U kunt in Outlook 2003 geen Business Contact-record openen

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u een Business Contact-record vanuit de map Business Contact of vanuit een account in Microsoft Business Contact Manager in Microsoft Office Outlook 2003 probeert te openen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Het aangepaste formulier kan niet worden geopend. In plaats hiervan wordt een Outlook-formulier gebruikt.
Kan het formulier voor het weergeven van dit bericht niet openen.

Als u in het foutbericht op OK klikt, wordt de contactrecord weergegeven en wordt mogelijk het volgende foutbericht weergegeven:
De grenzen van de matrixindex zijn overschreden.

Het is mogelijk dat enkele Business Contact Manager-functies, zoals de functie Accountgeschiedenis, ontbreken in de Business Contact-record die op het scherm wordt weergegeven. De Business Contact-record die wordt weergegeven, lijkt mogelijk op een gewone contactrecord van Microsoft Outlook.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als het Business Contact Manager-formulier dat u probeert te openen, is beschadigd of als het gebruikersprofiel is beschadigd.
Oplossing
U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen:
 • Wis de cache voor aangepaste formulieren in Outlook 2003. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Opties in het menu Extra.
  2. Open het tabblad Overige en klik op Geavanceerde opties.
  3. Klik in het venster Geavanceerde opties op Aangepaste formulieren.
  4. Klik in het venster Aangepaste formulieren op Formulieren beheren.
  5. Klik in het venster Formulierenbeheer op Cache leegmaken.
  6. Klik op Sluiten.
 • Wijzig de namen van de DAT-bestanden in Outlook 2003. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  Opmerking In Outlook 2003 worden de gegevensbestanden Extend.dat, Outcmd.dat en Frmcache.dat automatisch vervangen als deze ontbreken.
  1. Sluit alle toepassingen af.
  2. Klik op Start en klik op Zoeken.
  3. Klik op Alle bestanden en mappen.
  4. Typ extend.dat,outcmd.dat,frmcache.dat in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam.
  5. Klik in het vak Zoeken in op Lokale vaste schijven.
  6. Klik op Geavanceerde opties.
  7. Schakel het selectievakje Verborgen bestanden en mappen doorzoeken in.
  8. Klik op Zoeken om de bestanden te zoeken.

   Standaard bevinden deze bestanden zich in de volgende mappen, waarbij station het station is waarin Microsoft Windows is geïnstalleerd:

   BestandsnaamStandaardlocatie
   Outcmd.datstation:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook
   Extend.dat station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook
   Frmcache.dat station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\FORMS

  9. Voor elk bestand dat in het dialoogvenster Zoekresultaten wordt weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand. Kies Naam wijzigen, typ een nieuwe naam voor het bestand (typ bijvoorbeeld extend.oud) en druk op ENTER.
  10. Sluit het dialoogvenster Zoekresultaten.
  11. Start Outlook 2003 opnieuw.

  Opmerking Wanneer u Outlook 2003 opnieuw start, wordt er een nieuw bestand Frmcache.dat gemaakt met informatie over de formulieren in de cache.
 • Installeer het aangepaste formulier opnieuw door de Zakelijke database in de onderhoudsmodus uit te voeren. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Wijs in het menu Bestand de optie Zakelijke database aan.
  2. Klik op Onderhoud.
  3. Klik in het venster Databaseonderhoud op Starten.
 • Maak een nieuw gebruikersprofiel en wijzig het nieuwe profiel zo dat het bestaande bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand) wordt gebruikt. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Start en op Configuratiescherm.
  2. Als u niet in de klassieke weergave werkt, klikt u op Klassieke weergave en dubbelklikt u op E-mail.
  3. Klik op Profielen weergeven.
  4. Klik op Te openen profiel opgeven en op Toevoegen.
  5. Typ in het vak Profielnaam een beschrijvende naam voor het nieuwe profiel en klik op OK.
  6. Klik op Een nieuwe e-mailaccount toevoegen en klik op Volgende.
  7. Klik op het juiste servertype voor uw nieuwe e-mailaccount en klik op Volgende.
  8. Volg de aanwijzingen op het scherm en klik op Voltooien.
  9. Klik op OK.

   Opmerking U kunt het nieuwe profiel zo wijzigen dat het oude PST-bestand wordt gebruikt, maar u kunt de inhoud van het oude PST-bestand ook in het nieuwe PST-bestand importeren. Sla het oude PST-bestand op voordat u het nieuwe profiel zo verandert dat dit PST-bestand wordt gebruikt.
OL2003
Eigenschappen

Artikel-id: 836558 - Laatst bijgewerkt: 01/12/2015 23:14:41 - Revisie: 1.0

Microsoft Office Outlook 2003 met Business Contact Manager

 • kbnosurvey kbarchive kbpending kberrmsg kbprb KB836558
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)