Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Windows XP Service Pack 2 (SP2) installeren met Systems Management Server

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
U kunt Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 of SMS 2003 gebruiken om Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) te distribueren vanuit een gedeelde distributiemap op een netwerk.

Belangrijk Als u Windows XP SP2 wilt distribueren met behulp van SMS 2.0, moet u SMS 2.0 met Service Pack 4 (SP4) hebben geïnstalleerd.

Als u SP2 vanaf cd installeert, heeft het installatieprogrammabestand voor het servicepack de naam Xpsp2.exe. Als u SP2 downloadt van de Microsoft-website, heeft het installatieprogrammabestand de naam WindowsXP-KB835935-SP2-xxx.exe (waarbij xxx staat voor een specifieke taalcode, bijvoorbeeld ENU voor Engels). Dit zijn dezelfde installatieprogrammabestanden, ze hebben alleen een andere naam.

Als u SP2 downloadt vanaf het web, gebruikt u (ten behoeve van dit document) WindowsXP-KB835935-SP2-xxx.exe telkens wanneer Xpsp2.exe wordt weergegeven. Bezoek de volgende Microsoft-website om SP2 te downloaden:
Meer informatie
Er is een document beschikbaar met de titel 'Deploying Windows XP Service Pack 2 with Systems Management Server'. Dit document bevat stapsgewijze instructies voor het volgende:
  • Windows XP Service Pack 2 downloaden en uitbreiden
  • Het pakket en de advertisement maken
  • Het pakket en de advertisement gebruiken om Windows XP Service Pack 2 te distribueren
U kunt dit document downloaden van de volgende Microsoft-website: Voor meer informatie over SMS 2003 raadpleegt u de 'Systems Management Server 2003 Concepts, Planning, and Deployment Guide'. U kunt de meest recente versie van deze handleiding downloaden van de volgende Microsoft-website: Voor specifieke informatie over het distribueren van software met behulp van SMS 2003, raadpleegt u hoofdstuk 3, 'Software Distribution', in de 'Systems Management Server 2003 Concepts, Planning, and Deployment Guide'. Voor informatie over beveiligingsfuncties in SMS gaat u naar de volgende Microsoft-website: Lees ook het document 'Microsoft SMS Security Essentials'. U kunt dit document downloaden van de volgende Microsoft-website:
deploy refresh windowsxpsp2 winxpsp2
Eigenschappen

Artikel-id: 842844 - Laatst bijgewerkt: 04/10/2007 14:56:00 - Revisie: 5.3

Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Systems Management Server 2.0 Service Pack 4, Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition

  • kbhowto kbinfo kbinterop kbpackage kbsoftwaredist kbadvertisement kbupgrade kbsmsadmin kbclient kbwinxpsp2fix KB842844
Feedback