Problemen met synchronisatie oplossen wanneer u het Exchange Server-postvak synchroniseert met het OST-bestand in Outlook

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u problemen oplost die zich kunnen voordoen wanneer u een Microsoft Exchange Server-postvak synchroniseert met een bestand met offlinemappen (.OST) in Microsoft Office Outlook 2003 of in Microsoft Office Outlook 2007.
INLEIDING
Hier volgt informatie over het oplossen van problemen die zich kunnen voordoen wanneer u een Exchange Server-postvak synchroniseert met een OST-bestand.

Bepalen of de offlinemappen worden gesynchroniseerd

Ga als volgt te werk om te bepalen of de offlinemappen correct worden gesynchroniseerd:
 1. Klik met de rechtermuisknop op de map die u wilt controleren en klik op Eigenschappen.
 2. Open het tabblad Synchronisatie. Als het tabblad Synchronisatie niet wordt weergegeven, hebt u het profiel niet ingesteld voor gebruik van offlinemappen.
 3. Controleer onder Statistieken voor deze map de instellingen in de volgende vakken:

  Laatst gesynchroniseerd op: Datum

  De servermap bevat:# items

  De offlinemap bevat:# items
Als de synchronisatie goed werkt, bevatten de vakken De servermap bevat en De offlinemap bevat evenveel items. Als de synchronisatie niet goed werkt, of als de synchronisatie tussen de servermap en de offlinemap niet goed werkt, moet u de profielinstellingen controleren: Daartoe voert u deze stappen uit, al naargelang de versie van Outlook die u gebruikt:

Outlook 2003

 1. Klik in het menu Extra op E-mailaccounts.
 2. Controleer in het dialoogvenster E-mailaccounts of de optie Bestaande e-mailaccounts weergeven of wijzigen onder de sectie E-mail is ingeschakeld en klik op Volgende.
 3. Controleer in de lijst Nieuwe e-mail bezorgen op de volgende locatie of Postvak - accountnaam is geselecteerd.
 4. Klik op het Microsoft Exchange Server-object en klik vervolgens op Wijzigen.
 5. Controleer of de optie Exchange-modus met cache gebruiken is ingeschakeld en klik op Volgende.
 6. Klik op Voltooien en klik op OK.
 7. Sluit Outlook af en open het programma opnieuw

Outlook 2007

 1. Open het menu Extra en klik op Accountinstellingen.
 2. Open het tabblad Gegevensbestanden en controleer of Postvak - accountnaam als standaard is ingesteld.
 3. Open het tabblad E-mail.
 4. Klik op Postvak - accountnaam en klik op Instellingen.
 5. Open het tabblad Geavanceerd, controleer of de optie Exchange-modus met cache gebruiken is ingeschakeld en klik op OK.
 6. Klik in het dialoogvenster Accountinstellingen op Sluiten.
 7. Sluit Outlook af en open het programma opnieuw

Outlook 2010

 1. Klik in het menu Bestand op Accountinstellingen en selecteer Accountinstellingen in de lijst.
 2. Open het tabblad Gegevensbestanden en controleer of Postvak - accountnaam als standaard is ingesteld.
 3. Open het tabblad E-mail.
 4. Klik op Postvak - accountnaam en klik op Wijzigen.
 5. Controleer of de optie Exchange-modus met cache gebruiken is geselecteerd en klik op OK.
 6. Klik in het dialoogvenster Accountinstellingen op Sluiten.
 7. Sluit Outlook af en open het programma opnieuw

De mappen opnieuw synchroniseren

Nadat u deze instellingen hebt gecontroleerd, gebruikt u een van de volgende methoden om de mappen opnieuw te synchroniseren.

Handmatige synchronisatie

 1. Klik in de Mappenlijst op de map die u wilt synchroniseren.
  Als de Mappenlijst niet wordt weergegeven, klikt u op Mappenlijst in het menu Ga naar.
 2. Wijs in het menu Extra de optie Verzenden/ontvangen aan en klik op Deze map (Microsoft Exchange Server) om één offlinemap te synchroniseren of klik op Alles verzenden/ontvangen om alle offlinemappen te synchroniseren.
Klik in Outlook 2010 op Verzenden/ontvangen en klik vervolgens op Alles verzenden/ontvangen om alle offlinemappen te synchroniseren.

Wanneer de synchronisatieprocedure wordt gestart, wordt rechtsonder op het scherm de synchronisatiestatus weergegeven. Als uw postvak veel items bevat en u al een tijd de offlinemappen niet hebt gesynchroniseerd, kan de synchronisatieprocedure meer dan een half uur in beslag nemen.

Automatisch synchroniseren

Ga als volgt te werk om telkens wanneer u online bent en telkens wanneer u Microsoft Outlook afsluit alle offlinemappen automatisch te synchroniseren:
 1. Klik op Opties in het menu Extra.
 2. Open het tabblad E-mailconfiguratie.
 3. Schakel in de sectie Verzenden/ontvangen het selectievakje Bij verbinding direct verzenden in.
 4. Klik op Verzenden/ontvangen.
 5. Zorg er in het dialoogvenster Groepen voor verzenden/ontvangen voor dat de optie Automatisch verzenden/ontvangen bij afsluiten is ingeschakeld en klik vervolgens op Sluiten.
 6. Klik op OK.

Een nieuw OST-bestand maken en de offlinemappen opnieuw synchroniseren

Als alle mappen behalve de map Postvak IN zijn gesynchroniseerd, of als u de mappen niet kunt synchroniseren, hebt u mogelijk een beschadigd OST-bestand. U kunt dit probleem oplossen door een nieuw OST-bestand te maken en de mappen vervolgens opnieuw te synchroniseren.

Een nieuw OST-bestand maken en uw mappen synchroniseren

Als u een nieuw OST-bestand wilt maken, wijzigt u de naam van het oude OST-bestand en synchroniseert u het nieuwe OST-bestand met de computer waarop Microsoft Exchange Server wordt uitgevoerd. Als u de naam van het oude OST-bestand wijzigt, wordt in Outlook automatisch een nieuw bestand gemaakt. Voer deze stappen uit om dit te doen:
 1. Sluit alle programma's af.
 2. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik op Bestanden of mappen.
 3. Klik in het zoekvenster op Alle bestanden en mappen.
 4. Typ *.ost op het tabblad De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam.
 5. Typ niets in het vak Een woord of uitdrukking in het bestand.
 6. Klik in de lijst Zoeken in op de harde schijf. Schakel vervolgens onder de optie Geavanceerde opties het selectievakje Inclusief onderliggende mappen in en klik op Zoeken

  Het OST-bestand wordt weergegeven in de kolom Naam. De standaardlocatie van het OST-bestand is:

  Voor Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows XP en Microsoft Windows Server 2003
  C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook
 7. Klik met de rechtermuisknop op het OST-bestand en klik vervolgens op Naam wijzigen. Wijzig de extensie van het bestand. Typ bijvoorbeeld de extensie .OUD in plaats van .OST.
 8. Klik op Sluiten in het menu Bestand.
 9. Start Outlook, wijs Verzenden/ontvangen aan in het menu Extra en klik op Alles verzenden/ontvangen.
De status van de nieuwe synchronisatie wordt rechtsonder in het scherm weergegeven. Er is ook een nieuw OST-bestand gemaakt.

Omdat uw OST-bestand een kopie bevat van de gegevens die zijn opgeslagen in het Exchange Server-postvak, worden met deze procedure geen gegevens beschadigd.

Beschadigde Exchange Server-ondersteuningsbestanden vervangen

Als u het synchronisatiebestand nog steeds niet kunt terugzetten, kunnen de ondersteuningsbestanden van de Microsoft Exchange Server-service zijn beschadigd. Als u de beschadigde Exchange Server-ondersteuningsbestanden wilt vervangen, verwijdert u eerst de Exchange Server-ondersteuningsbestanden en vervangt u de verwijderde bestanden door de originele Outlook-bestanden.

Als u de Exchange Server-ondersteuningsbestanden door ons wilt laten verwijderen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u de Exchange Server-ondersteuningsbestanden liever zelf verwijdert, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Eenvoudige oplossing

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop Downloaden. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Uitvoeren of Openen en volg de stappen in de Easy Fix-wizard.
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische herstelbewerking werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Easy Fix-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, waarna u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Dit probleem zelf oplossen

Easy fix 50670

De Microsoft Exchange Server-ondersteuningsbestanden verwijderen voor Outlook 2003

Ga als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Programma's aan en klik op Windows Verkenner.
 2. Wijzig de naam van de volgende bestanden door de bestandsextensie .OUD te gebruiken:
  • Emsabp32.dll
  • Emsmdb32.dll
  • Emsui32.dll
  Notities
  • Klik met de rechtermuisknop op een bestand en kies Naam wijzigen om de naam van het bestand te wijzigen.
  • De standaardlocatie van dit bestand is:
   C:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\1033

De Microsoft Exchange Server-ondersteuningsbestanden verwijderen voor Outlook 2007

Ga als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Programma's aan en klik op Windows Verkenner.
 2. Wijzig de naam van het volgende bestand door de bestandsextensie .OLD te gebruiken:
  Emsmdb32.dll
  Opmerkingen
  • Klik met de rechtermuisknop op een bestand en kies Naam wijzigen om de naam van het bestand te wijzigen.
  • De standaardlocatie van dit bestand is:
   C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE12

De Exchange Server-ondersteuningsbestanden vervangen

Ga als volgt te werk om de ondersteuningsbestanden die u een andere naam hebt gegeven, te vervangen vanaf de oorspronkelijke media:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ control en klik op OK.
 2. Dubbelklik op Software.
 3. Klik op Microsoft Office en klik op Wijzigen.
 4. Klik op Opnieuw installeren of herstellen en klik op Office opnieuw installeren.
Meer informatie
Voor meer informatie over offlinemappen en de synchronisatieprocedure klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
195436 Externe e-mail, offlinemappen en offline werken
OL2003 Synchronization OL2007 fixit fix it
Eigenschappen

Artikel-id: 842284 - Laatst bijgewerkt: 12/30/2015 21:17:00 - Revisie: 5.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

 • kbprod2web kbhowto kbfixme kbmsifixme KB842284
Feedback