Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Op een computer met Windows XP duurt het weergeven van de map Mijn documenten op een netwerkshare in Windows Verkenner langer dan verwacht

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u de map Mijn documenten in Windows Verkenner opent, duurt het langer dan verwacht om de inhoud van de map Mijn documenten weer te geven.
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor wanneer de map Deze documenten zich op een netwerkshare bevindt en u met Microsoft Windows XP werkt.
Oplossing

Informatie over het service pack

U kunt dit probleem oplossen met het laatste service pack voor Microsoft Windows XP. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over updatepakket

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Procedure: Een back-up van het register maken en het register bewerken en terugzetten in Windows XP en Windows Server 2003


30 juli 2004: U kunt dit probleem oplossen door updatepakket 871260 te installeren.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over updatepakket 871260:
871260 Er is een updatepakket beschikbaar voor Internet Explorer versie 5.x en 6.0


Belangrijk Als u hotfix 840309 installeert, kunnen zich problemen voordoen nadat u beveiligingsupdate 867801 hebt geïnstalleerd. Om dit probleem te vermijden, installeert u updatepakket 871260 in plaats van beveiligingsupdate 867801. Voor meer informatie over dit probleem raadpleegt u de sectie Bekende problemen.

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Windows XP

  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  ----------------------------------------------------------  08-apr-2004 20:12 6.0.2800.1514 8,349,184 Shell32.dll  08-apr-2004 20:12 6.0.2800.1514  406,528 Shlwapi.dll  08-apr-2004 20:12 5.1.2600.1363  676,864 Sxs.dll  10-mrt-2004 17:59 5.1.2600.1363  593,408 Xpsp2res.dll  08-apr-2004 20:12 6.0.2800.1514  921,600 Comctl32.dll  08-apr-2004 20:12           1,812 Controls.man  08-apr-2004 20:12            621 Comctl.man

Windows XP 64-bits editie

  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam Platform  ----------------------------------------------------------------------  08-apr-2004 20:05 6.0.2800.1514 14,377,984 Shell32.dll  IA-64  08-apr-2004 20:05 6.0.2800.1514  1,112,576 Shlwapi.dll  IA-64  08-apr-2004 20:05 5.1.2600.1363  2,018,816 Sxs.dll    IA-64  08-apr-2004 20:12 6.0.2800.1514  8,349,184 Wshell32.dll  x86  08-apr-2004 20:12 6.0.2800.1514   406,528 Wshlwapi.dll  x86  08-apr-2004 20:12 5.1.2600.1363   676,864 Wsxs.dll    x86  10-mrt-2004 17:59 5.1.2600.1363   593,408 Wxpsp2res.dll x86  10-mrt-2004 17:59 5.1.2600.1363   592,896 Xpsp2res.dll  IA-64  08-apr-2004 18:47 6.0.2800.1514  2,639,360 Comctl32.dll  IA-64  08-apr-2004 20:05           1,813 Controls.man  08-apr-2004 20:05            623 Comctl.man
Wanneer u updatepakket 871260 of hotfix 840309 hebt geïnstalleerd, moet u een nieuwe vermelding toevoegen voor de volgende registersubsleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer

Naam van vermelding: UseDesktopIniCache
Type: DWORD
Waarde: 1

Voer de volgende stappen uit, waarna u de Register-editor afsluit:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Selecteer de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
 3. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 4. Typ UseDesktopIniCache en druk op ENTER.
 5. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
 6. Typ 1 en klik op OK.

Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. In Microsoft Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
Meer informatie

Bekende problemen

Als hotfix 840309 is geïnstalleerd, kunnen zich onherstelbare fouten voordoen in Windows Verkenner (Explorer.exe) nadat u beveiligingsupdate 867801 hebt geïnstalleerd.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over beveiligingsupdate 867801:
867801 MS04-025: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer

Als u beveiligingsupdate 867801 nog niet hebt geïnstalleerd, gebruikt u een van de volgende methoden om dit probleem te voorkomen:
 • Installeer updatepakket 871260 in plaats van beveiligingsupdate 867801.

  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over updatepakket 871260:
  871260 Er is een updatepakket beschikbaar voor Internet Explorer versie 5.x en 6.0
 • Verwijder hotfix 840309 voordat u beveiligingsupdate 867801 installeert.
 • Stel de DWORD-waarde UseDesktopIniCache in op 0. Daartoe voert u deze stappen uit:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
  2. Klik op de volgende registersubsleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
  3. Klik met de rechtermuisknop op de DWORD-waarde UseDesktopIniCache en kies Wijzigen.
  4. Typ 0 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
  5. Klik in het menu Bestand op Afsluiten en start de computer opnieuw op.
Als u dit probleem wilt oplossen als u beveiligingsupdate 867801 al hebt geïnstalleerd, stelt u de DWORD-waarde UseDesktopIniCache in op 0 en start u de computer opnieuw op. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Druk op CTRL+ALT+DELETE en klik op Taakbeheer.
 2. Open het menu Bestand en klik op Nieuwe taak (Uitvoeren...).
 3. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 4. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
 5. Klik met de rechtermuisknop op de DWORD-waarde UseDesktopIniCache en kies Wijzigen.
 6. Typ 0 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 7. Klik in het menu Bestand op Afsluiten en start de computer opnieuw op.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
Eigenschappen

Artikel-id: 840309 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 06:55:10 - Revisie: 5.2

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB840309
Feedback