Systeemprestaties nemen af of de computer reageert niet meer wanneer u Windows Management Instrumentation in Windows XP gebruikt

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u Windows Management Instrumentation (WMI) gebruikt, kan het systeem soms vertragen en kan de computer soms zelfs niet meer reageren (vastlopen).

Wanneer u de inhoud van het tabblad Processen van Windows Taakbeheer bekijkt, ziet u dat er veel geheugen wordt gebruikt voor het proces Svchost.exe en dat deze hoeveelheid blijft toenemen.
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor wegens een geheugenlek in Windows Management Instrumentation.
Oplossing

Informatie over het service pack

U kunt dit probleem oplossen met het laatste service pack voor Microsoft Windows XP. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Windows XP

  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  -----------------------------------------------------------  01-april-2004 02:53 5.1.2600.1337   161.280 Repdrvfs.dll    01-april-2004 02:53 5.1.2600.1331   215.552 Wbemcomn.dll    01-april-2004 02:53 5.1.2600.1331   479.744 Wbemcore.dll    01-april-2004 02:53 5.1.2600.1331   259.072 Wbemess.dll     01-april-2004 02:53 5.1.2600.1501   410.112 Wmiprvsd.dll    01-april-2004 02:53 5.1.2600.1337   104.960 Wmisvc.dll    

Windows XP 64-bits editie

  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  --------------------------------------------------------------  01-april-2004 02:46 5.1.2600.1337   608.256 Repdrvfs.dll   IA-64  01-april-2004 02:46 5.1.2600.1331   672.256 Wbemcomn.dll   IA-64  01-april-2004 02:46 5.1.2600.1331  2.076.160 Wbemcore.dll   IA-64  01-april-2004 02:46 5.1.2600.1331  1.095.680 Wbemess.dll   IA-64  01-april-2004 02:46 5.1.2600.1501  1.547.264 Wmiprvsd.dll   IA-64  01-april-2004 02:46 5.1.2600.1337   336.896 Wmisvc.dll    IA-64  01-april-2004 02:53 5.1.2600.1331   215.552 Wwbemcomn.dll  x86
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. In Microsoft Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
Meer informatie
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
Eigenschappen

Artikel-id: 838884 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 06:41:15 - Revisie: 3.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB838884
Feedback