Vereisten voor de vaste-schijfruimte voor Windows XP Service Pack 2

Inleiding
In dit artikel wordt beschreven hoeveel vaste-schijfruimte nodig is om Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) te installeren op een computer waarop Microsoft Windows XP Home Edition of Microsoft Windows XP Professional al wordt uitgevoerd.

In de volgende tabel wordt de vereiste vaste-schijfruimte voor Windows XP SP2 weergegeven.
Vereiste vaste-schijfruimte als u Windows XP SP2 installeert vanuit een gedeelde netwerkmapVereiste vaste-schijfruimte als u Windows XP SP2 installeert vanaf de Windows XP SP2-cd
Service pack 495 MB voor het service pack495 MB voor het service pack en 500 MB voor de service pack-bestanden die worden opgeslagen in de map %Windir%\Servicepackfiles
Werkruimte260 MB260 MB
Bestanden voor het verwijderen van Windows XP SP2200 MB200 MB
Totale vaste-schijfruimte die is vereist als de functie Systeemherstel is ingeschakeld895 MB
1060 MB voor piekgebruik tijdens de installatie
1455 MB
1560 MB voor piekgebruik tijdens de installatie
Totale vaste-schijfruimte die is vereist als de functie Systeemherstel niet is ingeschakeld395 MB
770 MB voor piekgebruik tijdens de installatie
681 MB
1100 MB voor piekgebruik tijdens de installatie
In deze tabel wordt met 'werkruimte' de vaste-schijfruimte bedoeld die is vereist voor bestanden die alleen tijdens het installatieproces worden gebruikt. Deze werkruimte is slechts tijdelijk nodig en wordt niet bij de totale hoeveelheid vereiste vaste-schijfruimte opgeteld.

In deze tabel wordt met de vermelding 'Bestanden voor het verwijderen van Windows XP SP2' de vaste-schijfruimte bedoeld die wordt gebruikt voor het opslaan van de bestanden en instellingen die worden gewijzigd tijdens de installatie van het service pack. U kunt opgeven dat er automatisch een reservekopie van de bestanden moet worden gemaakt tijdens de installatie van het service pack. Deze bestanden zijn vereist als u het service pack later weer wilt verwijderen.

Er moet ook 30 MB vrije vaste-schijfruimte aanwezig zijn op de eerste primaire systeempartitie. De eerste primaire systeempartitie is het schijfvolume met de hardwarespecifieke bestanden die nodig zijn om Windows te starten. De eerste primaire systeempartitie bevat bijvoorbeeld de bestanden Ntldr, Boot.ini en Ntdetect.com.
Meer informatie
Als u meer informatie wilt over de vereiste vaste-schijfruimte voor Windows XP Service Pack 2, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
326583 Vereisten voor vaste-schijfruimte voor Windows XP Service Pack 1
Als u meer informatie wilt over de systeemvereisten voor Windows XP-besturingssystemen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
314865 Systeemvereisten voor Windows XP-besturingssystemen
winxpsp2, xpsp2
Eigenschappen

Artikel-id: 837783 - Laatst bijgewerkt: 05/13/2008 15:34:51 - Revisie: 4.2

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)

  • kbpubtypekc kbupgrade kbsysreq kbsetup kbhardware kbhowto kbinfo kbwinxpsp2rel KB837783
Feedback