Internet Explorer-oplossingen die zijn opgenomen in Windows XP Service Pack 2

Inleiding
Dit artikel is gewijd aan de problemen met Internet Explorer en de in Windows XP Service Pack 2 (SP2) opgenomen updatescenario's om deze problemen te verhelpen.

Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van Windows XP Service Pack 2, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen
Meer informatie
In Windows XP SP2 worden de volgende Internet Explorer-scenario's verholpen:

De sneltoets ALT+N werkt niet zoals verwacht

Wanneer u de sneltoets ALT+N gebruikt om een schermelement te selecteren, wordt het gewenste schermelement niet geselecteerd. Als u bijvoorbeeld de wizard Microsoft .NET Passport uitvoert, wordt met de sneltoets ALT+N niet de knop Volgende geselecteerd na de eerste pagina. In plaats daarvan wordt met ALT+N de informatiebalk van Internet Explorer geselecteerd.

Dit probleem doet zich alleen voor als de informatiebalk wordt weergegeven.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de informatiebalk van Internet Explorer:
843017 Beschrijving van de informatiebalk van Internet Explorer in Windows XP Service Pack 2
U kunt dit probleem omzeilen door met de TAB-toets naar het gewenste schermelement te gaan en op de SPATIEBALK of op ENTER te drukken. U kunt ook de aanwijzer gebruiken om het schermelement te selecteren.

U kunt de zone Deze computer niet toevoegen aan de beveiligingszones van Internet Explorer

U kunt de zone Deze computer niet toevoegen aan de beveiligingszones van Internet Explorer met behulp van de volgende register-subsleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0
Voor meer informatie over het beheren van beveiligingszones en privacyinstellingen van Internet Explorer in het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
182569 Beschrijving van registervermeldingen voor beveiligingszones in Internet Explorer

Schadelijke ActiveX-besturingselementen worden geblokkeerd in Internet Explorer

Windows XP SP2 maakt gebruik van de Kill-Bit om te voorkomen dat webpagina's schadelijke ActiveX-besturingselementen in Internet Explorer laden. Deze functie kan er soms echter toe leiden dat webpagina's niet correct werken.Klik voor meer informatie over de effecten van de Kill-Bit op ActiveX-besturingselementen op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
240797 De uitvoering van een ActiveX-besturingselement in Internet Explorer stoppen
870669 Het ADODB.Stream-object uitschakelen vanuit Internet Explorer
Eigenschappen

Artikel-id: 838199 - Laatst bijgewerkt: 02/02/2005 12:48:23 - Revisie: 1.1

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)

  • kbtshoot kberrmsg KB838199
Feedback