Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Word 2002: Problemen die worden opgelost in Word 2002 door Office XP Service Pack 3

Samenvatting
Microsoft heeft Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) uitgebracht. In dit artikel wordt beschreven welke problemen hiermee worden opgelost in Microsoft Word 2002. Voor meer informatie over het downloaden en installeren van Office XP SP3 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
832671 Beschrijving van Microsoft Office XP Service Pack 3 (S832671)
Meer informatie

Problemen in Word 2002 die zijn opgelost in Office XP SP3

Met de update worden de in de volgende Microsoft Hotfix Package-artikelen beschreven problemen opgelost:
823329 Beschikbaarheid van het pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Word 2002: 03.07.03
823957 Beschikbaarheid van het pakket van 20 juni 2003 met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Word 2002 van 18.07.03
823961 Beschikbaarheid van het pakket van 20 juni 2003 met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Word 2002 van 27.07.03
823962 Beschikbaarheid van het pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Office XP: 28.07.03
823972 Beschikbaarheid van het pakket van 20 juni 2003 met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Word 2002 van 09.08.03
825814 Beschikbaarheid van het pakket van 20 juni 2003 met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Word 2002 van 15.08.03
827138 Beschikbaarheid van het pakket van 20 juni 2003 met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Word 2002 van 21.08.03
827971 Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Word 2002: 12.09.03
827973 Pakket met hotfixes verschenen na Service Pack 2 voor Office XP: 12.09.03
827980 Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Word 2002: 19.09.03
827986 Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Word 2002: 25.09.03
829342 Pakket met hotfixes verschenen na Service Pack 2 voor Office XP: 07.10.03
Met de update worden de in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen beschreven problemen opgelost:
290981 Word 2002: Het dialoogvenster File Conversion Encoding wordt geopend wanneer u een tekstbestand opent
293005 Outlook 2002: Outlook-bijlagen worden weergegeven in de lijst Laatst gebruikt
327043 Word 2002: Kolommen worden onjuist gesorteerd in Word
821526 Word 2002 loopt vast als u een document afdrukt op de achtergrond
822528 Word 2002: De besturingselementen van de werkset Besturingselementen gaan terug naar de ontwerpmodus als u in het document bladert
822716 Word 2002: De VBA-routine die stapsgewijs de collectie alinea's van een document doorloopt, wordt zeer traag uitgevoerd
822847 Word 2002: Foutbericht 'Er is een fout opgetreden in Word' wordt weergegeven als u een document opent
822891 Word 2002: Het formaat van vormen die tekst bevatten, wordt gewijzigd als u een Word 2000-document opent in Word 2002
823154 Als u een bladwijzer toevoegt aan een aantal lijstnummervelden, worden alle kruisverwijzingen hetzelfde weergegeven
823200 Word 2002: Kruisverwijzingsvelden in een document waarop een vergelijking wordt gedaan, worden als 0 (nul) weergegeven.
823233 Word 2002: Er wordt een foutbericht weergegeven als u een adressenlijst toevoegt met de wizard Afdruk samenvoegen
823476 Het is niet mogelijk wijzigingen op te slaan in een document dat op het netwerk wordt gedeeld
823777 Word 2002: Aanhalingstekens in een Chinees document veranderen in andere tekens
827340 Word 2002: U kunt een tabblad in een genummerde lijst niet onderstrepen
286864 Word 2002: De knoppen Vorige en Volgende van de werkbalk Web functioneren niet
292097 Word 2002: Er gebeurt niets als u op een afbeelding met een hyperlink klikt
292158 Word 2002: Alle paginanummers van een document worden onverwacht gewijzigd in 0 (nul)
292174 Word 2002: Foutbericht: De opmaak in dit document is te complex. Sla het document nu op.
308937 FIX: Er wordt in Word 2002 een foutbericht weergegeven bij verzoek tot IPrint: afdrukken ondanks dat het document wordt afgedrukt.
320902 Word 2002: Verwijderde tekst wordt opnieuw weergegeven in het document nadat u de wijzigingen hebt bekeken.
324328 Word 2002: Er wordt gevraagd om een wachtwoord als u een Word-document sluit dat is geopend in een webbrowser.
325527 Word 2002: Een document wordt afgedrukt met een brede rechtermarge als u de ballonnen uitschakelt.
325620 Word 2002: Bij een document met een ingesloten object wordt gevraagd of u wilt opslaan nadat u de opgeslagen eigenschap hebt ingesteld.
326041 Word 2002: U kunt het frame of de tekst binnen het frame niet selecteren als u een Word-document maakt dat een frame bevat
327579 Word 2002: De maand en de dag worden niet weergegeven in de volgorde die u verwacht in een document dat gemaakt is met Afdruk samenvoegen en dat is gekoppeld aan een externe gegevensbron
327667 Fix: Word 2002: IOleObject::DoVerb Returns RPC_E_SERVERFAULT wordt weergegeven als u bepaalde documenten opent
327871 Word 2002: In de functie Documenten vergelijken en samenvoegen worden onjuiste wijzigingen getoond
328092 Word 2002: Ingevoegde tabellen worden niet uitgelijnd nadat u het document opnieuw hebt geopend.
328100 Word 2002: Foutbericht 'De documentnaam of het pad is ongeldig' wordt weergegeven als u een bestand opent
328232 Word 2002: Foutbericht wanneer u complexe tabellen probeert te bewerken
328474 Word 2002: Een sjabloon van één pagina wordt geopend als een sjabloon van twee pagina's
328528 Word 2002: Excel-grafiek wordt als een object geplakt in een niet-Engelse versie
328683 Word 2002: Tekst gaat verloren of wordt verborgen in uw Word-document als u de VBA-methode OpslaanAls gebruikt
328707 Word 2002: Tabellen in kop- en voettekst verschuiven naar rechts als u een Word-document opent
329040 PowerPoint 2002: AutoVormen worden niet weergegeven als u Microsoft Word gebruikt en een tabel die AutoVormen bevat, plakt in een Microsoft PowerPoint-presentatie.
329280 Tekst die u verwijdert en markeert als verborgen tekst, wordt afgedrukt als u de functie Wijzigingen bijhouden gebruikt
329587 Word 2002: De instelling N-up in Word wordt genegeerd door de printer
329808 Word 2002: Word-objecten worden geconverteerd naar afbeeldingen als u de knop Sluiten gebruikt en een document opslaat
329809 Word 2002: De vertaaldiensten worden niet gestart als u een proxyserver met basisverificatie gebruikt
329815 Word 2002: De macro's AutoOpen en Document_open werken niet als verwacht nadat u een document hebt ingecheckt
329976 Word 2002: Tabellen van één pagina worden uitgebreid tot twee pagina's
330300 Word 2002: Foutbericht '4198' wordt weergegeven als u een Word-tabelobject sluit
330432 Word 2002: De alineanummering van een tekst gaat verloren als deze in een nieuw document wordt geplakt
331325 Fix: Toetsenaanslagen in Word worden in Windows 98 en Windows ME niet weergegeven als er een toegankelijkheidsclient is gestart
331492 Word 2002: Een object uit een Excel-werkblad met gekleurde tekst wordt zwart afgedrukt
331899 Word 2002: Gedraaide tekst wordt niet zoals verwacht gedraaid afgedrukt
331941 Word 2002: Als de eigenschap Setting DeletedTextMark met revisieballonnen wordt uitgeschakeld, wordt de indeling van het document onjuist
331945 Word 2002: De gebeurtenis BeforeClose wordt niet gestart als het selectievakje Vensters op de taakbalk is uitgeschakeld
332114 Word 2002: De lettertypen in tekstvakken worden gewijzigd
810162 Word 2002: Taakvenster wordt niet weergegeven bij het starten
810361 Fix: Een ongeformatteerde tekstkoppeling veroorzaakt een fout bij het invoegen of bij het bijwerken binnen een tabel
811946 Outlook reageert niet meer (blijft hangen) als u een e-mailbericht beantwoordt
812637 Word 2002: Als u Word 2002 gebruikt om een Word 97-document te openen, wordt de positie van nummers niet behouden
813815 Word 2002: Een conditioneel veld dat verwijst naar AutoTekst-fragmenten wordt de eerste keer niet geheel bijgewerkt
813816 Word 2002: De alineamarkering in de koptekst blijft aanwezig nadat je de tekst in de koptekst hebt verwijderd
814137 Word 2002: Het lettertype wordt gewijzigd als u een teken typt in een IME van derden
814407 Word 2002: Als u het opslaan van een document met bijgehouden wijzigingen annuleert, wordt er een verkeerde invoer in het DMS gemaakt
814482 Word 2002: De functie Wijzigingen bijhouden plaatst de ballon op de verkeerde plek als u tekst uit een voetnoot verwijdert
814507 Word 2002: Afbeeldingen in een document dat geopend is vanaf een diskette- of netwerkstation, veranderen in een rode X als u een aangepast programma gebruikt
814673 Word 2002: Rijen of kolommen die zijn geplakt uit een Microsoft Excel-werkblad worden niet weergegeven
815006 Word 2002: De VBA-methode Find.Execute ReplaceAll levert niet de oorspronkelijke selectie op
815621 Word 2002: Een aangepaste werkbalk in een sjabloon veroorzaakt een foutmelding in Word bij het afsluiten
816476 Word 2002: Het lettertype in tekstvakken die u met AutoTekst invoegt, wordt gewijzigd
816478 Word 2002: Meerdere kopieën van hetzelfde lijstopmaakprofiel in het taakvenster Opmaakprofielen
817000 Word 2002: Frans: Handmatig dubbelzijdig is onjuist vertaald als dubbelzijdig afdrukken
818052 Word 2002: De instelling voor pagina per vel wordt door Word genegeerd als u afdrukt vanuit het dialoogobject wdDialogFilePrint
818328 Word 2002: De tekst die is uitgelijnd om een tabel van rechts naar links, wordt onder de tabel weergegeven in het afgedrukte document
818791 Word 2002: RTF-bestanden worden traag geopend en u kunt er niet snel in bladeren
820734 Word 2002: Een opgenomen bestand met samenvoegvelden onderdrukt lege regels niet in Afdruk samenvoegen

Andere problemen die door Office XP SP3 worden opgelost

Daarnaast worden de volgende problemen opgelost met Office XP SP3

Nadat u de beveiligingsupdate MSO3-035 hebt geïnstalleerd, loopt Word 2002 vast wanneer u aangepaste VBA-code uitvoert

Nadat u de beveiligingsupdate hebt toegepast die wordt beschreven in artikel 827653 (MSO3-035) 'MS03-035: Een beveiligingslek in Microsoft Word kan ertoe leiden dat macro's automatisch worden gestart', loopt Word vast wanneer u probeert een aangepaste Microsoft VBA-toepassing (Visual Basic for Applications) uit te voeren of een DOT-sjabloon met VBA-macro's te gebruiken.De functie Bahttext voor Thai kan geen getallen converteren die groter zijn dan 1230

U kunt geen getal converteren dat groter is dan 1230 naar de Thaise valuta, Baht, wanneer u de functie Bahttext probeert te gebruiken in een veldcode in Microsoft Office Word 2003.De wizard Nieuwsbrief kan niet worden uitgevoerd in Word 2002

Wanneer u probeert de wizard Nieuwsbrief uit te voeren, maakt deze een leeg document, wordt de wizard vervolgens afgesloten en wordt het nieuwsbriefdocument niet voltooid. Dit probleem treedt op wanneer de Microsoft Works Suite-invoegtoepassing voor Word wordt geladen in Word 2002.Wanneer u Word 2002 afsluit wanneer een dialoogvenster voor basisverificatie van Microsoft Windows NT wordt weergegeven, blijft Word aanhoudend vragen om een internetgebaseerde service

Wanneer u Word gebruikt, vervolgens een internetgebaseerde functie gebruikt waardoor het dialoogvenster Basisverificatie wordt weergegeven, en vervolgens probeert Word af te sluiten, lijkt het alsof Word wordt afgesloten maar blijft de toepassing actief op de achtergrond en wordt aanhoudend gevraagd om de internetservice die u probeerde te gebruiken.Meerdere Arabische tekens die u probeert in te voegen met behulp van ALT + numeriek toetsenblok, worden niet ingevoegd als bidirectionele tekst

Wanneer u probeert verschillende Arabische tekens in te voegen met behulp van ALT + numeriek toetsenblok om de Unicode-reeks op te geven voor de tekens, worden deze ingevoegd als standaardtekens en niet als bidirectionele tekens.Wanneer u een pagina met frames maakt, wordt de naam afgekapt

Wanneer u een nieuwe pagina met frames maakt en de eigenschappen bekijkt voor het nieuwe frame, wordt de naam van het frame afgekapt bij de eerste letter van de naam (meestal de letter 'F').Het is niet mogelijk een Word 2002-document te verzenden naar Microsoft PowerPoint 2002

Op een computer met Windows 98 kan een Word 2002-overzicht niet worden verzonden naar PowerPoint 2002 met de functie Verzenden naar Microsoft Office PowerPoint van Word. Wanneer u dit probeert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
De toepassing kan niet worden gevonden of uitgevoerd.


Het foutbericht 'Het grafische filter kan dit bestand niet converteren' wordt weergegeven wanneer u probeert via programmering een afbeelding in te voegen in Word 2002

Wanneer u probeert een afbeelding in te voegen in Word met gebruikmaking van de VBA-functie Application.Dialogs(wdDialogInsertPicture), wordt het volgende runtimefoutbericht weergegeven:
Runtimefout '5382':
Het grafische filter kan dit bestand niet converteren. (naam_afbeeldingsbestand.ext)


In de Datum-velden in Word 2002 worden onjuiste maanden en jaren weergegeven

Wanneer een Datum-veld in Word de kleine letter 'b' bevat, worden voor de maand (met de notatie met drie letters) willekeurige tekens en voor het jaar (met twee of vier cijfers) het onjuiste jaar weergegeven.De indexvermelding wordt als één enkel exemplaar van de tekst opgenomen

Wanneer u tekst die voorkomt op dezelfde pagina in verschillende secties van uw document, markeert als indexvermelding, wordt de gemarkeerde tekst vermeld als één enkele indexvermelding en wordt alleen het eerste exemplaar van de gemarkeerde tekst vermeld in de index.

De indexvermelding kan bijvoorbeeld voorkomen op pagina 1 van sectie 2 en op pagina 1 van sectie 3.Geneste bladwijzers in uw RTF-document veranderen wanneer u het document opent

Als u een RTF-document opent dat geneste bladwijzers bevat terwijl een HTM-document waarvan de koptekst tekst bevat al is geopend in Word, worden de geneste bladwijzers in het RTF-document gewijzigd. Uw RTF-document kan bijvoorbeeld geneste bladwijzers bevatten die er ongeveer als volgt uitzien:
Vandaag [testen] wij] bladwijzers
Als u het document opent terwijl er ook een HTM-document is geopend waarvan de koptekst tekst bevat, kunnen de geneste bladwijzers in het RTF-document worden gewijzigd in het volgende voorbeeld:
[Vandaag [testen] wij] bladwijzers
Opmerking Als u de bladwijzers in uw Word-document wilt weergeven, klikt u op Opties in het menu Extra, schakelt u het selectievakje Bladwijzers op het tabblad Weergave in en klikt u op OK.Foutbericht 'Onbekend teken' of nulresultaat wanneer een veld het teken E of N bevat

Een numeriek veld of numeriek formulierveld in Word kan een resultaat van 0 (nul) opleveren of leiden tot het volgende foutbericht als het veld het teken E of N bevat:
Fout! Onbekend teken in getal- of datum-/tijdnotatie.


Microsoft Excel-werkbladen met koppelingen naar Word-bladwijzers worden niet bijgewerkt

Wanneer u een Excel-werkblad opent, wordt u gevraagd de koppelingen bij te werken naar Word-documenten die deel uitmaken van de werkmap. Wanneer u kiest voor het bijwerken van de koppelingen, worden deze niet juist bijgewerkt.

Bovendien treedt een van de volgende symptomen op wanneer u een Excel-werkblad opent:
 • Informatie in het Excel-werkblad die tijdens het bijwerken is gekoppeld aan bladwijzers in de Word-documenten, wordt weergegeven als nullen (000), als hekje (###) of als #NAAM.
 • Het volgende foutbericht wordt weergegeven:
  Er is een fout opgetreden in Microsoft Word en het programma moet worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak.
Word 2002 loopt vast wanneer u grote blokken tekst kopieert en plakt

Wanneer u grote blokken tekst kopieert vanuit Word en deze via Plakken speciaal als RTF-tekst in een ander programma plakt, loopt Word vast.

Er wordt een foutbericht weergegeven in Word 2002 Het volgende foutbericht wordt weergegeven in Word 2002:
Er is een fout opgetreden in Microsoft Word en het programma moet worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak.
Als u dit foutenrapport wilt weergeven, klikt u hier.
Het foutenrapport bevat een fouthandtekening die vergelijkbaar is met een van de volgende items:
Naam toep.    Versie toep.  Naam module  Versie module Verschuiving---------------------------------------------------------------------------winword.exe    10.0.5815.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2409.22  000101acwinword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192bbwinword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2409.22  10106winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192bbwinword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cdcbwinword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce39winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22  000101acwinword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0   0001934cwinword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce35winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22  10106winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22  10102winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd21winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192b7winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd25winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.29  00011f4ewinword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.29  00011fe8winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce8ewinword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192b4winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001ccbcwinword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd86winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cde5winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cedbwinword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cee3winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19264winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.8   0000ee95winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22  000101c6winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22  0022604awinword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce39winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192bbwinword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.29  00011fe8winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.29  00011f4ewinword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cdcbwinword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce35winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdd2winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd25winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192b7winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.22  000101acwinword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.22  10102winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.29  00011f4awinword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce8ewinword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.0   003a003awinword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 fa72c968winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29  00011fe8winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192bbwinword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29  00011f4ewinword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.0   0001934cwinword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29  00011f4awinword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2409.22  000101acwinword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29  00011e2fwinword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192b7winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2409.22  10096winword.exe    10.0.4030.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192bbwinword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.29  00011f4ewinword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192bbwinword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.29  00011fe8winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0   0001934cwinword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.29  00011f4awinword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cdcbwinword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192b7winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd21winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2409.22  10102winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0   0000005cwinword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192bbwinword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0   0001934cwinword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cdcbwinword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.29  00011f4ewinword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192b7winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd21winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd25winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.29  00011fe8winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.29  00011f4awinword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce35winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce32winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.22  10106winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19313winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19264winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd86winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cbffwinword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll 	5.2.3628.0   0000eb0dwinword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.22  000101acwinword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0   0000ffffwinword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0   0001925dwinword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.8   0000ee99winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0   80000004winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0   6c642e6cwinword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cdcbwinword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192bbwinword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd21winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192b7winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd25winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0   0001934cwinword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.29  00011f4awinword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.3579.0   12248winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2526.0   19379winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2526.0   000193d0winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2505.0   000192bfwinword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001ccb5winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd86winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd0fwinword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0   469367winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.0   0001934cwinword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192bbwinword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.29  00011f4ewinword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cdcbwinword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192b7winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.29  00011fe8
Behalve deze, zijn er ook andere programmaversies, moduleversies en verschuivingen mogelijk.
wd2002 wd2k hangs freezes crashes inf OFFXP fix list security_patch security_update update security bug context flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated specially-formed scope specially-crafted affected
Eigenschappen

Artikel-id: 836036 - Laatst bijgewerkt: 12/18/2006 09:19:53 - Revisie: 3.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbinfo KB836036
Feedback
>