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Back-up maken en terugzetten van het register in Windows
 1. Klik op Starten klik vervolgens opuitvoeren.
 2. Typ in het vak openenRegedit, en klik vervolgens op OK.
 3. In het linker deelvenster, vouw Deze Computeren andthen uit HKEY_CURRENT_USER.
 4. Vouw Software, en vouw vervolgensbeleidsregels.
 5. Vouw Microsoftuit en vouw vervolgensOffice.
 6. Vouw 11.0 voor Outlook 2003 12.0 voor Outlook 2007 of 14.0 voor Outlook 2010 of 15.0 voor Outlook 2013 uit, en vouw vervolgens Outlook uit.
 7. PST-bestandop en klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknopMaxFileSize .
 8. Klik op wijzigenen typ vervolgens de waarde in het vak Waardegegevens .
 9. Klik op OK.
 10. Klik met de rechtermuisknop op WarnFileSizeen steps8 tot en met 9 herhalen.
 11. Klik met de rechtermuisknop MaxLargeFileSizeen repeatsteps van 8 tot en met 9.
 12. Klik met de rechtermuisknop WarnLargeFileSizeen repeatsteps van 8 tot en met 9.
Opmerking U moet de registerwaarden maken als deze nog niet bestaan. Als de registerwaarden nog niet bestaan, als volgt te werk om deze te maken.
 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, type Regedit, en klik vervolgens op OK.
 2. Vouw in het linkerdeelvenster volgende registersleutel:

  Voor Outlook 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Outlook
  Voor Outlook 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook
  Voor Outlook 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook
  Voor Outlook 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook
 3. Klik met de rechtermuisknop op Outlook, wijs Nieuw aan en klik vervolgens op sleutel. (De schermafdruk voor deze stap wordt hieronder vermeld).
  Schermafdruk van stap 3
 4. Type PST-BESTAND, en druk vervolgens op ENTER. (De schermafdruk voor deze stap wordt hieronder vermeld).
  Schermafdruk van stap 4
 5. Klik met de rechtermuisknop PST-bestand, wijs Nieuwaan en klik vervolgens op DWORD-waarde. (De schermafdruk voor deze stap wordt hieronder vermeld).
  Schermafdruk van stap 5
 6. Type MaxFileSize, en vervolgens op ENTER. (De schermafdruk voor deze stap wordt hieronder vermeld).
  Schermafdruk van stap 6
 7. Kies decimaal in het venster DWORD-waarde bewerken en typt u de waarde in het vak Waardegegevens en klik op OK.
  Opmerking1 GB = 1 * 1024 * 1024 * 1024 byte; 1 MB = 1 * 1024 * 1024 byte; 1 KB = 1 * 1024 bytes, in het volgende voorbeeld wordt voor 1GB. (De schermafdruk voor deze stap wordt hieronder vermeld).
  Schermafdruk van stap 7
 8. Herhaal stap 3 tot en met 7 om een andere DWORD-waarde WarnFileSize te maken.
 9. Herhaal stap 3 tot en met 7 om een andere DWORD-waarde MaxLargeFileSize te maken.
 10. Herhaal stap 3 tot en met 7 om een andere DWORD-waarde WarnLargeFileSize te maken en sluit vervolgens het register.

  Opmerking Voor het bulksgewijs implementeren van deze registersleutels op computers van eindgebruikers kan het hulpprogramma ORK worden gebruikt.
Automatiseren van het maken van het register op computers van eindgebruikers, gebruikt u ORK voor implementatiescenario's.
Het wordt aanbevolen dat de waarden tussen de registervermelding MaxFileSize en de registervermelding WarnFileSize en de waarden tussen de registervermelding MaxLargeFileSize en de registervermelding WarnLargeFileSize minimaal 5 procent (%) zodat interne processen gewoon doorgaan.

Als de waarde van de registervermelding MaxFileSize ooit de ANSI-2 gigabyte (GB) op het PST- of OST-bestanden overschrijdt, wordt de waarde genegeerd als de limiet van 2 GB om beschadiging te voorkomen. De standaardwaarde voor de registervermelding WarnFileSizeregistry wordt berekend tot 95% van de registervermelding MaxFileSize bedragen voor een Unicode-bestand, en blijft 1.950.368.768 bytes voor kleine ANSI-bestanden.

Opmerking U kunt de Unicode-limieten boven de waarden die worden weergegeven in de tabel instellen. Echter niet aangeraden dit te doen omdat de prestaties kan afnemen.

Als het OST- of PST-bestanden de limiet die is opgegeven in de limiet voor WarnFileSize of de registers WarnLargeFileSize is bereikt, wordt de functie comprimeren om te proberen te verkleinen van het bestand tot een bruikbaar niveau geactiveerd. Wanneer de limiet voor WarnFileSize of WarnLargeFileSize is bereikt, e-mailberichten kunnen niet worden verzonden (mits verzonden e-mailberichten worden opgeslagen in de map Verzonden Items) en items kunnen niet worden gekopieerd of verplaatst binnen het bestand. Als het bestand een PST-bestand dat wordt gebruikt voor AutoArchiveren is, niet de werking van AutoArchiveren. E-mailberichten kunnen echter worden verwijderd of gearchiveerd uit een PST-bestand of uit een OST-bestand dat wordt gebruikt als de standaardlocatie voor berichtbezorging.

Dit zijn enkele van de fouten die zich voordoen kunnen wanneer bestanden de maximumwaarden van de registervermeldingen bereiken:
 • Wanneer u probeert te verplaatsen van items naar een PST-bestand of een OST-bestand dat is de limiet is bereikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Kan de items niet verplaatsen. Het bestand <path>\<filename>.pst heeft de maximale grootte bereikt. Om de hoeveelheid gegevens in dit bestand, selecteert u enkele items die u niet meer nodig hebt en vervolgens definitief verwijderen.</filename> </path>
 • Wanneer e-mailberichten worden bezorgd in een PST-bestand of een OST-bestand dat de Exchange-modus met cache gebruikt en het bestand de limiet heeft bereikt, wordt de wizard Postvak opruimen gestart.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 832925 - Laatst bijgewerkt: 07/03/2016 16:10:00 - Revisie: 4.0

Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2013

 • kbconfig kbhowto kbmt KB832925 KbMtnl
Feedback