Problemen die worden opgelost in Outlook 2002 door Office XP Service Pack 3

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) uitgebracht. In dit artikel wordt beschreven welke problemen in Microsoft Outlook 2002 hiermee worden opgelost.
Voor meer informatie over het downloaden en installeren van Office XP SP3 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
832671 Beschrijving van Microsoft Office XP Service Pack 3
Meer informatie

Problemen in Outlook 2002 die worden opgelost in Office XP SP3

Met Office XP SP3 worden de problemen opgelost die in de volgende artikelen over de Microsoft hotfixes worden beschreven:
822614 Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Outlook 2002: 1 juli 2003
823328 Engels pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Outlook 2002: 3 juli 2003
823956 Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Outlook 2002: 18 juli 2003
823968 Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Outlook 2002: 27 juli 2003
823970 Beschikbaarheid van het pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Outlook 2002: 10 augustus 2003
825813 Beschikbaarheid van het pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Outlook 2002: 15 augustus 2003
827137 Beschikbaarheid van het pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Outlook 2002: 22 augustus 2003
827146 Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Outlook 2002: 29 augustus 2003
827970 Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Outlook 2002: 12 september 2003
827979 Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Outlook 2002: 19 september 2003
829343 Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Outlook 2002: 7 oktober 2003
829344 Frans pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Outlook 2002: 13 oktober 2003
Met de update worden de in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen beschreven problemen opgelost:

290011 Outlook 2002: U kunt taken in de takenlijst van de agendaweergave niet bijwerken
321423 U kunt in Outlook 2002 de Outlook-objectmodule niet gebruiken om de eigenschap SaveSentMessageFolder in te stellen voor een e-mailbericht van een vertrouwde COM-invoegtoepassing
321683 Outlook 2002: U krijgt een toegangsfout wanneer u een vergaderverzoek doorstuurt naar een gebruiker met een machtiging
322707 De functie Geavanceerd zoeken in Outlook 2002 geeft onjuiste gegevens
323242 Outlook 2002: Het aangepaste MAPI-transport zorgt er niet voor dat Outlook direct berichten ophaalt
323612 Outlook 2002: Foutbericht: Microsoft LDAP-adreslijst: Er kan geen verbinding tot stand worden gebracht met de LDAP-adreslijstserver (81)
323366 Er wordt geen nieuw browservenster geopend wanneer u op actieve inhoud klikt op een webpagina die u als HTML e-mailbericht in Outlook 2002 hebt ontvangen
324131 Bij het importeren van e-mailgegevens van Netscape Communicator 4.x worden geen submappen geïmporteerd
324273 Outlook 2002 reageert niet meer met een toegangsfout wanneer u een beschadigd of ongeldig taakitem opent
324315 In Outlook 2002 heeft de registerinstelling PSTDisconnectDelay geen effect op hoe lang het programma voor automatisch comprimeren wordt uitgevoerd voor PST-bestanden
324533 Outlook 2002: Nieuw logboekitem voor contactpersoon maakt twee koppelingen naar contactpersoon
324829 Outlook 2002 reageert niet meer wanneer u een LDAP-geadresseerde aan Contactpersonen toevoegt
324918 Outlook 2002: U krijgt het foutbericht 'De bewerking is mislukt. Kan een object niet vinden.' wanneer u een bijlage aan een terugkerende vergadering wilt toevoegen
324932 In Outlook 2002 wordt u gevraagd of u wilt opslaan of annuleren wanneer u een aangepast formulier sluit
324940 Outlook 2002: U kunt geen berichten beantwoorden die zijn geopend met de methoden 'IMAPISession::PrepareForm' en 'IMAPISession::ShowForm'
325200 Mogelijk wordt een aangepast Outlook-profiel genegeerd als meerdere Office XP-producten zijn geïnstalleerd
325219 In Outlook 2002 wordt een e-mailbericht dat in het Postvak IN als gelezen is gemarkeerd, na het doorsturen of beantwoorden van dat bericht als ongelezen gemarkeerd
325895 Outlook 2002: Gefilterde weergaven werken niet met velden voor aangepaste trefwoorden
326257 De optie Automatische terugloop bij werkt mogelijk niet in Outlook 2002
326311 U kunt geen gecodeerde e-mailberichten naar een contactpersoon verzenden als u off line werkt
326347 Outlook 2002: Logboekitem voor een contactpersoon bevat de titel van de contactpersoon
327019 Outlook 2002: Bij sommige geadresseerden worden e-mailberichten niet afgeleverd
327058 Outlook 2002: Het NDR-rapport (Non-Delivery Report) is leeg
327291 Outlook 2002: U krijgt een foutbericht wanneer u postbus wilt synchroniseren nadat deze naar een andere Exchange-server is verplaatst
327295 Outlook 2002: E-mailadres wordt naar een ander adresveld verplaatst
327316 Er zijn geen zoekresultaten wanneer u in de Franse versie van Outlook 2002 'Ce mois' (deze maand) als zoekfilter gebruikt bij Geavanceerd zoeken
327317 Outlook 2002: Beschadigde parser voor Italiaanse telefoonnummers van Outlook-contactpersonen
327547 Outlook 2002: Herinneringen functioneren mogelijk niet goed met een zwervend profiel
327563 Outlook 2002: In Outlook worden de namen van taken niet weergegeven wanneer u agenda's afdrukt waarvan de taken in Agendaweergave per categorie zijn gegroepeerd
327573 In Outlook 2002 worden regeleinden niet als verwacht ingevoegd in de tekst van een e-mailbericht
327594 Outlook 2002: Als u in een basismap van Outlook omschakelt tussen verschillende weergaven, zijn er geen werkbalkknoppen beschikbaar
327595 Outlook 2002: Als u via een programma een bijlage invoegt, wordt een extra handtekening toegevoegd
328005 Outlook 2002: U krijgt een foutbericht wanneer u agendagegevens op een Document Center-printer van Xerox afdrukt
328281 Outlook 2002: In de map Verzonden items worden de vakken 'Aan' en 'Verzonden' niet gevuld als uw e-mailprofiel voor een IMAP-server is geconfigureerd
328323 Outlook wordt afgesloten wanneer u een contactpersoon uit de map Contactpersonen of uit een openbare map Contactpersonen wilt openen
329098 Outlook 2002: Als Outlook door een proces wordt gestart, zijn invoegtoepassingen uitgeschakeld
329294 Outlook 2002: De functie Automatisch archiveren wordt niet uitgeschakeld als u de registersleutel DoAging gebruikt
329295 Outlook 2002: Toepassing voor het maken en configureren van MAPI-profielen wordt onverwacht beëindigd
329305 Afbeelding in handtekening wordt in Outlook 2002-berichten niet correct weergegeven
329430 Outlook 2002: U krijgt een foutbericht wanneer u Outlook opnieuw start in de modus On line als u in de modus Off line items hebt gemarkeerd voor verwijderen
329431 Outlook 2000: Wijzigingen in een doorgestuurd bericht veroorzaken ongewenste wijzigingen in het oorspronkelijke bericht
329447 Outlook 2002: Standaardafdrukstijl is op Memo ingesteld als u vanuit een IMAP-map afdrukt
329454 Outlook 2002-berichtindeling neemt voorrang boven de Exchange Server-berichtindeling
329458 Outlook 2002: Outlook lijkt niet meer te reageren wanneer u een LDAP-server uit het adresboek kiest
329653 Outlook: Grootte van automatisch opgeslagen Outlook-berichten met ingesloten objecten wordt mogelijk verdubbeld als Word de standaardeditor is
329660 Outlook 2002: U krijgt foutberichten wanneer u het DirX-adresboek in Outlook wilt openen
329691 De spatie tussen de voor- en achternaam van de gebruikersnaam wordt verwijderd als u in Outlook 2002 een IMAP-account instelt
329966 Outlook 2002: Met IMAP-synchronisatie worden berichten als ongelezen gemarkeerd als deze in de modus Off line zijn gelezen
330073 Outlook 2002: Veld Locatie wordt niet ingevuld bij plannen van een bronaccount
330460 Outlook 2002: Bij het downloaden van berichten in Outlook worden berichten van POP3-server verwijderd, ondanks de instelling 'Een kopie van berichten op de server achterlaten'
330981 Outlook 2002: Foutbericht: De Exchange Conferencing Mailbox is niet juist geconfigureerd
330898 Outlook 2002 kan zich niet bij de IMAP-server aanmelden
331057 Als Outlook GetIdsFromNames on Iattach aanroept, wordt Outlook afgesloten of krijgt u een foutbericht 'MAPI_NO_SUPPORT'
331483 Outlook 2002: U kunt niet snel zoeken op trefwoorden in een grote, gedeelde map Postvak IN
331788 Outlook 2002: Bepaalde aangepaste formulieren worden niet correct weergegeven in het voorbeeldvenster
331908 Outlook 2002: 'IExchExtCommands::DoCommand' wordt niet verwerkt
331938 Outlook 2002: U kunt de contactgegevens in een contactpersoonkoppeling niet ophalen als Outlook 2002 niet actief is
810194 Outlook 2002: Het foutbericht 'Het bestand is niet gevonden' wordt weergegeven als u het DLL-bestand voor gedeelde dialoogvensters gebruikt om meerdere berichtbestanden van Outlook te openen
810260 Outlook 2002: De indeling van het veld Adres wordt gewijzigd na installatie van Office XP Service Pack 1 (SP-1)
811296 Outlook 2002: Outlook reageert niet meer in het bestand Mso.dll als u een bericht opent dat met software van een andere fabrikant is gearchiveerd
810364 Een regel in Outlook is er mogelijk de oorzaak van dat Outlook 2002 niet meer reageert
811472 Outlook 2002: U wordt gevraagd een profiel te kiezen als u een koppeling via e-mail stuurt in Internet Explorer
811950 Outlook 2002: Transportprovider wordt niet op de hoogte gesteld als de configuratie wordt gewijzigd wanneer de provider is geabonneerd op de gebeurtenis nkConfigHasChanged
812478 Outlook 2002: Beleid AlwaysSign of AlwaysEncrypt wordt niet toegepast op beantwoorde of doorgestuurde berichten
812480 Outlook 2002: Outlook-weergavebesturing retourneert alleen de huidige datum
812790 Outlook 2002: Het voorvoegsel van het oorspronkelijke bericht ontbreekt in beantwoorde of doorgestuurde berichten met tekst zonder opmaak
813506 Outlook 2002: Het foutbericht 'De waarde voor het bezet zijn van de afspraak is niet geldig' wordt weergegeven als u een afspraak wilt openen
813565 Outlook 2002: Het dialoogvenster 'Dubbele contactpersoon ontdekt' wordt niet weergegeven als u een contactpersoon opslaat die al aanwezig is in de map Contactpersonen
813949 Outlook 2002: Externe e-mail downloadt berichtkoppen voor verwijderde berichten
814134 Outlook 2002: QueryIdentity retourneert mogelijk het bericht MAPI_W_NO_SERVICE
814377 Outlook 2002: Het foutbericht 'Kan het item niet openen. Bewerkingen op berichtkoppen kunnen niet worden uitgevoerd in deze map.' wordt weergegeven als u e-mailberichten wilt openen
814554 Outlook 2002: 'Set ActiveExplorer.CurrentFolder = Session.GetDefaultFolder(olFolder<FolderName>)' werkt niet als verwacht in de gebeurtenis FolderSwitch
814556 Outlook 2002: Foutbericht: Microsoft Outlook kan geen toegang verkrijgen tot de opgegeven maplocatie
814563 Outlook 2002: Runtime-fout als u een snelkoppeling naar uw Windows NT 4.0-computer toevoegt
814758 Outlook 2002: Als u Tsjechische tekens in het off line adresboek typt, wordt de verkeerde contactpersoon gevonden
814993 Outlook 2002: Off line adresboek wordt gedownload als u Outlook voor off line gebruik configureert
815355 Outlook 2002: Op de beschikbaarheidsbalk wordt Bezet voor de hele dag foutief weergegeven
815482 Outlook 2002: De kolombreedte in het adresboek wordt steeds op de standaardinstelling teruggezet
815924 Outlook 2002: Namen worden niet weergegeven in het vak Zoekresultaten als u DBCS-tekens in een LDAP-adresboek zoekt
816020 Outlook 2002: In een agenda die u als webpagina opslaat, worden geen afspraken weergegeven voor de laatste dag
816140 Informatiebalk wordt niet bijgewerkt als gemachtigde een uitzondering op een terugkerend afspraakverzoek accepteert
816477 Outlook 2002: U kunt geen berichten met alleen tekst zonder opmaak verzenden met Extended MAPI
817030 Outlook 2002: Startpagina voor openbare map is off line niet beschikbaar zonder netwerkverbinding
817073 Outlook 2002: Outlook-regel op basis van LDAP-item treedt niet in werking
817270 Outlook 2002: Outlook-kiezer kiest eerst een nul vóór een intern telefoonnummer
815626 Outlook 2002: Spaans: Begintijd voor terugkerende afspraak verandert van AM in PM
817325 Outlook 2002: De indeling van Opslaan als wordt gewijzigd in voor- en achternaam
817420 Outlook 2002: Foutbericht: Voorziening heeft het vergaderverzoek geweigerd omdat het een terugkerende vergadering is
817302 Outlook 2000: Stemknoppen ontbreken in e-mailberichten die in een DMS-e-mailsysteem worden geopend
817422 Outlook 2002: Selectievakje 'Altijd waarschuwen voordat bestanden van dit type worden geopend' is niet beschikbaar
818500 Outlook 2002: Voor contactpersonen die uit de algemene adreslijst worden toegevoegd, is geen veld Werk 2 beschikbaar
818250 Outlook 2002: Lokaal nummer van Outlook-contactpersoon bevat het netnummer als het telefoonnummer voor Oostenrijk is geconfigureerd
818581 Outlook 2002: Automatisch ingevoegde bijlage bevat een leeg pictogram en geen bijschrift
818900 Outlook 2002: Bestandspad wordt niet naar UNC omgezet als dit als hyperlink wordt ingevoegd
819103 Outlook 2002: Taal van toetsenbord wordt gewijzigd als u Microsoft Outlook start
819538 Outlook 2002: E-mailberichten die u verzendt, gaan verloren als u het adres uit een ontvangen e-mailbericht hebt geplakt
819969 Outlook 2002: Als u een DBCS typt voor het eerste teken van de weergavenaam van de afzender, wordt de verkeerde naam geselecteerd in de lijst met e-mailberichten
819971 Outlook 2002: Onjuist e-mailadres in het vak Aan
820029 Outlook 2002: Foutbericht: Microsoft Outlook heeft problemen geconstateerd tijdens de codering van dit bericht...
820367 Outlook 2002: Foutbericht in het bestand Mso.dll als u een e-mailbericht beantwoordt dat met de optie 'Antwoorden verzenden naar' is verzonden
820368 Outlook 2002: In leesbevestigingen worden datum en tijd onjuist vermeld
820722 Outlook 2002: In de Wizard Regels worden regels uitgeschakeld weergegeven
820733 Outlook 2002: Automatisch ingevoegde bijlage bevat een leeg pictogram en geen tekst
821188 Outlook 2002: Foutbericht '...De server is niet beschikbaar...' wordt weergegeven als u off line werkt
821291 OL2002: Foutbericht 'Het document dat is opgegeven in het veld Office-document is niet gekoppeld aan een Office-toepassing...' wordt weergegeven als u een Microsoft Office-document als bijlage meestuurt met een on line vergaderverzoek
821468 Outlook 2002: Filter kan niet worden ingesteld als u automatisch een Agendaweergave maakt
821667 Outlook 2002: U kunt de knop Gegevensbinding in Outlook niet gebruiken om de Outlook-map van een andere gebruiker weer te geven
821804 Outlook 2002: De map Taken wordt steeds gekopieerd als u de postbusmap van een andere gebruiker weergeeft
822115 Outlook 2002: Items in de map Verzonden items worden soms als verzonden weergegeven als deze niet zijn afgeleverd
822558 Met de actie Aangepast formulier wordt Outlook onverwacht afgesloten
822846 Outlook 2002: Status van genodigde wordt teruggezet als u een nieuwe genodigde aan een terugkerende vergadering toevoegt
823232 Outlook 2002: Het vak Aan wordt automatisch gevuld met geadresseerden als u een vergaderverzoek doorstuurt
824212 Outlook 2002: Wijziging in geaccepteerde terugkerende vergadering wordt niet opgeslagen
827349 Outlook 2002: De foutberichten 0x8004210A, 0x800CCC0B en 0x8004210B worden weergegeven bij het verzenden en ontvangen van e-mailberichten via een POP3-e-mailaccount
321174 U krijgt dubbele e-mailberichten wanneer u in Outlook 2002 op Verzenden/ontvangen klikt
321419 Een aangepast MAPI-transportprogramma functioneert mogelijk niet als verwacht in Outlook 2002
324830 U krijgt een foutbericht wanneer u een gecodeerd e-mailbericht wilt beantwoorden
324856 Een geaccepteerd vergaderverzoek wordt niet weergegeven in de agenda van uw Exchange Server-postbus in Outlook 2002
328178 In Outlook 2002 kunt u een e-mailbericht niet openen dat een aangepast formulier gebruikt
810488 Een e-mailbericht in HTML-indeling wordt niet ontvangen door een geadresseerde die een ander e-mailprotocol gebruikt als dit bericht in Outlook 2002 wordt verzonden

Andere problemen die door Office XP SP3 worden opgelost

Daarnaast worden de volgende problemen opgelost met Office XP SP3

De startdatum van het Koreaanse en Japanse maanjaar is niet correct

In de Agenda van Outlook 2002 wordt het begin van het Koreaanse en Japanse maanjaar 2006 foutief op 28 januari gezet en voor 2016 op 8 februari. De correcte datums voor het begin van het maanjaar zijn 1 januari 2006 en 9 februari 2016.De locatie wordt niet in de laatst gebruikte lijst opgeslagen

Als u in Outlook 2002 een nieuwe afspraak in de Agenda maakt, komt het voor dat de laatste locatie die u voor een andere afspraak hebt gebruikt, niet wordt vermeld in de laatst gebruikte lijst voor het lijstvak Locatie.In Outlook 2002 worden dubbele e-mailberichten van een POP-e-mailserver gedownload

Als u controleert of er nieuwe e-mailberichten zijn of als Outlook 2002 automatisch nieuwe e-mailberichten ophaalt van een POP-e-mailserver, is het mogelijk dat berichten meerdere malen van de POP-e-mailserver worden gedownload. Dit probleem doet zich ook voor als u het selectievakje Een kopie van berichten op de server achterlaten hebt uitgeschakeld.Het dialoogvenster 'Kan openbare gegevens over vrije/bezette tijden niet bijwerken' afhandelen

Als Outlook probeert uw gepubliceerde beschikbaarheidsgegevens vanuit uw Outlook Agenda bij te werken, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Kan openbare gegevens over vrije/bezette tijden niet bijwerken.
Opmerking Dit kan zich in zeldzame gevallen voordoen als er problemen met het netwerk zijn.Word is niet uw e-mail-editor als u in Outlook een aangepaste gebruikerseigenschap toevoegt aan een e-mailbericht

Als u een aangepaste eigenschap toevoegt aan een e-mailbericht in Microsoft Outlook 2002, wordt Microsoft Word niet meer gestart als de standaard e-mail-editor als u het aangepaste e-mailbericht wilt doorsturen of beantwoorden.

Opmerking Dit probleem doet zich in RTF- én HTML-e-mailberichten voor.Er wordt een scriptfoutbericht weergegeven als u uw Hotmail-webpagina wilt bekijken

Wanneer u met Microsoft Internet Explorer uw Hotmail-webpagina probeert te openen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Fout in script voor Internet Explorer
Er is een fout opgetreden in het script op deze pagina.


In Outlook 2002 wordt u niet gevraagd een ontvangstbevestiging voor verwijderde e-mailberichten te sturen

Wanneer u de map Verwijderde items leeg maakt, wordt voor elk bericht van een POP-e-mailaccount met leesbevestiging een bericht gestuurd dat het niet is gelezen, zonder dat u is gevraagd het verzenden te bevestigen. Dit probleem doet zich niet voor als u het selectievakje Van server verwijderen na verwijderen uit Verwijderde items uitschakelt.Als u de Exchange-gebruikersaccount vanuit een beveiligd formulier wilt openen, wordt toch nog het beveiligingsdialoogvenster van Outlook weergegeven

Als u een formulier gebruikt dat gebruikmaakt van CDO's (Collaboration Data Objects) om toegang tot uw Exchange-account automatisch goed te keuren, wordt u toch gevraagd de toegang tot uw account te bevestigen als u toegang tot uw account probeert te krijgen.Als u de Nortel-codering in een bericht wilt verwijderen, blijkt het bericht leeg te zijn

Wanneer een bestand met persoonlijke mappen (.PST) een bericht bevat dat gecodeerd en ondertekend is met een Nortel-certificaat, en u verwijdert de codering maar laat het bericht ondertekend, blijkt het hoofdgedeelte van het bericht leeg te zijn.Als u een bericht naar een nieuwe map wilt slepen, wordt het foutbericht 'Kan de items niet kopiëren' weergegeven

Wanneer u een bericht van de ene map naar de andere op een IMAP-server sleept, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Kan de items niet kopiëren. De reactie van de server was:
'Error in IMAP command received by the server.'


Als u een Outlook 2002-bestand wilt openen, wordt het foutbericht 'Kan Microsoft Outlook niet starten' weergegeven

Wanneer u een Outlook 2002-bestand probeert te openen op een Microsoft Windows XP-computer, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Microsoft Outlook
Kan Microsoft Outlook niet starten.Outlook 2002 stuurt een leesbevestiging zonder u daar eerst om te vragen

Wanneer u een nieuw bericht met een verzoek voor een leesbevestiging ontvangt, stuurt Outlook 2002 een leesbevestiging zonder u daar eerst om te hebben gevraagd. Dit probleem doet zich voor als de e-mailoptie Meldingstekst weergeven bij nieuwe e-mail hebt ingeschakeld.Runtimefoutbericht 1406 wordt weergegeven wanneer u een toepassing maakt die de eigenschap AssistantTelephoneNumber van een ContactItem-object probeert in te stellen

Wanneer u een toepassing maakt die de eigenschap AssistantTelephoneNumber van een ContactItem-object probeert in te stellen, wordt het volgende runtimefoutbericht weergegeven:
Runtimefout 1406:
ERROR_TLW_WITH_WSCHILD
Cannot create a top-level child window.


U kunt dubbele parameters doorgeven aan Outlook.exe

U kunt dubbele opdrachtregelparameters doorgeven aan Outlook.exe.


Alleen de eerste vergadering van een reeks terugkerende vergaderingen wordt in de agenda weergegeven

Als u enkele losse vergaderingen uit een reeks terugkerende vergaderingen doorstuurt, wordt alleen de eerste vergadering uit de reeks in de agenda van de geadresseerde weergegeven.

Er wordt een foutbericht in Outlook 2002 weergegeven

Het volgende foutbericht wordt weergegeven in Outlook 2002:
In Microsoft Outlook is een fout opgetreden en moet worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak.
Als u dit foutenrapport wilt weergeven, klikt u hier.
Het foutenrapport bevat een fouthandtekening die vergelijkbaar is met een van de volgende fouthandtekeningen:
Naam toep.   Versie toep.  Naam module   Versie module  Verschuiving----------------------------------------------------------------------------outlook.exe   10.0.4024.0   msctf.dll    5.1.2600.0   19264outlook.exe   10.0.4024.0   msctf.dll    5.1.2600.0   0000b57boutlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2409.7   0001ccb5outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.29   00011edeoutlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.29   00011ee5outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.0   19264outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2409.7   0001cd21outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2409.7   0001ccb5outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2600.0   19264outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2409.7   0001cc2boutlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2600.29   00011edeoutlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2409.8   0000ee0b
Behalve deze, zijn er ook andere programmaversies, moduleversies en verschuivingen mogelijk.
security_patch security_update update security bug context flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated specially-formed scope specially-crafted affected hangs crashes freezes OL2002 OL2k2
Eigenschappen

Artikel-id: 836033 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 06:13:23 - Revisie: 4.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB836033
Feedback