Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Windows Firewall blokkeert sommige programma's zodat ze niet meer via internet kunnen communiceren nadat u Windows XP Service Pack 2 hebt geïnstalleerd

Samenvatting
Bepaalde programma's lijken niet te werken nadat u Windows XP Service Pack 2 (SP2) hebt geïnstalleerd. Windows Firewall is standaard ingeschakeld en blokkeert ongevraagde verbindingen met uw computer. In dit artikel wordt beschreven hoe u een geblokkeerd programma toch kunt uitvoeren door het aan de lijst met uitzonderingen van Windows Firewall toe te voegen. Als u deze procedure uitvoert, zal het programma weer normaal werken zoals vóór de installatie van het service pack.
Inleiding
Windows Firewall blokkeert ongevraagde verbindingen met een Windows XP SP2-computer om de computer beter te beveiligen. Er zijn echter situaties denkbaar waarin u toch iemand wilt toestaan verbinding te maken met uw computer. In de volgende situaties is het bijvoorbeeld wenselijk dat iemand verbinding kan maken met de computer:
 • U speelt een spel voor meerdere spelers via het Internet.
 • U wilt een bestand ontvangen dat wordt verzonden via een programma voor expresberichten.
Clienttoepassingen kunnen geen gegevens ontvangen van een server nadat u Windows XP SP2 hebt geïnstalleerd. Hier volgen enkele voorbeelden:
 • Een FTP-client
 • Software voor het stroomsgewijs afspelen van multimedia
 • Meldingen van nieuwe e-mailberichten in sommige e-mailprogramma's
Het is ook mogelijk dat servertoepassingen die op een Windows XP SP2-computer worden uitgevoerd, niet reageren op aanvragen van clients. Hier volgen enkele voorbeelden:
 • Een webserver, zoals IIS (Internet Information Services)
 • Extern bureaublad
 • Het delen van bestanden
Terug naar begin

Windows-beveiligingswaarschuwing

Wanneer Windows Firewall een programma blokkeert, wordt soms het dialoogvenster Windows-beveiligingswaarschuwing weergegeven.

Oplossing

Programma's inschakelen via het dialoogvenster Windows-beveiligingswaarschuwing
Bepaalde programma's en spellen kunnen alleen goed werken als ze gegevens ontvangen via het netwerk. Deze gegevens komen de computer binnen via een poort voor binnenkomend gegevensverkeer. Windows Firewall laat deze gegevens alleen binnen als de juiste poort voor binnenkomend gegevensverkeer is geopend op de computer. Als u de naam van het programma herkent en wilt dat het programma op de gebruikelijke wijze functioneert, klikt u op Blokkering opheffen in het dialoogvenster Windows-beveiligingswaarschuwing.

Dialoogvenster		 Windows-beveiligingswaarschuwing

Sectie voor ervaren gebruikers

Deze sectie is bedoeld voor ervaren computergebruikers. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, is het wellicht raadzaam iemand anders om hulp te vragen of om contact op te nemen met de ondersteuningsservice. Ga naar de volgende Microsoft-website voor informatie over hoe u dit doet:
Ga op een van de volgende manieren te werk om het programma toe te staan te communiceren zoals vóór de installatie van Windows XP SP2 en om programma's in te schakelen die u wilt uitvoeren.
Ervaren gebruikers – Methode 1: Programma's inschakelen met Windows Firewall
Als u in het dialoogvenster Windows-beveiligingswaarschuwing niet op Blokkering opheffen klikt, blijft het programma geblokkeerd. Ga als volgt te werk om een programma in te schakelen met Windows Firewall:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.

  Menu Start
 2. Typ wcsui.cpl in het vak Openen en klik op OK.

  Dialoogvenster				Uitvoeren
 3. Klik op Windows Firewall.

  Windows				Beveiligingscentrum
 4. Open in het dialoogvenster Windows Firewall het tabblad Uitzonderingen en klik op Programma toevoegen.

  Dialoogvenster Windows				Firewall
 5. Selecteer in het dialoogvenster Programma toevoegen een programma in de lijst of klik op Bladeren om naar het gewenste programma te gaan.

  Dialoogvenster Programma				toevoegen

  Als u het programma niet kunt vinden, raadpleegt u de volgende sectie, Poorten identificeren en openen.
 6. Klik op OK als u het gewenste programma hebt geselecteerd.
 7. Zorg ervoor dat op het tabblad Uitzonderingen het selectievakje naast het gewenste programma is ingeschakeld en klik op OK.

  Dialoogvenster Windows				Firewall


  Opmerking Als u het programma in een later stadium niet meer als een uitzondering wilt behandelen, schakelt u dit selectievakje weer uit.
Als u een programma aan de lijst met uitzonderingen toevoegt, heeft dat de volgende voordelen:
 • U hoeft niet na te gaan welke poort het programma gebruikt. (Als u daarentegen een poort wilt openen, moet u het nummer kennen van de poort die door het programma wordt gebruikt. Hoe u dit te weten komt, wordt verderop in dit artikel beschreven.)
 • De poort die wordt gebruikt door het programma dat zich in de lijst met uitzonderingen bevindt, wordt alleen geopend wanneer het programma wacht op een verbinding.
Ervaren gebruikers – Methode 2: Poorten identificeren en openen
Als het programma nog steeds niet lijkt te werken nadat u het aan de lijst met uitzonderingen hebt toegevoegd of als u bij stap 5 in de vorige sectie het programma niet hebt kunnen vinden, kunt u de poort handmatig openen.

Belangrijk Voordat u een of meerdere poorten handmatig kunt openen, moet u nagaan welke poorten door het programma worden gebruikt. Hiertoe kunt u contact opnemen met de leverancier van het programma. Deze kan u betrouwbare gegevens leveren. Als u geen contact kunt opnemen met de leverancier of als er geen lijst beschikbaar is met de poorten die door het programma worden gebruikt, kunt u met Netstat.exe nagaan om welke poorten het gaat.
Netstat.exe gebruiken om poorten te identificeren
 1. Start het desbetreffende programma en probeer de netwerkfuncties van het programma te gebruiken. Probeer bijvoorbeeld een audiogegevensstroom te starten als het programma een multimediaprogramma is. Als u werkt met een webserver, start u de service.
 2. Klik op Start en klik op Uitvoeren.

  Menu Start
 3. Typ cmd in het vak Openen en klik op OK.

  Dialoogvenster				Uitvoeren
 4. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt. Druk na elke opdracht op Enter:
  netstat –ano > netstat.txt
  tasklist > tasklist.txt
  notepad tasklist.txt
  notepad netstat.txt

  Opmerking Wanneer het desbetreffende programma als een service wordt uitgevoerd, moet u de schakeloptie /svc toevoegen om een lijst weer te geven met de services die in elk proces worden geladen:
  tasklist /svc > tasklist.txt


  Opdrachtpromptvenster
 5. Zoek in Tasklist.txt het programma waarvoor u problemen wilt oplossen. Noteer de proces-id (PID) van het proces.

  Venster Tasklist.txt Notepad
 6. Noteer de gegevens in Netstat.txt die bij de proces-id horen. Noteer het protocol dat wordt gebruikt (TCP of UDP).

  Venster Netstat.txt Notepad
Belangrijk Als het programma meer dan één poort gebruikt, herhaalt u deze procedure om na te gaan welke andere poorten door het programma worden gebruikt. Als u de procedure herhaalt en het door het programma gebruikte poortnummer blijft voortdurend veranderen, voegt u een uitzondering voor het programma toe of neemt u contact op met de leverancier van het programma.
Windows Firewall gebruiken om poorten handmatig te openen
Als u niet kunt vaststellen welke poorten door het programma worden gebruikt, kunt u handmatig een poort openen. U kunt te weten komen welk specifiek poortnummer u moet openen door contact op te nemen met de leverancier van het product of door te kijken in de gebruikershandleiding die u bij het product hebt gekregen. Nadat u hebt vastgesteld wat het nummer is van de poort die u wilt openen, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.

  Menu Start

 2. Typ wscui.cpl in het vak Openen en klik op OK.

  Dialoogvenster				Uitvoeren

 3. Klik op Windows Firewall.

  Windows				Beveiligingscentrum

 4. Open het tabblad Uitzonderingen en klik op Poort toevoegen.

  Dialoogvenster Windows				Firewall

 5. Typ in het vak Naam van het dialoogvenster Poort toevoegen de naam die u voor de poortuitzondering wilt gebruiken. Typ in het vak Poortnummer het nummer van de poort die u wilt openen en klik op TCP of UDP.

  Dialoogvenster Poort				toevoegen

 6. Klik op Bereik wijzigen als u het bereik voor de poortuitzondering wilt bekijken of instellen.

  Dialoogvenster Bereik				wijzigen

  Selecteer de bereikopties die u voor deze uitzondering wilt gebruiken en klik op OK.

  Dialoogvenster Bereik				wijzigen

 7. U ziet nu dat de nieuwe service op het tabblad Uitzonderingen wordt weergegeven. U activeert de poort door het selectievakje naast de service in te schakelen en op OK te klikken.

  Dialoogvenster Windows				Firewall

Als u meer informatie wilt over de configuratie van Windows Firewall, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
875357 Problemen met instellingen voor Windows Firewall oplossen in Windows XP Service Pack 2
Meer informatie
Programma's waarvoor poorten wellicht handmatig moeten worden geopend
Hier volgt een tabel met programma's en spellen die mogelijk pas goed werken nadat u de poort of poorten handmatig hebt geopend.

Programma's

ProgrammaLeverancierPoortenStandaarduitzonderingOpmerkingen
Visual Studio .NETMicrosoft Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Alleen nodig voor DCOM-foutopsporing op afstand
SQLMicrosoft Dynamisch toegewezen poorten voor RPC en DCOM Alleen nodig voor foutopsporing op afstand
Backup Exec 9Veritas 10000 C:
\Program Files
\Veritas
\Backup Exec
\RANT32
\beremote.exe
Alleen nodig om een back-up te maken van een client vanaf een server
Ghost Server Corporate Edition 7.5 Symantec139-TCP-NetBIOS-sessieservice; 445-TCP-SMB via TCP; 137-UDP-NetBIOS-naamservice; 138-UDP-NetBIOS-datagramservice Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig om een ghost-client te distribueren
Symantec AntiVirus Corporate Edition 8.0Symantec Bestands- en printerdelingAls u het selectievakje voor het toestaan van bestands- en printerdeling inschakelt, worden de volgende poorten geopend: UDP 137, 138; TCP 139, 445 Nodig om de client te installeren
SMS 2003 ServerMicrosoft Schakel de poorten voor bestands- en printerdeling in Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig om de toepassing Logboeken van de Windows XP SP2-client weer te geven
Cute FTP 5.0 XPGlobalSCAPE21of FTP-server Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig voor FTP op een Windows XP SP2-computer
Exceed 7.0, 8.0Hummingbird21of FTP-server Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig om te zorgen dat FTP voor Windows Verkenner verbinding kan maken met externe computers
KEA! 340 5.1Attachmate23 of 'Telnet-server' Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig om een Telnet-sessie met een externe host tot stand te brengen
Reflection 10 en 11WRQ23Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig om een Telnet-sessie met een externe host tot stand te brengen
Reflection 10 en 11WRQ6000 (TCP/IP) en 177 (UDP)Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig om X-Windows-sessies tot stand te brengen
Reflection 10 en 11WRQ20 of 21Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig om te zorgen dat de FTP-client verbinding kan maken met externe computers
Smarterm Office 10 en Smarterm 11Esker Software23 of 'Telnet-server' Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig om een Telnet-sessie met een externe host tot stand te brengen
Smarterm Office 10 en Smarterm 11Esker Software21of FTP-server Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig om te zorgen dat het FTP-programma verbinding kan maken met externe computers
ViewNow 1.05 NetmanageFTP-server of 21 Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig om te zorgen dat het FTP-programma verbinding kan maken met externe computers
ViewNow 1.0 en 1.05 Netmanage6000 (TCP/IP) en 177 (UDP) Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig om X-Windows-sessies tot stand te brengen
ViewNow 1 of 1.05 NetmanageTelnet-server of 23 Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig om een Telnet-sessie met een externe host tot stand te brengen
Microsoft Operations Manager 2000 SP1Microsoft Schakel ICMP-echoaanvraag, bestands- en printerdeling, en UDP in Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig om MOM Agent te 'duwen' naar een Windows XP SP2-client waarop Windows Firewall is ingeschakeld
AutoCAD 2004, 2005Autodesk21 Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig om te bladeren door projecten met een FTP-viewer (dialoogvenster Bestand openen) wanneer Windows Firewall is ingeschakeld op een externe FTP-host.
Backup Exec 9.1.4691VeritasRaadpleeg de bijbehorende documentatie.%Program Files%
\Veritas
\Backup Exec
\RANT
\beremote.exe
Nodig om een back-up te maken van een Windows XP SP2-client
Windows-wizard Scanner en cameraXerox Network Scanners 21 Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig om ervoor te zorgen dat de wizard Scanner en camera kan worden gestart en dat gebruikers toegang kunnen krijgen tot de gescande afbeeldingen.
ColdFusion MX Server Edition 6MacromediaTCP (standaard 8500) Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig om externe toegang toe te staan als webserver
CA ARCserveComputer Associates137-UDP-NetBIOS-naamservice; 138-UDP-NetBIOS-datagramservice; 139-TCP-NetBIOS-sessieservice; 704-UDP; 1478-UDP-MS-sna-base; 1900-UDP-SSDP; 6050-TCP-ARCserve-service; 6051-TCP-ARCserve-service Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig voor installatie op afstand, licentieverlening en communicatie met de client
EDM File System Agent 4.0EMC3895 Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig om de EDM-client te installeren vanaf de server naar Windows XP SP2
Microsoft Systems Management Server 2003Microsoft TCP:2701 %WINDIR%
\System32
\CCM
\CLICOMP
\RemCtrl
\Wuser32.exe
Nodig om ervoor te zorgen dat het programma voor beheer op afstand een Windows XP SP2-clientcomputer op afstand kan besturen
Aelita ERdisk voor Active Directory 6.7Quest SoftwareRaadpleeg de bijbehorende documentatie.Bestands- en printerdeling Nodig om contact op te nemen met een externe computer
Hummingbird Host Explorer 8Hummingbird23 TCP en 21 TCP Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig voor Telnet op een Windows XP SP2-computer
BV-Admin MobileBind ViewRaadpleeg de bijbehorende documentatie.Bestands- en printerdeling Nodig om contact op te nemen met een externe computer
SQL 2000aMicrosoft 1433 en 1434 Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig om verbinding te maken met een externe computer
Backup Exec 8.6.1Nodig om ervoor te zorgen dat de server een extern hulpprogramma kan 'duwen' naar een Windows XP SP2-client
Microsoft SNA 4.0 SP3Microsoft Raadpleeg de documentatieBestands- en printerdeling Nodig om een Windows XP SP2-client weer te geven
Extra! Personal Client 6.5 en 6.7AttachmateTelnet-server of poort 23 Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig om een Telnet-sessie met een externe host tot stand te brengen
Extra! Enterprise 2000AttachmateTelnet-server of poort 23 Raadpleeg de bijbehorende documentatie. Nodig om een Telnet-sessie met een externe host tot stand te brengen
Extra! Bundel voor TCP/IP 6.6AttachmateTelnet-server of poort 23 Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig om een Telnet-sessie met een externe host tot stand te brengen
Volume Manager 3.1Veritas2148 C:
\Progam Files
\Veritas
\Veritas Object Bus
\Bin
\vxsvc.exe
Nodig om verbinding te maken met een Windows XP SP2-client
BMC Patrol voor Windows 2000BMC SoftwareOp de Windows XP SP2-(client)computer: TCP-poorten 3181, 10128 en 25; UDP-poorten 3181, 10128 en 25 \\<Servernaam>
\BMC-software
\Patrol 3-4
\Best1
\6.5.00
\bgs
\bin
\Best1CollectGroup.exe
Nodig om een verbinding van de server naar de clientcomputer te kunnen maken. Zorg ervoor dat u het BMC Patrol-bestand hebt gedeeld op de server voordat u naar het standaardpad voor uitzonderingen op de client probeert te gaan.
eTrust 6.0.100Computer AssociatesPoorten voor bestands- en printerdeling, en de ICMP-echoaanvraag en poort TCP 42510Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig om programma's op afstand te installeren onder Windows XP SP2
NetShield 4.5McAfee SecurityRaadpleeg de bijbehorende documentatie.Bestands- en printerdeling Nodig om verbinding te maken met een Windows XP SP2-client
Computer Associates eTrust 7.0Computer AssociatesVoeg de poorten voor bestands- en printerdeling, en de ICMP-echoaanvraag toe Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Nodig om ervoor te zorgen dat een server met Windows Server 2003 eTrust 7.0 het aanmelden bij een Windows XP SP2-client op afstand kan testen.
Computer Associates eTrust 7.0 Nodig om ervoor te zorgen dat een server met Windows Server 2003 eTrust 7.0 de clientsoftware van eTrust op afstand kan installeren op Windows XP SP2-computers. Het probleem kan worden opgelost door de volgende registersleutel op 0 in te stellen en de computer opnieuw op te starten: HKEY_LOCAL_MACHINE
\SOFTWARE
\Policies
\Microsoft
\Windows NT
\RPC
\RestrictRemoteClients (DWORD-waarde)
RetrospectDantz 497497Ga naar http://www.dantz.com/en/support/kbase.dtml?id=28189
Symantec Ghost Corporate Edition 7.5, 8.0 en 8.2SymantecSchakel in Bestands- en printerdeling het selectievakje Bestands- en printerdeling toestaan in, waarmee de UPD-poorten 137 en 138, en TCP-poorten 139 en 445 worden geopendNodig voor een installatie op afstand voor een client
Symantec AntiVirus Corporate Edition 8.x en 9.xSymantecOpen IP-poorten (UDP) 2967 en 33345 voor IPX. Open ook de poorten 38293, 38037 en 38292 voor UDP-verkeer. Schakel in Bestands- en printerdeling het selectievakje Bestands- en printerdeling toestaan in, waarmee de UPD-poorten 137 en 138, en TCP-poorten 139 en 445 worden geopendGa naar http://www.symantec.com/techsupp/
enterprise/sp2/faq.html
IBM Tivoli Storage ManagerIBMZie IBM TechnoteZie IBM TechnoteDe titel van de IBM Technote is 'Windows XP Service Pack 2 firewall-instelling voor TSM-client'.
De IBM Technote is beschikbaar op http://www.ibm.com/software/sysmgmt/products/support/
Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
Spellen
SpelLeverancierPoortenStandaarduitzondering
Chess Advantage III: Lego Chess Encore Raadpleeg de bijbehorende documentatie.Raadpleeg de bijbehorende documentatie.
Need for Speed Hot Pursuit 2 EA GamesRaadpleeg de bijbehorende documentatie.Raadpleeg de bijbehorende documentatie.
Unreal Tournament 2003 AtariRaadpleeg de bijbehorende documentatie.Raadpleeg de bijbehorende documentatie.
Unreal Tournament Game of the Year Edition AtariRaadpleeg de bijbehorende documentatie.Raadpleeg de bijbehorende documentatie.
Midnight Outlaw: Illegal Street Drag 1.0 VALUSoftRaadpleeg de bijbehorende documentatie.Defwatch.exe
Scrabble 3.0 AtariRaadpleeg de bijbehorende documentatie.Raadpleeg de bijbehorende documentatie.
Star Trek StarFleet Command III 1.0 ActivisionRaadpleeg de bijbehorende documentatie.Raadpleeg de bijbehorende documentatie.
Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.

Als u wilt weten hoe u contact kunt opnemen met de fabrikanten die in de artikelen hieronder worden vermeld, klikt u op het juiste artikelnummer in de volgende lijst:
65416 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, A-K

60781 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, L-P

60782 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, Q-Z
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Terug naar begin

WinXP SP2 xpsp2 windowsxpsp2 winxpsp2 pop-up popup unwanted malicious hacker consult
Eigenschappen

Artikel-id: 842242 - Laatst bijgewerkt: 07/16/2013 04:20:00 - Revisie: 9.2

 • kbresolve kbgraphxlink kbnomt kbscreenshot kbtshoot kbconfig kbsecurity kbappcompatibility kbfirewall KB842242
Feedback
dy>cript>