Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Uw schermleesprogramma werkt niet als u Windows XP Service Pack 2 installeert met OOBE

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Bèta-informatie
In dit artikel wordt een bètaversie van een Microsoft-product beschreven. De informatie in dit artikel wordt u in de huidige vorm aangeboden en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Voor dit bètaproduct is geen officiële Microsoft-productondersteuning beschikbaar. Als u meer informatie wilt over ondersteuning voor een bètaversie, raadpleegt u de meegeleverde documentatie bij de bètaproductbestanden. U kunt ook de website bezoeken waarvan u de versie hebt gedownload.
Symptomen
Als u Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) installeert met OOBE (Out of Box Experience), werkt uw schermleesprogramma niet.
Oorzaak
Dit probleem treedt op omdat OOBE het niet toestaat andere software te starten voordat het OOBE-installatieprogramma is voltooid. Schermlezers die worden uitgevoerd als een service, werken mogelijk wel goed. De volgende schermleesprogramma's werken echter pas weer als u het OOBE-installatieprogramma hebt voltooid:
  • Schermlezers die worden gestart wanneer Windows XP wordt gestart
  • Schermlezers die worden gestart met een sneltoets
Workaround
Gebruik het Windows XP-programma Verteller om dit probleem te omzeilen. Als u Verteller wilt gebruiken, opent u Hulpprogrammabeheer. Ga als volgt te werk om Hulpprogrammabeheer te openen.

Opmerking Verteller is niet beschikbaar in alle talen. Alleen de Engelse versie van Windows XP ondersteunt Verteller.
  1. Druk op de toets met het Windows-logo+U. Het dialoogvenster Hulpprogrammabeheer wordt geopend.

    Na een korte vertraging wordt het programma Verteller gestart.
  2. Klik op OK.
  3. Minimaliseer het dialoogvenster Verteller.
  4. Klik op OK om Hulpprogrammabeheer te sluiten.
Status
Dit probleem treedt op als gevolg van een beperking die inherent is aan het ontwerp van het OOBE-installatieprogramma.
Meer informatie
Als u meer informatie wilt, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
306902De tekst-naar-spraakfunctie configureren en gebruiken in Windows XP
winxp winxpsp2
Eigenschappen

Artikel-id: 873153 - Laatst bijgewerkt: 01/11/2015 06:23:11 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbnofix kbsetup kbprb KB873153
Feedback