Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Visio 2003 van 14 september 2004

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een software-update voor Microsoft Office Visio 2003 uitgebracht. In dit artikel wordt beschreven hoe u beveiligingsupdate KB838345 voor Visio 2003 downloadt en installeert.
Inleiding
Met deze update wordt een beveiligingsprobleem opgelost waarbij met behulp van een speciaal gemaakte afbeelding de code van een aanvaller op de computer van een gebruiker kan worden uitgevoerd door een beveiligingslek in de code van de afbeeldingsverwerker.

Opmerking Deze update is opgenomen in Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 1 (SP1). Als Visio 2003 SP1 op uw computer is geïnstalleerd, hoeft u beveiligingsupdate KB838345 voor Visio 2003 niet te installeren.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
873460 Het nieuwste service pack voor Visio 2003 verkrijgen

Microsoft heeft beveiligingsbulletin MS04-028 uitgebracht. Dit beveiligingsbulletin bevat alle relevante informatie over de beveiligingsupdate, inclusief bestandsmanifestgegevens en implementatieopties. Als u het volledige beveiligingsbulletin wilt lezen, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Terug naar begin
Meer informatie

Installatiegegevens

De update downloaden en installeren

Clientupdate


Als u Visio 2003 installeert vanaf cd-rom, hebt u de volgende twee mogelijkheden:
 • Ga naar de Microsoft Office Update-website om automatisch de meest recente updates te installeren, inclusief alle beschikbare service packs en openbare updates.
 • Installeer alleen de beveiligingsupdate voor Visio 2003: KB838345. Voer hiertoe de stappen uit die verderop in dit artikel worden beschreven.
Opmerking U wordt aangeraden de clientupdate te installeren vanaf de Office Update-website. De Office Update-website detecteert uw installatie van Visio 2003. Vervolgens wordt precies aangegeven wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Visio 2003 up-to-date is.

Office Update-website

Als u de Office Update-website wilt laten detecteren welke updates er op uw computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Wanneer het detecteren is voltooid, wordt een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Installeer alleen de beveiligingsupdate voor Visio 2003: KB838345

Ga als volgt te werk om de update te downloaden en te installeren:
 1. Download de update.

  U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

  DownloadenHet pakket met de beveiligingsupdate voor Visio 2003: KB838345 nu downloaden.
  Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
  Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.
 2. Klik op Opslaan om het bestand Visio2003-KB838345-FullFile-ENU.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 3. Ga in Windows Verkenner naar de map waarin u het gedownloade bestand hebt opgeslagen en dubbelklik op het bestand Visio2003-KB838345-FullFile-ENU.exe.
 4. Wanneer wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 5. Lees de gebruiksrechtovereenkomst en klik op Ja als u de gebruiksrechtovereenkomst accepteert.
 6. Plaats desgevraagd de installatie-cd-rom van Visio 2003 in het cd-rom- of dvd-rom-station van uw computer en klik op OK.
 7. Klik op OK wanneer een bericht wordt weergegeven dat de installatie is voltooid.
Opmerking Nadat u de update hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen. Als u wilt terugkeren naar een eerdere installatie, moet u Visio 2003 verwijderen en opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke cd-rom.

Terug naar begin

Update voor beheerdersinstallaties

Als u Visio 2003 hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de update voor beheerdersinstallaties en de update op uw computer toepassen.

Als u zelf serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk om de update voor beheerdersinstallaties te downloaden:
 1. Download de update.

  U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

  DownloadenHet pakket met de beveiligingsupdate voor Visio 2003: KB838345 nu downloaden.
  Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
  Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.
 2. Maak in Windows Verkenner een nieuwe map op station C en geef deze map de naam KB838345.
 3. Klik op Opslaan om het bestand Visio2003-KB838345-FullFile-ENU.exe in de map C:\KB838345 op te slaan.
 4. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
 5. Typ de volgende regels bij de opdrachtprompt en druk na elke regel op ENTER:
  cd\kb838345
  Visio2003-KB838345-FullFile-ENU.exe /c /t:c:\kb838345
 6. Lees de gebruiksrechtovereenkomst en klik op Ja als u akkoord gaat om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 7. Typ exit bij de opdrachtprompt om deze af te sluiten.
 8. Als u bekend met de procedure voor het bijwerken van uw beheerdersinstallatie, klikt u op Start, klikt u op Uitvoeren en typt u de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /a Pad beheerdersinst\MSI-bestand /p c:\KB838345\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  In deze opdracht staat Pad beheerdersinst voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Visio 2003 (bijvoorbeeld C:\Visio2003), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor Visio 2003 (bijvoorbeeld Vispro.msi) en MSP-bestand voor de naam van de update (bijvoorbeeld Visio2003-KB838345-FullFile.msp).

  Opmerking U kunt de schakeloptie /qb+ aan de opdrachtregel toevoegen, zodat het dialoogvenster Gebruiksrechtovereenkomst niet wordt weergegeven.
 9. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Start, klikt u op Uitvoeren en typt u de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i Pad beheerdersinst\MSI-bestand /qb reinstall=Onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomu
  In deze opdracht staat Pad beheerdersinst voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Visio 2003 (bijvoorbeeld C:\Visio2003), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor Project 2003 (bijvoorbeeld Vispro.msi) en Onderdelenlijst voor de hoofdlettergevoelige lijst met onderdeelnamen die opnieuw moeten worden geïnstalleerd voor de update. Als u alle onderdelen wilt installeren, kunt u de waarde REINSTALL=ALL gebruiken. U kunt ook het volgende onderdeel installeren:
  ProductNonBootFiles
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de beheerdersinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
829197 Updates installeren voor een beheerdersinstallatie van Office 2003
Ga naar de volgende Microsoft-website als u meer informatie wilt over de implementatie van een update voor Microsoft Office 2003 in een bedrijfsomgeving: Terug naar begin

Controleren of de update is geïnstalleerd

De update bevat bijgewerkte versies van de volgende bestanden:
Datum    Tijd  Versie   Grootte  Bestandsnaam-------------------------------------------------------28-feb-2004 10:16 6.0.3264.0 1.773.568 Gdiplus.dll


Ga als volgt te werk om vast te stellen of de update op uw computer is geïnstalleerd:

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik op Alle bestanden en mappen in het venster Zoekassistent.
 3. Typ Gdiplus.dll in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam en klik op Zoeken.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Gdiplus.dll in het rechterdeelvenster en klik op Eigenschappen.

  Opmerking Als er meerdere Gdiplus.dll-bestanden op uw computer zijn geïnstalleerd, moet u ervoor zorgen dat u het aan Office 2003 gekoppelde Gdiplus.dll-bestand gebruikt. Bij een standaardinstallatie van Visio 2003 bevindt het bestand Gdiplus.dll zich in de volgende map:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11
 5. Controleer op het tabblad Algemeen de datum en de tijd waarop het bestand Gdiplus.dll is gemaakt en controleer de grootte van het bestand.
Opmerking Als de beveiligingsupdate voor Visio 2003: KB838345 al op uw computer is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u beveiligingsupdate KB838345 voor Visio 2003 probeert te downloaden en te installeren.
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.
Terug naar begin

Problemen die door de update worden opgelost

In beveiligingsupdate KB838345 voor Visio 2003 wordt het volgende probleem opgelost dat nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base was opgenomen:
 • Beveiligingsprobleem in de code van de afbeeldingsverwerker waarbij een speciaal gemaakt afbeeldingsbestand een aanvaller de mogelijkheid biedt schadelijke code uit te voeren
  Er is sprake van een beveiligingsprobleem in de code van de afbeeldingsverwerker als een speciaal gemaakt afbeeldingsbestand dat in een Visio 2003-tekening is ingevoegd, een aanvaller de mogelijkheid biedt om schadelijke code op de computer van een gebruiker uit te voeren.
Terug naar begin
Referenties
Als u beheerder bent, kunt u alle vereiste GDI+-beveiligingsupdates in één batchproces installeren.

Als u meer informatie wilt over het maken en gebruiken van een batchbestand om een installatie in de stille modus van meerdere GDI+-beveiligingsupdates uit te voeren, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
885885 Een batchbestand maken en gebruiken om meerdere GDI+-beveiligingsupdates te installeren in de stille modus
patch performance reliability fix gdiplus
Eigenschappen

Artikel-id: 838345 - Laatst bijgewerkt: 01/11/2015 05:50:46 - Revisie: 1.2

 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • kbnosurvey kbarchive kbsecbulletin kbsecurity atdownload kbbug kbfix kbupdate KB838345
Feedback