Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van de Finse update voor Word 2003: 25.05.04

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een update uitgebracht voor de Finse versie van Microsoft Office Word 2003.
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.
Deze update werd voor het eerst opgenomen in Microsoft Office 2003 Service Pack 1.

Voor meer informatie over het nieuwste service pack voor Office 2003 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
870924 Het nieuwste service pack voor Office 2003 verkrijgen
Inleiding
Met deze update wordt een probleem in de gebruikersinterface van de Finse versie van Word 2003 opgelost.

In dit artikel wordt beschreven hoe u update KB834702 voor de Finse versie van Word 2003 downloadt en installeert.

Terug naar begin
Meer informatie

De update downloaden en installeren

Clientupdate

Als u Word 2003 hebt geïnstalleerd vanaf cd-rom, hebt u twee mogelijkheden:
 • Naar de Microsoft Office Update-website gaan om automatisch de meest recente updates te installeren, inclusief alle beschikbare service packs, beveiligingsupdates en andere updates.
 • Alleen update KB834702 voor de Finse versie van Word 2003 installeren. Voer hiertoe de stappen uit die verderop in dit artikel worden beschreven.
Opmerking Microsoft raadt u aan de clientupdate te installeren via de Office Update-website. De Office Update-website detecteert uw Microsoft Office-installatie. Vervolgens wordt precies aangegeven wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Office up-to-date is.

Office Update-website

Als u de Office Update-website wilt laten detecteren welke updates er op uw computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Klik op Controleren op updates. Wanneer het detecteren is voltooid, wordt een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Alleen update KB834702 voor de Finse versie van Word 2003 installeren

Ga als volgt te werk om de clientupdate te downloaden en te installeren:
 1. Download de update.

  U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

  DownloadenDe client-update KB834702 voor Word 2003 nu downloaden.
  Releasedatum: 25 mei 2004

  Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloadenMicrosoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
  Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.
 2. Klik op Openen om het downloaden en installeren van het bestand Word2003-kb834702-client-fin.exe te starten.
 3. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Plaats desgevraagd de cd-rom van Office 2003 en klik op OK.
 6. Klik op OK wanneer een bericht wordt weergegeven dat de installatie is voltooid.
Opmerking Nadat u de update hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen. Als u wilt terugkeren naar een eerdere installatie, moet u Microsoft Office 2003 verwijderen en opnieuw installeren vanaf de cd-rom.

Terug naar begin

Update voor beheerdersinstallaties

Als u Word 2003 hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de serverbeheerder de serverlocatie bijwerken met de beheerdersupdate en de update vervolgens op uw computer toepassen.

Als u zelf serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk om de update voor beheerdersinstallaties te downloaden:
 1. Maak in de Windows Verkenner de map KB834702.
 2. Download de update.

  U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

  DownloadenDe volledige update KB834702 voor de Finse versie van Word 2003 nu downloaden.
  Releasedatum: 25 mei 2004

  Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloadenMicrosoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
  Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.
 3. Klik op Opslaan om het bestand Word Office2003-kb834702-fullfile-enu.exe op te slaan in de map KB834702.
 4. Dubbelklik in Windows Verkenner op het bestand Word2003-kb834702-fullfile-enu.exe.
 5. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 6. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 7. Typ c:\kb834702 in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt plaatsen en klik op OK.
 8. Klik op Start en klik op Uitvoeren als u bekend bent met de procedure voor het bijwerken van de beheerdersinstallatie.

  Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /a Pad beheerdersinst\MSI-bestand /p C:\kb834702\MSP-bestand shortfilenames=true
  In deze opdracht staat Pad beheerdersinst voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office 2003 (bijvoorbeeld C:\Office2003), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office 2003-product (bijvoorbeeld Pro11.msi) en MSP-bestand voor de naam van de beheerdersupdate (bijvoorbeeld WordintLff.msp).

  Opmerking U kunt de schakeloptie /qb+ toevoegen aan het eind van de opdrachtregel om te voorkomen dat de dialoogvensters Office 2003 Beheerdersinstallatie en Gebruiksrechtovereenkomst worden weergegeven.
 9. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Uitvoeren in het menu Start.

  Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i Pad beheerdersinst\MSI-bestand reinstall=Onderdelenlijst REINSTALLMODE=VOMU
  In deze opdracht staat Pad beheerdersinst voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office 2003 (bijvoorbeeld C:\Office2003), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office 2003-product (bijvoorbeeld Pro11.msi) en Onderdelenlijst voor de lijst met onderdelen (hoofdlettergevoelig) die u voor de update opnieuw moet installeren.
Als u alle onderdelen wilt installeren, kunt u de waarde REINSTALL=ALL gebruiken. U kunt ook het volgende onderdeel installeren:
WORDFiles
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de beheerdersinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
829197 Updates installeren voor een beheerdersinstallatie van Office 2003
Dit artikel in de Microsoft Knowledge Base bevat standaardinstructies voor het installeren van een openbare update voor beheerdersinstallaties. Bezoek voor meer informatie de volgende Microsoft-website: Terug naar begin

Update KB834702 voor het Multilingual User Interface Pack voor de Finse versie van Word 2003

Voor de volledige functionaliteit van Microsoft Office Word 2003 moet u update KB834702 voor het Multilingual User Interface Pack voor de Finse versie van Word 2003 installeren als u het Multilingual User Interface Pack (MUI) gebruikt. Ga naar de volgende website van Microsoft voor het installeren van update KB834702 voor het Multilingual User Interface Pack voor de Finse versie van Word 2003:Terug naar begin

Controleren of de update is geïnstalleerd

De update bevat bijgewerkte versies van de volgende bestanden:
  Bestandsnaam Versie  ------------------------  Wwintl.dll  11.0.5960.0

U hoeft deze update niet te installeren als u van een of meer van de bestanden in deze tabel een nieuwere versie hebt. Ga als volgt te werk om vast te stellen welke versie van het Wwintl.dll-bestand op uw computer is geïnstalleerd:

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik in het deelvenster Zoekresultaten onder Zoekassistent op Alle bestanden en mappen.
 3. Typ Wwintl.dll in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam en klik op Zoeken.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Wwintl.dll in de lijst met bestanden en klik op Eigenschappen.
 5. Controleer op het tabblad Versie welke versie van het bestand Wwintl.dll op uw computer is geïnstalleerd.
Opmerking Als update KB834702 voor de Finse versie van Word 2003 al op uw computer is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u update KB834702 voor de Finse versie van Word 2003 probeert te installeren: Terug naar begin

Problemen die door de update worden opgelost

Met update KB834702 voor de Finse versie van Word 2003 wordt het volgende probleem opgelost dat nog niet eerder in Microsoft Knowledge Base was opgenomen:
 • De knop OK ontbreekt in het dialoogvenster Tabeleigenschappen.

  Wanneer u klikt op Tabeleigenschappen in het menu Tabel, ontbreekt de knop OK in het dialoogvenster Tabeleigenschappen.
Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 834702 - Laatst bijgewerkt: 01/17/2015 17:35:18 - Revisie: 2.4

Microsoft Office Word 2003

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kboffice2003sp1fix kbfix kbupdate KB834702
Feedback