Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Ondersteuningsprogramma's van Windows XP Service Pack 2

Inleiding
Dit artikel bevat een beschrijving van de updates voor de Windows-ondersteuningsprogramma's die in Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) zijn opgenomen. Als u een ondersteuningsmedewerker of netwerkbeheerder bent, kunt u de Windows-ondersteuningsprogramma's gebruiken om netwerken te beheren en problemen op te lossen.
Meer informatie
Windows XP SP2 bevat updates voor de volgende ondersteuningsprogramma's:
 • Ipseccmd.exe
 • Httpcfg.exe
 • Replmon.exe
 • Iadstools.dll
 • Extract.exe
 • Bitsadmin.exe
De ondersteuningsprogramma's worden niet automatisch geïnstalleerd tijdens de installatie van Windows XP SP2. Als u de ondersteuningsprogramma's wilt installeren op een computer waarop Windows XP wordt uitgevoerd, start u het bestand Setup.exe vanuit de map \Support\Tools vanaf de Windows XP-cd.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
322389Het meest recente Windows XP Service Pack ophalen
Het Help-bestand van de ondersteuningsprogramma's van Windows XP bevindt zich in het bestand Support.cab. Dit Help-bestand bevat een beschrijving van elk bestand en de bijbehorende syntaxis, voorbeelduitvoer en opmerkingen. Raadpleeg dit Help-bestand voor specifieke gebruiksinformatie over deze ondersteuningsprogramma's. Als u meer hulp nodig hebt, typt u programmanaam /help bij de opdrachtprompt en drukt u op ENTER.

Als u de bijgewerkte ondersteuningsprogramma's wilt downloaden, bezoekt u de volgende Microsoft-website:

Ipseccmd.exe

Gebruik het ondersteuningsprogramma Ipseccmd.exe om IPSec-beleid te beheren en te bewaken op computers waarop Windows XP wordt uitgevoerd. Dit ondersteuningsprogramma is als volgt aangepast:
 • Het programma bevat nu ondersteuning voor het importeren en exporteren van beleid.
 • Er is verbeterde on line Help beschikbaar, die kan worden opgevraagd met de optie /?.
 • De opslagoptie van de Active Directory-adreslijstservice is verwijderd.
 • Het programma bevat nu een permanente opslagoptie.
 • Met de optie Weergeven kan nu informatie over een groepsbeleidobject worden gegenereerd.
 • Het is nu mogelijk om Oakley-logboekregistratie dynamisch in of uit te schakelen.

Httpcfg.exe

Het configuratiehulpprogramma voor HTTP (Httpcfg.exe) maakt deel uit van de ondersteuningsprogramma's van Microsoft Windows Server 2003. Dit ondersteuningsprogramma is nu ook in de reeks ondersteuningsprogramma's van Windows XP opgenomen. Gebruik dit ondersteuningsprogramma voor het instellen, verwijderen en opvragen van configuratiegegevens, zoals gegevens betreffende de reservering van naamruimte, gegevens van het SSL-servercertificaat en gegevens in de IP-luisterlijst voor het HTTP-stuurprogramma (Http.sys).

Replmon.exe

Met het programma Active Directory Replicatiecontrole (Replmon.exe) kunt u de Active Directory-replicatie, -synchronisatie en -topologie weergeven. Het probleem waardoor Replmon.exe niet meer dan 200 replicatiepartners kan weergeven, is in dit bijgewerkte bestand opgelost. In dit scenario wordt door Replmon.exe in het logboek een foutbericht van de volgende strekking vastgelegd:
### iadstools.logWaarschuwing   Toepassing c:\temp\iadstools.log: Thread-id: 2488, Geregistreerd: <datum> <tijd> IADsTools-gebeurtenis: GetDirectPartnersEx: De API heeft meer partners geretourneerd dan IAdsTools kan verwerken.Informatie over de toepassing c:\temp\iadstools.log: Thread-id: 2488, Geregistreerd: <datum> <tijd? IADsTools-gebeurtenis: GetDirectPartnersEx: De functie is voltooid en heeft (0) vermeldingen geretourneerd voor directorypartitie (DC=domein,DC=bedrijf,DC=voorbeeld,DC=com). ###

Iadstools.dll

Het bestand Iadstools.dll is een DLL-hulpbestand voor de ADSI (Active Directory Service Interfaces). Het probleem waardoor de functie GetDirectPartnersEx niet meer dan 200 ConnectionObjects ondersteunt, is in dit bijgewerkte bestand opgelost.

Extract.exe

Met het ondersteuningsprogramma Extract.exe kunt u bestanden in een CAB-bestand uitpakken. Dit bestand is bijgewerkt en bevat nu limietcontrole voor de optie die u aan de opdracht Uitpakken doorgeeft.

Bitsadmin.exe

Het hulpprogramma voor BITS-beheer (Background Intelligent Transfer Service) is een opdrachtregelprogramma waarmee BITS in Windows kan worden bestuurd. Dit bijgewerkte ondersteuningsprogramma bevat nu de volgende functies:
 • Met de optie /TRANSFER kan met één opdracht één bestand worden overgebracht.
 • Met de optie /ADDFILESET kunnen met één opdracht meerdere bestanden aan een taak worden toegevoegd.
 • Met de optie /ADDFILEWITHRANGES kan een bestand worden toegevoegd waarvan slechts bepaalde delen moeten worden gedownload.
 • Met de optie /REPLACEREMOTEPREFIX kan de downloadlocatie van een groep bestanden worden gewijzigd.
 • Met de opties /SETACLFLAGS en /GETACLFLAGS kunnen ACL-vermeldingen (Access Control List) worden gekopieerd.
 • Met de opties /UTIL /SETIEPROXY en /UTIL /GETIEPROXY kunnen de proxy-instellingen van Internet Explorer voor de huidige gebruiker worden ingesteld en opgehaald.
 • Met de optie /UTIL /VERSION kunnen de versiegegevens worden opgehaald van de BITS-versie die op dat moment is geïnstalleerd.
 • Met de optie /UTIL /REPAIRSERVICE kan een beschadigde BITS-installatie worden hersteld.
Eigenschappen

Artikel-id: 838079 - Laatst bijgewerkt: 09/02/2004 13:55:00 - Revisie: 1.1

Microsoft Windows XP Home Edition SP2, Microsoft Windows XP Professional SP2

 • kbinfo kbfix kbdeployment KB838079
Feedback