Foutbericht 'Service niet beschikbaar' wanneer u navigeert op een IIS 6.0-webpagina op een domeincontroller met Windows Server 2003

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Wanneer u bladert op een webpagina waarvoor een Microsoft Windows Server 2003-domeincontroller als host fungeert, wordt het volgende Active Server Pages (ASP) Error 5-foutbericht weergegeven:
Service niet beschikbaar
Bovendien wordt de volgende waarschuwingsgebeurtenis opgeslagen in het logboek voor systeemgebeurtenissen:

Type: Waarschuwing
Bron: W3SVC
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 1009
Datum: Datum
Tijd: Tijd
Gebruiker: n.v.t.
Computer: Computernaam
Beschrijving:
Een proces voor groep van toepassingen 'Naam_groep_toepassingen' is onverwacht beëindigd. De proces-id is '5288'. De procesafsluitcode is '0xffffffff'.

Zie voor meer informatie de Help en ondersteuning op <http://support.microsoft.com.>

Bovendien wordt de volgende foutgebeurtenis opgeslagen in het logboek voor toepassingsgebeurtenissen:

Type: Bericht
Bron: Active Server Pages
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 5
Datum: Datum
Tijd: Tijd
Gebruiker: n.v.t.
Computer: Computernaam
Beschrijving:
Fout: De initialisatie van de permanente sjablooncache is mislukt voor groep van toepassingen 'Naam_Groep_Toepassingen' door de volgende fout: Kan geen submap in de schijfcache maken voor de groep van toepassingen. De gegevens bevatten mogelijk nog meer foutcodes.

Zie voor meer informatie de Help en ondersteuning op <http://support.microsoft.com.>

Wanneer u Filemon gebruikt om bestandsactiviteiten te controleren, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
3521 Tijd w3wp.exe:3168 CREATE C:\WINDOWS\system32\inetsrv\ASP Compiled Templates\PID3168.TMP TOEGANG GEWEIGERD NT-AUTORITEIT\NETWERKSERVICE
Oorzaak
Dit probleem treedt op als de server waarop Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 wordt uitgevoerd ook een domeincontroller is. Het probleem treedt op omdat de groep van toepassingen de account NT-autoriteit\netwerkservice gebruikt en de account NT-autoriteit\netwerkservice geen toegangsrechten heeft voor de vereiste mappen.
Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door voor de mappen handmatig machtigingen in te stellen voor de IIS_WPG-groep en vervolgens machtigingen in te stellen voor de account NT-autoriteit\netwerkservice.Als u het probleem automatisch wilt oplossen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u dit probleem liever zelf oplost, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.Opmerkingen
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?Dit probleem zelf oplossen


Ga als volgt te werk om voor de mappen machtigingen in te stellen voor de IIS_WPG-groep:
 1. Start Windows Verkenner en open de volgende map:
  %systemroot%\Help\iisHelp
 2. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op de map Common en klik op Delen en beveiliging.
 3. Open het tabblad Beveiliging, klik op Toevoegen, typ IIS_WPG en klik op OK.
 4. Nu IIS_WPG is geselecteerd, schakelt u de volgende selectievakjes in onder de kolom Toestaan en klikt u op OK:
  • Lezen en uitvoeren
  • Mapinhoud weergeven
  • Lezen
 5. Open de volgende map:
  %systemroot%\system32\inetsrv
 6. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op de map ASP Compiled Templates en klik op Delen en beveiliging.
 7. Open het tabblad Beveiliging, klik op de groep IIS_WPG en schakel het selectievakje Volledig beheer in onder de kolom Toestaan. Klik op OK.
 8. Open de volgende map:
  %systemroot%
 9. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op de map IIS Temporary Compressed en klik op Delen en beveiliging.
 10. Open het tabblad Beveiliging, klik op de groep IIS_WPG en schakel het selectievakje Volledig beheer in onder de kolom Toestaan. Klik op OK.
Als u voor de mappen machtigingen wilt instellen voor de account NT-autoriteit\netwerkservice, voert u deze stappen uit:
 1. Start Windows Verkenner en open de volgende map:
  %systemroot%\Help\iisHelp
 2. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op de map Common en klik op Delen en beveiliging.
 3. Open het tabblad Beveiliging, klik op Toevoegen, typ NETWERKSERVICE en klik op OK.
 4. Nu NETWERKSERVICE is geselecteerd, schakelt u de volgende selectievakjes in onder de kolom Toestaan en klikt u op OK:
  • Lezen en uitvoeren
  • Mapinhoud weergeven
  • Lezen
 5. Open de volgende map:
  %systemroot%\system32\inetsrv
 6. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op de map ASP Compiled Templates en klik op Delen en beveiliging.
 7. Open het tabblad Beveiliging, klik op Toevoegen, typ NETWERKSERVICE en klik op OK.
 8. Nu de groep NETWERKSERVICE is geselecteerd, schakelt u het selectievakje Volledig beheer in onder de kolom Toestaan en klikt u op OK.
 9. Open de volgende map:
  %systemroot%
 10. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op de map IIS Temporary Compressed en klik op Delen en beveiliging.
 11. Open het tabblad Beveiliging, klik op Toevoegen, typ NETWERKSERVICE en klik op OK.
 12. Nu de groep NETWERKSERVICE is geselecteerd, schakelt u het selectievakje Volledig beheer in onder de kolom Toestaan en klikt u op OK.
Nadat u deze stappen hebt uitgevoerd, start u de IIS-beheerservice opnieuw vanuit de module Services of de module Computerbeheer.
Workaround
U kunt dit probleem tijdelijk omzeilen door de IIS-beheerservice opnieuw te starten vanuit de module Services of de module Computerbeheer.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Meer informatie
Voor meer informatie over een soortgelijk probleem met een andere oorzaak klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
332097 DCPROMO onthoudt geen machtigingen op bepaalde IIS-mappen

Is het probleem opgelost?

 • Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuningsservice.
 • Wij stellen uw feedback op prijs. Als u feedback hebt of als u problemen met deze oplossing wilt rapporteren, kunt u een bericht plaatsen op het blog Het probleem voor mij oplossen of kunt u ons een e-mail sturen.
repareren corrigeren oplossen
Eigenschappen

Artikel-id: 842493 - Laatst bijgewerkt: 09/22/2011 19:22:00 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB842493
Feedback