Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Problemen in Word die worden opgelost door Office 2003 Service Pack 1

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een service pack voor Microsoft Office Word 2003 uitgebracht. De sectie 'In dit artikel' hieronder biedt een overzicht van de in dit artikel verstrekte informatie over het service pack.
Inleiding
Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) bevat de laatste updates voor Microsoft Office 2003. Office 2003 SP1 bevat belangrijke beveiligingsverbeteringen en verbeteringen in stabiliteit en prestaties,

Voor meer informatie over Office 2003 Service Pack 1 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
842532 Beschrijving van Office 2003 Service Pack 1
Terug naar begin
Meer informatie

Problemen die door dit service pack worden opgelost

Office 2003 SP1 herstelt de problemen die in de volgende hotfix-pakketten worden beschreven:

833985 Beschrijving van pakket met hotfixes voor Word 2003 van 20 januari 2004
837818 Pakket met hotfixes voor Word 2003: 5 maart 2004
837824 Lijst met problemen die zijn opgelost in het pakket met hotfixes voor Word 2003 van 22 maart 2004
831941 Beschrijving van pakket met hotfixes voor Word 2003 van 21 mei 2004


Office 2003 SP1 herstelt het probleem dat in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt beschreven:

843597 Het bericht 'Het document bevat geen opmerkingen of bijgehouden wijzigingen' wordt weergegeven als u een document controleert op bijgehouden wijzigingen in Word 2003


Office 2003 SP1 herstelt de volgende problemen die nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base waren opgenomen.

De MODI-stuurprogrammabestanden zijn niet ondertekend in Office 2003

In Office 2003 zijn de MODI-stuurprogrammabestanden (Microsoft Office Document Imaging) niet ondertekend. De MODI-bestanden bevinden zich in de volgende map:
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MODI\11.0\DRIVERS


De opdrachtknop wordt weergegeven als een rode X

Een opdrachtknop met de indeling 'In lijn met tekst' wordt niet opnieuw getekend als deze in een Word 2003-document wordt ingevoegd dat is opgeslagen en als er tekst wordt getypt nadat de opdrachtknop is ingevoegd. De opdrachtknop wordt in plaats daarvan weergegeven als een rode X.


Met de schakeloptie \* bahttext in een FORMULE-veld wordt een getal niet omgezet in Thaise tekst

Als u de schakeloptie \* bahttext in een FORMULE-veld gebruikt om een getal om te zetten in Thaise tekst, wordt het getal niet omgezet. Dit probleem doet zich voor met getallen groter dan 1230.


Een XML-bestand met regeleinden en base64-codes wordt niet geopend in Word 2003

Als u een Word 2003-document wilt openen dat is opgeslagen als XML-bestand met base64-codes, zoals een Microsoft Visual Basic for Applications-macro, en dat bestand bevat tekens voor regeleinden, wordt het bestand niet geopend. Het volgende foutbericht wordt weergegeven:
Niet nader omschreven fout.


Er wordt een foutbericht weergegeven nadat u een Word 2003-document als PDF-bestand hebt opgeslagen met Adobe Acrobat 5.05 PDFMaker

Nadat u een Word 2003-document als PDF-bestand hebt opgeslagen met Adobe Acrobat 5.05 PDFMaker, wordt bij het afsluiten van Word 2003 het volgende foutbericht weergegeven:
Er is een fout opgetreden in Microsoft Office Word en het programma moet worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak.

Als u dit foutenrapport wilt weergeven, klikt u hier.
Als u de gegevens van het foutbericht weergeeft, ziet u een fouthandtekening die er als volgt kan uitzien:
Naam toepassing  Versie toepassing  Naam module Versie module  Offset----------------------------------------------------------------------------Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll   11.0.5606.0   00852a8c


Word 2003 wordt onverwacht beëindigd als u in Leesindeling op de miniaturen klikt

Als u in Leesindeling op de miniaturen klikt in een Word 2003-document en vervolgens de CTRL-toets en het muiswiel gebruikt om in te zoomen op het maximum en vervolgens uit te zoomen op het minimum, wordt Word 2003 onverwacht beëindigd.


Het veld Adresblok wordt ingevoegd met de standaard-adresindeling in plaats van de taalspecifieke indeling

Als u het veld Adresblok in een samenvoegbewerking invoegt, wordt geen taalspecifieke indeling ingevoegd. In plaats daarvan wordt de standaardindeling voor het veld Adresblok gebruikt.


U wordt niet gevraagd de manifestlocatie aan de zone Vertrouwde websites toe te voegen

Als u in een Word 2003-document verwijst naar een manifest op een website, wordt u niet gevraagd de locatie van het manifest toe te voegen aan de zone Vertrouwde websites in Microsoft Internet Explorer.


Er wordt een foutbericht weergegeven als u een document off line opent

Als u een document off line opent dat aan een intelligent document is gekoppeld, wordt uw document geopend, maar wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Een bestand dat deel uitmaakt van dit XML-uitbreidingspakket kan niet worden gedownload.
Opmerking In dit voorbeeld betekent off line dat uw computer geen verbinding heeft met het netwerk.

In de Finse versie van Word 2003 ontbreekt de knop OK op het dialoogvenster Tabeleigenschappen

In de Finse versie van Word 2003 ontbreekt de knop OK op het dialoogvenster Tabeleigenschappen als u in een Word 2003-document met de rechtermuisknop op een tabel klikt en vervolgens op Tabeleigenschappen klikt.


Het documentmanifest voor intelligente documenten ondersteunt geen tijdstempels

Wanneer een met een certificaat ondertekende documentoplossing verloopt, werkt de oplossing niet meer als bedoeld en moet het oplossingsmanifest opnieuw worden ondertekend en geïmplementeerd. Dit probleem doet zich voor omdat het documentmanifest voor intelligente documenten geen tijdstempels ondersteunt.


Soms wordt EUDC-tekst onbedoeld weergegeven met gedraaide tekens

Als in een tekst in een Oost-Aziatische taal gemengde horizontale en verticale tekstuitlijning aanwezig is, kan EUDC-tekst (End User-Defined Characters) soms onbedoeld met gedraaide tekens worden weergegeven.


Word 2003 wordt niet beëindigd als u een besturingselement verwijdert dat is toegevoegd uit de werkset Besturingselementen

Als u een besturingselement verwijdert dat uit de werkset Besturingselementen is toegevoegd aan een Microsoft Word-document-object, wordt de instantie van Word die in de achtergrond wordt uitgevoerd, niet beëindigd.


Word 2003 wordt onverwacht beëindigd als u een HTML-bestand opent dat meerdere naamruimtedeclaraties bevat

Word 2003 wordt onverwacht beëindigd als u een HTML-bestand opent dat meerdere naamruimtedeclaraties bevat.


Als u meerdere vertalingsproviders hebt geïnstalleerd in Word 2003, gebeurt het soms dat een tekst in een document door alle providers wordt vertaald

Als u meerdere vertalingsproviders hebt geïnstalleerd in Word 2003, gebeurt het soms dat een tekst in een document door alle providers wordt vertaald. Normaal is dat voor het hele document één provider voor alle vertalingen wordt gebruikt.


Er wordt een foutbericht weergegeven als u via programmacode de methode InsertXML gebruikt om een tekstfragment in een XML-bestand in te voegen

Als u via programmacode de methode InsertXML gebruikt om een tekstfragment in een XML-bestand in te voegen, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
XML-opmaak kan niet worden ingevoegd op de opgegeven locatie.


Terug naar begin

Eerder uitgebrachte updates die in dit service pack zijn opgenomen

Office 2003 SP1 bevat de volgende, eerder uitgebrachte update:

830000 Beschrijving van de update voor Word 2003: 27 januari 2004

De Finse taalversie van Office 2003 SP1 bevat de volgende update die al eerder is uitgebracht:

834702 Beschrijving van de update voor Word 2003: 25 mei 2004
Terug naar begin

Details over fouthandtekening

Er verschijnt een foutbericht van de volgende strekking wanneer u Word 2003 gebruikt:
Er is een fout opgetreden in Microsoft Office Word en het programma moet worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak.

Als u dit foutenrapport wilt weergeven, klikt u hier.
Het foutenrapport bevat een fouthandtekening die vergelijkbaar is met een van de volgende fouthandtekeningen:
  Naam toepassing  Versie toepassing  Naam module  Versie module  Offset  -----------------------------------------------------------------------------  Winword.exe    11.0.6113.0     Winword.exe  11.0.6113.0   0006857d  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00068dd6  Winword.exe    11.0.6113.0     Winword.exe  11.0.6113.0   00147d2f  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0016478f  Winword.exe    11.0.6113.0     Winword.exe  11.0.6113.0   008077e6  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0080820e  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   009595cc  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00008702  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00008705  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab  Winword.exe    11.0.5604.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  0001a7df  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7c  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7e  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b82  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b85  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b8b  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0003ee33  Winword.exe    11.0.5604.0     Ole32.dll   5.1.2600.1263  000710c4  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000bf2af  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ece  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e6  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8d  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8f  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd8  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dda  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ddf  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de2  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de4  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de7  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e21  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e23  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e26  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e2c  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e32  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e38  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e40  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e44  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001be29c  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002c31e0  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002d7318  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002d796e  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002e059c  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002e05df  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002e5063  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001ed626  Winword.exe    11.0.5604.0     Onbekend   0.0.0.0     00000000  Winword.exe    11.0.5604.0     Ntdll.dll   5.1.2600.1217  0000b2ab  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001ac10b  Winword.exe    11.0.5604.0     Onbekend   0.0.0.0     005c0031  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002f0faa  Winword.exe    11.0.6113.0     Mso.dll    11.0.5703.0   002f187a  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002ea0d0  Winword.exe    11.0.6113.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0036cbf9  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe    11.0.5604.0     Msvcrt.dll  7.0.2600.1106  00033283  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001b14e5  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00a26309  Winword.exe    11.0.6113.0     Msgr2pb.dll  7.0.11.13    0000c577  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   000368c0  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0004492e  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000471e9  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0004788c  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   0008c75f  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   004db3b0  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   001ceb8e
Behalve deze, zijn er ook andere programmaversies, moduleversies en verschuivingen mogelijk.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 872844 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 07:53:45 - Revisie: 1.2

Microsoft Office Word 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbfix kbtshoot kbupdate KB872844
Feedback