Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Problemen in Excel 2003 die worden opgelost door Office 2003 Service Pack 1

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een Microsoft Office 2003-service pack voor Microsoft Office Excel 2003 uitgebracht. De sectie 'In dit artikel' hieronder biedt een overzicht van de in dit artikel verstrekte informatie over het service pack.
Inleiding
Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) bevat de laatste updates voor Office 2003. Office 2003 SP1 bevat belangrijke beveiligingsverbeteringen en verbeteringen in stabiliteit en prestaties.

Voor meer informatie over Office 2003 Service Pack 1 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
842532 Beschrijving van Office 2003 Service Pack 1
Terug naar begin
Meer informatie

Problemen die door dit service pack worden opgelost

Office 2003 SP1 herstelt de problemen die in de volgende hotfix-pakketten worden beschreven:

834691 Beschrijving van update voor Excel 2003: 23 maart 2004
835741 Pakket met hotfixes voor Excel 2003: 5 maart 2004
837258 Pakket met hotfixes voor Excel 2003: 12 april 2004


Office 2003 SP1 herstelt de volgende problemen die nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base waren opgenomen.

Waarden veranderen in '#WAARDE!' wanneer u op CTRL+SHIFT+ALT+F9 drukt om een bereik in de werkmap te herberekenen

Wanneer u op CTRL+SHIFT+ALT+F9 drukt om een bereik in de werkmap te herberekenen dat LIJNSCH-formules bevat die naar hetzelfde bereik verwijzen, veranderen de waarden in:
#WAARDE!


Excel 2003 reageert niet meer als u naar een ander programma overschakelt terwijl het dialoogvenster 'gegevensvalidatie' geopend is

Als u een werkblad hebt waarvoor 'gegevensvalidatie' vereist is en u schakelt naar een ander programma over terwijl het dialoogvenster 'gegevensvalidatie' geopend is, reageert Excel 2003 niet meer (loopt vast) en ook andere actieve programma's kunnen vastlopen.


Subtotalen of eindtotalen kunnen incorrect zijn als een draaitabel de functie VAR, VARP, STDEV of STDEVP in enige vorm berekent

Wanneer een draaitabel met subtotalen of eindtotalen de volgende functies in enige vorm berekent, kunnen de subtotalen of eindtotalen incorrect zijn:
 • VAR
 • VARP
 • STDEV
 • STDEVP


#GETAL wordt geretourneerd wanneer een HYPERGEO.VERD-formule een onjuiste waarde retourneert

Wanneer een HYPERGEO.VERD-formule een foutieve of een ongeldige waarde retourneert, geeft Excel 2003 #GETAL als resultaat, in tegenstelling tot eerdere versies van Microsoft Excel waarin #WAARDE werd geretourneerd.

Opmerking #GETAL en #WAARDE zijn foutberichten die worden weergegeven in de cel met de formule als het resultaat van de formule ongeldig is.


De functie STAND.NORM.VERD kan resulteren in ongeldige waarden met meer dan zeven decimalen

Wanneer u de functie STAND.NORM.VERD gebruikt, worden mogelijk incorrecte waarden met meer dan zeven decimalen geretourneerd.


Excel 2003-menu's en –werkbalken worden in het ontwerpvenster weergegeven wanneer u een Excel 2003-grafiek in Visual Studio Designer bewerkt

Wanneer u met de rechtermuisknop op een Excel 2003-grafiek klikt om deze met Visual Studio Designer te bewerken, worden Excel 2003-menu's en –werkbalken weergegeven in het ontwerpvenster.


Foutbericht 'Gegevensvalidatie' als u een werkmap hebt waarvoor 'gegevensvalidatie' vereist is en u typt een ongeldige waarde voor de 'gegevensvalidatie'

Als u een werkmap hebt waarvoor 'gegevensvalidatie' vereist is en u typt een ongeldige waarde voor de 'gegevensvalidatie', wordt een foutbericht voor 'gegevensvalidatie' weergegeven. Als u op Nogmaals klikt en naar een ander programma overschakelt terwijl het dialoogvenster voor 'gegevensvalidatie' nog geopend is, reageren Excel 2003 en alle andere programma's die actief zijn niet meer (lopen vast).


Foutberichten worden weergegeven of Excel 2003 reageert niet meer als u publiceert naar een beveiligde Microsoft Windows SharePoint Services-server

Wanneer u wilt publiceren naar een beveiligde Windows SharePoint Services-server, lijkt Excel 2003 gedurende lange tijd niet meer te reageren, waarna het foutbericht 'Onbekende fout' of 'Kan geen verbinding maken met de server... ' wordt weergegeven.


Terug naar begin

Eerder uitgebrachte updates die in dit service pack zijn opgenomen

Office 2003 SP1 bevat de volgende eerder uitgebrachte updates:

834691 Beschrijving van update voor Excel 2003: 23 maart 2004
Terug naar begin

Details over fouthandtekening

Er verschijnt een foutbericht van de volgende strekking wanneer u Excel 2003 gebruikt:
Er is een probleem opgetreden in Microsoft Office Excel. Dit programma zal worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak.

Als u dit foutenrapport wilt weergeven, klikt u hier.
Het foutenrapport bevat een fouthandtekening die vergelijkbaar is met een van de volgende items:
  Naam toepassing  Versie toepassing  Naam module  Versie module  Offset  ------------------------------------------------------------------------------  Excel.exe     11.0.5612.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0003dc75  Excel.exe     11.0.5612.0     Onbekend   0.0.0.0     00000000  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   0003c260  Excel.exe     11.0.5612.0     Mso.dll    11.0.5606.0   0006ba64  Excel.exe     11.0.6113.0     Excel.exe   11.0.6113.0   000aa419  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   0038eb7f  Excel.exe     11.0.6113.0     Excel.exe   11.0.6113.0   0038ebfb  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   000b6a9d  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   000297ce  Excel.exe     11.0.5612.0     Mso.dll    11.0.5606.0   0003d84e  Excel.exe     11.0.5329.7     Excel.exe   11.0.5329.7   000109f48  Excel.exe     11.0.6113.0     Excel.exe   11.0.6113.0   000c027a  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   000c3fe9  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   0002edc1  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   000f50ae  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   000d740e  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   007a5736  Excel.exe     11.0.6113.0     Excel.exe   11.0.6113.0   007a5b5a  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   000b3701  Excel.exe     11.0.6113.0     Excel.exe   11.0.6113.0   000b9054  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   0028c6e3  Excel.exe     11.0.5612.0     Mso.dll    11.0.5606.0   004db3b0
Behalve deze, zijn er ook andere programmaversies, moduleversies en verschuivingen mogelijk.

Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 872835 - Laatst bijgewerkt: 01/11/2015 06:22:18 - Revisie: 1.0

Microsoft Office Excel 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbfix kbupdate KB872835
Feedback