Beschikbaarheidsgegevens van Office worden verwijderd wanneer u Outlook 2003 Service Pack 1 installeert

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Inleiding
Alle functies van Microsoft Office Outlook 2003 die toegang hebben tot de Microsoft Office-service Internet Beschikbaarheidsinfo (OIFB), zijn niet meer beschikbaar na installatie van Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1).
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor omdat de OIFB-service buiten gebruik zal worden gesteld.

Tijdsbestek voor het buiten gebruik stellen van de OIFB-service

De OIFB-service wordt binnenkort buiten gebruik gesteld. U krijgt op een van de volgende manieren te horen dat de OIFB-service buiten gebruik wordt gesteld:
  1. U krijgt bericht op de volgende homepage van Microsoft Office-service Internet Beschikbaarheidsinformatie:
  2. U ontvangt een e-mailbericht als u een geregistreerde gebruiker van de OIFB-service bent.

In beide kennisgevingen wordt u ervan op de hoogte gebracht dat u de volgende alternatieven kunt gebruiken nadat de OIFB-service buiten gebruik is gesteld:
  1. U kunt beschikbaarheidsinformatie op elke server publiceren waarop u lees- en schrijfmachtigingen hebt.
  2. Als u een MSN Premium-account hebt, kunt u uw beschikbaarheidsinformatie delen met de Microsoft Office Outlook Connector voor MSN.

Klik voor meer informatie over de Outlook Connector voor MSN op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
287604 MSN configureren voor Outlook 2002 en Outlook 2003

Wijzigingen in de gebruikersinterface

Nadat de OIFB-service buiten gebruik is gesteld, worden alle ingangen voor deze functie in Microsoft Outlook verwijderd of uitgeschakeld. Als u een vergadering hebt gepland met iemand op internet wanneer u niet de OIFB-service gebruikt, wordt niet meer het volgende bericht in het dialoogvenster Microsoft Office Internet Beschikbaarheidsinfo weergegeven:
Voor sommige genodigden zijn mogelijk geen planninggegevens beschikbaar. U en uw genodigden kunnen elkaars beschikbaarheidsinfo bekijken als u deelneemt aan de Microsoft Office Internet Beschikbaarheidsinfo-service.

De volgende opties in het dialoogvenster Opties voor beschikbaarheidsinfo in Outlook 2003 worden verwijderd na installatie van Office 2003 SP1:
  • Publiceren en zoeken met Microsoft Office Internet Beschikbaarheidsinfo-service
  • Beschikbaarheidsinfo vragen in uitnodigingen voor deelname aan een vergadering

Nadat u Office 2003 SP1 hebt geïnstalleerd, staat de optie Publiceren op mijn locatie nog steeds in het dialoogvenster Opties voor beschikbaarheidsinfo. U kunt deze optie gebruiken om uw beschikbaarheidsinfo voor Outlook te publiceren op een FTP-locatie (File Transfer Protocol) waarvoor u lees- en schrijfmachtigingen hebt.

Klik voor meer informatie over het gebruik van de optie 'Publiceren op mijn locatie' op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
827775 Internetbeschikbaarheidsgegevens in Outlook 2003 gebruiken


Nadat de OIFB-service buiten gebruik is gesteld


Als u Microsoft Outlook 2002 gebruikt of als u Outlook 2003 nog niet hebt bijgewerkt met Office 2003 SP1, wordt het volgende bericht weergegeven wanneer u de OIFB-service wilt gebruiken via de ingangen die nog in Outlook beschikbaar zijn:
De Microsoft Office-service voor vrije/bezette tijden voor Internet-gebruik is afgebroken. Klik op Uitschakelen om de functie uit te schakelen in Microsoft Office Outlook.

Het bericht bevat de opties Uitschakelen en Annuleren. Als u op Uitschakelen klikt, worden de volgende registergegevens op de client geconfigureerd:

HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options\Calendar\Internet Free/Busy

Waarde: NoService
Type: DWORD
Gegevens: 1 (De OIFB-service wordt op de client uitgeschakeld)

Nadat deze registersleutel is geconfigureerd met de hierboven vermelde gegevens, is Outlook feitelijk geconfigureerd alsof u Office 2003 SP1 hebt geïnstalleerd (alsof de OIFB-service nog werkte). De ingangspunten voor de OIFB-service in Outlook zijn niet beschikbaar (grijs weergegeven) of niet-bestaand omdat de OIFB-service in deze situatie niet meer beschikbaar is. Het is raadzaam op Uitschakelen te klikken wanneer dit bericht wordt weergegeven.
Eigenschappen

Artikel-id: 842166 - Laatst bijgewerkt: 01/12/2015 23:39:17 - Revisie: 1.2

Microsoft Office Outlook 2003, Service Pack 1 (SP1), Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive KB842166
Feedback