Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Veelgestelde vragen over Microsoft Business Solutions CRM 1.2 Reports

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
INLEIDING
Er is een artikel beschikbaar dat kan worden gedownload en waarin antwoorden worden gegeven op veelgestelde vragen over rapporteren in Microsoft CRM 1.2 Reports. In het artikel wordt ook informatie gegeven over de manier waarop u Microsoft CRM 1.2 installeert, rapporten uitvoert, maakt en wijzigt, een upgrade uitvoert van Microsoft CRM versie 1.0 naar versie 1.2 en foutberichten oplost die betrekking hebben op rapporten.
Meer informatie

Bestandsinformatie die kan worden gedownload

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
DownloadenHet bestandspakket met veelgestelde vragen nu downloaden.Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Onderwerpen die in het bestand met veelgestelde vragen aan bod komen

Installatie

In de sectie 'Installatie' worden vragen beantwoord over de installatie van onderdelen die betrekking hebben op rapporten. Als u rapporten wilt wijzigen, moet u de Professional-, Developer- of Advanced-editie van Crystal Reports 9 aanschaffen. Nadat u Crystal Reports 9 hebt geïnstalleerd op een andere computer dan de Microsoft CRM-server, moet u de Crystal Reports Enhanced Edition toepassen die beschikbaar is op de cd met verbeteringen voor Crystal Reports die bij Microsoft CRM wordt geleverd.

Op de volgende Microsoft-website vindt u meer informatie over het aanschaffen van Crystal Reports 9: of bel:
  • Verenigde Staten en Canada: 1 (800) 877-2340, 1 (604) 681-3435
  • Frankrijk (33) (0) 1 4110 1600
  • Duitsland (49) (0) 69 9509 6310
  • Verenigd Koninkrijk (44) (0) 208 566 2020

Rapporten uitvoeren

Microsoft CRM biedt 119 standaardrapporten die beschikbaar zijn voor alle gebruikers van Microsoft CRM. In elk rapport worden alle gegevens weergegeven die gebruikers mogen bekijken volgens hun beveiligingsrol in Microsoft CRM. In de standaardrapporten wordt geen limiet gesteld aan de gegevens die in de rapporten over specifieke perioden of specifieke veldwaarden worden weergegeven. De standaardrapporten worden gebaseerd op de standaardinstellingen in een niet-aangepaste Microsoft CRM-implementatie. Met de functie voor het filteren van rapporten kan de gebruiker van een rapport rapportresultaten filteren op basis van de waarde van bepaalde instellingen.

Omdat het aantal records groeit naarmate een organisatie Microsoft CRM langer gebruikt, verloopt het ophalen van alle records mogelijk traag en voldoet het proces mogelijk niet aan de behoeften van uw bedrijf. Als u velden in Microsoft CRM hebt toegevoegd of verwijderd, of als u veldlabels hebt gewijzigd, komen de rapporten niet overeen met uw database. Het is daarom verstandig om de rapporten die standaard zijn geïnstalleerd, aan te passen om ze beter geschikt te maken voor uw organisatie.

Rapporten maken en wijzigen met Crystal Reports 9

Als u in Microsoft CRM nieuwe rapporten wilt maken of bestaande rapporten wilt wijzigen, moet u ten minste één licentie voor de editie Crystal Reports 9 Professional, Developer of Advanced aanschaffen. Zie de sectie 'Installatie' eerder in dit artikel voor informatie over de manier waarop u Crystal Reports 9 aanschaft en installeert. Nadat u Crystal Reports 9 en de Crystal Reports Enhanced Edition voor Microsoft CRM hebt geïnstalleerd, kunt u Crystal Reports gebruiken om bestaande rapporten te bewerken of om nieuwe rapporten te maken.

Problemen met rapporten oplossen

In deze sectie worden vragen beantwoord over de prestaties bij de rapportage en over foutberichten.

Een upgrade uitvoeren van Microsoft CRM versie 1.0 naar versie 1.2

In deze sectie worden veelgestelde vragen beantwoord over het effect dat een upgrade naar Microsoft CRM op rapporten heeft.
Referenties
Voor meer informatie over Microsoft CRM 1.2 Reports klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
834790 Crystal Reports 9 gebruiken om rapporten op basis van parameters te schrijven voor Microsoft CRM versie 1.2
834791 Microsoft CRM-rapporten toevoegen en verwijderen met Microsoft CRM 1.2 Report Manager en de naam van deze rapporten wijzigen
834913 U wordt twee keer om parameters gevraagd wanneer u in Microsoft CRM 1.2 een rapport op basis van parameters probeert af te drukken
Eigenschappen

Artikel-id: 834789 - Laatst bijgewerkt: 02/03/2014 10:07:43 - Revisie: 1.10

Microsoft CRM 1.2

  • kbnosurvey kbarchive kbmbsreports kbmbsmigrate kbinfo KB834789
Feedback