Geluid wordt traag afgespeeld of muziek wordt niet continu afgespeeld in Windows XP of Windows 2000

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Op een Microsoft Windows XP- of Microsoft Windows 2000-computer met Intel® HyperThreading of Enhanced SpeedStep® treden een of meer van de volgende problemen op:
 • Wanneer u audio afspeelt, is het geluid niet continu hoorbaar.
 • Wanneer u een MIDI-bestand afspeelt, wordt de muziek te langzaam afgespeeld.
 • De energiebesparende stand C3 van de computer wordt niet op de juiste manier geactiveerd. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het accuverbruik.
Oorzaak
Dit probleem wordt veroorzaakt door een onjuiste interpretatie van de timingwaarden die door het systeem worden geretourneerd als hyperthreading is ingeschakeld en de energiebesparende stand van de computer verandert. Dit probleem treedt op als u een van de volgende acties uitvoert:
 • U klikt op DirectMusic testen op het tabblad Muziek van het Diagnostisch hulpprogramma voor DirectX (Dxdiag.exe).
 • U speelt een spel dat op uw computer is opgeslagen.
 • U luistert naar tv-geluid in Microsoft Windows XP Media Center Edition.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het diagnostische hulpprogramma voor DirectX:
190900 DirectX: beschrijving van het diagnostisch hulpprogramma voor DirectX
Oplossing

Microsoft Windows XP

Informatie over servicepacks

U kunt dit probleem oplossen met het laatste servicepack voor Windows XP. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix voor die taal niet beschikbaar.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  --------------------------------------------------------  23-feb-2004 21:26 5.1.2600.1348 130.816 Halmacpi.dll

Microsoft Windows 2000

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij Microsoft Customer Service and Support.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix voor die taal niet beschikbaar.

Speciale vereisten

Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)

Computer opnieuw opstarten

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u de hotfix hebt geïnstalleerd.

Informatie over vervanging van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen andere hotfixes.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  --------------------------------------------------------------  15-okt-2004 20:54 5.0.2195.6988   84.192 Halaacpi.dll    15-okt-2004 20:54 5.0.2195.6988   68.736 Halacpi.dll     15-okt-2004 20:54 5.0.2195.6988   85.888 Halmacpi.dll  


Nadat u deze hotfix hebt geïnstalleerd op een Windows 2000-computer, moet u de optie handmatig inschakelen.

Opmerking Gebruik uitsluitend een van de volgende methoden om deze optie in te schakelen. Het is niet nodig beide methoden te gebruiken.
 • Bewerk het bestand Boot.ini Voeg aan het bestand Boot.ini in de hoofdmap van de systeemschijf de schakeloptie /usepmtimer toe aan de regel voor het besturingssysteem dat u gebruikt. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
  2. Typ attrib c:\boot.ini -r en druk op ENTER.
  3. Typ exit en druk op ENTER.
  4. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ notepad c:\boot.ini in het vak Openen en klik op OK.

   Er verschijnt een venster met de inhoud van het bestand Boot.ini. De regel die begint met 'default' is het punt vanaf waar Windows 2000 tijdens het opstarten van de computer wordt geladen zonder interventie van de gebruiker. Deze regel kan er als volgt uitzien:
   default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  5. Zoek de regel voor Windows 2000 die overeenkomt met de gegevens op de default-regel. De regel moet er ongeveer zo uitzien:
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows 2000" /fastdetect
  6. Voeg aan het einde van de regel een spatie toe en typ /usepmtimer. De regel moet er nu als volgt uitzien:
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows 2000" /fastdetect /usepmtimer
  7. Sla het bestand op en sluit Kladblok af.
  8. Start de computer opnieuw op.
  Hier ziet u een voorbeeld van het bestand Boot.ini voor een computer waarop de schakeloptie /usepmtimer is ingesteld:
  [boot loader] timeout=0 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [besturingsystemen] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows 2000" /fastdetect /usepmtimer
 • Het register bewerkenVoeg een DWORD-waarde met de naam 14140000FFFFFFFF en de waarde 00000010 toe aan de volgende registerinstelling:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL


  Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  322756 Procedure: Een back-up van het register maken en het register bewerken en terugzetten in Windows XP en Windows Server 2003


  Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
  2. Selecteer de volgende registersubsleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL
  3. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
  4. Typ 14140000FFFFFFFF als de naam van de nieuwe DWORD-waarde en druk op ENTER.
  5. Klik met de rechtermuisknop op 14140000FFFFFFFF en klik op Wijzigen.
  6. Typ 00000010 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
  7. Sluit de Register-editor af.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op' in dit artikel. In Microsoft Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.
Meer informatie
Als u meer informatie wilt over de naamgeving van hotfix-pakketten, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
816915 Nieuw bestandsnaamgevingsschema voor software-updatepakketten voor Microsoft Windows
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
Eigenschappen

Artikel-id: 835730 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 06:09:18 - Revisie: 4.3

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004, Microsoft Windows XP Media Center Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbwin2000presp5fix kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB835730
Feedback