Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Het hulpprogramma Remove Hidden Data voor Office 2003 en Office XP

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
De Remove Hidden Data Tool is een invoegtoepassing voor het verwijderen van persoonlijke of verborgen gegevens waarvan het bestaan normaal gesproken niet zou opvallen wanneer u het document weergeeft in een Microsoft Office-programma.

U kunt de Remove Hidden Data Tool uitvoeren op afzonderlijke bestanden van uw Microsoft Office XP-programma of van uw Microsoft Office 2003-programma. U kunt deze invoegtoepassing ook uitvoeren op meerdere bestanden tegelijk vanaf de opdrachtregel. In beide gevallen moet het programma waarmee het document is gemaakt, zijn geïnstalleerd om de invoegtoepassing te kunnen uitvoeren.

Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de Remove Hidden Data Tool en het downloaden hiervan:Voor meer informatie over bekende problemen en onderwerpen die niet zijn vermeld in het ReadMe-bestand, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
834636 Bekende problemen met de invoegtoepassing Remove Hidden Data voor Office 2003 en Office XP
842684 Bekende problemen met de invoegtoepassing Remove Hidden Data versie 1.1 voor Office 2003 en Office XP

Ga als volgt te werk om vast te stellen welke versie van de Remove Hidden Data Tool momenteel op uw computer is geïnstalleerd:
 1. Klik op Start en op Configuratiescherm.
 2. Klik op Software.
 3. Klik op Remove Hidden Data Tool in de lijst met momenteel geïnstalleerde programma's en klik vervolgens op de koppeling Klik hier voor ondersteunende informatie.
 4. Aan de hand van de volgende tabel kunt u de releaseversie vaststellen van de bij u geïnstalleerde Remove Hidden Data Tool.

  ReleaseversieVersie
  Remove Hidden Data Tool 1.111.0.6361.0
  Remove Hidden Data Tool 1.06.00.2600.0000
Meer informatie
Hieronder ziet u een vertaling van het ReadMe-bestand dat bij de Remove Hidden Data Tool wordt geleverd. Dit ReadMe-bestand bevindt zich in de volgende map na het installeren van de Remove Hidden Data Tool:
pad\Program Files\Microsoft Office\Remove Hidden Data Tool\1033

ReadMe-bestand voor Microsoft Office 2003: Remove Hidden Data Tool

© 2003 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Dit document bevat informatie over de Remove Hidden Data Tool van Microsoft Office 2003 die in een laat stadium is toegevoegd. Het gedeelte Inhoud bevat een overzicht van alle informatie in dit bestand. Als u informatie wilt raadplegen die in een laat stadium is toegevoegd voor een afzonderlijk Office-product, bekijkt u het Leesmij-bestand voor het desbetreffende product.

De Remove Hidden Data Tool is een invoegtoepassing voor Microsoft Office 2003-edities of Microsoft Office XP waarmee gebruikers permanent verborgen gegevens en samenwerkingsgegevens kunnen verwijderen uit hun Microsoft Word-, Microsoft Excel- en Microsoft PowerPoint-bestanden.

Gebruik van dit document

Als u het Leesmij-bestand op het scherm wilt weergeven, maximaliseert u het browservenster. Als u het Leesmij-bestand wilt afdrukken, klikt u op de knop Afdrukken op de werkbalk.

Inhoud

Overzicht

Office-documenten die u elektronisch distribueert, kunnen gegevens bevatten die u niet met iedereen wilt delen, zoals gegevens die u in staat stellen samen te werken met anderen bij het schrijven en bewerken van het document, of verborgen gegevens aan de hand waarvan kan worden bijgehouden wie aan het document hebben gewerkt.

De Remove Hidden Data Tool is een hulpprogramma waarmee u persoonlijke of verborgen gegevens kunt verwijderen waarvan het bestaan normaal gesproken niet zou opvallen wanneer u het document weergeeft in de bijbehorende Microsoft Office-toepassing.

De Remove Hidden Data Tool kan worden uitgevoerd op afzonderlijke bestanden vanuit het Office XP- of Office System 2003-programma. De Remove Hidden Data Tool kan ook worden uitgevoerd op verschillende bestanden vanaf de opdrachtregel. In beide gevallen geldt dat het hulpprogramma alleen kan worden uitgevoerd als de toepassing is geïnstalleerd waarmee het document is gemaakt.

Opmerkingen

Het is verstandig de Remove Hidden Data Tool pas uit te voeren op bestanden wanneer u klaar bent om de bestanden te publiceren. Een deel van de informatie die wordt verwijderd door het hulpprogramma, wordt namelijk gebruikt door Office voor samenwerkingsfuncties. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om Wijzigingen bijhouden, Opmerkingen en Verzenden ter revisie. Deze samenwerkingsfuncties zouden dan niet meer werken voor de desbetreffende bestanden na gebruik van de Remove Hidden Data Tool.

De Remove Hidden Data Tool is ontworpen voor het permanent verwijderen van bepaalde typen gegevens uit Office-bestanden (automatisch en zonder gebruikersbevestiging). Standaard geeft de invoegtoepassing de aanwijzing het bestand op te slaan onder een nieuwe bestandsnaam.

Het is verstandig het bestand altijd op te slaan met een nieuwe bestandsnaam, en niet het oorspronkelijke bestand te overschrijven door het nieuwe document. Zo zorgt u ervoor dat u een exemplaar van het document behoudt dat de oorspronkelijke gegevens bevat.

Als u een andere taalversie van de Remove Hidden Data Tool wilt gebruiken, moet u de installatie van de invoegtoepassing ongedaan maken en een nieuw exemplaar van de invoegtoepassing in de desbetreffende taal downloaden. Nadat u de invoegtoepassing in de nieuwe taal hebt geïnstalleerd, wordt de oorspronkelijke taalversie vervangen. Elke taalversie bevat echter een Engelstalige versie die het hulpprogramma voor de opdrachtregel ondersteunt.

Met dit hulpprogramma kunnen geen verborgen gegevens worden verwijderd uit de volgende typen bestanden:
 • Documenten waarin Information Rights Management-machtigingen worden gebruikt
 • Beveiligde documenten
 • Digitaal ondertekende documenten
 • Gedeelde werkmappen
Als u probeert deze invoegtoepassing uit te voeren op een bestand met een of meer van deze eigenschappen, wordt de invoegtoepassing afgesloten en wordt een foutbericht weergegeven. Het oorspronkelijke bestand blijft ongewijzigd.

Terug naar Inhoud

Systeemvereisten

Ondersteunde besturingssystemen: Microsoft Windows XP SP1 of hoger, Microsoft Windows 2000 SP4 of hoger of Microsoft Windows Server 2003

Deze download is geschikt voor de volgende Office-toepassingen:
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Word 2002, SP2 of hoger
 • Microsoft Excel 2002, SP2 of hoger
 • Microsoft PowerPoint 2002, SP2 of hoger
Voor het uitvoeren van de invoegtoepassing moet het programma zijn geïnstalleerd waarin het document is gemaakt. Daarnaast moet de versie van Office waarover u beschikt, gelijk zijn aan of nieuwer zijn dan de versie van het document waarop u de Remove Hidden Data Tool wilt uitvoeren. U kunt de invoegtoepassing bijvoorbeeld uitvoeren op een Office 2000-document onder Office 2003, maar niet op een Office 2003-document onder Office XP.

De Remove Hidden Data Tool kan worden gebruikt voor Word-documenten, Excel-werkbladen en PowerPoint-presentaties, evenals voor webpagina's en gecombineerde webpagina's die zijn gemaakt met Word, Excel en PowerPoint. De invoegtoepassing is niet geschikt voor andere documentindelingen.

Terug naar Inhoud

Typen gegevens die door deze invoegtoepassing kunnen worden verwijderd

De volgende typen gegevens worden automatisch verwijderd:
 • Opmerkingen.
 • Eerdere auteurs en redacteurs.
 • Gebruikersnaam.
 • Persoonlijke samenvattingsgegevens.
 • Revisiemarkeringen. De invoegtoepassing accepteert alle revisies die zijn opgegeven in het document. De inhoud van het document komt dan overeen met de weergave Uiteindelijke weergegeven opmaak op de werkbalk Redigeren.
 • Verwijderde tekst. Deze gegevens worden automatisch verwijderd.
 • Versiegegevens.
 • VB-macro's. Beschrijvingen en opmerkingen worden uit de modules verwijderd.
 • Het identificatienummer waarmee uw document wordt aangegeven als wijzigingen worden samengevoegd in het oorspronkelijke document.
 • Circulatielijsten.
 • E-mailkoppen.
 • Opmerkingen bij scenario's.
 • Unieke identificaties (alleen bij Office 97-documenten).
Opmerking De Remove Hidden Data Tool zorgt er tevens voor dat de functie Persoonlijke gegevens verwijderen wordt ingeschakeld. Zoek 'Persoonlijke gegevens verwijderen' in de Help bij de toepassing voor meer informatie over deze functie.

Terug naar Inhoud

Bekende problemen

 • Excel: in Excel 2002 worden printerpaden niet verwijderd. In Excel 2003 worden deze wel verwijderd.
 • Excel: de koppeling naar een ondersteunende externe werkmap wordt niet verwijderd uit een gecombineerde webpagina van Excel.
 • Als de Remove Hidden Data Tool onverwacht wordt beëindigd, wordt mogelijk een leeg Kladblok-venster weergegeven en blijft een logboekbestand achter in uw tijdelijke map. Open het menu Bestand en klik op Afsluiten in Kladblok om het Kladblok-venster te sluiten. U kunt het logboekbestand verwijderen door de inhoud van de tijdelijke map te verwijderen in uw Local Settings-map.
 • Als u de Remove Hidden Data Tool afsluit voordat het controleren van een document is voltooid, blijven er een of meer tijdelijke bestanden achter in de doelmap. U kunt deze tijdelijke bestanden verwijderen uit de doelmap.
 • Gecombineerde webpagina's die door de invoegtoepassing zijn gecontroleerd, kunnen de naam bevatten van een willekeurig samengesteld tijdelijk bestand in de vorm bestand:///c:/<nummer>/. Het nummer dat in deze naam wordt gebruikt, is gebaseerd op de bestandsnaam van de gecombineerde webpagina en is niet gerelateerd aan uw computer.
 • Bestaande verborgen willekeurige getallen die worden gebruikt om de nauwkeurigheid bij samenvoegen te vergroten en die worden opgeslagen in Word-bestanden, worden niet verwijderd.
 • Wanneer de Remove Hidden Data Tool wordt uitgevoerd vanaf de opdrachtregel, kan de invoegtoepassing niet worden gebruikt voor XML-documenten die zijn gemaakt in Word, Excel of PowerPoint.
Terug naar Inhoud

Gebruik

Nadat u de Remove Hidden Data Tool hebt geïnstalleerd, opent u het document dat u wilt controleren. Vervolgens klikt u in het menu Bestand op Verborgen gegevens verwijderen.

Opmerking Als de opdracht Remove Hidden Data niet voorkomt in het menu Bestand, controleert u het volgende:
 1. Klik op Opties in het menu Extra en open het tabblad Beveiliging.
 2. Klik op Macrobeveiliging onder Macrobeveiliging.
 3. Open het tabblad Vertrouwde uitgevers.
 4. Schakel het selectievakje Alle geïnstalleerde invoegtoepassingen en sjablonen vertrouwen in en klik tweemaal op OK.
Nadat u de bestandsnaam hebt opgegeven, worden de opgegeven verborgen gegevens automatisch verwijderd. Zie Typen gegevens die door deze invoegtoepassing kunnen worden verwijderd voor meer informatie.

Opmerkingen

Het is verstandig het bestand altijd op te slaan met een nieuwe bestandsnaam, en niet het oorspronkelijke bestand te overschrijven door het nieuwe document. Zo zorgt u ervoor dat u een exemplaar van het document behoudt dat de oorspronkelijke gegevens bevat.

De Remove Hidden Data Tool biedt geen ondersteuning voor het opslaan van documenten als sjablonen.

Terug naar Inhoud

Opdrachtregel

Ga als volgt te werk om de Remove Hidden Data Tool uit te voeren vanaf de opdrachtregel:
 1. Sluit alle exemplaren van Excel, Word, Outlook en PowerPoint af voordat u het hulpprogramma voor de opdrachtregel start.
 2. Klik op Uitvoeren in het menu Start.
 3. Typ cmd en druk op ENTER.
 4. Ga naar de map met het bestand OFFRHD.EXE. Standaard is dit de map waarin de Remove Hidden Data Tool is geïnstalleerd.
 5. Typ bij de opdrachtprompt de syntaxis voor de gewenste taak.
Opmerkingen

Hoewel de documenttoepassing niet zichtbaar is, wordt deze wel uitgevoerd op de achtergrond. Als de toepassing een dialoogvenster opent, pauzeert de Remove Hidden Data Tool totdat het dialoogvenster wordt gesloten. Als het dialoogvenster langer dan 120 seconden open blijft, wordt de toepassing beëindigd en gaat de Remove Hidden Data Tool verder met het volgende bestand (of wordt de invoegtoepassing afgesloten als het laatste bestand is bereikt).

U kunt een schuine streep (/) of een liggend streepje (-) gebruiken als vlag voor een parameter. Vlaggen zijn niet hoofdlettergevoelig.

Als u meerdere vlaggen typt, wordt alleen de eerste vlag herkend.

De parameter /bron moet als eerste worden opgegeven. Hierna kan optioneel de parameter /doel worden opgegeven. Alle overige parameters mogen in een willekeurige volgorde worden geplaatst.

Als u aan het eind van de naam van de bronmap een schuine streep (/) typt, kan de opdracht niet worden uitgevoerd.

OFFRHD.EXE heeft de volgende syntaxis:
OFFRHD [/?] bron [doel] [/O] [/R] [/F:bestandstype] [/L: logboekbestand] [/A]
ParameterBeschrijving
bronVereist. Het station, de map en de bestanden waarvoor u persoonlijke gegevens wilt verwijderen. Dit kan elke geldige en volledige padnaam zijn.
doelOptioneel. Een locatie voor gecontroleerde bestanden. Als u dit veld niet opgeeft, worden alle bestanden opgeslagen in dezelfde map met een achtervoegsel voor de huidige datum. Bijvoorbeeld: -C010503 staat voor 5 januari 2003. Als het doelbestand al bestaat, wordt het overschreven.
/OHiermee geeft u op dat er geen bevestiging moet worden gevraagd voor het overschrijven van een bestaand bestand.
/RHiermee geeft u op dat de inhoud van de bronmap en de bijbehorende submappen moet worden onderzocht.
/F:bestandstypeDe indeling voor de doelbestanden.
/F:HHiermee geeft u op dat u HTML wilt gebruiken als indeling.
/F:MHiermee geeft u op dat u MHTML wilt gebruiken als indeling.
/F:BHiermee geeft u op dat u een binaire indeling wilt gebruiken voor het document. Als u deze parameter niet opgeeft, wordt het doelbestand standaard in dezelfde indeling opgeslagen als het bronbestand.
/L:logboekbestandHiermee geeft u een locatie op voor het logboekbestand. Als u deze parameter niet opgeeft, wordt het logboek weergegeven wanneer het hulpprogramma is voltooid.
/AHiermee geeft u op dat er een rapport moet worden gegenereerd met de problemen die in de opgegeven bestanden zijn gevonden, zonder dat gegevens worden verwijderd.
/:?Hiermee wordt een lijst weergegeven met alle beschikbare parameters.
Terug naar Inhoud

Logboekbestand

Wanneer de Remove Hidden Data Tool het controleren van de bestanden heeft voltooid, worden de resultaten weergegeven in een logboekbestand. U kunt dit bestand opslaan zodat u het later kunt raadplegen.

Terug naar Inhoud

De Remove Hidden Data Tool gebruiken met IRM

In Office 2003 kunt u de Remove Hidden Data Tool alleen uitvoeren op IRM-beveiligde documenten als u de eigenaar van het document bent of als u gemachtigd bent om wijzigingen aan te brengen met de optie 'Toegang tot inhoud via een programma'.

Als u machtigingen wilt verlenen om de Remove Hidden Data Tool uit te voeren op IRM-beveiligde documenten, gaat u als volgt te werk:
 1. Open het menu Bestand en klik op Machtiging, Machtiging beperken als.
 2. Selecteer de gebruikersaccount (meestal uw eigen account) om de inhoud te maken of te openen en klik op OK.
 3. Klik in het dialoogvenster Machtiging op Meer opties.
 4. Klik nu op de gebruikersaccount waaraan u toegang wilt verlenen. De gebruikersaccount moet wijzigingsmachtigingen voor het document hebben om de Remove Hidden Data Tool te kunnen gebruiken.
 5. Klik op Toegang tot inhoud via een programma en klik op OK.
Terug naar Inhoud
Eigenschappen

Artikel-id: 834427 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 05:53:34 - Revisie: 1.4

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtooltip kbconfig kbcommandline KB834427
Feedback