Internet Explorer voert geen decompressie van HTTP-inhoud uit wanneer u een website bezoekt

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Informatie over het Windows-register voor ervaren gebruikers
Symptomen
Wanneer u een website bezoekt, wordt HTTP-content niet gedecomprimeerd door Microsoft Internet Explorer. Dit probleem kan optreden wanneer alle volgende omstandigheden van toepassing zijn:
 • Gedeelde codering is ingeschakeld op de webserver.
 • HTTP-compressie is ingeschakeld op de webserver.
 • Gegevens worden vanaf de webserver verzonden met behulp van het HTTPS-protocol.
Er kunnen verschillende symptomen optreden, afhankelijk van de content die Internet Explorer probeert te decomprimeren. Als de content die door de websiteserver wordt verzonden bijvoorbeeld een JavaScript-bestand is, wordt een scriptfout weergegeven.
Oorzaak
Dit probleem treedt op wanneer een melding tussen WININET en URLMON verloren gaat. Wanneer een melding verloren gaat, gaat tevens een gecodeerd deel verloren dat voor de decompressie vereist is. Wanneer een gecodeerd deel verloren gaat, wordt het gzip-decompressieprogramma niet goed uitgevoerd.

Opmerkingen
 • WININET (Wininet.dll) is het onderdeel voor ontvangst van de HTTP-gegevens. URLMON (urlmon.dll) is het onderdeel voor het implementeren van het gzip-decompressieprogramma.
 • HTTP-compressie wordt ook wel gzip-compressie genoemd.
Oplossing

Informatie over het servicepack

U kunt dit probleem oplossen met het meest recente servicepack voor Windows XP. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1)
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  -------------------------------------------------------  14-jan-2005 17:21 6.0.2800.1489 581.632 Wininet.dll
Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 2 (SP2)
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  -------------------------------------------------------  10-jun-2005 01:38 6.0.2900.2695 658.944 Wininet.dll

Informatie over de installatie

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

Ga als volgt te werk nadat u deze hotfix hebt geïnstalleerd:
 1. Sluit Internet Explorer af.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 3. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESET_SOCKET_FLAGS_KB871205
 4. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 5. Typ Iexplore.exe en druk op ENTER.
 6. Klik met de rechtermuisknop op Iexplore.exe en klik op Wijzigen.
 7. Typ 00000001 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 8. Sluit de Register-editor af.
Workaround
U kunt dit probleem voorkomen door gedeelde codering of HTTP-compressie op de webserver uit te schakelen. Als u de instellingen voor HTTP-compressie in IIS 6.0 (Microsoft Internet Information Services) wilt bekijken, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op Beheer van Internet Information Services (IIS).
 2. Vouw de webserver uit, klik met de rechtermuisknop op Websites en klik op Eigenschappen.
 3. Open het tabblad Service en bekijk de opties onder HTTP-compressie.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in Internet Explorer 6 Service Pack 1.
Meer informatie
Dit probleem zal eerder optreden op een computer met Apache HTTP Server, omdat Apache HTTP Server gedeelde codering voor elk type bestand kan gebruiken, inclusief statische bestanden zoals een JavaScript-bestand of een GIF-bestand. Wanneer het hier beschreven probleem optreedt, kan de content die in de cache van Internet Explorer wordt opgeslagen, afgekapt of beschadigd zijn.

Opmerking Microsoft Internet Information Server gebruikt standaard geen gedeelde codering. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
278998 Gedeelde codering voor overdracht inschakelen met IIS (Het Engels)
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 871205 - Laatst bijgewerkt: 09/11/2008 11:59:46 - Revisie: 3.1

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbtshoot kbprb KB871205
Feedback