Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Een sneltoets toewijzen aan een Windows 3.1-schermbeveiliging

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 84038
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In Microsoft Windows kunt u een sneltoets toewijzen aan een schermbeveiliging.
Meer informatie
De volgende stappen gedemonstreerd snelkoppeling Program Manager toewijzensleutel naar een Windows 3.1 x of Windows voor Workgroups 3.1 x schermbeveiliging:

 1. Wijzigen in een teksteditor zoals Kladblok de regel in de WIN.INI bestand dat wordt gelezen
  Programs=com exe bat pif						
  aan:
  Programs=com exe bat pif scr						
  Als u deze wijziging uit binnen Windows gemaakt, afsluiten en opnieuw starten Windows.
 2. Een scherm schermbeveiliging pictogram toevoegen aan een groep met deze stappen:

  1. Open Programmabeheer.
  2. Kies Nieuw in het menu bestand.
  3. Selecteer het keuzerondje voor het programma.
  4. Klik op OK.
  5. Voer de beschrijving in het vak Beschrijving. Voer de de opdrachtregel opdracht regel vak (Zie onderstaande tabel).
  6. Een sneltoets in het vak sneltoets toewijst, ingedrukt de CTRL-toets omlaag en druk op de toets die u gebruiken wilt als een snelkoppeling.
De volgende tabel bevat de opdrachtregel te gebruiken voor de schermbeveiligingmet Windows 3.1 opgenomen:
  Screen Saver      Command Line  ------------------------------------  Blank Screen      SCRSAVE.SCR  Flying Windows     SSFLYWIN.SCR  Marquee         SSMARQUE.SCR  Mystify         SSMYST.SCR  Starfield Simulation  SSSTARS.SCR				

De schermbeveiliging opties configureren

Druk op de sneltoets of dubbel - configureren van opties voor de schermbeveiligingKlik op het pictogram van de schermbeveiliging en wijzigingen aanbrengen in het dialoogvenster dat vakwordt weergegeven.

De schermbeveiliging wordt gestart

De schermbeveiliging start door te dubbelklikken op het pictogram of op desnelkoppeling sleutel, het scherm schermbeveiliging pictogram eigenschappen opnemen bewerken de "/ s"overschakelen op de opdrachtregel. Hiertoe selecteert u het pictogram, kies Eigenschappenin het menu bestand en de schakeloptie toevoegen aan het einde van de opdracht inhet opdrachtregelvak. Bijvoorbeeld een schermbeveiliging van pictogram opdrachtregel mogelijklezen:
   ssflywin.scr /s				

Notities

U kunt de schermbeveiliging van dezelfde of een andere in de normale activerenMode in het dialoogvenster bureaublad in het Configuratiescherm.

U kunt de schermbeveiliging activeren wanneer Windows wordt gestart door een pictogram toevoegende programmagroep opstarten. (Let erop dat drukken en de SHIFT ingedrukttoets terwijl Windows wordt opgestart wordt voorkomen dat de schermbeveiliging wordt gestart.)

Programmabeheer moet de huidige toepassing voor de snelkoppelingfunctie toetsen.KBCategory: kbusage kbtool
KB-subcategorie: wfw win31 wfwgWin95
korte short-cut sneltoets sneltoets sneltoets knippen

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 84038 - Laatst bijgewerkt: 01/12/2015 15:46:31 - Revisie: 5.0

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB84038 KbMtnl
Feedback