Invoegtoepassingen van Internet Explorer beheren in Windows XP Service Pack 2

In dit artikel wordt beschreven hoe u de status van een invoegtoepassing van Microsoft Internet Explorer wijzigt en hoe u een invoegtoepassing bijwerkt met de functie Invoegtoepassingen beheren. In dit artikel vindt u bovendien enkele tips voor probleemoplossing waarmee u problemen kunt verhelpen die zich kunnen voordoen met invoegtoepassingen. Verder worden in dit artikel ook tips voor probleemoplossing gegeven waarmee u problemen kunt verhelpen die zich kunnen voordoen met de functie Invoegtoepassingen beheren zelf. In het artikel wordt beschreven hoe u invoegtoepassingen beheert met registervermeldingen en Groepsbeleid. Beheerders kunnen de gebruikers bepaalde invoegtoepassingen laten beheren, terwijl het beheer van andere invoegtoepassingen aan de beheerder wordt overgelaten. Beheerders kunnen ook alle invoegtoepassingen beheren. Deze onderwerpen worden behandeld in specifieke secties waarin de volgende beleidsinstellingen worden besproken:
 • Invoegtoepassingen niet toestaan tenzij deze zijn opgenomen in de lijst met toegestane invoegtoepassingen
 • Lijst met toegestane invoegtoepassingen
Inleiding
Invoegtoepassingen van Microsoft Internet Explorer zijn softwareonderdelen. Wanneer u een website bezoekt, kunnen invoegtoepassingen van Internet Explorer automatisch worden gedownload of kan worden gevraagd of u een invoegtoepassing wilt downloaden. Voor sommige invoegtoepassingen bezoekt u een specifieke website om de meest recente invoegtoepassing voor Internet Explorer te downloaden. Dit kunnen ActiveX-besturingselementen van derden zijn die de browserfunctionaliteit verbeteren of die voorzien in speciale gebruikersinterface-elementen in Internet Explorer. U kunt invoegtoepassingen beheren met de functie Invoegtoepassingen beheren. In dit artikel wordt beschreven hoe u deze functie gebruikt en hoe u problemen met deze functie oplost.

Zorg ervoor dat in het dialoogvenster Invoegtoepassingen beheren zoveel mogelijk invoegtoepassingen worden vermeld door de functie Beheer van invoegtoepassingen bij te werken. Ga naar de volgende Microsoft-websites om Beheer van invoegtoepassingen bij te werken:
Meer informatie

De functie Invoegtoepassingen beheren gebruiken

Ga als volgt te werk om de status van een invoegtoepassing te wijzigen of om een invoegtoepassing bij te werken:
 1. Start Internet Explorer.
 2. Open het menu Extra en klik op Invoegtoepassingen beheren.
 3. Klik op de naam van de gewenste invoegtoepassing.
 4. U kunt een van de volgende methoden gebruiken:
  • Klik op ActiveX bijwerken om de invoegtoepassing te vervangen door de huidige versie. Deze optie is niet voor alle invoegtoepassingen beschikbaar.
  • Klik op Inschakelen en vervolgens op OK om een invoegtoepassing in te schakelen.
  • Klik op Uitschakelen en vervolgens op OK om een invoegtoepassing uit te schakelen.
Nadat u een invoegtoepassing hebt in- of uitgeschakeld, moet u Internet Explorer opnieuw starten om de wijzigingen te activeren.

Problemen met invoegtoepassingen oplossen

Invoegtoepassingen uit vertrouwde bronnen kunnen vaak zonder problemen worden gebruikt. Soms leidt het gebruik van een invoegtoepassing echter ertoe dat Internet Explorer onverwacht wordt afgesloten. Dit kan gebeuren als de invoegtoepassing slecht is ontworpen of als de invoegtoepassing is gemaakt voor een eerdere versie van Internet Explorer. Wanneer Internet Explorer onverwacht wordt afgesloten, wordt gevraagd of u de invoegtoepassing wilt uitschakelen. Als Internet Explorer onverwacht wordt afgesloten, kunt u het volgende proberen:
 • Probeer de invoegtoepassing bij te werken.
 • Schakel de invoegtoepassing uit en ga naar dezelfde website. Controleer of u per se over de invoegtoepassing moet beschikken om de website te bezoeken.
 • Als de functies van de invoegtoepassing nodig zijn voor een website of als de functies van de invoegtoepassing het gedrag van de browser verbeteren, schakelt u de invoegtoepassing in.
Wanneer een invoegtoepassing niet kan worden geïnstalleerd omdat de uitgever is geblokkeerd, wordt op de interface Invoegtoepassingen beheren een extra categorie voor geblokkeerde invoegtoepassingen weergegeven. Wanneer u een website bezoekt waarop een geblokkeerde invoegtoepassing wordt gebruikt, wordt er een melding weergegeven op de statusbalk. In de melding wordt aangegeven dat sommige inhoud niet kan worden weergegeven omdat een of meer benodigde invoegtoepassingen zijn geblokkeerd. In de melding kan ook worden aangegeven dat een benodigde invoegtoepassing is uitgeschakeld. U kunt een geblokkeerde invoegtoepassing inschakelen in het dialoogvenster Invoegtoepassingen beheren of in de melding op de statusbalk.

Als u meer informatie wilt over geblokkeerde uitgevers, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik in Internet Explorer op Help en klik op Inhoudsopgave en index.
 2. Klik in het dialoogvenster Help op het tabblad Zoeken, typ geblokkeerde uitgever en klik op Onderwerpen.
U kunt de functie Invoegtoepassingen beheren gebruiken om andere problemen met Internet Explorer op te lossen die vaak worden veroorzaakt door onderdelen van derden. Voeg de functie Invoegtoepassingen beheren toe aan uw aanbevolen methoden voor het oplossen van problemen.

Problemen met de functie Invoegtoepassingen beheren oplossen

Als zich een probleem voordoet bij het gebruik van de functie Invoegtoepassingen beheren, kunt u het volgende proberen:
 • Meld u als een andere gebruiker bij de computer aan en herhaal de taak. De configuratie van uitgeschakelde invoegtoepassingen wordt opgeslagen op gebruikersbasis.
 • Controleer de volgende registersubsleutel op geblokkeerde invoegtoepassingen:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings
  Elke invoegtoepassing die is geblokkeerd of uitgeschakeld, wordt vertegenwoordigd door een subsleutel met de CLSID (klasse-id) van de geblokkeerde invoegtoepassing. U kunt in de registersleutel HKEY_CLASSES_ROOT zoeken naar de CLSID om vast te stellen welke invoegtoepassing door elke sleutel wordt vertegenwoordigd.

  Opmerking De registersubsleutel
  Settings
  wordt pas gemaakt als er ten minste één invoegtoepassing is geblokkeerd of uitgeschakeld.

Invoegtoepassingen beheren met registervermeldingen en Groepsbeleid

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows

Als beheerder kunt u Groepsbeleid gebruiken om de besturingselementen te definiëren die door gebruikers kunnen worden in- of uitgeschakeld. Gebruik de groepsbeleidobjecteditor om de beleidsinstellingen te wijzigen.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ gpedit.msc en klik op OK.
 2. Vouw achtereenvolgens Computerconfiguratie of Gebruikersconfiguratie, Beheersjablonen, Windows-onderdelen, Internet Explorer en Beveiligingskenmerken uit. Klik vervolgens op Beheer van invoegtoepassingen.
De volgende beleidsinstellingen zijn beschikbaar:
 • Invoegtoepassingen niet toestaan tenzij deze zijn opgenomen in de lijst met toegestane invoegtoepassingen
 • Lijst met toegestane invoegtoepassingen
 • Lijst van processen
 • Alle processen
Invoegtoepassingen niet toestaan tenzij deze zijn opgenomen in de lijst met toegestane invoegtoepassingen
U kunt voor elke client instellen dat er geen invoegtoepassingen zijn toegestaan tenzij deze zijn opgenomen in de beleidsinstelling Lijst met toegestane invoegtoepassingen. Dit doet u door de volgende beleidsinstelling in te schakelen:
Invoegtoepassingen niet toestaan tenzij deze zijn opgenomen in de lijst met toegestane invoegtoepassingen
Door deze beleidsinstelling voorkomt u dat invoegtoepassingen worden geïnstalleerd of gebruikt. Met deze beperking wordt ook voorkomen dat de gebruikers beleidsinstellingen voor invoegtoepassingen afzonderlijk beheren. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kunnen gebruikers invoegtoepassingen beheren die nog niet zijn gedefinieerd in de Lijst met toegestane invoegtoepassingen.
Lijst met toegestane invoegtoepassingen
U kunt afzonderlijke invoegtoepassingen opgeven via de CLSID in de beleidsinstelling Lijst met toegestane invoegtoepassingen. Het gedeelte Waardenaam van de beleidsinstelling moet gelijk zijn aan de CLSID van de invoegtoepassing en de CLSID moet de haakjes bevatten die om de rest van de CLSID heen staan. Het gedeelte Waarde van de beleidsinstelling moet een van drie mogelijke waarden bevatten:
 • 0 - de invoegtoepassing is uitgeschakeld en gebruikers kunnen de invoegtoepassing niet beheren in de gebruikersinterface.
 • 1 - de invoegtoepassing is ingeschakeld en gebruikers kunnen de invoegtoepassing niet beheren in de gebruikersinterface.
 • 2 - de invoegtoepassing is ingeschakeld en gebruikers kunnen de invoegtoepassing beheren in de gebruikersinterface.
De lijst met invoegtoepassingen die zijn opgenomen in de beleidsinstelling Lijst met toegestane invoegtoepassingen, wordt opgeslagen in een van de volgende registersubsleutels:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
De subsleutel bevat de CLSID's van de afzonderlijke invoegtoepassingen als tekenreeksen met de gegevens.

Alle toegang tot Beheer van invoegtoepassingen uitschakelen

Als u de toegang tot Beheer van invoegtoepassingen automatisch wilt in- of uitschakelen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aan geeft zelf de toegang tot Beheer van invoegtoepassingen in- of uit te schakelen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Uitvoeren en volg de stappen in de wizard.
Opmerkingen
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.Dit probleem zelf oplossen

Ga als volgt te werk om de opties Uitschakelen en Inschakelen voor alle invoegtoepassingen uit te schakelen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Ga naar de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

  Opmerking Deze registersubsleutel is alleen beschikbaar in een domeinomgeving waarin toegang tot Beheer van invoegtoepassingen is uitgeschakeld via het groepsbeleid van een systeembeheerder.
 3. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 4. Typ NoExtensionManagement.
 5. Dubbelklik op NoExtensionManagement en typ 1.

  U kunt de volgende waarden opgeven:
  • 0 - de gebruiker kan de invoegtoepassingen in- of uitschakelen.
  • 1 - de gebruiker kan de status van de invoegtoepassingen niet wijzigen.
 6. Klik op OK en sluit de Register-editor.
Ga als volgt te werk om deze registervermelding in te stellen als onderdeel van Groepsbeleid:
 1. In de groepsbeleidobjecteditor vouwt u Computerconfiguratie of Gebruikersconfiguratie uit.
 2. Vouw achtereenvolgens Beheersjablonen, Windows-onderdelen en Internet Explorer uit. Dubbelklik op de volgende beleidsinstelling:
  Gebruikers kunnen invoegtoepassingen niet in- of uitschakelen.
winxpsp2 xpsp2 repareren corrigeren oplossen
Eigenschappen

Artikel-id: 883256 - Laatst bijgewerkt: 09/27/2011 00:14:00 - Revisie: 3.0

Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8

 • kbappcompatibility kbsecurity kbconfig kbinfo kbfixme kbmsifixme KB883256
Feedback