Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

U kunt een document niet als e-mailbericht verzenden vanuit een Office 2003-programma

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Symptomen
Wanneer u een Microsoft Office 2003-document als e-mailbericht wilt verzenden ter revisie of als een bijlage in een e-mailbericht in een van de Office 2003-programma's die in de sectie 'Van toepassing op' van dit artikel worden vermeld, is de menuopdracht waarmee het document als een e-mailbericht of als een bijlage kan worden verzonden (in het menu Bestand wijst u naar Verzenden naar) niet beschikbaar of ontbreekt.
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor als u een e-mailclient van een andere fabrikant als e-maileditor gebruikt.
Workaround
Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Ga als volgt te werk om dit probleem te omzeilen:
 1. Sluit alle geopende programma's in Microsoft Windows.
 2. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 3. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 4. Zoek de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem en klik erop.
 5. De sleutel
  Windows Messaging Subsystem
  moet de volgende registerwaarden bevatten:
  NaamTypeData
  MAPIREG_SZ1
  CMCREG_SZ1
  CMCDLLNAMEREG_SZMapi.dll
  CMCDLLNAME32REG_SZMapi32.dll
  MAPIXREG_SZ1
  MAPIXVERREG_SZ1.0.0.1
  OLEMessagingREG_SZ1
 6. Als een van de registervermeldingen ontbreekt in de registersleutel
  Windows Messaging Subsystem
  , gaat u als volgt te werk om de waarden toe te voegen:
  1. Selecteer de sleutel
   Windows Messaging Subsystem
   , wijs Nieuw aan in het menu Bewerken en klik op Tekenreekswaarde.
  2. Typ de naam van de waarde die in het register ontbreekt, zoals deze wordt vermeld in de tabel onder stap 5 en druk op ENTER.
  3. Selecteer de waarde uit stap 6b en klik op Wijzigen in het menu Bewerken.
  4. Typ in het vak Waardegegevens van het dialoogvenster Tekenreeks bewerken de waarde van de ontbrekende tekenreekswaarde.
  5. Herhaal stap 6a tot en met 6d voor elke ontbrekende waarde in de tabel onder stap 5.
 7. Klik op Afsluiten in het menu Bestand.
In de meeste Office 2003-programma's worden de e-mailopties automatisch weergegeven als de vereiste registersleutels aanwezig zijn. Als in uw Office 2003-programma de e-mailopties niet worden weergegeven nadat u de voorgaande stappen hebt uitgevoerd, gaat u als volgt te werk om de e-mailopties aan het Office 2003-programma toe te voegen:
 1. Open het menu Extra en klik op Aanpassen.
 2. Open het tabblad Opdrachten en klik op Bestand in de lijst Categorieën.
 3. Klik in de lijst Opdrachten op de gewenste opdracht (bijvoorbeeld E-mailadres) en sleep de opdracht naar het menu Bestand.
 4. Klik op Sluiten om het dialoogvenster Aanpassen te sluiten.
Meer informatie
In eerdere versies van Microsoft Office worden zowel het register als het bestand Win.ini gebruikt voor MAPI-informatie. Office 2003 gebruikt het register alleen voor MAPI-informatie.

Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-website:
gray grayed grey greyed missing lotus notes
Eigenschappen

Artikel-id: 834008 - Laatst bijgewerkt: 03/31/2006 02:55:36 - Revisie: 1.7

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Office Word 2003

 • kbpending kbprb KB834008
Feedback
tml>