Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Er is een updatepakket met BITS 2.0 en WinHTTP 5.1 beschikbaar voor Windows Server 2003, voor Windows XP en voor Windows 2000

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
Dit artikel bevat informatie over het gecombineerde updatepakket met Background Intelligent Transfer Service (BITS) versie 2.0 en Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP) versie 5.1. In dit artikel worden de nieuwe functies en verbeteringen beschreven van BITS 2.0 en WinHTTP 5.1. Verder wordt de locatie van het updatepakket beschreven en worden instructies gegeven voor de installatie en verwijdering van het updatepakket.
Inleiding
Er is nu een updatepakket beschikbaar met BITS 2.0 en WinHTTP 5.1 voor Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP en Microsoft Windows 2000. Dit pakket is een update van BITS naar versie 2.0 en van WinHTTP naar versie 5.1. Met deze updates kunt u optimaal downloaden met toekomstige versies van de service Automatische updates van Microsoft Windows Update en van andere programma's die bestanden overdragen via BITS door gebruik te maken van niet-gebruikte netwerkbandbreedte.

Deze updates voor BITS en WinHTTP 5.1 zijn vereiste onderdelen voor de nieuwe versies van Windows Update en van Automatische updates. Met BITS 2.0 worden de overdrachtsnelheid en tolerantie verbeterd en wordt de netwerkbandbreedte tijdens de overdracht van bestanden verminderd. De nieuwe functies van BITS 2.0 werken op basis van de optimalisaties voor gebruikersidentiteit en -isolatie die in de WinHTTP 5.1-update zijn opgenomen ter bevordering van de beveiliging en flexibiliteit van gegevensoverdracht via BITS.
Meer informatie

BITS 2.0

BITS 2.0 is een Windows-systeemonderdeel dat gelijktijdige bestandsoverdracht op de voorgrond en achtergrond mogelijk maakt. De bestandsoverdracht kan zowel uploads als downloads omvatten. BITS voert de bestandsoverdracht via ongebruikte bandbreedte uit. BITS 2.0 wordt gebruikt voor de overdracht van bestanden via de service Automatische updates, via Windows Update en via andere programma's. BITS 2.0 biedt onder meer ondersteuning voor het downloaden van bestandsbereiken, het SMB-protocol (Server Message Block), beperking van bandbreedtegebruik en gelijktijdige bestandsoverdracht op de voorgrond.

Met BITS 2.0 worden bestanden overgebracht tussen een client en een server. Verder wordt informatie over de voortgang naar de client gestuurd voor het uploaden en downloaden van bestanden. BITS 2.0 voorziet in de volgende functies:
 • Ondersteuning van gelijktijdige downloads op de voorgrond.
 • Ondersteuning van het SMB-protocol voor externe namen.
 • Ondersteuning van het downloaden van een reeks bestanden. Hiermee kan een programma de overdrachtsbron van een bestand wijzigen.
 • Verbetering van het bandbreedtegebruik door clients.
BITS 2.0 voorziet in wachtrijbeheer voor bestandsoverdrachtaanvragen van meerdere programma's op basis van prioriteitsniveaus die worden aangegeven door de programma's die de overdracht aanvragen. De BITS 2.0-functie voor gelijktijdige overdracht op de voorgrond ondersteunt overdracht van bestanden van meerdere taken waarvoor de volledige bandbreedte wordt gebruikt. Bovendien ondersteunt deze functie overdracht op de achtergrond waarvoor alleen ongebruikte bandbreedte wordt gebruikt. Als de bestandsoverdracht wordt onderbroken, kan deze door BITS precies vanaf het punt waarop de onderbreking plaatsvond worden hervat, zodat niet het gehele bestand opnieuw wordt overgebracht. Omdat de overdracht precies vanaf het punt van onderbreking wordt hervat, worden alle overdrachten efficiënt hervat wanneer zich onderbrekingen voordoen, zoals netwerkverbindingen die worden verbroken en computers die opnieuw worden opgestart.

De verbeteringen die in BITS 2.0 zijn aangebracht, zorgen ervoor dat de service op betrouwbare wijze wordt gestart en gestopt wanneer programma's op het systeem worden uitgevoerd waarin providers worden gebruikt die in lagen werken. Voorbeelden van programma's waarin providers worden gebruikt die in lagen werken, zijn bepaalde firewallprogramma's van derden.

Bestanden worden door BITS 2.0 efficiënter overgedragen terwijl het bandbreedtegebruik via trage verbindingen wordt beperkt. BITS 2.0 voorziet bovendien in betere beperkingsondersteuning in omgevingen met Kerberos-verificatie. Voor meer informatie over de nieuwe functionaliteit van BITS 2.0 en de wijzigingen die worden doorgevoerd in BITS 1.0 en 1.5 wanneer u deze update installeert, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
842309 Er is een update voor de Background Intelligent Transfer-service (BITS) beschikbaar voor Windows XP

WinHTTP 5.1

WinHTTP biedt een API waarmee het internetprotocol HTTP/1.1 wordt ondersteund. WinHTTP is ontworpen voor gebruik door servertoepassingen die communiceren met HTTP-servers, met systeemservices en op HTTP-gebaseerde clienttoepassingen. BITS maakt gebruik van WinHTTP voor de verzending van HTTP-verzoeken en -antwoorden.

De update naar WinHTTP 5.1 bevat de volgende verbeteringen:
 • Verbeteringen voor het identificeren van een gebruiker die een bestandsoverdracht start.
 • Verbeteringen voor het isoleren van verbindingen waarvan is geverifieerd dat deze aan een specifieke gebruiker zijn gekoppeld. Hiermee wordt voorkomen dat een gebruiker zich kan voordoen als iemand anders.
 • Verbeteringen die ervoor zorgen dat toepassing van beveiligingsbeleid kan worden afgedwongen wanneer een gebruiker met een proxyserver communiceert.

Het updatepakket met BITS 2.0 en WinHTTP 5.1 voor Windows Server 2003 downloaden en installeren

Opmerking Als u de BITS-service op uw computer hebt uitgeschakeld, wordt deze automatisch ingeschakeld wanneer u BITS 2.0 installeert.

BITS 2.0 en WinHTTP 5.1 zijn gecombineerd in updatepakket KB842773. Als u updatepakket KB842773 wilt downloaden, gaat u naar de website Microsoft Windows Update: Beheerders kunnen deze update ook downloaden van het Microsoft Downloadcentrum.

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via onlineservices
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Beheerders kunnen deze update ook implementeren met behulp van Microsoft SUS (Software Update Services).Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over SUS:
810796 Technisch rapport Software Update Services-overzicht beschikbaar

Het updatepakket met BITS 2.0 en WinHTTP 5.1 voor Windows XP downloaden en installeren

Opmerking Als u de BITS-service op uw computer hebt uitgeschakeld, wordt deze automatisch ingeschakeld wanneer u BITS 2.0 installeert.

BITS 2.0 en WinHTTP 5.1 zijn gecombineerd in updatepakket KB842773. Als u updatepakket KB842773 wilt downloaden, gaat u naar de website Microsoft Windows Update: Beheerders kunnen deze update ook downloaden van het Microsoft Downloadcentrum.

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via onlineservices
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op extra beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.

Beheerders kunnen deze update ook implementeren met behulp van Microsoft SUS (Software Update Services).Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over SUS:
810796 Technisch rapport Software Update Services-overzicht beschikbaar

Het updatepakket met BITS 2.0 en WinHTTP 5.1 voor Windows 2000 downloaden en installeren

Opmerking Als u de BITS-service op uw computer hebt uitgeschakeld, wordt deze automatisch ingeschakeld wanneer u BITS 2.0 installeert.

BITS 2.0 en WinHTTP 5.1 zijn gecombineerd in updatepakket KB842773. Als u updatepakket KB842773 wilt downloaden, gaat u naar de website Microsoft Windows Update: Beheerders kunnen deze update ook downloaden van het Microsoft Downloadcentrum.

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via onlineservices
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op extra beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.

Beheerders kunnen deze update ook implementeren met behulp van Microsoft SUS (Software Update Services).Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over SUS:
810796 Technisch rapport Software Update Services-overzicht beschikbaar

Het updatepakket met BITS 2.0 en WinHTTP 5.1 voor Windows Server 2003, Windows XP en Windows 2000 verwijderen

Als u de update wilt verwijderen nadat deze is geïnstalleerd, voert u de volgende stappen uit:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ appwiz.cpl en klik op OK.
 2. Klik in de lijst Geïnstalleerde programma's op Windows XP Hotfix - KB842773 en klik op Verwijderen.

  Opmerking Windows Server 2003 Hotfix - KB842773 voor Windows Server 2003 en Windows 2000 Hotfix - KB842773 voor Windows 2000.
 3. Volg de aanwijzingen in de wizard Windows XP KB842773 verwijderen om de update van de computer te verwijderen.

  Opmerking Windows Server 2003 KB842773 voor Windows Server 2003 en Windows 2000 KB842773 voor Windows 2000.
 4. Start de computer opnieuw op nadat Windows XP KB842773 is verwijderd.

  Opmerking Windows Server 2003 KB842773 voor Windows Server 2003 en Windows 2000 KB842773 voor Windows 2000.
Beheerders kunnen dit pakket ook verwijderen met het hulpprogramma Spunist.exe. Dit hulpprogramma bevindt zich in de map %systemroot%\$NtUninstallKB842773$\spuninst. In de map %systemroot% is Microsoft Windows geïnstalleerd.

Controleren of het updatepakket met BITS 2.0 en WinHTTP 5.1 is geïnstalleerd voor Windows Server 2003

Als u wilt controleren of de update is geïnstalleerd, vergelijkt u de bestanden op de computer met de bestanden in de volgende lijst. De bestanden bevinden zich in de map %systemroot%\system32.

Opmerking Het bestand qmgr.dll kan zich ook in de map %systemroot%\system32\bits bevinden.

De Engelse versie van deze update heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Date    Version     Size   File name  --------------------------------------------------------------  10-20-2004 6.6.3790.220   7,680 bitsprx2.dll  09-30-2004 6.6.3790.220   7,168 bitsprx3.dll  10-20-2004 6.6.3790.220  364,032 qmgr.dll  10-20-2004 6.6.3790.220   18,944 qmgrprxy.dll  10-20-2004 5.2.3790.218  339,456 winhttp.dll  09-19-2004 5.2.3790.212  439,296 xpob2res.dll  
U kunt ook controleren of de update is geïnstalleerd door in het register te kijken. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Als de update is geïnstalleerd, bevat de subsleutel de vermelding Installed met een waarde die op 1 is ingesteld.

Controleren of het updatepakket met BITS 2.0 en WinHTTP 5.1 is geïnstalleerd voor Windows XP

Als u wilt controleren of de update is geïnstalleerd, vergelijkt u de bestanden op de computer met de bestanden in de volgende lijst. De bestanden bevinden zich in de map %systemroot%\system32.

Opmerking Het bestand Qmgr.dll kan zich ook in de map %systemroot%\system32\bits bevinden.

De Engelse versie van deze update heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in de UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569    7,680 Bitsprx2.dll    01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569    7,168 Bitsprx3.dll    01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569   361,984 Qmgr.dll      01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569   17,408 Qmgrprxy.dll    01-Jul-2004 22:08 5.1.2600.1557   331,776 Winhttp.dll     30-Jun-2004 23:59 5.1.2600.1570   158,720 Xpob2res.dll   
U kunt ook controleren of de update is geïnstalleerd door in het register te kijken. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Als de update is geïnstalleerd, bevat de subsleutel de vermelding Installed met een waarde die op 1 is ingesteld.

Controleren of het updatepakket met BITS 2.0 en WinHTTP 5.1 is geïnstalleerd voor Windows 2000

Als u wilt controleren of de update is geïnstalleerd, vergelijkt u de bestanden op de computer met de bestanden in de volgende lijst. De bestanden bevinden zich in de map %systemroot%\system32.

Opmerking Het bestand qmgr.dll kan zich ook in de map %systemroot%\system32\bits bevinden.

De Engelse versie van deze update heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in de UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Date    Version     Size   File name  --------------------------------------------------------------  10-05-2004 6.6.2600.1596   7,680 bitsprx2.dll  10-05-2004 6.6.2600.1596   7,168 bitsprx3.dll  10-05-2004 6.6.2600.1596  362,496 qmgr.dll  10-05-2004 6.6.2600.1596   17,408 qmgrprxy.dll  10-11-2004 5.1.2600.1557  331,776 winhttp.dll  06-04-2004 5.1.2600.1557  439,296 xpob2res.dll  
U kunt ook controleren of de update is geïnstalleerd door in het register te kijken. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Als de update is geïnstalleerd, bevat de subsleutel de vermelding Installed met een waarde die op 1 is ingesteld.

Bekende problemen

De volgende problemen kunnen optreden:
 • Wanneer u de update BITS 2.0_WinHTTP installeert, mislukt de installatie en bevat het bestand Windows Update.log fout 80070643.
 • Wanneer u probeert de update BITS 2.0_WinHTTP te installeren, verschijnt het foutbericht 'Digitale handtekening niet gevonden'.
Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
822798 U kunt enkele updates of programma's niet installeren
Referenties
Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over BITS: Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over WinHTTP:

Opgeloste problemen

Het back-upprogramma wordt niet gestart of sluit ten onrechte bestanden uit van de back-up nadat de update BITS 2.0_WinHTTP is geïnstalleerd.

Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
883357 Het back-upprogramma wordt niet gestart of sluit ten onrechte bestanden uit van de back-up
Eigenschappen

Artikel-id: 842773 - Laatst bijgewerkt: 01/31/2014 11:50:00 - Revisie: 13.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbhowto KB842773
Feedback