Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Automatische waarschuwingen van de spellingcontrole worden niet weergegeven onder fout gespelde woorden in Office InfoPath 2003 met SP1 of in andere programma's die automatische spellingcontrole gebruiken

Symptomen
Automatische waarschuwingen van de spellingcontrole worden niet weergegeven onder fout gespelde woorden in Microsoft Office InfoPath 2003 met Service Pack 1 (SP1). In plaats daarvan worden de waarschuwingen onder de tekst rechts van het fout gespelde woord weergegeven. Dit probleem doet zich voor op computers met Microsoft Windows XP of Microsoft Windows 2000.

Opmerking Automatische waarschuwingen van de spellingcontrole zijn de rode golvende onderstrepingen onder een woord die aangeven dat een woord mogelijk fout is gespeld.

Dit probleem doet zich ook in andere programma's voor die deze automatische functie van de spellingcontrole gebruiken op computers met Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Tweede Editie, Microsoft Windows NT 4.0 of Microsoft Windows ME.

Dit probleem treedt op in de volgende twee gevallen:
 • De tekst in het document moet van rechts naar links worden gelezen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij tekst in het Arabisch, Hebreeuws of een Indische taal, waarbij de tekst van rechts naar links wordt gelezen.
 • Op uw computer is Microsoft Internet Explorer 6 geïnstalleerd.
Oplossing

Informatie over servicepacks

Windows XP

U kunt dit probleem oplossen met het laatste service pack voor Windows XP. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
Internet Explorer 6 voor Windows XP en Windows 2000
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  --------------------------------------------------------------  21 september 2004 03:21 6.0.2800.1473   38.912 Iecustom.dll    7 december 2004 03:24 6.0.2800.1483  2.697.728 Mshtml.dll     21-sep-2004 03:21 6.0.2800.1473   38.912 Iecustom.dll
Internet Explorer 6 voor Windows Millennium Edition, Windows 98 en Windows NT 4.0 SP 6a
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  --------------------------------------------------------------  3 maart 2003 17:24 6.0.2800.1172   33.792 Ieuninst.exe  1 oktober 2004 07:36 6.0.2800.1473   30.208 Ieupdate.exe    07-dec-2004 03:24 6.0.2800.1483  2.697.728 Mshtml.dll

Workaround
Ga als volgt te werk om dit probleem in InfoPath te omzeilen:
 1. Klik op Opties in het menu Extra.
 2. Klik op de tab Spelling, schakel het selectievakje Spelling controleren tijdens typen uit en klik op OK.
De automatische waarschuwingen van de spellingcontrole worden niet meer in het document weergegeven. U kunt de spellingcontrole uiteraard handmatig uitvoeren om de spelling in het document te controleren.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in Internet Explorer 6.

Windows XP

In Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
rode kronkellijn
Eigenschappen

Artikel-id: 841008 - Laatst bijgewerkt: 12/31/2008 18:24:10 - Revisie: 2.1

 • Microsoft Office InfoPath 2003, Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug KB841008
Feedback
l>