FIX: Er treden diverse problemen wanneer u de pagina wachtwoord wijzigen in IIS 6.0

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:833734
BelangrijkDit artikel bevat informatie over het bewerken van de metabase. Controleer voordat u de metabase bewerken of u een back-up herstellen kunt als er een probleem optreedt. Zie het onderwerp ' configuratie maken en terugzetten ' in de MMC (Microsoft Management Console) voor informatie over hoe u dit doet.
Samenvatting
De pagina wachtwoord wijzigen die deel van Microsoft uitmaken Internet informatieservices (IIS) 6.0 op Microsoft Windows Server 2003 systeem hebben meerdere problemen. U kunt deze problemen door oplossen installatie van de hotfix die wordt beschreven in dit artikel.
Symptomen
Treden de volgende problemen met het wachtwoord wijzigen pagina's die meegeleverd met Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 worden:
 • De eerste letter van de naam van de gebruikersaccount is afgekapt.
 • De domeinnaam is niet correct ingevuld.
 • U kunt wachtwoorden voor gebruikers waarvan de wachtwoorden moeten niet wijzigen. bij volgende aanmelding wijzigen.
 • U kunt wachtwoorden voor gebruikers waarvan de wachtwoorden niet wijzigen. verlopen.
 • U kunt wachtwoorden niet wijzigen in verschillende forests.
 • U kunt gebruikersnamen in de UPN-indeling gebruiken.
Oorzaak
De meeste problemen die gekoppeld aan de wijziging zijn Pagina wachtwoord optreden vanwege technologische beperkingen van actieve Directory Service Interfaces (ADSI) wanneer u ADSI gebruikt in een Active Server Pages Pagina (ASP) op een website.
Oplossing

Informatie over het servicepack

Verkrijgen om dit probleem oplossen door het meest recente servicepack voor Windows Server 2003. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
889100Het meest recente servicepack voor Windows Server 2003 verkrijgen
OpmerkingDe bestanden in deze hotfix zijn opgenomen in Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Dit hotfixpakket registreert automatisch Iispwchg.dll. U moet dit dll-bestand echter handmatig registreren als u Windows Server 2003 SP1 installeren. Zie de sectie 'Meer informatie' voor meer informatie.

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter bedoeld om alleen het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als u de hotfix downloaden, is er een sectie 'Hotfix downloaden beschikbaar' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

OpmerkingAls er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist is, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor deze specifieke hotfix komen. Bezoek de volgende Microsoft-website voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken:OpmerkingHet formulier 'Hotfix gedownload' geeft de talen waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is omdat een hotfix voor die taal beschikbaar.

Details voor het eerste pakket

Vereisten

Er gelden geen voorwaarden.

Opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw nadat u deze hotfix toepast.

Vervanging van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen andere hotfixes.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Het verschil tussen UTC en lokale tijd, gebruikt u deTijdzonetabblad in deDatum en tijditem in het Configuratiescherm.
 Microsoft Windows Server 2003 for Itanium-based Systems  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  29-Dec-2004 23:52           5,735 Achg.asp  29-Dec-2004 23:52           2,833 Aexp2b.asp  29-Dec-2004 23:52           2,841 Aexp4b.asp  22-Jun-2005 10:55 5.2.3790.354    56,832 Iispwchg.dll   IA64  22-Jun-2005 10:55 6.0.3790.354    21,504 W3comlog.dll   IA64  22-Jun-2005 10:55 6.0.3790.354   951,296 W3core.dll    IA64 Microsoft Windows Server 2003  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  26-Dec-2004 21:38           5,735 Achg.asp  26-Dec-2004 21:38           2,833 Aexp2b.asp  26-Dec-2004 21:38           2,841 Aexp4b.asp  22-Jun-2005 13:54 5.2.3790.354    28,672 Iispwchg.dll    22-Jun-2005 13:54 6.0.3790.354    9,728 W3comlog.dll    22-Jun-2005 13:54 6.0.3790.354   342,528 W3core.dll    
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem in de Microsoft-producten die worden vermeld is in de sectie 'Van toepassing op'.
Meer informatie
WaarschuwingAls u de metabase niet juist bewerkt, kan ernstige problemen veroorzaken dat elk product dat gebruikmaakt van de metabase opnieuw te installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die optreden als u de metabase niet juist bewerkt, kunnen worden opgelost. Bewerk de metabase op eigen risico.

OpmerkingAltijd reservekopie van de metabase voordat u het bewerkt.

Nadat u deze hotfix hebt toegepast, volgt de functie wachtwoord wijzigen configureert:
 1. 1. De hotfix als update voor de bestanden op de computer waarop IIS toepassen of installeer servicepack 1 voor Windows 2003. De hotfix zal de module automatisch registreren en kunt u doorgaan met stap 3. Als Service Pack 1 zonder de hotfix is geïnstalleerd, moet u de module handmatig registreren.
 2. Het bestand IISpwchg.dll in de map Iisadmpwd registreren:
  1. Klik opStart, en klik vervolgens opUitvoeren.
  2. In deOpenTyp de volgende en druk op ENTER:
   regsvr32 c:\windows\system32\inetsrv\iisadmpwd\iispwchg.dll
 3. Configureer dePasswordChangeFlagseigenschap in de metabase of het wachtwoord wijzigen functionaliteit is ingeschakeld:
  1. Klik opStart, en klik vervolgens opUitvoeren.
  2. In deOpenin het vakcmd, en druk op ENTER.
  3. Zoek de C:\Inetpub\Adminscripts Directory.
  4. Typ de volgende opdracht en druk op ENTER:
   cscript.exe adsutil.vbs set W3SVC/passwordchangeflagsWaarde
   OpmerkingIn deze opdracht monsterWaardeis een tijdelijke aanduiding voor de waarde die u instellen wilt voor dePasswordChangeFlagseigenschap.
 4. De volgende lijst bevat de mogelijke waarden voor dePasswordChangeFlagseigenschap. U kunt een combinatie van deze waarden.
  • 0: Dit is de standaardwaarde. Dit de waarde geeft aan dat u een verbinding met SSL (Secure Sockets Layer) moet gebruiken wanneer het wachtwoord te wijzigen.
  • 1: Deze waarde staat wachtwoordwijzigingen op onbeveiligde poorten. Dit waarde is handig als u SSL niet is ingeschakeld.
  • 2: Deze waarde schakelt wachtwoord wijzigen functionaliteit.
  • 4: Deze waarde schakelt de vooraankondiging van wachtwoord vervaldatum.
 5. Controleer of de virtuele map Iisadmpwd Directory correct is gemaakt en dat deze verwijst naar de juiste locatie. De juiste locatie is System32\Inetsrv\Iisadmpwd.

  U kunt als volgt een virtuele map voor de map Iisadmpwd maken:
  1. Klik opStart, klik opProgramma 's, klik opSysteembeheer, en klik vervolgens opInternet Information Services (IIS) Manager.
  2. Internet Information Services (IIS) Manager met de rechtermuisknop op de website waar u de map Iisadmpwd KlikNieuwe, en klik vervolgens opVirtuele map.
  3. Zodra de Wizard virtuele map maken, volg de instructies om de virtuele map maken met de alias met de naam "iisadmpwd." Zorg ervoor dat het pad naar de map Windows\System32\Inetsrv\Iisadmpwd verwijst. Controleer of de machtigingen 'Lezen' en 'Scripts uitvoeren (zoals ASP)' machtigingen zijn geselecteerd.
 6. Controleer of de virtuele map Iisadmpwd wordt uitgevoerd in de Als de website wijzigen van het wachtwoord gebruikt dezelfde groep van toepassingen functionaliteit. Bijvoorbeeld als het wachtwoord wijzigen wordt functionaliteit gebruikt in de website van Microsoft Outlook Web Access (OWA), Iisadmpwd virtual binnen de groep Exchange Directory moet uitvoeren waar de OWA-website zich bevindt.

  OpmerkingHet is raadzaam de verificatie voor IISADMPWD is hetzelfde als de toepassing die deze functionaliteit gebruikt. Anonieme verificatie ingeschakeld op deze virtuele map is niet vereist.
 7. Controleer of de volgende vermeldingen in de metabase zijn ingesteld juist.

  OpmerkingAls de metabase handmatig gewijzigd met behulp van een XML-Editor voor het bewerken van de metabasevermeldingen en waarden invoegen XML-editor automatisch de code voor een dubbel aanhalingsteken. Hierdoor wordt in twee dubbele offerte tekens in de metabase. Dit probleem omzeilen door bewerken van het bestand Metabase.xml in een XML-editor (bijvoorbeeld Notepad.exe) of XML-code voor dubbele aanhalingstekens gebruiken. De XML-code voor dubbele aanhalingstekens is '. Nadat u het bestand Metabase.xml kunt bewerken, bekijk de wijzigingen controleren die 'niet weergegeven als een openingstag en een afsluitende tag in de wijzigingen. De "" en "" syntaxis veroorzaakt een fout.
  Vermelding van de metabase en waardeBeschrijving
  AuthChangeURL = "/ iisadmpwd/achg.asp"Deze pagina werkt de werkelijke wachtwoord wijzigen.
  AuthExpiredURL = "/ iisadmpwd/aexp.asp"Deze pagina geeft het formulier wachtwoord wijzigen voor een gebruiker waarvan het wachtwoord is verlopen. Maken of typ de accountnaam in de notatie 'domein\gebruikersnaam'.
  AuthExpiredUnsecureURL="/iisadmpwd/aexp3.asp'Dit pagina wordt het formulier wachtwoord wijzigen wanneer u SSL niet gebruikt.
  AuthNotifyPwdExpURL = "/ iisadmpwd/anot.asp"Dit pagina wordt weergegeven wanneer een gebruikerswachtwoord eerder dan het aantal dagen verloopt die zijn opgegeven in de vermelding PasswordExpirePreNotifyDays.
  AuthNotifyPwdExpUnsecureURL = "/ iisadmpwd/anot3.asp"Deze pagina wordt weergegeven als een gebruiker wachtwoord verloopt eerder dan het aantal dagen die zijn opgegeven in de PasswordExpirePreNotifyDays vermelding als SSL niet wordt gebruikt.
  PasswordExpirePreNotifyDaysDeze vermelding van de metabase Hiermee geeft u het aantal dagen blijven voordat het wachtwoord van de client verloopt. Deze metabase-vermelding geeft ook aan wanneer een bericht wachtwoord toelichting is verzonden.
 8. Deze metabase-vermeldingen staan standaard in de W3SVC-niveau in de metabase. U kunt het Adsutil.vbs-script configureren deze metabase-vermeldingen. Het Adsutil.vbs-script bevindt zich in de De map Inetpub\Adminscripts op uw systeem. Het Adsutil.vbs-script te gebruiken deze metabase-vermeldingen configureren, als volgt:
  1. Zoek de C:\Inetpub\Adminscripts bij een opdrachtprompt. Directory.
  2. Typ de volgende opdracht en druk op ENTER:
   cscript.exe adsutil.vbs set W3SVC /MetabaseEntryWaarde
   Typ bijvoorbeeld het volgende:
   cscript.exe adsutil.vbs set W3SVC/4 PasswordExpirePreNotifyDays
Referenties
Voor meer informatie over het naamgevingsschema voor software voor Windows updates, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
816915Nieuwe bestand naamgevingsschema voor Software-updatepakketten voor Microsoft Windows
Voor meer informatie over de terminologie die wordt gebruikt om te beschrijven Productupdates van Microsoft, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
824684Beschrijving van de standaard terminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven
IISADMPWD htr asp wachtwoord owa

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 833734 - Laatst bijgewerkt: 03/05/2011 02:36:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbmt KB833734 KbMtnl
Feedback