Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Excel 2002: Problemen die worden opgelost in Excel 2002 door Office XP Service Pack 3

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) uitgebracht. In dit artikel wordt beschreven welke problemen hiermee worden opgelost in Microsoft Excel 2002. Voor meer informatie over het downloaden en installeren van Office XP SP3 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
832671 Beschrijving van Microsoft Office XP Service Pack 3
Meer informatie

Problemen in Excel 2002 die zijn opgelost in Office XP SP3

Met de update worden de in de volgende Microsoft Hotfix Package-artikelen beschreven problemen opgelost:

823338 Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Excel 2002: 11.07.03
823969 Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Excel 2002: 10.08.03
827143 Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Excel 2002: 28.08.03
827978 Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Excel 2002: 19.09.03
827984 Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Excel 2002: 25.09.03
829340 Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Excel 2002: 06.10.03


Met de update worden de in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen beschreven problemen opgelost:
324491 Excel 2002: Het foutbericht 'Bestand is mogelijk gewijzigd' wordt weergegeven als u een werkblad opslaat op de netwerkserver
817578 Het pad naar een koppeling kan niet worden gewijzigd als een Excel-invoegtoepassing niet is geladen
822380 Excel 2002: Excel wordt abrupt afgesloten als u een werkblad opslaat
823026 Het foutbericht 'Kan het bestand niet lezen' wordt weergegeven als u een werkblad opent en de koppelingen probeert bij te werken
298955 U kunt geen veldalias gebruiken in Query in sommige databases van derden
320516 Excel 2002: U kunt geen Excel-bestanden openen in Windows Verkenner nadat u de wizard Tekst importeren hebt gebruikt
321286 Excel 2002: VBA-fout in de Macro Startup als u Excel meerdere malen opent met het RefEdit-besturingselement
322238 Excel 2002: draaitabelvelden functioneren niet meer nadat in Excel een bestand is hersteld en teruggezet
323613 U ontvangt foutberichten als u meerdere kolommen uit een grafiek verwijdert
324051 Excel 2002: CPU-gebruik is 100 procent wanneer u een groot blad kopieert in Excel
324125 Excel 2002: De syntaxis van hyperlinks wordt onjuist opgeslagen als u een Excel-bestand opslaat als een HTML-pagina
324557 Excel 2002: Excel reageert niet meer wanneer subtotalen worden verwijderd
325207 Excel 2002: Bewerkingen in draaitabellen worden niet weergegeven in de kolommen
325703 De functie AutoBerekenen blijft werken, zelfs als deze is uitgeschakeld
327365 Excel 2002: Werkbladen worden traag geopend
328196 Excel 2002: Werkblad wordt na het openen onverwacht direct gesloten
330157 Excel 2002: Excel wordt afgesloten als u klikt op een ActiveX-besturingselement
330345 Excel 2002: Aangepaste werkbalken gaan verloren nadat u Excel hebt afgesloten
331401 Excel 2002: Excel reageert niet meer als u Berekenen kiest vanuit een asynchrone COM-gebeurtenis
331505 Excel 2002: Excel reageert niet meer als u een lange formule met een koppeling probeert te bewerken
331863 Excel 2002: Het foutbericht 'Er zijn onvoldoende bronnen beschikbaar om deze taak te voltooien' wordt weergegeven als u de bijgehouden wijzigingen wilt bekijken
811157 Excel 2002: Excel reageert niet meer als u de subtotalen verwijdert
811161 Gegevenslabels verdwijnen als de waarde hoger is dan de maximumwaarde van de as
811207 Gegevens die u uit Excel 2002 kopieert, worden niet weergegeven in de voorbeeldweergave van FrontPage 2002
811344 Excel 2002: Er wordt een werkboek, getiteld Object, geopend en Excel lijkt niet meer te reageren
811541 Excel 2002: De standaardwaarden in de keuzelijst met invoervak worden hersteld nadat een andere keuzelijst met invoervak is gebruikt
811542 Excel 2002: U kunt de koppelingen naar bestanden op een beveiligde webserver niet bijwerken
812384 Excel 2002: Het foutbericht Kan het bestand niet lezen wordt weergegeven als u een werkblad opent
812647 Excel 2002: De koppelingen in een OLE-object worden niet automatisch bijgewerkt als u een bestand opent in Windows Verkenner
812668 Excel 2002: Excel reageert niet meer na het converteren van tekst naar kolommen van een werkblad uit een eerdere versie van Excel
814020 Excel 2002: De tekenopmaak van gegevens in Excel wordt gewijzigd nadat u de Excel-gegevens in Word hebt bewerkt
815196 Office XP: De labels in een geplakte Excel-grafiek zijn vervormd, onleesbaar of onvolledig
816997 Excel 2002: De tijdberekening in een draaitabel is onnauwkeurig
819853 Excel 2002: Foutbericht 'Kan het bestand niet lezen' bij openen van een Excel-bestand met een draaitabelrapport
820432 Excel 2002: Opmerkingen worden op de verkeerde plek weergegeven in een werkblad dat is opgeslagen als een webpagina
821078 Excel 2002: Excel wordt afgesloten als u een verbindingslijn in een grafiek tekent
821136 Excel 2002: De opdracht RUN kan niet worden gebruikt door DDE-clients om in line macro's uit te voeren na een beveiligingsupdate
821273 Excel 2002:Een werkblad wordt niet afgedrukt als u Excel gebruikt op een Tablet PC
821292 Excel 2002: Foutbericht: Runtimefout '13' Typen komen niet overeen
821456 Excel 2002: Er wordt een onjuiste herkomst van een bestand weergegeven als u een tekstbestand opent
821564 Excel 2002: De datumnotatie gaat verloren als u het programma gegevens hebt laten verplaatsen van een bereik naar het andere.
826091 Excel 2002: De hyperlinks van sommige tekstvakken werken niet meer nadat u een werkblad hebt opgeslagen als een webpagina
827270 Excel wordt onverwacht afgesloten met een foutbericht als u een Excel-werkblad met DDE-koppelingen sluit
Andere problemen die door Office XP SP3 worden opgelost
Tevens worden met Office XP SP3 de in deze sectie beschreven problemen opgelost.

Excel wordt onverwacht afgesloten wanneer u een XML-werkblad opent

Wanneer u in Excel 2002 een XML-werkblad opent dat is gemaakt met de webcomponent Werkblad van Microsoft Office XP en een afdrukvoorbeeld weergeeft, wordt Excel onverwacht beëindigd. Dit probleem wordt veroorzaakt door onvoldoende afdrukgegevens.

Excel 2002 vindt het verkeerde teken wanneer u naar een bepaald uitgebreid teken zoekt

Excel 2002 vindt het verkeerde teken wanneer u naar een bepaald uitgebreid teken zoekt.De methode EnableItemSelection werkt niet

Als u een OLAP-bron gebruikt voor een draaitabel in Excel 2002, werkt de aanroep van de methode EnableItemSelection niet en wordt een VBA-fout 1004 weergegeven. Dit probleem treedt niet op als de draaitabel voor de gegevens een SQL-bron of interne bron gebruikt.De constante voor de sorteermethode is xlStroke

Wanneer u een macro opneemt van een fonetische sortering van een kolom in de traditioneel Chinese versie van Excel 2002, wordt de constante xlStroke gebruikt voor de fonetische sortering in plaats van de constante xlPinYin.VBA-modules gaan verloren wanneer u een digitale handtekening toepast op een werkmap

Wanneer u een digitale handtekening toepast op een Excel 2000- of Excel 97-werkmap in Excel 2002, gaan VBA-modules die horen bij de werkmap, verloren wanneer u de werkmap opslaat. Wanneer u de werkmap opent, wordt het volgende foutbericht van Microsoft Visual Basic weergegeven:
Fout bij het verkrijgen van toegang tot een bestand. Mogelijk is de netwerkverbinding verbroken.
Als u eerst op OK en vervolgens op Macro's inschakelen klikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
'Bestandsnaam.xls' bevatte fouten. Na het herstellen van de onderstaande items is het bestand toch in Microsoft Office Excel geopend. Als u deze wijzigingen wilt behouden, moet u het bestand opslaan.

Het Visual Basic-project is verloren gegaan.
Er zijn ActiveX-besturingselementen verloren gegaan.Excel 2002 reageert niet meer wanneer u de criteriaparameter wijzigt in de aanroep van de databasefunctie

Excel 2002 reageert niet meer wanneer u een databasefunctie als DBSOM gebruikt en de criteriaparameter voor de functie gebaseerd is op een cel die automatisch wordt ingevuld met behulp van de functie =Aselect() of =ASELECTTUSSEN().Excel 2002 converteert XML-gegevens niet juist

Wanneer u een XML-document opent in Excel 2002, wordt alleen het laatste element van elke rij in de XML-gegevenstabel geïmporteerd in het werkblad.Op een computer met Windows 98 wordt het foutbericht 'Kan MSQUERY.EXE niet uitvoeren' weergegeven

Wanneer u probeert externe gegevens te importeren in een werkmap, reageert het programma MSQuery niet meer of wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Kan 'MSQuery.exe' niet uitvoeren


De VBA-methode HPageBreaks.Add kan ertoe leiden dat Excel 2002 niet meer reageert

Wanneer u een VBA-macro gebruikt om pagina-einden in te stellen in een Excel 2002-werkmap via de methode HPageBreaks.Add, wordt het volgende runtimefoutbericht weergegeven:
Runtimefout '-2147417848 (8001010a)':

Automatiseringsfout
De verbindingen van het aangeroepen object met de clients zijn verbroken.


Het runtimefoutbericht '-2147417848 Methode 'Style' van object 'Range' is mislukt' wordt weergegeven wanneer u een VBA-macro uitvoert

Wanneer u probeert een macro in een Excel-werkmap uit te voeren, wordt het volgende runtimefoutbericht weergegeven:
-2147417848 Methode 'Style' van object 'Range' is mislukt.
Als u commentaarcodes plaatst aan het begin van alle regels met programmacode die opmaakfuncties uitvoeren in de werkmap, werkt de macro naar behoren.Tekenobjecten worden verplaatst wanneer u een Excel 2002-werkmap opslaat

Wanneer u een Excel 2002-werkmap opslaat, krijgen alle tekenobjecten (zoals rechthoeken, ovalen en andere objecten) een andere positie op het werkblad nadat u de werkmap hebt opgeslagen, gesloten en opnieuw hebt geopend.Gekoppelde werkbladen veroorzaken het foutbericht 'Onverwachte fout' in een webbrowser met basisverificatie

Wanneer u een koppeling bijwerkt van een Excel-werkblad naar een ander Excel-werkblad, wordt het foutbericht 'Onverwachte fout' weergegeven. Dit probleem treedt op als de bestanden zich bevinden op een Microsoft IIS Server-systeem met basisverificatie en worden geopend in Microsoft Internet Explorer.Het foutbericht 'Kan geen parametergegevens afleiden als de parametermarkering een functieargument is' wordt weergegeven wanneer u een nieuwe databasequery opstelt

Wanneer u een nieuwe databasequery opstelt om gegevens op te halen bij een SQL-server, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
ODBC SQL-serverstuurprogramma
Kan geen parametergegevens afleiden als de parametermarkering een functieargument is.
Als u op OK klikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
ODBC SQL-serverstuurprogramma
Ongeldige descriptorindex


Excel-bestand wordt geopend via OLE en vervolgens afgesloten, maar Excel-proces wordt niet afgesloten

Wanneer u een Excel-bestand opent en sluit via OLE-automatisering (Object Linking and Embedding, ofwel objecten koppelen en insluiten), wordt het Excel-proces niet afgesloten zoals zou worden verwacht.Excel wordt onverwacht afgesloten wanneer u een gedeelde Excel-werkmap probeert op te slaan

Excel wordt onverwacht afgesloten bij het openen of opslaan van een gedeelde Microsoft Excel-werkmap die aangepaste weergaven bevat waarvan een of meer weergaven een veelvoud van 10 pagina-einden bevatten, bijvoorbeeld, 10, 20, 30, enzovoort.

Er gaan gegevens verloren wanneer uw Excel 2002-werkmap gegevens bevat die zijn ingesteld met behulp van een retouraanroep van de functie xlDefineBinaryName

Als u een Microsoft Excel 2002-bestand opslaat dat gegevens bevat die zijn ingesteld met behulp van een retouraanroep van de functie xlDefineBinaryName, de werkmap met een wachtwoord is beveiligd en de gegevens meer bedragen dan het maximale aantal bytes dat in een record past, gaan alle daaropvolgende gegevens verloren wanneer u de werkmap opnieuw opent.

Er wordt een foutbericht in Excel 2002 weergegeven

Het volgende foutbericht wordt weergegeven in Excel 2002:
Er is een probleem opgetreden in Microsoft Excel. Dit programma zal worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak. Als u dit foutenrapport wilt weergeven, klikt u hier.
Wanneer u het foutenrapport weergeeft, krijgt u een fouthandtekening van de volgende strekking te zien:
Naam toep.    Versie toep.  Naam module  Versie module Verschuiving------------------------------------------------------------------------excel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdd2excel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdcbexcel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22  0001009dexcel.exe    10.0.4302.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19264excel.exe    10.0.3506.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19264
Behalve deze, zijn er ook andere programmaversies, moduleversies en verschuivingen mogelijk.
xl2002 xl2k2 hangs crashes freezes security_patch security_update update security bug context flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated specially-formed scope specially-crafted affected
Eigenschappen

Artikel-id: 836031 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 06:13:12 - Revisie: 1.6

Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbservicepack kbinfo KB836031
Feedback