U ontvangt het foutbericht 'Toegang geweigerd' bij het installeren van Windows XP Service Pack 2Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een reservekopie van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Symptomen
Wanneer u Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) probeert te installeren, treedt een van de volgende problemen op:
 • Het service pack kan niet worden geïnstalleerd.
 • het volgende foutbericht wordt weergegeven:
  De installatie van het service pack is mislukt. Toegang is geweigerd
 • Het bestand Svcpack.log bevat de volgende foutmeldingen:
  DoRegistryUpdates failed
Oorzaak
Deze problemen kunnen zich voordoen wanneer de machtigingen voor een of meer registersleutels zodanig beperkt zijn dat het bijwerken van die registersleutels wordt belemmerd. Als u een registersleutel niet kunt bijwerken, kan dit tot gevolg hebben dat het installatieprogramma niet juist wordt uitgevoerd.
Workaround
Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

Opmerking U moet lid zijn van de beveiligingsgroep Administrators om deze stappen te kunnen uitvoeren.

Ga als volgt te werk om dit probleem te omzeilen.

Stap 1: Controleer of er een fout is met het bijwerken van het register.

 1. Open het bestand Svcpack.log. Dit bestand bevindt zich standaard in de map C:\Windows. Klik op Start om het bestand Svcpack.log te openen en klik op Uitvoeren, typ %windir%\svcpack.log en klik op OK.
 2. Klik op Zoeken in het menu Bewerken.
 3. Typ DoRegistryUpdates failed in het vak Zoeken naar en klik op Volgende zoeken.
 4. Als er een foutmelding DoRegistryUpdates failed wordt gevonden, is er een probleem waardoor het bijwerken van het register wordt belemmerd. Dit is een foutbericht van de volgende strekking:
  xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates failed.
  xxxx.xxx: Access is denied.
  xxxx.xxx: Message displayed to the user: Access is denied.
  Opmerking xxxx.xxx staat voor de tijdstempel van elke vermelding.

Stap 2: Zoek de specifieke registersleutel.

Zodra u hebt gecontroleerd of er zich een fout heeft voorgedaan in verband met de registermachtigingen, zoekt u de juiste registersleutel zodat de machtigingen kunnen worden gewijzigd en Windows XP SP2 kan worden geïnstalleerd. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Neem registerinformatie in het bestand Setupapi.log op door uitgebreide logboekregistratie in te schakelen.Klik voor meer informatie over het inschakelen van uitgebreide logboekregistratie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  906485 Uitgebreide logboekregistratie inschakelen op een computer met Windows XP
  Opmerking Standaard worden registersleutels niet in het bestand Setupapi.log geregistreerd.

  Nadat u uitgebreide logboekregistratie hebt ingeschakelt, installeert u Windows XP SP2 nogmaals om de registersleutel te registreren.
 2. Open het bestand Setupapi.log. Dit bestand bevindt zich standaard in de map C:\Windows. Klik op Start om het bestand Setupapi.log te openen en klik op Uitvoeren, typ %windir%\setupapi.log en klik op OK.
 3. Druk op CTRL+END om naar het einde van het bestand Setupapi.log te gaan.
 4. Klik op Zoeken in het menu Bewerken.
 5. Typ Error 5: Access is denied in het vak Zoeken naar. onder Richting, klik op Omhoog, en klik op Volgende zoeken.

  De gevonden melding in het bestand Setupapi.log moet er ongeveer als volgt uitzien:
  #-007 Deleting registry key HKCR\vnd.ms.radio
  #E033 Error 5: Access is denied.
  Opmerking De regel voor de melding 'Access is denied' geeft de betreffende registersleutel aan. In dit geval staat HKCR voor het registeronderdeel met de aanduiding 'HKEY_CLASSES_ROOT'. 'vnd.ms.radio' is één subsleutel die zich onder dat registeronderdeel bevindt.

Stap 3: Registermachtigingen herstellen

Zodra u de registersubsleutel met de onjuiste machtigingen hebt gevonden, moeten de machtigingen voor die subsleutel worden bijgewerkt.

Ga als volgt te werk om de machtigingen van de registersubsleutel bij te werken:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK om de Register-editor te starten.
 2. Zoek de registersubsleutel op die u in stap 2d hebt genoteerd, klik erop met de rechtermuisknop en klik op Machtigingen.
 3. Klik onder Namen van groepen of gebruikers op Administrators.
 4. Zorg ervoor dat onder Machtigingen voor beheerders het selectievakje Toestaan wordt geselecteerd voor de volgende opties:
  • Volledig beheer
  • Lezen
 5. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
 6. Klik in het menu Bestand op Afsluiten om de Register-editor af te sluiten.
Het probleem met de machtigingen voor de registersubsleutel moet nu zijn opgelost en Windows XP SP2 kan worden geïnstalleerd. Herhaal deze stappen indien nodig wanneer u meer problemen ervaart bij het installeren van Windows XP SP2.
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Eigenschappen

Artikel-id: 873148 - Laatst bijgewerkt: 11/21/2005 17:16:00 - Revisie: 5.0

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)

 • kberrmsg kbtshoot kbnofix kbperformance kbappcompatibility kbupgrade kbsetup kbprb kbmaintenance KB873148
Feedback