Het I-deas 10-programma of het I-deas 11-programma van UGS wordt trager uitgevoerd dan verwacht op een Microsoft Windows XP-computer die is geconfigureerd voor een Oost-Aziatische taal

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u I-deas 10 of I-deas 11 van UGS uitvoert op een Microsoft Windows XP-computer met een Oost-Aziatische taalversie, werkt het programma trager dan verwacht.

Als u hetzelfde programma uitvoert op een computer met een Oost-Aziatische taalversie van Microsoft Windows 2000, of op een computer met een Nederlandse versie van Windows XP, wordt het programma zonder problemen uitgevoerd.

Opmerking Dit probleem treedt op met de volgende taalversies:
 • Japans
 • Chinees - Traditioneel
 • Chinees - Vereenvoudigd
 • Koreaans
Oorzaak
De Uniscribe-engine is toegevoegd aan Windows XP voor de verwerking van lettertypen die speciaal zijn bedoeld voor Oost-Aziatische talen. Dit probleem treedt op omdat de programma's I-deas 10 en I-deas 11 herhaaldelijk de functie SetWindowText aanroepen. Als Windows XP is gelokaliseerd voor een Oost-Aziatische taal, maakt de functie SetWindowText gebruik van de Uniscribe-engine en is de programma-uitvoering trager dan verwacht.
Oplossing

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Speciale vereisten

Er gelden geen speciale vereisten voor het installeren van deze hotfix.

Computer opnieuw opstarten

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u de hotfix hebt geïnstalleerd.

Informatie over vervanging van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen andere hotfixes.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
Windows XP Service Pack 1
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  --------------------------------------------------------------  10-mei-2005 20:15 5.1.2600.1683  1.822.208 Acgenral.dll    10-mei-2005 20:15 5.1.2600.1683   220.160 Acspecfc.dll    10-mei-2005 20:17:00         79.020 Apps.chm  10-mei-2005 20:15         1.091.978 Sysmain.sdb
Windows XP Service Pack 2
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  --------------------------------------------------------------  10-mei-2005 20:09:00         1.195.550 Sysmain.sdb
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Meer informatie
Deze hotfix bevat een shim waardoor I-deas 10 en I-deas 11 geen gebruik hoeven te maken van de Uniscribe-engine.

Opmerking Deze shim werkt alleen met de programma's I-deas 10 en I-deas 11 van UGS.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Verre-Oosten, Aziatisch
Eigenschappen

Artikel-id: 838657 - Laatst bijgewerkt: 01/16/2015 08:58:43 - Revisie: 2.2

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbpubtypekc kbhotfixserver kbqfe KB838657
Feedback