Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van de functie Windows Firewall in Windows XP Service Pack 2

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel wordt de functie Windows Firewall van Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) beschreven. Windows Firewall is de bijgewerkte softwarefirewall in Windows XP SP2 die de functie Firewall voor Internet-verbindingen vervangt.
Meer informatie
Windows Firewall is standaard ingeschakeld voor alle netwerkinterfaces. Hierdoor wordt de netwerkbescherming verbeterd voor nieuwe Windows XP-installaties en Windows XP-upgrades. Windows Firewall helpt ook de bescherming voor nieuwe netwerkverbindingen te verbeteren. Met Windows Firewall kunt u uitzonderingen toevoegen voor programma's en services, zodat deze inkomend verkeer kunnen ontvangen.

Als u Windows Firewall wilt configureren, gebruikt u het onderdeel Security Center van het Configuratiescherm of opent u de firewall zelf in het Configuratiescherm. Windows Firewall kent drie modi:
 • Aan (aanbevolen)
 • Uit (niet aanbevolen)
 • Geen uitzonderingen toestaan
Het tabblad Algemeen biedt toegang tot de volgende configuratieopties:
 • Geen uitzonderingen toestaan
 • Uitzonderingen
 • Geavanceerd

Geen uitzonderingen toestaan

Wanneer u Geen uitzonderingen toestaan selecteert, worden alle aanvragen voor verbinding met uw computer geblokkeerd. Geblokkeerde aanvragen zijn onder andere verbindingsaanvragen van programma's of services die worden genoemd op het tabblad Uitzonderingen. Windows Firewall blokkeert ook bestands- en printerdeling, en het detecteren van netwerkapparaten.

Het is handig om Windows Firewall zonder uitzonderingen te gebruiken wanneer u verbinding maakt met een openbaar netwerk, zoals een openbaar netwerk op een vliegveld of in een hotel. Deze instelling helpt uw computer te beschermen, omdat alle pogingen om verbinding met uw computer te maken, worden geblokkeerd. Wanneer u Windows Firewall gebruikt zonder uitzonderingen, kunt u nog steeds webpagina's bekijken, e-mailberichten verzenden en ontvangen of een programma voor expresberichten gebruiken. U kunt de modus Geen uitzonderingen toestaan handmatig instellen. Deze modus kan ook automatisch worden geconfigureerd door Windows of een toepassing als er een beveiligingsprobleem wordt ontdekt met een service of een programma dat luistert op de computer.

Uitzonderingen

Op het tabblad Uitzonderingen kunt u programma- en poortuitzonderingen toevoegen. Hierdoor kunnen programma's of poorten die u opgeeft, bepaalde typen inkomend verkeer ontvangen.

Voor elke uitzondering kunt u een bereik instellen. Voor thuisnetwerken en kleine bedrijfsnetwerken is het raadzaam het bereik waar mogelijk in te stellen op alleen het lokale netwerk. Als u het bereik instelt op alleen het lokale netwerk, kunnen computers op hetzelfde subnet verbinding maken met het programma op de computer. Verkeer dat afkomstig is van een extern netwerk, wordt geweigerd.

Opmerking Als u uitzonderingen wilt gebruiken in grote netwerken, moet u wellicht een adres toevoegen aan de lijst met uitzonderingen. U kunt ook de instelling Elke computer gebruiken als er een firewall op bedrijfsniveau actief is. Met de instellingen voor uitzonderingen wordt de verzameling computers aangegeven waarvoor deze poort of dit programma is geopend. Hierna volgt een opsomming van de instellingen en een beschrijving van de toegangsmodus:
InstellingBeschrijving
Elke computer (inclusief de computers op het Internet)Het programma kan communiceren met iedereen die verbinding maakt.
Alleen dit netwerk (subnet)Alleen lokaal subnet - het programma reageert alleen op aanvragen die afkomstig zijn van het lokale subnet van de computer.
Aangepaste lijstGeef het adres op basis van het masker op.
Als u een netwerk wilt toevoegen, voegt u dit toe met het juiste subnetmasker. Bijvoorbeeld: 192.168.100.0/255.255.255.0
Als u een enkelvoudig adres wilt toevoegen, gebruikt u het hele adres en een subnetmasker dat geheel wordt gevormd door de waarde 255. Bijvoorbeeld: 192.168.100.7/255.255.255.255
Dit geeft aan dat het netwerk door het volledige adres wordt aangeduid. Daarom is uitsluitend dit enkelvoudige IP-adres toegestaan.

Geavanceerd

Als u het tabblad Geavanceerd gebruikt voor de eigenschappen van Windows Firewall, kunt u de volgende instellingen configureren:
 • Instellen van netwerkverbinding - met deze instelling worden specifieke regels geconfigureerd die van toepassing zijn op elke netwerkinterface.
 • Gebeurtenissen in beveiligingslogboek vastleggen - met deze instelling wordt het vastleggen van gebeurtenissen in het beveiligingslogboek geconfigureerd.
 • ICMP - met deze instelling worden regels geconfigureerd die van toepassing zijn op ICMP-verkeer (Internet Control Message Protocol) en die worden gebruikt voor de overdracht van fout- en statusgegevens.
 • Standaardinstellingen - met deze instelling kan Windows Firewall worden teruggezet naar een standaardconfiguratie.
Opmerking Als u een prestatietest wilt uitvoeren voor een verbinding, moet u de firewallservice in de beheerconsole stopzetten. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Beheren.
 2. Vouw Services en toepassingen uit en klik op Services.
 3. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op Windows Firewall (WF) / Internet-verbinding delen (ICS) en klik op Stoppen.
 4. Als u Windows Firewall (WF) / Internet-verbinding delen (ICS) opnieuw wilt starten, klikt u met de rechtermuisknop op de service en klikt u op Start.
Referenties
Klik voor meer informatie over Windows Firewall op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
842242 Sommige programma's werken niet meer na de installatie van Windows XP Service Pack 2
875357 Problemen met instellingen voor Windows Firewall oplossen in Windows XP Service Pack 2
875353 Het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing gebruiken in Windows XP Service Pack 2 en Windows XP Tablet PC Edition 2005
windowsxpsp2 winxpsp2
Eigenschappen

Artikel-id: 843090 - Laatst bijgewerkt: 07/11/2005 06:08:49 - Revisie: 3.3

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbsecurity kbpolicy kbfirewall kbinfo kbhowto KB843090
Feedback