Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Er is een updatepakket beschikbaar voor Internet Explorer versie 5.x en 6.0

Samenvatting
Er is een nieuwe update beschikbaar voor Internet Explorer 5.x en 6. Updatepakket 871260 bevat beveiligingsupdate 867801 en alle hotfixes voor Internet Explorer die zijn uitgebracht na beveiligingsupdate 832894. Deze update is beschikbaar via het Microsoft Downloadcentrum. Als u systeembeheerder bent, kunt u de Setup-schakelopties gebruiken om een aangepaste installatie uit te voeren van de update. Voor alle versies, behalve Windows Server 2003 en Windows XP 64-bits editie, versie 2003, kunt u controleren of de update is geïnstalleerd door na te gaan of Q871260 wordt vermeld bij Inclusief updates in het dialoogvenster Info in Internet Explorer. Voor Windows Server 2003 en Windows XP 64-bits versie kunt u controleren of de update is geïnstalleerd door de versies van de bijgewerkte bestanden op uw computer te vergelijken met de bestanden die worden vermeld in de sectie Bestandsgegevens in dit artikel. U kunt ook controleren of de waarde
IsInstalled
DWORD wordt weergegeven in de volgende registersleutel en of deze de waarde 1 heeft:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{42cd6e37-d75d-4b9a-bcd5-4aedd9e32728}.
Als deze update is bestemd voor Internet Explorer 6, Internet Explorer 5.5 of Internet Explorer 5.01, moet u de computer opnieuw opstarten om de installatie te voltooien. U kunt deze update verwijderen met het onderdeel Software in het Configuratiescherm. Systeembeheerders kunnen ook het hulpprogramma Ieuninst.exe of Spuninst.exe gebruiken om deze update te verwijderen. Het hulpprogramma Ieuninst.exe wordt geïnstalleerd in de map %Windir% . Het hulpprogramma Spuninst.exe wordt geïnstalleerd in de map %Windir%\$NTUninstallKB867801$\Spuninst.
Inleiding
Er is een update beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer. Updatepakket 871260 omvat beveiligingsupdate 867801 (MS04-025) en alle hotfixes voor Internet Explorer die zijn uitgebracht na beveiligingsupdate 832894 (MS04-004).

Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over beveiligingsupdate 867801:Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over beveiligingsupdate 832894:Terug naar begin
Meer informatie

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet pakket IE6.0sp1-KB871260-x86-NLD.exe nu downloaden.
Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Terug naar begin

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
DownloadenHet pakket IE6.0shttp://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=794BA98B-253F-4107-A7DB-4E38BDCF6BA2&displaylang=en-KB871260-ia64-ENU.exe nu downloaden.
Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Terug naar begin

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet pakket WindowsServer2003-KB867801-ia64-NLD.exe nu downloaden.
Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Opmerking Hotfixes die zijn gemaakt na beveiligingsupdate 832894 (MS04-004), zijn opgenomen in beveiligingsupdate 867801 als u Microsoft Windows Server 2003 (64-bits edities) gebruikt. Wanneer u beveiligingsupdate 867801 (MS04-025) installeert op een computer met Windows Server 2003, installeert het installatieprogramma of een of meer van de bestanden die op de computer worden bijgewerkt, al eerder zijn bijgewerkt door een Microsoft-hotfix. Als er al eerder een hotfix is geïnstalleerd om een van deze bestanden bij te werken, worden de bestanden van de cumulatieve hotfix naar uw computer gekopieerd. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
824994 Beschrijving van de inhoud van een Windows Server 2003-productupdatepakket


Terug naar begin

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet pakket WindowsServer2003-KB867801-x86-NLD.exe nu downloaden.
Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Opmerking Hotfixes die zijn gemaakt na beveiligingsupdate 832894 (MS04-004), zijn opgenomen in beveiligingsupdate 867801 (MS04-025) als u Windows Server 2003 (32-bits edities) gebruikt. Wanneer u beveiligingsupdate 867801 (MS04-025) installeert op een computer met Windows Server 2003, controleert het installatieprogramma of een of meer van de bestanden die op de computer worden bijgewerkt, al eerder zijn bijgewerkt door een Microsoft-hotfix. Als er al eerder een hotfix is geïnstalleerd om een van deze bestanden bij te werken, worden de bestanden van de cumulatieve hotfix naar uw computer gekopieerd. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
824994 Beschrijving van de inhoud van een Windows Server 2003-productupdatepakket


Terug naar begin

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet pakket WindowsServer2003-KB867801-ia64-enu.exe nu downloaden.
Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Opmerking Hotfixes die zijn gemaakt na beveiligingsupdate 832894 (MS04-004), zijn opgenomen in beveiligingsupdate 867801 (MS04-025) als u Microsoft Windows XP 64-bits editie, versie 2003 gebruikt. Wanneer u beveiligingsupdate 867801 (MS04-025) installeert op een computer met Windows XP 64-bits editie, versie 2003, controleert het installatieprogramma of een of meer bestanden die op uw computer worden bijgewerkt, eerder zijn bijgewerkt door een hotfix van Microsoft. Als er al eerder een hotfix is geïnstalleerd om een van deze bestanden bij te werken, worden de bestanden van de cumulatieve hotfix naar uw computer gekopieerd. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
824994 Beschrijving van de inhoud van een Windows Server 2003-productupdatepakket


Terug naar begin

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet pakket IE6.0-KB871260-WindowsXP-x86-NLD.exe nu downloaden.
Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Terug naar begin

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet pakket IE5.5sp2-KB871260-x86-NLD.exe nu downloaden.
Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Terug naar begin

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet pakket IE5.01sp2-KB871260-Windows2000sp2-x86-NLD.exe nu downloaden.
Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Terug naar begin

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet pakket IE5.01sp3-KB871260-Windows2000sp3-x86-NLD.exe nu downloaden.
Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Terug naar begin

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet pakket IE5.01sp4-KB871260-Windows2000sp4-x86-NLD.exe nu downloaden.
Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Terug naar begin

U moet zijn aangemeld als beheerder om dit updatepakket te kunnen installeren. Als u een gedownloade versie van deze update wilt installeren, voert u updatepakket 871260 of beveiligingsupdate 867801 (voor Windows Server 2003 en Windows XP 64-bits editie, versie 2003) uit die u hebt gedownload met behulp van de desbetreffende Setup-schakelopties.

Als u systeembeheerder op organisatieniveau bent, kunt u updatepakket 871260 implementeren met behulp van Microsoft Systems Management Server (SMS) Feature Pack of SMS 2003. MBSA stelt vast of het updatepakket is geïnstalleerd. Als dit het geval is, geeft MBSA aan dat MS04-025 aanwezig is. De beveiligingsupdate of het updatepakket kan door SMS worden geïmplementeerd omdat de recentere bestandsversies van het pakket door MBSA worden herkend als gelijkwaardig aan beveiligingsupdate MS04-025. U kunt MBSA niet gebruiken om vast te stellen of het updatepakket specifiek relevant is voor de computer die wordt geanalyseerd. U kunt MSBA bijvoorbeeld niet gebruiken om na te gaan of er hotfixes van na MS04-004 worden gebruikt. U kunt MSBA alleen gebruiken om na te gaan of de minimale basisbeveiliging die met MS04-025 wordt bewerkstelligd, al dan niet is bereikt. U kunt Microsoft Software Update Services (SUS) niet gebruiken voor het implementeren van updatepakket 871260. Als u meer informatie wilt over het implementeren van updatepakket 871260 met behulp van SMS op uitsluitend die computers waarop hotfixes van na MS04-004 worden gebruikt, en als u wilt weten hoe u kunt nagaan of het updatepakket op clientcomputers is geïnstalleerd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
867832 Software-updates distribueren die niet zijn gedetecteerd door Microsoft Baseline Security Analyzer in Systems Management Server 2003


U kunt een van de volgende methoden gebruiken om te controleren of deze update is geïnstalleerd.

Windows Server 2003 en Windows XP 64-bits editie, versie 2003

 • Vergelijk de versies van de bijgewerkte bestanden op uw computer met de bestanden die worden vermeld in de sectie Bestandsgegevens in dit artikel.
 • Verzeker u ervan dat de waarde
  Installed
  DWORD wordt weergegeven in de volgende registersleutel en dat deze 1 als gegevenswaarde heeft:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB871260

Alle overige Windows-versies

 • Ga na of Q871260 wordt vermeld bij Inclusief updates in het dialoogvenster Info in Internet Explorer.
 • Vergelijk de versies van de bijgewerkte bestanden op uw computer met de bestanden die worden vermeld in de sectie Bestandsgegevens in dit artikel.
 • Verzeker u ervan dat de waarde
  IsInstalled
  DWORD wordt weergegeven in de volgende registersleutel en dat deze 1 als gegevenswaarde heeft:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{42cd6e37-d75d-4b9a-bcd5-4aedd9e32728}
Terug naar begin

Microsoft heeft de versies van Windows en Internet Explorer die in dit artikel worden vermeld, getest om na te gaan of ze door deze beveiligingsproblemen worden beïnvloed en om te controleren of de update die in dit artikel wordt beschreven, deze beveiligingsproblemen aanpakt.


Als u de versie voor Internet Explorer 6 of Windows Server 2003 van dit updatepakket wilt installeren, moet Internet Explorer 6 (versie 6.00.3790.0000) zijn geïnstalleerd onder Windows Server 2003 (32-bits of 64-bits editie), of Internet Explorer 6 onder Windows XP 64-bits editie, versie 2003.

Terug naar begin


Als u de versie voor Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) van dit updatepakket wilt installeren, moet een van de volgende versies van Internet Explorer zijn geïnstalleerd:
 • Internet Explorer 6 SP1 (versie 6.00.2800.1106) onder Windows XP 64-bits editie versie 2002
 • Internet Explorer 6 SP1 (versie 6.00.2800.1106) onder Windows XP Service Pack 1 (SP1)
 • Internet Explorer 6 SP1 (versie 6.00.2800.1106) onder Windows XP
 • Internet Explorer 6 SP1 (versie 6.00.2800.1106) onder Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
 • Internet Explorer 6 SP1 (versie 6.00.2800.1106) onder Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
 • Internet Explorer 6 SP1 (versie 6.00.2800.1106) onder Windows 2000 Service Pack 2 (SP2)
 • Internet Explorer 6 SP1 (versie 6.00.2800.1106) onder Microsoft Windows NT Workstation en Server 4.0 Service Pack 6a (SP6a)
 • Internet Explorer 6 SP1 (versie 6.00.2800.1106) onder Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition SP6
 • Internet Explorer 6 SP1 (versie 6.00.2800.1106) onder Microsoft Windows Millennium Edition
Terug naar begin

Als u de versie voor Internet Explorer 6 van dit updatepakket wilt installeren, moet Internet Explorer 6 (versie 6.00.2600.0000) zijn geïnstalleerd onder Windows XP.

Terug naar begin

Als u de versie voor Internet Explorer 5.5 van dit updatepakket wilt installeren, moet Windows Millennium Edition zijn geïnstalleerd.

Terug naar begin

Als u de versie van dit updatepakket voor Internet Explorer 5.01 wilt installeren, moet Internet Explorer 5.01 SP4 (versie 5.00.3700.1000) zijn geïnstalleerd onder Windows 2000 SP4 of Internet Explorer 5.01 SP3 (versie 5.00.3502.1000) onder Windows 2000 SP3.

Terug naar begin

 • Versies van Windows en Internet Explorer die niet in deze lijst voorkomen, bevinden zich in de uitgebreide fase van de levenscyclus van het product of worden niet meer ondersteund. U kunt een aantal van de updatepakketten die in dit artikel worden beschreven, installeren voor deze versies van Windows en Internet Explorer. Microsoft heeft deze versies echter niet getest om te controleren of ze worden beïnvloed door deze beveiligingsproblemen of om te bevestigen dat de update die in dit artikel wordt beschreven, deze beveiligingsproblemen aanpakt. Het is raadzaam een upgrade naar een ondersteunde versie van Windows of Internet Explorer uit te voeren en vervolgens de bijbehorende update toe te passen. Als u een versie van Windows of Internet Explorer uitvoert die zich in de uitgebreide fase van de levenscyclus van het product bevindt en als u een contract voor uitgebreide ondersteuning hebt, neemt u contact op met de technische accountmanager (TAM) of adviseur voor toepassingsontwikkeling (ADC) voor informatie over een update voor uw specifieke configuratie.
 • Als u wilt weten hoe u kunt bepalen welke versie van Internet Explorer wordt uitgevoerd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  164539 Vaststellen welke versie van Internet Explorer is geïnstalleerd
 • Voor meer informatie over het Ondersteunings Lifecycle-beleid voor Windows-onderdelen bezoekt u de volgende Microsoft-website:
 • Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van Internet Explorer 6 SP1, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  328548 Het meest recente service pack voor Internet Explorer 6 ophalen
 • Als u meer informatie wilt over het downloaden van het meest recente service pack voor Internet Explorer 5.5, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  276369 Het meest recente service pack voor Internet Explorer 5.5 ophalen
 • Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van Internet Explorer 5.01 SP3, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  267954 Het meest recente service pack voor Internet Explorer 5.01 ophalen
Terug naar begin

Voor de versies van deze update voor Internet Explorer 6 moet u de computer opnieuw opstarten om de installatie te voltooien.

Bij de versies van deze update voor Internet Explorer 5.01 en 5.5 moet u de computer opnieuw opstarten en u aanmelden als beheerder om de installatie van deze update te voltooien op computers met Windows NT 4.0 en Windows 2000.

Terug naar begin

In beveiligingsupdate 867801 voor Windows Server 2003 en de versie van dit updatepakket voor Windows Server 2003 (inclusief Windows XP 64-bits editie, versie 2003) worden de volgende Setup-schakelopties ondersteund:
 • /?: De lijst met schakelopties voor de installatie weergeven.
 • /u: De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /n: Geen reservekopie maken van bestanden voor verwijdering van installatie.
 • /o: OEM-bestanden zonder waarschuwing overschrijven.
 • /z: Niet opnieuw opstarten nadat de installatie is voltooid.
 • /q: Stille modus gebruiken (geen gebruikersinteractie).
 • /l: Overzicht weergeven van de geïnstalleerde hotfixes.
 • /x: De bestanden uitpakken zonder het Setup-programma uit te voeren.

U kunt deze schakelopties combineren in één opdracht. Gebruik bijvoorbeeld de volgende opdracht als u het 32-bits updatepakket voor Windows Server 2003 wilt installeren zonder tussenkomst van de gebruiker:
WindowsServer2003-KB867801-x86-NLD.exe /u /q
Als u de versie van beveiligingsupdate 867801 voor Windows Server 2003 (32-bits) wilt installeren zonder de computer gedwongen opnieuw te starten, gebruikt u de volgende opdracht:
WindowsServer2003-KB867801-x86-NLD.exe /z

De overige updates voor updatepakket 871260 ondersteunen de volgende schakelopties:
 • /q: Uitvoeren in stille modus of berichten onderdrukken wanneer de bestanden worden uitgepakt.
 • /q:u : Stille modus voor gebruiker. In de stille modus voor gebruikers worden enkele dialoogvensters weergegeven.
 • /q:a : Stille modus voor beheerders. In de stille modus voor beheerders worden geen dialoogvensters voor de gebruiker geopend.
 • /t: pad: De locatie opgeven van de tijdelijke map die door Setup of door de doelmap wordt gebruikt voor het uitpakken van bestanden (wanneer u de schakeloptie /c gebruikt).
 • /c: De bestanden uitpakken zonder ze te installeren. Als u de schakeloptie /t: pad niet opgeeft, wordt u gevraagd een doelmap op te geven.
 • /c: pad: Het pad en de naam van het INF-bestand of het EXE-bestand voor Setup opgeven.
 • /r:n : De computer nooit opnieuw opstarten na installatie.
 • /r:i : De gebruiker vragen of de computer opnieuw moet worden opgestart wanneer dat nodig is, behalve wanneer naast deze schakeloptie ook de optie /q:a wordt gebruikt
 • /r:a : De computer altijd opnieuw opstarten na installatie.
 • /r:s : De computer na de installatie opnieuw opstarten zonder de gebruiker hierom te vragen.
 • /n:v: De versie niet controleren. Wees voorzichtig bij het gebruik van deze optie om de update te installeren bij een willekeurige versie van Internet Explorer.

U kunt deze schakelopties combineren in één opdracht. Als u het updatepakket voor Internet Explorer 6 SP1 (32-bits) bijvoorbeeld wilt installeren zonder tussenkomst van de gebruiker en de computer niet automatisch opnieuw moet worden opgestart, gebruikt u de volgende opdracht:
IE6.0sp1-KB871260-x86-NLD.exe /q:a /r:n
Terug naar begin

837247Een koppeling met een specifieke bestemming wordt altijd geopend in een nieuw venster als Internet Explorer het opstartprogramma is in een Terminal Services-sessie of de shell voor het besturingssysteem is
831845Er treedt een toegangsfout in Mshtml.dll op wanneer u een Internet Explorer 6-venster sluit door gebruik te maken van een script
835183Er treedt een toegangsfout op in Msxml3.dll wanneer u probeert Internet Explorer 6 af te sluiten
817786Er treedt een toegangsfout op wanneer u een webpagina vernieuwt in Internet Explorer
818614Een item in een vervolgkeuzelijst op een webpagina in Internet Explorer 6.0 wordt niet geselecteerd wanneer u een toets indrukt
837209Een HTTPS-webpagina wordt niet volledig gedownload in Internet Explorer 5.5
840312HTC-bestanden in de cache leveren extra GET-aanvragen op in Internet Explorer 6
826722Het verwijderen van een snelkoppeling op een netwerkshare is niet mogelijk: 'Wordt gebruikt door een ander persoon of programma'
840386Een Excel 2003-werkboek kan niet worden geopend met Internet Explorer 6.0
840387Gecomprimeerde EXE-bestanden van een IIS-server worden afgekapt wanneer u Internet Explorer 6 uitvoert
839571Verbindingen maken geen gebruik van automatische configuratie- en proxy-instellingen van het LAN in Windows Server 2003
840388Gegevens worden niet gedecomprimeerd wanneer u gecomprimeerde gegevens wilt bekijken in Internet Explorer 6
813503Dynamisch toevoegen en verwijderen van een IFRAME met filters heeft tot gevolg dat Internet Explorer vastloopt
816868Foutbericht: 'Het volgende bestand kan niet worden gedownload:'
831306FIX: De gebeurtenis FileDownload wordt niet altijd gestart
328353De mapselectie gaat verloren wanneer u de naam van een map wijzigt in de boomstructuurweergave van Windows Verkenner
817981Pictogrammen in boomstructuur met mappen zijn te klein om erop te kunnen klikken of om ze goed te kunnen zien
834273Internet Explorer 6 wordt onverwacht afgesloten wanneer u een webpagina bekijkt waarop een trapsgewijs opmaakmodel is toegepast
841368Internet Explorer 6 Service Pack 1 stopt onverwacht wanneer u een webprogramma bekijkt in Windows XP
840391Internet Explorer 6 reageert niet meer wanneer het programma wordt gestart via een JScript-hyperlink of een JavaScript-hyperlink in een Office-document
835311Internet Explorer 6 reageert niet meer wanneer u het programma start vanaf een JavaScript-hyperlink in een Office-document
829643Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 kan de functie 'Instellingen van Internet Explorer automatisch overnemen' niet gebruiken op een Windows XP-computer voor het zoeken naar een WPAD-server
837251In Internet Explorer worden gegevens die met de GZIP-methode zijn gecomprimeerd, niet op de juiste wijze gedecomprimeerd
830511Internet Explorer wordt onverwacht afgesloten wanneer u in een dialoogvenster voor een webpagina op F1 drukt
827666Internet Explorer wordt onverwacht afgesloten wanneer u probeert een document af te drukken of te bekijken
327010Een koppeling die via e-mail is verzonden, wordt niet volledig weergegeven in de onderwerpregel en wordt niet weergegeven in de hoofdtekst van het bericht
840139Lange uploadtijden naar een webpagina via Internet Explorer 6
840378Zwervende profielen blijven geladen op een Windows Server 2003-computer waarop Terminal Services wordt uitgevoerd
824463De grootte van geschaalde afbeeldingen klopt niet en de afbeeldingen sluiten niet op elkaar aan
320273Submappen van een webmap worden niet weergegeven in het deelvenster Mappen in Windows XP
830849De functie 'Instellingen van Internet Explorer automatisch overnemen' is ook ingeschakeld bij beperkte toegang in Internet Explorer 6
843268De computer reageert niet meer en het CPU-gebruik voor Internet Explorer blijft langdurig hoog wanneer u een webpagina bekijkt
838893De server heeft een foutbericht geretourneerd over een ongeldig of niet-herkend antwoord in Internet Explorer 6 Service Pack 1
834806Het lukt niet om met de sneltoets SHIFT+F10 een snelmenu te sluiten in Internet Explorer op een Windows 2000- computer
830313In Windows Server 2003 wordt in de titelbalk het adres van de website weergegeven in plaats van de titel van de website
828432De software van andere aanbieders functioneert niet naar verwachting na toepassing van beveiligingsupdate MS03-032 voor Internet Explorer 6.0
834158Een webpagina kan niet worden afgedrukt wanneer u de afdrukstand verandert van Liggend in Staand
821591Het bericht 'Webpagina off line niet beschikbaar' verschijnt wanneer u een tweede keer op een hyperlink klikt in Internet Explorer 6 Service Pack 1
830780Windows Verkenner reageert niet meer en het snelmenu wordt niet gesloten wanneer u de sneltoets SHIFT+F10 gebruikt
824067U wordt gevraagd een wachtwoord en een gebruikersnaam op te geven wanneer u HTML-berichten bekijkt in Outlook
840530U krijgt geen toegang tot gekoppelde webpagina's vanaf een website waar u naartoe gaat via een bureaubladkoppeling in Internet Explorer Service Pack 1
831167U kunt zich niet aanmelden bij een website, het lukt niet een internettransactie af te ronden of er wordt een webpagina weergegeven met het bericht HTTP 500 (interne serverfout)
826499U ziet geen lijstopties wanneer u de zoomfunctie gebruikt in Internet Explorer
843613Er treedt een toegangsfout op in Internet Explorer 6 SP1 wanneer u een aangepast webprogramma gebruikt via SSL
842527Er wordt een leeg voorbeeldvenster weergegeven wanneer u een map opent met een startpagina die wordt omgeleid naar een XML-bestand
Terug naar begin

De Engelse versie van dit updatepakket heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Internet Explorer 6.0 SP1 voor Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0 en Windows Millennium Edition

  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  -----------------------------------------------------------  21-jul-2004 18:23 6.0.2800.1577  1.017.856 Browseui.dll    21-jul-2004 14:49 6.0.2800.1459  2.802.688 Mshtml.dll     21-jul-2004 18:23 6.0.2800.1577  1.336.832 Shdocvw.dll     21-jul-2004 19:52 6.0.2800.1577   399.872 Shlwapi.dll     21-jul-2004 14:50 6.0.2800.1459   485.888 Urlmon.dll     21-jul-2004 14:50 6.0.2800.1459   590.336 Wininet.dll  

Internet Explorer 6.0 SP1 voor Windows XP 64-bits editie, versie 2002

  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  --------------------------------------------------------------------  21-jul-2004 19:25 6.0.2800.1577  2.869.760 Browseui.dll   IA64  21-jul-2004 13:35 6.0.2800.1459  9.104.384 Mshtml.dll    IA64  21-jul-2004 19:25 6.0.2800.1577  3.667.456 Shdocvw.dll   IA64  21-jul-2004 19:24 6.0.2800.1577  1.112.064 Shlwapi.dll   IA64  21-jul-2004 13:34 6.0.2800.1459  1.421.312 Urlmon.dll    IA64  21-jul-2004 13:34 6.0.2800.1459  1.800.704 Wininet.dll   IA64 

Windows Server 2003

  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam   Map  ----------------------------------------------------------------------  09-jul-2004 00:12 6.0.3790.186  1.057.792 Browseui.dll   RTMQFE  08-jul-2004 21:12 6.0.3790.191  2.921.472 Mshtml.dll    RTMQFE  09-jul-2004 00:12 6.0.3790.186  1.394.688 Shdocvw.dll   RTMQFE  09-jul-2004 00:12 6.0.3790.186   287.232 Shlwapi.dll   RTMQFE  09-jul-2004 00:12 6.0.3790.186   509.952 Urlmon.dll    RTMQFE  09-jul-2004 00:12 6.0.3790.186   624.640 Wininet.dll   RTMQFE  09-jul-2004 00:25 6.0.3790.186  1.057.792 Browseui.dll   RTMGDR  09-jul-2004 00:25 6.0.3790.191  2.921.472 Mshtml.dll    RTMGDR  09-jul-2004 00:25 6.0.3790.186  1.394.688 Shdocvw.dll   RTMGDR  09-jul-2004 00:25 6.0.3790.186   287.232 Shlwapi.dll   RTMGDR  09-jul-2004 00:25 6.0.3790.186   509.952 Urlmon.dll    RTMGDR  09-jul-2004 00:25 6.0.3790.186   624.640 Wininet.dll   RTMGDR 

Windows Server 2003 (64-bits)

  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam   Map  ----------------------------------------------------------------------  08-jul-2004 21:06 6.0.3790.186  2.536.960 Browseui.dll   RTMQFE  08-jul-2004 21:06 6.0.3790.191  8.221.696 Mshtml.dll    RTMQFE  08-jul-2004 21:06 6.0.3790.186  3.361.792 Shdocvw.dll   RTMQFE  08-jul-2004 21:06 6.0.3790.186   738.816 Shlwapi.dll   RTMQFE  08-jul-2004 21:06 6.0.3790.186  1.272.320 Urlmon.dll    RTMQFE  08-jul-2004 21:06 6.0.3790.186  1.503.744 Wininet.dll   RTMQFE  08-jul-2004 21:12 6.0.3790.186  1.057.792 Wbrowseui.dll  RTMQFE  08-jul-2004 21:12 6.0.3790.191  2.921.472 Wmshtml.dll   RTMQFE  08-jul-2004 21:12 6.0.3790.186  1.394.688 Wshdocvw.dll   RTMQFE  08-jul-2004 21:12 6.0.3790.186   287.232 Wshlwapi.dll   RTMQFE  08-jul-2004 21:12 6.0.3790.186   509.952 Wurlmon.dll   RTMQFE  08-jul-2004 21:12 6.0.3790.186   624.640 Wwininet.dll   RTMQFE  08-jul-2004 21:26 6.0.3790.186  2.536.960 Browseui.dll   RTMGDR  08-jul-2004 21:26 6.0.3790.191  8.221.184 Mshtml.dll    RTMGDR  08-jul-2004 21:26 6.0.3790.186  3.361.792 Shdocvw.dll   RTMGDR  08-jul-2004 21:26 6.0.3790.186   738.816 Shlwapi.dll   RTMGDR  08-jul-2004 21:26 6.0.3790.186  1.272.320 Urlmon.dll    RTMGDR  08-jul-2004 21:26 6.0.3790.186  1.503.232 Wininet.dll   RTMGDR  08-jul-2004 21:25 6.0.3790.186  1.057.792 Wbrowseui.dll  RTMGDR  08-jul-2004 21:25 6.0.3790.191  2.921.472 Wmshtml.dll   RTMGDR  08-jul-2004 21:25 6.0.3790.186  1.394.688 Wshdocvw.dll   RTMGDR  08-jul-2004 21:25 6.0.3790.186   287.232 Wshlwapi.dll   RTMGDR  08-jul-2004 21:25 6.0.3790.186   509.952 Wurlmon.dll   RTMGDR  08-jul-2004 21:25 6.0.3790.186   624.640 Wwininet.dll   RTMGDR

Internet Explorer 6.0 voor Windows XP

  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  -----------------------------------------------------------  03-jul-2004 19:04 6.0.2750.164  1.014.784 Browseui.dll     21-jul-2004 13:48 6.0.2743.2100  2.768.896 Mshtml.dll     15-aug-2003 17:31 6.0.2722.900    34.304 Pngfilt.dll  05-mrt-2002 00:09 6.0.2715.400   548.864 Shdoclc.dll  03-jul-2004 19:03 6.0.2750.164  1.333.248 Shdocvw.dll     03-jul-2004 19:02 6.0.2750.164   390.656 Shlwapi.dll     15-aug-2003 17:31 6.0.2715.400   109.568 Url.dll  21-jul-2004 13:49 6.0.2743.2100   481.792 Urlmon.dll     21-jul-2004 13:49 6.0.2743.2100   585.216 Wininet.dll  

Internet Explorer 5.5 SP2 voor Windows Millennium Edition

  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  -----------------------------------------------------------  21-jul-2004 11:36 5.50.4943.2100  796.944 Browseui.dll    21-jul-2004 11:39 5.50.4943.2100 2.663.696 Mshtml.dll     17-okt-2002 00:01 5.50.4922.900   48.912 Pngfilt.dll  21-jul-2004 11:36 5.50.4943.2100 1.141.008 Shdocvw.dll     21-jul-2004 11:36 5.50.4943.2100  291.088 Shlwapi.dll     05-mrt-2002 01:53 5.50.4915.500   84.240 Url.dll  21-jul-2004 11:40 5.50.4943.2100  409.360 Urlmon.dll     21-jul-2004 11:39 5.50.4943.2100  463.632 Wininet.dll    

Internet Explorer 5.01 SP2 voor Windows 2000 SP2

  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  -----------------------------------------------------------  21-jul-2004 17:55 5.0.3532.2100   792.848 Browseui.dll  21-jul-2004 18:02 5.0.3532.2100  2.287.888 Mshtml.dll     19-aug-2003 15:00 5.0.3521.1800   48.912 Pngfilt.dll     21-jul-2004 17:54 5.0.3532.2100  1.100.048 Shdocvw.dll     21-jul-2004 17:52 5.0.3532.2100   279.312 Shlwapi.dll     05-mrt-2002 01:53 5.50.4915.500   84.240 Url.dll  21-jul-2004 18:04 5.0.3532.2100   409.360 Urlmon.dll     21-jul-2004 18:04 5.0.3532.2100   450.832 Wininet.dll 

Internet Explorer 5.01 SP3 voor Windows 2000 SP3

  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  -----------------------------------------------------------  21-jul-2004 17:55 5.0.3532.2100   792.848 Browseui.dll      21-jul-2004 18:02 5.0.3532.2100  2.287.888 Mshtml.dll     19-aug-2003 15:00 5.0.3521.1800   48.912 Pngfilt.dll     21-jul-2004 17:54 5.0.3532.2100  1.100.048 Shdocvw.dll     21-jul-2004 17:52 5.0.3532.2100   279.312 Shlwapi.dll     05-mrt-2002 01:53 5.50.4915.500   84.240 Url.dll  21-jul-2004 18:04 5.0.3532.2100   409.360 Urlmon.dll     21-jul-2004 18:04 5.0.3532.2100   450.832 Wininet.dll 

Internet Explorer 5.01 SP4 voor Windows 2000 SP4


  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  -----------------------------------------------------------  21-jul-2004 18:21 5.0.3819.2100   792.848 Browseui.dll  21-jul-2004 18:24 5.0.3819.2100  2.287.888 Mshtml.dll     12-jun-2003 23:15 5.0.3806.1200   48.912 Pngfilt.dll  21-jul-2004 18:20 5.0.3819.2100  1.100.048 Shdocvw.dll  21-jul-2004 18:20 5.0.3819.2100   279.312 Shlwapi.dll     05-mrt-2002 01:53 5.50.4915.500   84.240 Url.dll  21-jul-2004 18:25 5.0.3819.2100   409.360 Urlmon.dll  21-jul-2004 18:25 5.0.3819.2100   450.832 Wininet.dll   
Opmerkingen
 • Wanneer u beveiligingsupdate 867801 (MS04-025) installeert op een computer met Windows Server 2003 of Windows XP 64-bits editie, versie 2003, controleert het installatieprogramma of een of meer van de bestanden die op de computer worden bijgewerkt, al eerder zijn bijgewerkt door een Microsoft-hotfix. Als er al eerder een hotfix is geïnstalleerd om een van deze bestanden bij te werken, worden de RTMQFE-bestanden naar uw computer gekopieerd. In andere gevallen worden de RTMGDR-bestanden naar de computer gekopieerd. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  824994 Beschrijving van de inhoud van een Windows Server 2003-productupdatepakket
 • Omdat bestanden afhankelijk van elkaar kunnen zijn en omdat dit nodig kan zijn voor Setup of verwijdering, kunnen deze updatepakketten extra bestanden bevatten.
Terug naar begin

Verwijder beveiligingsupdate 867801 (MS04-025) om deze update te verwijderen. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
867801 MS04-025: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer
Systeembeheerders kunnen deze beveiligingsupdate verwijderen met het hulpprogramma Spunist.exe. Het hulpprogramma Spuninst.exe bevindt zich in de map %Windir%\$NTUninstallKB867801$\Spuninst. Bij dit hulpprogramma kunt u de volgende schakelopties voor de installatie gebruiken:
 • /?: De lijst met schakelopties voor de installatie weergeven.
 • /u: De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f: Andere programma's gedwongen afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /z: Niet opnieuw opstarten nadat de installatie is voltooid.
 • /q: Stille modus gebruiken (geen gebruikersinteractie).

U kunt deze update verwijderen met het onderdeel Software in het Configuratiescherm. Klik op Internet Explorer Q871260 en klik op Wijzigen/Verwijderen (of Toevoegen/Verwijderen).

Systeembeheerders kunnen deze update verwijderen met het hulpprogramma Ieuninst.exe. Met dit updatepakket installeert u het hulpprogramma Ieuninst.exe in de map %Windir%. Bij dit hulpprogramma kunt u de volgende schakelopties voor de installatie gebruiken:
 • /?: De lijst met ondersteunde schakelopties weergeven.
 • /z: Niet opnieuw opstarten nadat de installatie is voltooid.
 • /q: Stille modus gebruiken (geen gebruikersinteractie).
Als u bijvoorbeeld deze update in de stille modus wilt verwijderen, gebruikt u de volgende opdracht:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q871260.inf
Opmerking Er wordt bij deze opdracht uitgegaan van een Windows-installatie in de map C:\Windows.

Terug naar begin

Als u meer dan één cumulatieve update voor Internet Explorer op de juiste wijze wilt verwijderen van een computer waarop Windows Server 2003 of Windows XP 64-bits editie (versie 2003) wordt uitgevoerd, moet u de updates verwijderen in de omgekeerde volgorde als waarin u ze hebt geïnstalleerd. Als u bijvoorbeeld eerst 818529 en daarna 828750 installeert, moet u eerst 828750 verwijderen voordat u 818529 verwijdert.

Als u meer informatie wilt over bekende problemen die kunnen optreden nadat u deze update hebt geïnstalleerd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
325192 Problemen na het installeren van updates voor Internet Explorer of Windows

 • Op een computer waarop Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows Millennium Edition of Windows 98 Tweede editie wordt uitgevoerd, is het niet mogelijk na het verwijderen van updatepakket 871260 ook eerdere cumulatieve updates voor Internet Explorer te verwijderen (zoals essentiële update 818529). Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product. Het verwijderen wordt alleen ondersteund voor de cumulatieve update die u als laatste hebt geïnstalleerd.
 • Als u meer informatie wilt over bekende problemen die kunnen optreden nadat u deze update hebt geïnstalleerd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  325192 Problemen na het installeren van updates voor Internet Explorer of Windows
Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 871260 - Laatst bijgewerkt: 05/23/2007 05:43:35 - Revisie: 8.2

 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • kbqfe kbhotfixserver kbdownload kbinfo KB871260
Feedback