Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Problemen in Outlook 2003 die worden opgelost door Office 2003 Service Pack 1

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een service pack voor Microsoft Office 2003 uitgebracht dat correcties bevat voor Microsoft Office Outlook 2003. In dit artikel worden de volgende items van het service pack beschreven:
Inleiding
Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) bevat de laatste updates voor Microsoft Office 2003. Office 2003 SP1 bevat beveiligingsverbeteringen en verbeteringen in stabiliteit en prestaties. Office 2003 SP1 bevat tevens een groot aantal prestatie- en functieverbeteringen voor Microsoft Office Outlook 2003.

Voor meer informatie over Office 2003 Service Pack 1 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
842532 Beschrijving van Office 2003 Service Pack 1
Terug naar begin
Meer informatie

Problemen die door dit service pack worden opgelost

Office 2003 SP1 herstelt de problemen die in de volgende hotfix-pakketten worden beschreven:

830003 Beschrijving van hotfix-pakket voor Outlook 2003: 17 december 2003
833984 Beschrijving hotfix-pakket voor Outlook 2003: 7 januari 2004
833986 Beschrijving van hotfix-pakket voor Outlook 2003: 17 januari 2004
833856 Beschrijving van hotfix-pakket voor Outlook 2003: 20 januari 2004
834714 Beschrijving van pakket met hotfixes voor Duitse versie van Outlook 2003 29 januari 2004
835210 Beschrijving van hotfix-pakket voor Outlook 2003: 2 maart 2004
837019 Beschrijving van hotfix-pakket voor Outlook 2003: 17 maart 2004
838020 Beschrijving van hotfix-pakket voor Outlook 2003: 7 april 2004
834716 Beschrijving van hotfix-pakket voor Outlook 2003: 20 mei 2004


Office 2003 SP1 herstelt de volgende problemen die nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base waren opgenomen.

Het envelopgedeelte van een e-mailbericht ontbreekt als u meerdere e-mailberichten verzendt vanuit een Office 2003-programma


Als u in een Office 2003-programma meerdere e-mailberichten wilt maken, is de e-mailkoptekst (ook wel de envelop genoemd) die een e-mailwerkbalk bevat uit de e-mailberichten verwijderd.


De introductiepagina van de openbare map wordt niet weergegeven als u off line werkt


De introductiepagina van de openbare map wordt niet als verwacht weergegeven in Outlook 2003 als u off line werkt, zelfs niet als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • De openbare map is aan uw lijst Favorieten toegevoegd.
 • Zowel de introductiepagina als de openbare map zijn voor synchronisatie geselecteerd.
In sommige gevallen wordt een volgende foutbericht weergegeven:
Kan map niet weergeven.
Het veld Werk 2 van een contactpersoon in het algemene adresboek wordt niet gekopieerd naar een persoonlijk adresboek (PAB)


Als u een contactpersoon uit het algemene adresboek wilt kopiëren naar een persoonlijk adresboek, wordt het veld Werk 2 van de contactpersoon niet gekopieerd.


U kunt het Duitse Eszett-teken (ß) niet vinden met de functie Zoeken


Als u een woord zoekt met het Duitse Eszett-teken (ß) met behulp van de functie Zoeken in Outlook 2003, wordt het teken vervangen door de tekens 'ss'. Bovendien merkt u dat als u een woord met de tekens 'ss' wilt zoeken, de tekens 'ss' worden vervangen door het Eszett-teken. Dit probleem doet zich voor doordat het Eszett-teken en de 'ss'-tekens in de lijst Zoeken naar als dezelfde letter worden behandeld.

Als u bijvoorbeeld het woord Keßler zoekt, vindt u in plaats daarvan het woord Kessler.


De methode GoToDate met 'late binding' veroorzaakt het onverwacht afsluiten van Outlook


Als u de methode GoToDate met 'late binding' gebruikt in een Microsoft VBA-macro (Visual Basic for Applications), wordt Outlook 2003 onverwacht beëindigd en wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Runtimefout: Methode 'GotoDate' van object 'View' is mislukt.


Niets wijst erop dat er een bijlage aanwezig is in een afgedrukt e-mailbericht in HTML-indeling


Wanneer u een HTML e-mailbericht met bijlage afdrukt, is er geen veld of pictogram aanwezig voor bijlagen. Met deze hotfix wordt een vak Bijlagen aan het HTML e-mailbericht toegevoegd. In dit vak wordt de bestandsnaam van de bijlagen weergegeven.


Infolabels werken niet na installatie van Microsoft Windows XP Service Pack 2


Nadat u Windows XP Service Pack 2 hebt geïnstalleerd, werken de Infolabels in een e-mailbericht van Outlook 2003 niet.


Een gemachtigde krijgt het foutbericht 'Kan het item niet openen' als deze de agenda van een manager opent


Als een gemachtigde de agenda van een manager opent, krijgt de gemachtigde het volgende foutbericht direct na of 15 minuten na het openen van de agenda:
Kan het item niet openen. Er kan geen beschikbaarheidsinfo worden opgehaald.


Bestandsnaamextensies die u niet kunt openen in Windows XP, worden als bijlagen in Outlook 2003 verzonden


Na de installatie van Windows XP Service Pack 2 worden sommige bestandsnaamextensies die u niet kunt openen in Windows XP als bijlage in Outlook 2003 verzonden.


U kunt onverwacht een nieuwe niet-e-mailmap maken in de map MSN Connector


Nadat u in Outlook 2003 een MSN Connector-account hebt gemaakt, kunt u onverwacht een nieuwe niet-e-mailmap maken in de map MSN Connector.


Een e-mailbericht bevat geen tekst als u een bijgewerkt vergaderverzoek verzendt


Als u een bijgewerkt vergaderverzoek verzendt met tekst in het e-mailbericht, is deze tekst verdwenen als het verzoek ontvangen is. Dit probleem kan zich voordoen als de hoofdtekst van het vergaderverzoek oorspronkelijk geen tekst bevatte en als het verzoek oorspronkelijk is gemaakt met Outlook Web Access.


Outlook 2003 wordt onverwacht beëindigd als u het start op een computer met de Turkse versie van Microsoft Windows


Als u Outlook 2003 wilt starten op een computer met de Turkse versie van Windows, wordt Outlook 2003 soms onverwacht beëindigd.


Het adresboek wordt altijd volledig gedownload in Outlook 2003


Als Outlook 2003 het off line adresboek bijwerkt, wordt het adresboek volledig gedownload.


Er wordt Engelstalige inhoud weergegeven als u op een koppeling klikt in een welkomstbericht in een niet-Engelstalige versie van Outlook 2003


Als u op een hyperlink in het welkomstbericht klikt in een niet-Engelstalige versie van Outlook 2003, wordt tekst in het Engels weergegeven.


Outlook 2003-regels ontbreken als u een nieuwe regel in OWA maakt


Als u een nieuwe Outlook 2003-regel in Outlook Web Access maakt, kunnen veel van uw bestaande regels plotseling ontbreken.


De hoofdtekst van een HTML-item ontbreekt als u deze in een Outlook 2003-e-mailbericht invoegt


Als u een HTML-item in een e-mailbericht in Outlook 2003 invoegt, wordt alleen de koptekst van het HTML-item ingevoegd.


Het Outlook-filter Ongewenste e-mail filtert het e-mailbericht niet correct


Als een e-mailbericht een HTML MIME-deel bevat, filtert het Outlook-filter Ongewenste e-mail het bericht niet correct.


Voltooide taken worden ook afgedrukt als u de Takenlijst bij de agenda afdrukt


Als u de Takenlijst bij de agenda afdrukt, worden naast de actieve taken ook de voltooide taken afgedrukt.


Outlook 2003 krijgt een time-out als u e-mailberichten wilt downloaden van meerdere POP3-e-mailaccounts (Post Office Protocol versie 3)


Als er meerdere POP3 e-mailaccounts op dezelfde server zijn geconfigureerd in uw Outlook-profiel, kan Outlook 2003 een time-out krijgen als u e-mailberichten wilt downloaden.


Dubbele e-mailberichten worden gedownload van een POP3-account die UIDL of TOP ondersteunt


Als u e-mailberichten downloadt van een POP3-account die UIDL of TOP ondersteunt, worden sommige e-mailberichten na het downloaden niet verwijderd. Daardoor kan het voorkomen dat u van sommige e-mailberichten dubbele exemplaren ontvangt.


Microsoft Office Internet Beschikbaarheidsinfo is gedeactiveerd in Office 2003 SP1


De Office-service Internet Beschikbaarheidsinfo is gedeactiveerd in Office 2003 Service Pack 1.


Na installatie van de update voor het bestand Outlph.dll vindt een toename in het navragen van de e-mailserver plaats


Nadat u een hotfix-pakket van Outlook 2003 hebt geïnstalleerd dat een bijgewerkt Outlph.dll-bestand bevat, kan de polling naar Outlook 2003 een toename vertonen. Hierdoor wordt de e-mailserver zwaarder belast dan verwacht.


Verwijderde e-mailberichten worden niet van een Pocket PC of Smartphone verwijderd


Als er een Pocket PC of Smartphone in de USB-houder is en de gebruiker het apparaat synchroniseert met Outlook 2003 door middel van ActiveSync, wordt een verwijderd e-mailbericht niet van het apparaat verwijderd als Outlook 2003 in Exchange-modus met cache wordt uitgevoerd.


Outlook start in PIM-modus (Personal Information Management) nadat u de configuratiewizard hebt geannuleerd


Als u na installatie van Outlook 2003 de configuratiewizard annuleert, start Outlook 2003 in PIM-modus. Dan hebt u geen e-mailfunctionaliteit.


E-mail afkomstig van een afzender op dezelfde e-mailserver kan als ongewenste e-mail worden aangemerkt


Als bij u e-mail wordt afgeleverd van een afzender op dezelfde e-mailserver, kan de e-mail ten onrechte worden aangemerkt als ongewenste e-mail. Dit probleem kan zich voordoen als u de optie Alleen veilige lijsten op het tabblad Opties van het dialoogvenster Opties voor ongewenste e-mail in Outlook 2003 gebruikt.


De afwezigheidsregel werkt niet in Outlook 2003 in Exchange-modus met cacheAls u op de client een afwezigheidsregel hebt gemaakt die een bericht maakt, het e-mailbericht naar een map voor persoonlijke bestanden (.PST-bestand) verplaatst of een aangepaste actie uitvoert, werkt de afwezigheidsregel niet als Outlook 2003 in Exchange-modus met cache wordt uitgevoerd.


E-mailberichten die zijn gebaseerd op een centraal formulier worden niet correct weergegeven in Outlook 2003 in Exchange-modus met cache


Een e-mailbericht dat is gemaakt op basis van een centraal formulier wordt niet correct weergegeven als Outlook 2003 Exchange-modus met cache wordt uitgevoerd. Bovendien wordt de verbinding met de e-mailserver verbroken.


RPC's (Remote Procedure Call-protocol) in voor- en achtergrond kunnen niet afzonderlijk worden gerapporteerd voor Microsoft Exchange-clients


Als u een e-mailclient controleert, kunnen RPC's in voor- en achtergrond niet afzonderlijk worden gerapporteerd voor Exchange-clients.


Eerdere revisie van een organisatiediagram wordt als e-mailbijlage verzonden


Als u een nieuw HTML-e-mailbericht maakt met een organisatiediagram en dit bericht in de map Concepten opslaat, wordt een .GIF-afbeelding van de vorige versie van het organisatiediagram als bijlage bij het e-mailbericht verzonden.


Er is geen enkele aanwijzing dat de optie Logboekregistratie inschakelen (probleemoplossing) is ingeschakeld in Outlook 2003


Nadat u de optie Logboekregistratie inschakelen (probleemoplossing) in Outlook 2003 hebt ingeschakeld, is er geen enkele aanwijzing dat de optie ook werkelijk is ingeschakeld. Als de optie Logboekregistratie inschakelen (probleemoplossing) is ingeschakeld, kunnen de prestaties van Outlook 2003 afnemen.


CPU-gebruik is 100 procent als u een volledig e-mailbericht via een trage verbinding downloadt


Als u dubbelklikt op een e-mailberichtkop om het volledige e-mailbericht te downloaden, kan het CPU-gebruik tot 100 procent oplopen als u een trage verbinding gebruikt.
Terug naar begin

Eerder uitgebrachte updates die in dit service pack zijn opgenomen

Office 2003 SP1 bevat de volgende eerder uitgebrachte updates:

842496 Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Business Contact Manager voor Outlook 2003: 8 juni 2004
Terug naar begin

Details over fouthandtekening

Er verschijnt een foutbericht van de volgende strekking wanneer u Outlook 2003 gebruikt:
In Microsoft Office Outlook is een fout opgetreden en moet worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak.

Als u dit foutenrapport wilt weergeven, klikt u hier.
Het foutenrapport bevat een fouthandtekening die vergelijkbaar is met een van de volgende fouthandtekeningen:
  Naam toepassing  Versie toepassing   Naam module  Versie module  Offset  -----------------------------------------------------------------------------  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   004f187c  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00121030  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   001cb65d  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002ea0d0  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0036cbf9  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.0   000177f8  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  0001a669  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0007662a  Outlook.exe    11.0.5510.0     Msmapi32.dll 11.0.5601.0   00007687  Outlook.exe    11.0.5510.0     Msmapi32.dll 11.0.5601.0   000066b3  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0001af01  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0003111f  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mspst32.dll  11.0.5604.0   00021c72  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mspst32.dll  11.0.5604.0   00021c78  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   000911bb  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00040e50  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00042fa6  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0058be59  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   005f9809  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0069d298  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0002d848  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00695fec  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outex.dll   11.0.5525.0   0002f260  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  0001a669  Outlook.exe    11.0.5510.0     Ntdll.dll   5.1.2600.1217  00019ecd  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0001c69d  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00095ca0  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00095ca4  Outlook.exe    11.0.5510.0     Onbekend    0.0.0.0     Ffb9439f  Outlook.exe    11.0.5510.0     Ntdll.dll   5.1.2600.1217  00033aed
Behalve deze, zijn er ook andere programmaversies, moduleversies en verschuivingen mogelijk.

Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 872839 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 07:53:35 - Revisie: 3.0

Microsoft Office Outlook 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbfix kbupdate KB872839
Feedback