Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Informatie over het extraheren van Office-bestandsindelingen en -schema's

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
Als u informatie uit Microsoft Excel-werkmappen, Microsoft PowerPoint-presentaties of Microsoft Word-documenten moet halen, kunt u diverse methoden gebruiken. Tot deze methoden behoren API-programma-aanroepen, Office Open XML, XML, RTF of HTML. Als deze methoden niet blijken te voldoen, komt u mogelijk in aanmerking voor deelname aan een Royalty-Free File Format Program en het ontvangen van technische documentatie voor bepaalde binaire bestandsindelingen van Microsoft Office.
Inleiding
In dit artikel worden verschillende technieken beschreven waarmee u informatie kunt halen uit Excel-werkmappen, PowerPoint-presentaties en Word-documenten.
Meer informatie

Office Open XML

De Office Open XML-indelingen zijn zodanig ontworpen dat meerdere toepassingen op meerdere platforms Office Open XML-documenten kunnen maken en gebruiken. Door de Office Open XML-indeling te gebruiken, kunt u de bestandsindeling rechtstreeks manipuleren. U hebt geen Microsoft Office-toepassingen nodig om de bestanden te maken of te gebruiken.

Voordelen van Office Open XML

 • Het is open. De licentie en documentatie van Office Open XML zijn openbaar. Het is gespecificeerd in het open Ecma-proces zodat het op diverse platforms, in diverse toepassingen en voor diverse doeleinden werkt.
 • Het is XML. Office Open XML is een standaardtechnologie waarvan veel hulpprogramma's en toepassingen op eenvoudige en transparante wijze gebruik kunnen maken.
 • Het is achterwaarts compatibel en interoperabel. Hiermee kunt u documenten in hun oorspronkelijke vorm behouden terwijl ze toch geconverteerd zijn naar een open en moderne indeling. Bovendien kunnen verschillende toepassingen de Office Open XML-indeling gebruiken met voorspelbare resultaten.
 • Het werkt met de software die u hebt dankzij aangepaste XML-schema-ondersteuning, gratis updates van bestaande versies van Office en ondersteuning van belangrijke toegankelijkheidsfuncties voor mensen met een handicap.
 • Het is klaar voor de toekomst. Met Office Open XML kunt u alle functies in de Microsoft Office 2007-programma's gebruiken om documenten te maken. Office Open XML biedt manieren om deze functies te beperken of juist uit te breiden met behoud van conformiteit.
 • Het kan helpen de veiligheid te verbeteren. IT-beveiligingsprocedures en -toepassingen kunnen potentiële problemen eenvoudiger ontdekken en oplossen, terwijl documenten minder kans lopen om te worden beschadigd.
Voor meer informatie over de Office Open XML-indeling leest u het Office Open XML v1.0-concept op de volgende website van Ecma International: U kunt ook de volgende OpenXMLDeveloper.org-website bezoeken: De Office Open XML-indelingen maken gebruik van de Open Packaging Conventions om de Office Open XML-bestandsinformatie op te slaan op schijf. Raadpleeg het Office Open XML v1.0-concept, deel 2, 'Open Packaging Conventions', voor meer informatie over de Open Packaging Conventions zoals deze worden gebruikt in Office Open XML.

API's (Office Application Programming Interfaces)

Binaire bestandsindelingen van Office zijn specifiek bedoeld om te worden benaderd via Office API's (Application Programming Interfaces) in plaats van rechtstreekse manipulatie van de bestandsindeling. Gezien de complexiteit van de indelingen kan rechtstreekse manipulatie leiden tot beschadiging, reden waarom deze methode met klem wordt afgeraden.

Meer informatie over de Office API's vindt u op de volgende website van Microsoft:De binaire bestandsindelingen van Office 97-2003 maken gebruik van de Windows Structured Storage API's. De specifieke Office-gegevens worden opgeslagen als een stroom in deze meer algemene indeling. Gemeenschappelijke elementen, zoals documenteigenschappen, kunnen worden geopend via de Structured Storage API's en vereisen geen toegang tot de documentatie van de binaire bestandsindelingen van Office.

Meer informatie over de Windows Structured Storage API's vindt u op de volgende Microsoft-website: De binaire indeling van Microsoft Excel 2007 (*.xlsb) slaat binaire records op. Deze indeling gebruikt dezelfde onderdeel- en packaging-technologieën als SpreadsheetML. SpreadsheetML maakt deel uit van de Office Open XML-indeling.

Belangrijk Het rechtstreeks lezen of manipuleren van de structuur kan leiden tot beschadiging en wordt met klem afgeraden.

XML

XML is een metataal in Unicode-tekstindeling zonder opmaak (een taal voor het definiëren van opmaakcodetalen). XML is niet verbonden aan een programmeertaal, besturingssysteem of softwareleverancier. XML biedt toegang tot tal van technologieën voor het manipuleren, structureren, transformeren en bevragen van gegevens. Nu er steeds meer gebruik wordt gemaakt van XML, wordt over het algemeen geaccepteerd dat XML niet alleen handig is voor het beschrijven van nieuwe documentindelingen voor internet, maar ook geschikt is voor het beschrijven van gestructureerde gegevens. Gestructureerde gegevens zijn bijvoorbeeld gegevens die doorgaans in spreadsheets, programmaconfiguratiebestanden en netwerkprotocollen zijn opgenomen.

Microsoft Office bevat ondersteuning voor XML-schema's. Microsoft werkt met een licentieprogramma voor bepaalde Office XML-schema's.

Als u meer wilt weten over Office XML-schema's, bezoekt u de volgende Microsoft-website en gaat u naar het artikel Microsoft Office System and XML: Bringing XML to the Desktop:
Als u meer wilt weten over het licentieprogramma voor Office XML-schema's, bezoekt u de volgende Microsoft-website en gaat u naar het artikel File Format and Standards Licensing Programs:

Rich Text Format (RTF)

De specificatie RTF (Rich Text Format) is een methode voor het coderen van opgemaakte tekst en afbeeldingen om deze gemakkelijk tussen programma's te kunnen uitwisselen. De RTF-specificatie biedt een opmaak voor het uitwisselen van tekst en afbeeldingen die kan worden gebruikt in combinatie met verschillende uitvoerapparaten, besturingsomgevingen en besturingssystemen. RTF gebruikt de ANSI- (American National Standards Institute), PC-8-, Macintosh- of IBM PC-tekenset voor de beschrijving en opmaak van een document, zowel op beeldschermen als op afdrukken. Via de RTF-specificatie kunnen documenten die in verschillende besturingssystemen en in verschillende softwareprogramma's zijn gemaakt, onderling worden uitgewisseld.

Als u meer informatie wilt over het schrijven of implementeren van een programma voor het lezen van RTF, gaat u naar de volgende Microsoft-website en typt u RTF Reader in het vak Search MSDN For:

Visio XML-schema

Via de Microsoft-documentatie en een licentie waarvoor geen royalty's hoeven te worden betaald, kunnen klanten en partners gebruikmaken van het XML-schema in de Visio-functies voor het maken van diagrammen en het presenteren van gegevens. De beschikbaarheid van het Visio-schema biedt een volledige en met W3C compatibele beschrijving van de XML-bestandsindeling (Extensible Markup Language) van Visio, waarmee organisaties toegang hebben tot gegevens die vastliggen in hun Visio-diagrammen en deze in combinatie met andere XML-programma's, zoals CRM-systemen (Customer Relationship Management) en ERP-systemen (Enterprise Resource Planning), kunnen gebruiken als onderdeel van hun bedrijfsprocessen. Ga voor meer informatie en downloadmogelijkheden naar de volgende Microsoft-website:

HTML

HTML-bestanden zijn tekstbestanden waarin voor de gebruiker zichtbare gegevens zijn opgenomen, maar ook code waarmee opmaak wordt opgegeven die bepaalt hoe de gegevens op het scherm zullen worden weergegeven. U kunt HTML gebruiken voor het opslaan, distribueren en aanbieden van Office-documenten en gegevens in een indeling die door de meeste webbrowsers kan worden weergegeven, waarbij de volledige inhoud en functionaliteit van Office-documenten behouden blijft.

Opmerking In Microsoft Excel 2007 slaat de HTML-bestandsindeling geen specifieke Excel-functies op. Daarnaast biedt de HTML-vorm geen ondersteuning of weergavemogelijkheden voor alle functies in Excel 2007 wanneer u een werkmap opslaat als HTML.

Meer informatie over het bewerken van HTML vindt u op de volgende Microsoft-website:Meer informatie over het werken met code, HTML en bronbestanden vindt u op de volgende Microsoft-website:

Royalty-Free File Format-programma's

Binaire bestandsindelingen van Microsoft Office

Microsoft stelt de specificaties voor de binaire bestandsindelingen .DOC, .XLS en .PPT beschikbaar onder een overeenkomst waarvoor geen royalty's hoeven te worden betaald, die inhoudt dat niemand strafrechtelijk wordt vervolgd die deze specificaties geheel of gedeeltelijk in zijn producten wenst te implementeren. De implementatie behelst de mogelijkheid om de specificatiedocumentatie te gebruiken voor analyse en gerechtelijke referentiedoeleinden. De Microsoft Office Drawing-bestandsindeling voor 2007 en VBA-bestandsindeling (Visual Basic for Applications) voor 2007 zijn eveneens beschikbaar onder dit programma. Als u de documentatie wilt ontvangen, neemt u contact op met Microsoft via het volgende e-mailadres om het aanmeldingsproces voor de overeenkomst te starten: Wanneer u contact opneemt met Microsoft, moet u de volgende gegevens verstrekken:
 • De specifieke bestandsindelingsspecificaties waarin u bent geïnteresseerd
 • De naam van uw bedrijf of organisatie
 • Uw e-mailadres
 • Uw woonplaats
 • Uw provincie
 • Uw zip- of postcode
 • Uw land
 • De naam van een contactpersoon
 • De titel van de contactpersoon
 • Het telefoonnummer van de contactpersoon
biff bff binary file
Eigenschappen

Artikel-id: 840817 - Laatst bijgewerkt: 03/13/2007 15:30:37 - Revisie: 6.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Word 97 Standard Edition

 • kbhowto kbexpertiseinter kbinfo KB840817
Feedback