Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Toepassingen waarin algemeen uitgegeven zij-aan-zij assembly's niet worden gebruikt, kunnen kwetsbaar zijn voor problemen die worden opgelost door een software-update van Microsoft

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Inleiding
Op computers met Windows Server 2003 kunnen beheerders globaal bijgewerkte side-by-side assembly's voor een bepaalde toepassing negeren. Op computers met Microsoft Windows XP kunnen zowel softwareontwikkelaars als beheerders elke globaal bijgewerkte side-by-side assembly voor een bepaalde toepassing negeren. Deze functie voor het negeren van assembly's kan er echter toe leiden dat uw toepassing kwetsbaar wordt voor problemen die worden verholpen door een globale update van Microsoft-software te installeren. Het wordt softwareontwikkelaars en beheerders daarom nadrukkelijk aangeraden deze functie niet gebruiken.

Het wordt niet aangeraden side-by-side assembly's te gebruiken die worden gecombineerd met de DLL/COM-techniek voor omleiding in Windows. Zie de sectie 'Meer informatie' voor details.
Meer informatie
Een side-by-side assembly bevat een verzameling bronnen die een of meer DLL-bestanden, vensterklassen, COM-servers, typebibliotheken of interfaces kunnen bevatten. Deze bronnen worden altijd gezamenlijk aangeboden aan toepassingen. Een side-by-side assembly wordt geselecteerd door een XML-toepassingsmanifest dat op een van de volgende locaties kan voorkomen:
  • Een bron in het uitvoerbare bestand voor de toepassing.
  • Een bestand met de extensie '.exe.manifest' dat wordt geïnstalleerd in dezelfde map als het uitvoerbare bestand van de toepassing.
  • Een instelling in de Microsoft Application Compatibility-database. Als een toepassingsmanifest wordt geleverd door de Microsoft Application Compatibility-database, krijgt het manifest voorrang op hetgeen wordt verstrekt door de toepassing.
Na de implementatie kunnen softwareontwikkelaars of beheerders de assembly-configuratie per toepassingsconfiguratie bijwerken met een toepassingsconfiguratiebestand. Een toepassingsconfiguratiebestand is een bestand met de extensie '.exe.config' dat zich in dezelfde map bevindt als het uitvoerbare bestand van de toepassing. Een toepassingsconfiguratiebestand kan ervoor zorgen dat een bepaalde toepassing niet een bepaalde versie van een side-by-side assembly gebruikt maar een andere versie van dezelfde assembly, zonder dat de toepassing opnieuw moet worden gecompileerd. Zo kan een beheerder of ontwikkelaar een afzonderlijke toepassing bijwerken ('opt in') voor het gebruik van een nieuwere side-by-side assembly, wanneer deze niet voor alle toepassingen wordt afgedwongen met een beleidsregel voor software-uitgevers. De nieuwere side-by-side assembly neemt dan de rol over van eerdere versies van deze assembly voor de opgegeven toepassing.

Bovendien kan een beheerder voor Windows Server 2003, of een beheerder of softwareontwikkelaar voor Windows XP, een globaal bijgewerkte side-by-side assembly negeren ('opt out') voor een bepaalde toepassing in plaats van de globaal bijgewerkte assembly te verwijderen voor alle toepassingen. Hiertoe kan een beheerder het toepassingsconfiguratiebestand bijwerken door een <publisherPolicy apply="no"/>-element toe te voegen.

Als u wilt vaststellen of een toepassingsconfiguratiebestand wordt gebruikt om globaal bijgewerkte side-by-side assembly's te negeren voor een bepaalde toepassing op een computer met Windows XP, zoekt u naar het <publisherPolicy apply="no"/>-element in een .config-bestand dat dezelfde bestandsnaam heeft als het uitvoerbare bestand van de toepassing. Zoek bijvoorbeeld naar het <publisherPolicy apply="no"/>-element in het bestand Toepassing.exe.config om te bepalen of globaal bijgewerkte side-by-side assembly's worden genegeerd voor een toepassing die het uitvoerbare bestand Toepassing.exe heeft. Dit Toepassing.exe.config-bestand wordt geïnstalleerd op dezelfde locatie als het toepassingsmanifest van de toepassing.

Met deze functie kunnen softwareontwikkelaars en beheerders selectief een update van Microsoft-software uitschakelen voor een bepaalde toepassing die niet juist werkt wanneer de software-update wordt geïnstalleerd. (Softwareontwikkelaars en beheerders hoeven dus niet de software-update te verwijderen voor alle toepassingen.) Als een toepassing echter een dergelijke negeerfunctie bevat, kan de toepassing kwetsbaar worden voor problemen die kunnen worden verholpen door de software-update.

Opmerking Voor deze negeerfunctie is een vermelding vereist in de Microsoft Application Compatibility-database op computers met Windows Server 2003. Deze instelling kan alleen worden toegevoegd door beheerders of door Microsoft in een software-update.

Er zijn nog andere methoden die de auteur van de toepassing, of degene die de toepassingsmap beheert, kan gebruiken om de globale update te negeren.

Waarschuwing voor het gebruik van de DLL/COM-techniek voor omleiding in Windows

Voor deze techniek is het gewoonlijk noodzakelijk dat een .local-bestand bij de toepassing wordt geïmplementeerd. Deze vereiste draagt ertoe bij dat problemen met de compatibiliteit van toepassingen worden voorkomen.

Opmerking Het .local-bestand zorgt ervoor dat het systeem gebruikmaakt van het exemplaar van het DLL-bestand in de toepassingsmap in plaats van het globale exemplaar, dat een belangrijke onderhoudsupdate kan zijn. Het wordt softwareontwikkelaars en beheerders aangeraden voorzichtig te zijn met deze functie of de functie helemaal niet te gebruiken, als de toepassing gebruikmaakt van een side-by-side assembly.

Bezoek voor meer informatie over de DLL/COM-techniek voor omleiding in Windows de volgende Microsoft-website:

Aanbevolen procedures voor softwareontwikkelaars die gebruikmaken van side-by-side assembly's
  • Lever uw toepassing met een toepassingsmanifest waarin de versie van de side-by-side assembly wordt vermeld die is gebruikt om uw toepassing te maken of te testen.
  • Implementeer altijd het manifestbestand van de side-by-side assembly met de side-by-side-DLL-bestanden, ook als u ervoor kiest de toepassingsmap te implementeren.
  • Als u de toepassing installeert op een computer waarop Microsoft Windows 2000 of een eerdere versie van Windows wordt uitgevoerd, lever de side-by-side assembly dan niet in uw toepassingsmap voor deze besturingssystemen. Zorg er echter voor dat de side-by-side assembly's vanuit de systeemmap worden gebruikt.
  • Gebruik niet de .local-functie, ook wel bekend als de DLL/COM-techniek voor omleiding in Windows.
  • Voer de LoadLibrary-functie niet uit voor de side-by-side assembly-DLL-bestanden met een expliciet volledig pad. Maak in plaats hiervan gebruik van statisch koppelen of van de LoadLibrary-functie met de oorspronkelijke DLL-bestandsnaam. Gebruik bijvoorbeeld “Gdiplus.dll” als bestandsnaam.
Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-website:
Referenties
Ga voor meer informatie over alleenstaande toepassingen en side-by-side assembly's naar de volgende Microsoft-website:Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
Eigenschappen

Artikel-id: 835322 - Laatst bijgewerkt: 12/01/2007 02:24:00 - Revisie: 4.3

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbinfo kbtshoot kbsecurity kbprb KB835322
Feedback