Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Bijgewerkt hulpprogramma voor systeemvoorbereiding voor Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 en Windows XP Tablet PC Edition 2005

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Inleiding
Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) bevat een bijgewerkte versie van het hulpprogramma voor systeemvoorbereiding (Sysprep.exe) voor Microsoft Windows XP en Microsoft Windows Server 2003. Sysprep.exe bevindt zich in het CAB-bestand Deployment Tools van Windows XP SP2. Gebruik deze versie van Sysprep.exe wanneer u Windows XP SP2, Windows XP Tablet PC Edition 2005 of Windows Server 2003 gebruikt.

Opmerking De Windows XP SP2-voorzieningen en -onderdelen zijn opgenomen in Windows XP Tablet PC Edition 2005.

Voor de laatste versie van de implementatiehulpmiddelen gaat u naar de volgende website van Microsoft en klikt u op Deployment Tools:

Deze hulpmiddelen zijn ook beschikbaar in de map Support\Tools op de product-cd van Windows XP SP2. Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van de product-cd van Windows XP SP2 gaat u naar de volgende website van Microsoft en klikt u op Order Windows XP Service Pack 2 on CD: U kunt dit probleem oplossen met het laatste service pack voor Microsoft Windows XP. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen
Meer informatie

Het hulpprogramma voor systeemvoorbereiding

Met het Windows XP-hulpprogramma voor systeemvoorbereiding kunnen beheerders systeeminstallatiekopieën van Windows XP en Windows Server 2003 voorbereiden als onderdeel van een geautomatiseerde implementatie. Dit hulpprogramma is een bijgewerkte versie van het programma Sysprep dat deel uitmaakt van Windows Server 2003.

U kunt het hulpprogramma voor systeemvoorbereiding gebruiken om de volgende taken uit te voeren op een manier die door Microsoft wordt ondersteund:
  • Windows voorbereiden op duplicatie van een computer naar een andere computer.
  • SID's (security identifiers) en andere systeem- en configuratie-instellingen wijzigen zodat deze uniek zijn.
  • Gebruikersspecifieke informatie configureren die door de eindgebruiker moet worden aangepast wanneer Windows voor het eerst wordt gestart.
  • Installatiekopieën van besturingssystemen maken.
  • Schijven dupliceren.
  • Het Windows-programma voor een mini-installatie automatiseren.
  • Controletaken uitvoeren.

Het bestand Sysprep.inf

Het bestand Sysprep.inf is het antwoordbestand voor Sysprep.exe. U kunt het bestand Sysprep.inf maken door de wizard Installatiebeheer uit te voeren. Selecteer de optie Sysprep Answer file.

De map Deploy.cab

De map Support\Tools\Deploy.cab bevat een gedetailleerde beschrijving van de meest recente functies van de hulpprogramma's voor implementatie en de manier waarop u deze kunt gebruiken. De documentatie bevat het programma Sysprep.exe.

windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2 "Windows XP SP2 Deployment Tools"
Eigenschappen

Artikel-id: 838080 - Laatst bijgewerkt: 05/14/2011 00:42:00 - Revisie: 4.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

  • kbadmin kbsecurity kbsettings kbconfig kbpolicy kbhowto kbdeployment kbenv kbinfo KB838080
Feedback