Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Wanneer een computer met Windows Server 2003 uit de stand-bystand wordt gehaald, reageert deze niet meer en worden gebeurtenissen 1030 en 1058 in het toepassingslogboek van een domeincontroller vastgelegd.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Als u een computer met Windows Server 2003 wilt activeren vanuit de stand-bystand, reageert de computer niet meer. Bovendien kan een uur lang het berichtvenster 'Uw persoonlijke instellingen worden toegepast' worden weergegeven voordat het bureaublad verschijnt.

Onder normale omstandigheden is een computer met Windows Server 2003 vergrendeld op het moment dat u de computer wilt activeren vanuit de stand-bystand. Daarom moet u zich aanmelden bij de computer om toegang tot het bureaublad te kunnen krijgen. Als dit probleem zich voordoet, is de computer echter niet vergrendeld en wordt het aanmeldingsscherm van Windows Server 2003 niet weergegeven.

Daarnaast worden de volgende gebeurtenissen vastgelegd in het toepassingslogboek op de domeincontroller nadat u de computer met Windows Server 2003 opnieuw hebt opgestart:
Gebeurtenistype: Fout
Bron: Userenv
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 1058
Beschrijving: Windows kan geen toegang krijgen tot het bestand gpt.ini voor het groepsbeleidobject CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domein,DC=com. Het bestand moet aanwezig zijn op de locatie <\\domein\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>. (Toegang geweigerd. ). Verwerking van groepsbeleid afgebroken. Zie de Help en ondersteuning op http://support.microsoft.com voor meer informatie.
of
Beschrijving: Windows kan geen toegang krijgen tot het bestand gpt.ini voor het groepsbeleidobject CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domein,DC=com. Het bestand moet aanwezig zijn op de locatie <\\domein\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>. (Kan het netwerkpad niet vinden. ).

Type: Fout
Bron: Userenv
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 1030
Beschrijving: Kan niet zoeken naar de lijst met groepsbeleidsobjecten. Een beschrijving van de oorzaak voor deze fout is al eerder door dit beleidsprogramma in het logboek geregistreerd. Zie de Help en ondersteuning op http://support.microsoft.com voor meer informatie.
Wanneer u logboekregistratie voor de gebruikersomgeving (Userenv) inschakelt, werken DFS-services (Distributed File System) van het domein niet nadat de computer is geactiveerd vanuit de stand-bystand. Bovendien kunnen er berichten van de volgende strekking worden vastgelegd in het bestand %SystemRoot%\Debug\UserMode\Userenv.log.

Opmerking Informatie over het inschakelen van Userenv-logboekregistratie kunt u vinden in het Microsoft Knowledge Base-artikel waarnaar wordt verwezen in de sectie Verwijzingen.
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 EvaluateDeferredGPOs: Searching for GPOs in cn=policies,cn=system,DC=domein,DC=local
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Searching <CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domein,DC=local>
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Machine has access to this GPO.
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: GPO passes the filter check.
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Found functionality version of: 2
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Found file system path of: <\\domein.local\sysvol\domein.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}>
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:734 ProcessGPO: Couldn't find the group policy template file <\\domein.local\sysvol\domein.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>, error = 0x5.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als het Winlogon-proces probeert een groepsbeleid te verwerken voordat andere onderdelen zijn gestart. Met het in dit artikel beschreven servicepack wordt extra logica toegevoegd om de standaardwerking van het Winlogon-proces en van de werkstationservices te verbeteren.

Er zijn echter nog verschillende andere scenario's waarin dit probleem zich kan voordoen. Zorg ervoor dat de volgende onderdelen gestart en juist geconfigureerd zijn voordat u dit servicepack toepast:
 • De services Netlogon en DFS zijn gestart.
 • Domeincontrollers beschikken over de rechten Lezen en Toepassen voor het beleid Domeincontrollers.
 • Machtigingen voor het NTFS-bestandssysteem en sharemachtigingen zijn correct ingesteld op de share Sysvol.
 • De DNS-vermeldingen voor de domeincontrollers zijn correct.
Oplossing
Een oplossing voor dit probleem vindt u in de sectie 'Informatie over het servicepack' hieronder. Een tijdelijke oplossing vindt u in de sectie 'Tijdelijke oplossing' verderop in deze sectie.

Informatie over het servicepack

U lost dit probleem op door het meest recente servicepack voor Windows Server 2003 te installeren. In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie:
889100 Het nieuwste servicepack voor Windows Server 2003 ophalen
Opmerking Na installatie van dit servicepack keert u terug naar dit artikel om de procedure uit de sectie Registerinformatie hieronder uit te voeren.

Registerinformatie

Opmerkingen Ga als volgt te werk in Windows Server 2003.

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
Als u het probleem automatisch wilt laten oplossen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u dit probleem liever zelf oplost, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Uitvoeren en volg de stappen in de wizard.Opmerkingen
 • Installeer het servicepack in de sectie Informatie over het servicepack voordat u het pakket uitvoert.
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?Dit probleem zelf oplossen

Ga als volgt te werk nadat u dit servicepack hebt toegepast:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 2. Zoek de volgende registersubsleutel in de Register-editor:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Als de vermelding WaitForNetwork ontbreekt, moet u deze vermelding toevoegen. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik met de rechtermuisknop op de subsleutel Winlogon, wijs Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
  2. Typ WaitForNetwork in het vak Waardenaam.
 4. Klik met de rechtermuisknop op WaitForNetwork en klik op Wijzigen.
 5. Typ in het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 6. Sluit de Register-editor.

Is het probleem opgelost?

 • Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuningsservice.
 • Wij stellen uw feedback op prijs. Als u feedback hebt of als u problemen met deze oplossing wilt rapporteren, kunt u een bericht plaatsen op het blog Het probleem voor mij oplossen of kunt u ons een e-mail sturen.

Tijdelijke oplossing

U kunt dit probleem tijdelijk oplossen door het bestand Dfsutil.exe uit te voeren dat is opgenomen in de ondersteuningsprogramma's voor Windows Server 2003. U kunt de ondersteuningsprogramma's voor Windows Server 2003 op twee manieren installeren. Voer Suptools.msi uit vanuit de map \\Support\Tools op de cd-rom met Windows Server 2003. U kunt de ondersteuningsprogramma's ook rechtstreeks extraheren uit het bestand \\Support\Tools\Support.cab. Ga als volgt te werk om het bestand Dfsutil.exe uit te voeren:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 2. Typ dfsutil /PurgeMupCache op de opdrachtregel en druk op Enter.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
In Windows Server 2003 Service Pack 1 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
Referenties
Voor meer informatie over het inschakelen van logboekregistratie voor de gebruikersomgeving klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
221833 Logboekregistratie voor foutopsporing in de gebruikersomgeving inschakelen voor handelsversies van Windows
Eigenschappen

Artikel-id: 842804 - Laatst bijgewerkt: 05/15/2011 22:35:00 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbresolve kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbprb kbbug kbfixme kbmsifixme KB842804
Feedback