Informatie over Bijlagebeheer in Microsoft Windows

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 883260
Samenvatting
Dit artikel beschrijft bijlagebeheer in Windows. Dit artikel bevat de methoden voor Bijlagebeheer en de tijdelijke oplossingen voor het probleem van twee met Bijlagebeheer configureren.
Inleiding
Bijlagebeheer is opgenomen in Microsoft Windows op uw computer beter beveiligen tegen onveilige bijlagen bij een e-mailbericht en tegen onveilige bestanden die u vanaf het Internet.

Als u een mogelijk onveilige bijlage door Bijlagebeheer, kunt u het bestand niet openen of wordt u gewaarschuwd voordat u het bestand opent. Voor meer informatie over Bijlagebeheer, gaat u naar de "Meer informatie'sectie.
Tijdelijke oplossingen wanneer u een bestand of programma niet kunt downloaden
Veel mensen ondervinden problemen wanneer ze proberen te downloaden van een bestand of een programma van het Internet. Dit kan worden veroorzaakt door een aantal redenen. Wij bieden hier twee algemene oplossingen voor u om te proberen als u krijgt een foutbericht dat het downloaden is geblokkeerd of als 'viruscontrole is mislukt' of "virus gevonden" berichten.
Controleer dat de optie 'Bestand downloaden' is ingeschakeld in de instellingen van Internetbeveiliging
U kunt een bestand niet downloaden als de optie 'Bestand downloaden' is uitgeschakeld in de beveiligingsinstellingen van Internet. Ga als volgt te werk om te controleren van de Internet-beveiligingsinstellingen:
 1. Start het venster Eigenschappen voor het Internet .
  Windows 7
  1. Klik op Start, klik op Alle programma'sen open vervolgens de map Bureau-accessoires .
  2. Klik op uitvoeren.
  3. Type Inetcpl.cpl, en klik vervolgens op OK.
  Windows 8
  1. Typ in het startscherm Inetcpl.cpl, en druk vervolgens op Enter.
 2. Klik in het venster Eigenschappen voor Internet de Security en klik op de Internet zone (wereldbol pictogram) en klik vervolgens op de knop Aangepast niveau .
 3. Schuif naar beneden naar in het venster Instellingen voorDownloads > bestand downloaden.
 4. Klik op inschakelen.
 5. Blader door de lijst naar aanleiding van diverse > toepassingen en onveilige bestanden starten.
 6. Klik op vragen (aanbevolen).
 7. Klik op OK.
In de Register-Editor de virusscanner tijdelijk uitschakelen
Verschijnt er een 'VirusScan is mislukt' of 'Virus gedetecteerd'-foutbericht wanneer u probeert te openen of opslaan van een bestand of een programma van Internet. In de meeste gevallen is het niet veroorzaakt door het Windows-besturingssysteem, maar door de antivirussoftware. Als u zeker weet dat de bron die u probeert te openen veilig en vertrouwd is, probeert u de volgende oplossing om viruscontrole tijdelijk uit te schakelen en schakel de viruscontrole direct na het downloaden van het programma of bestand weer in. Wees voorzichtig met het toepassen van deze tijdelijke oplossing. Anders kan u worden blootgesteld aan virussen.
 1. Start de Register-Editor.
  Windows 7
  1. Klik op Start, klik op Alle programma'sen open vervolgens de map Bureau-accessoires .
  2. Klik op uitvoeren.
  3. Type Regedit.exe, en klik vervolgens op OK.
  Windows 8
  1. Typ in het startscherm Regedit.exe, en druk vervolgens op Enter.

 2. Zoek de volgende registersubsleutels: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

  Als u de subsleutel bijlagen niet ziet, maken door te klikken met de rechtermuisknop op beleid, selecteer Nieuw, klik op sleutelen typ Bijlagen Als de naam van de sleutel.
  De registersubsleutel bijlagen
 3. Klik met de rechtermuisknop op bijlagen, selecteer Nieuwen klik vervolgens op DWORD (32-bits)-waarde.
 4. Type ScanWithAntiVirus Als de waardenaam en druk op Enter.
 5. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe DWORD-waarde van ScanWithAntiVirus en klik vervolgens op wijzigen.
 6. In de Waardegegevens typt u1, en klik vervolgens op OK.
  ScanWithAntiVirus waarde
 7. Sluit Register-editor.
 8. Meld u af en meld u in Windows om de wijziging door te voeren.
 9. Openen of opslaan van het programma of bestand dat u niet voor.
Opmerking Wij bevelen u de waarde van de subsleutel ScanWithAntiVirus op 3 de viruscontrole rechts na het volledig openen of opslaan van het programma of bestand.
Bijlagebeheer configureren
Er zijn verschillende functies van Bijlagebeheer die kunnen worden geconfigureerd via Groepsbeleid of het lokale register.
Standaardrisiconiveau voor bestandsbijlagen
Deze instelling kan het standaardrisiconiveau voor bestandstypen beheren. Om het risiconiveau voor bestandsbijlagen volledig aanpassen, hebt u mogelijk ook de vertrouwenslogica voor bestandsbijlagen worden geconfigureerd:
 • Hoog risico
  Als de bijlage in de lijst met bestandstypen met hoog risico voorkomt en afkomstig van de zone Beperkte websites is, kan de gebruiker het bestand niet openen. Als het bestand afkomstig van de zone het Internet is, vraagt Windows de gebruiker voor de toegang tot het bestand.
 • Normaal risico
  Als de bijlage in de lijst voorkomt met normaal risico en afkomstig is van de zone Beperkte websites of Internet, Windows eerst aan de gebruiker gevraagd of het bestand kan worden geopend.
 • Laag risico
  Als de bijlage in de lijst met bestandstypen met laag risico voorkomt, zal Windows de gebruiker niet gevraagd voor de toegang tot het bestand, ongeacht de zonegegevens van het bestand.
Als u deze instelling inschakelt, kunt u het standaardrisiconiveau voor bestandstypen. Als u deze instelling uitschakelt, wordt het standaardrisiconiveau op Normaal ingesteld. Als deze instelling niet is geconfigureerd, wordt het standaardrisiconiveau op Normaal ingesteld.
GroepsbeleidRegister-subsleutelRegistervermeldingWaardevermelding
Gebruiker-Onderdelen\bijlagebeheer
HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations
DefaultFileTypeRisk
Hoog (6150)
of
Normaal (6151)
of

Laag (6152)
Opmerking De standaardwaarde van de registervermelding DefaultFileTypeRisk is normaal (6151).
Bewaar geen zonegegevens in bestandsbijlagen
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of Windows bestandsbijlagen met gegevens over de bronzone markeert. Deze zones of oorsprong zijn Internet, intranet en lokaal. Deze instelling is ingeschakeld, moet het NTFS-bestandssysteem te laten functioneren en niet zonder voorafgaande kennisgeving op systemen waarop FAT32 wordt gebruikt. Windows kan geen juiste risicoanalyse worden gemaakt maken de zonegegevens niet worden behouden. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt Windows bestandsbijlagen niet gemarkeerd met behulp van zonegegevens. Als u deze instelling uitschakelt, worden bestandsbijlagen met zonegegevens gemarkeerd. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, worden bestandsbijlagen met zonegegevens gemarkeerd.
GroepsbeleidRegister-subsleutelRegistervermeldingWaardevermelding
Gebruiker-Onderdelen\bijlagebeheer
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
SaveZoneInformation

Op (1)
of

Uit (2)
Opmerking De standaardwaarde van de registervermelding DefaultFileTypeRisk is uit (2).

Mechanismen voor het verwijderen van de zonegegevens verbergen

Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of gebruikers handmatig de zonegegevens uit opgeslagen bestandsbijlagen kunnen verwijderen door te klikken op Blokkering opheffen op het tabblad Eigenschappen van het bestand of door een selectievakje te markeren in het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing. Als de zonegegevens worden verwijderd, kunnen gebruikers mogelijk schadelijke bestandsbijlagen openen die voorheen niet door gebruikers konden worden geopend. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt het selectievakje en de knop deblokkeren verborgen. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, toont Windows het selectievakje en de knop Blokkering opheffen. Als deze instelling niet is geconfigureerd, wordt het selectievakje en de knop deblokkeren .
GroepsbeleidRegister-subsleutelRegistervermeldingWaardevermelding
Gebruiker-Onderdelen\bijlagebeheer
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
HideZoneInfoOnProperties

Uitgeschakeld (0)
of

Op (1)
Opmerking De standaardwaarde van de
DefaultFileTypeRisk
registervermelding is uitgeschakeld (0).
Lijst met bestandstypen met laag, normaal en hoog risico
Deze beleidsinstellingen kunnen u de lijst met bestandstypen met laag, normaal en hoog risico. De hoge lijst voorrang op Gemiddeld en laag risico lijsten. Bovendien is een uitbreiding in meer dan één lijst opgenomen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunt u een aangepaste lijst met bestandstypen met laag, normaal en hoog risico maken. Als u deze instelling uitschakelt, wordt de ingebouwde lijst met bestandstypen gebruikt. Als deze instelling niet is geconfigureerd, wordt de ingebouwde lijst met bestandstypen gebruikt.
GroepsbeleidRegister-subsleutelRegistervermeldingWaardevermelding
Gebruiker-Onderdelen\bijlagebeheer
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations
HighRiskFileTypes

ModRiskFileTypes

LowRiskFileTypes

Op logica vertrouwen voor bestandsbijlagen
Deze instelling is ingeschakeld, kunt u de logica die wordt gebruikt om te bepalen van het risico voor bestandsbijlagen worden geconfigureerd. Hiermee geeft u voorkeur voor de bestands-handler wordt gebruikt als de over de gegevens van het type bestand. Bijvoorbeeld, worden via Windows Notepad.exe te vertrouwen, maar kan geen vertrouwensrelatie txt-bestanden. Hiermee wordt Windows gebruik van de gegevens van het type bestand op als de voorkeur voor bestandstype. Bijvoorbeeld, .txt-bestanden, ongeacht de bestands-handler vertrouwen. Met behulp van de bestands-handler en het typegegevens is de meest restrictieve optie. Windows kiest de meest restrictieve optie. Dit zorgt ervoor dat gebruikers te zien krijgen meer vertrouwensdialoogvensters dan de andere opties te selecteren. Als u deze instelling inschakelt, kunt u de volgorde waarin risicogegevens worden processen. Als u dit beleid uitschakelt, wordt de standaard vertrouwensrelatie logica de bestands-handler de voorkeur boven het bestandstype.
GroepsbeleidRegister-subsleutelRegistervermeldingWaardevermelding
Gebruiker-Onderdelen\bijlagebeheer
HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
UseTrustedHandlers

Bestandstype (1)
of
Handler (2)
of
Beide (3)
Opmerking De standaardwaarde van de
DefaultFileTypeRisk
registervermelding is Handler (2).
Antivirusprogramma's waarschuwen wanneer bijlagen worden geopend
Deze instelling is ingeschakeld, kunt u het gedrag van kennisgevingen voor geregistreerde antivirusprogramma's. Als meerdere programma's zijn geregistreerd, worden alle melding. Als het geregistreerde anti-virusprogramma al op toegangscontroles uitvoert of bestanden scant wanneer deze op de e-mailserver van de computer arriveren, zijn extra aanroepen onnodig. Als u dit beleid inschakelt, geeft Windows het geregistreerde anti-virusprogramma het bestand te scannen wanneer een gebruiker een bestandsbijlage opent. Als het anti-virusprogramma niet werkt, wordt de bijlage geblokkeerd worden geopend. Als u dit beleid uitschakelt, worden de geregistreerde antivirusprogramma's niet aangeroepen wanneer bestandsbijlagen worden geopend. Als deze instelling niet is geconfigureerd, worden de geregistreerde antivirusprogramma's niet aangeroepen wanneer bestandsbijlagen worden geopend.
GroepsbeleidRegister-subsleutelRegistervermeldingWaardevermelding
Gebruiker-Onderdelen\bijlagebeheer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
ScanWithAntiVirus

Uit (1)
of Facultatief (2) of

(3)
Opmerking De standaardwaarde van de registervermelding DefaultFileTypeRisk is uit (1). Als de waarde is ingesteld op optioneel (2), worden alle scanners zelfs nadat een een detectie rapporteert genoemd.
Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
182569 Beveiligingszones in Internet Explorer registervermeldingen voor ervaren gebruikers
Meer informatie
De werking van Bijlagebeheer
De volgende bepalen of u niet het openen van het bestand of de vraag of u wordt gewaarschuwd voordat u het bestand opent:
 • Het type programma dat u gebruikt.
 • Het bestandstype dat u downloadt of toopen probeert.
 • De beveiligingsinstellingen van de webinhoud die aredownloading u het bestand van de zones.

  Opmerking U kunt de internetzones configureren in Microsoft InternetExplorer op het tabblad beveiliging . Als u wilt weergeven in de zones voor webinhoud, klik op Extra, klik op Internet-optiesen het tabblad beveiliging thenclick. Dit zijn de vier Web contentzones:
  • Internet
  • Lokaal intranet
  • Vertrouwde sites
  • Sites met beperkte toegang
Bijlagebeheer gebruikt de IAttachmentExecute application programming interface (API) het bestandstype, de bestandskoppeling te vinden en om de meest geschikte actie vast te vinden.

Microsoft Outlook Express, Microsoft Windows Messenger, Microsoft MSN Messenger en Microsoft Internet Explorer gebruiken Bijlagebeheer voor het verwerken van e-mailbijlagen en internetdownloads.

Bijlagebeheer worden bestanden die u ontvangt of dat u op basis van het bestandstype en de bestandsnaamextensie downloadt. Met Bijlagebeheer bestandstypen als hoog risico, gemiddeld risico en laag risico. Wanneer u bestanden op de vaste schijf van een programma dat Bijlagebeheer gebruikt opslaat, wordt ook de internetzone-informatie voor het bestand met het bestand opgeslagen. Bijvoorbeeld, als u een gecomprimeerd bestand (.zip) die is gekoppeld aan een e-mailbericht naar de vaste schijf opslaat, wordt de internetzone-informatie ook opgeslagen wanneer u het gecomprimeerde bestand opslaat. Wanneer u de inhoud van het gecomprimeerde bestand uitpakken, of als u een bestand uitvoert probeert, kunt u niet. De internetzone-informatie wordt opgeslagen samen met de bestanden alleen als de vaste schijf het NTFS-bestandssysteem wordt gebruikt.

U kunt een geblokkeerd bestand van een bekende bron openen als u wilt. Om een geblokkeerd bestand openen, als volgt te werk:
 1. Klik met de rechtermuisknop op het geblokkeerde bestand en klik vervolgens opEigenschappen.
 2. Klik op het tabblad Algemeen opblokkering opheffen.

Bestandstypen met een hoog risico

Wanneer u probeert te downloaden of een bestand uit een website die zich in de internetzone opent, verschijnt een bericht dat aangeeft dat het bestand is geblokkeerd.

Wanneer u bestandstypen van hoog-risicomateriaal van sites die deel uitmaken van de zone het Internet te openen probeert, verschijnt een waarschuwingsbericht, maar mogelijk kunt u dit soort bestanden te openen.

Dit zijn de bestandstypen die door Bijlagebeheer als hoog-risicomateriaal wordt gezien:
 • ADE
 • .adp
 • .App
 • .asp
 • .bas
 • bat
 • cer
 • chm
 • cmd
 • .com
 • cpl
 • .crt
 • .csh
 • .exe
 • .fxp
 • HLP
 • .hta
 • INF
 • ins
 • ISP
 • .ITS
 • js
 • .jse met
 • .ksh
 • .lnk
 • .mad
 • .maf
 • .mag
 • .mam
 • .maq
 • .mar
 • .mas
 • .mat
 • .mau
 • .mav
 • .maw
 • MDA
 • .mdb
 • MDE
 • .mdt
 • mdw
 • .mdz
 • msc
 • .msi
 • MSP
 • .mst
 • OPS
 • .pcd
 • PIF
 • PRF
 • .prg
 • PST-bestand
 • REG
 • .scf
 • scr
 • .sct
 • .shb
 • .shs
 • tmp
 • .URL
 • .vb
 • .VBE met
 • VBS
 • .vsmacros
 • VSS
 • vst
 • .vsw
 • .ws
 • .sct
 • wsf
 • WSH

Bestandstypen met normaal risico

Bestandstypen die door Bijlagebeheer niet als hoog of laag risico wordt label automatisch gelabeld als gemiddeld risico.

Wanneer u een bestand gemiddeld risico opent vanuit de zone het Internet of van de websites met beperkte toegang zone, wordt een waarschuwing weergegeven, maar u mogelijk deze typen bestanden openen.

Bestandstypen met laag risico

Bijlagebeheer de volgende bestandstypen als laag risico geclassificeerd wanneer u deze met Kladblok opent. Als u een ander programma aan dit bestandstype koppelt, wordt het bestandstype niet langer beschouwd als laag risico.
 • .log
 • .Text
 • .txt
Bijlagebeheer de volgende bestandstypen als laag risico geclassificeerd wanneer u het bestand opent met behulp van de Microsoft Windows Picture and Fax Viewer:
 • BMP
 • .dib
 • EMF
 • GIF
 • ico
 • .jfif
 • jpg
 • .jpe
 • .jpeg
 • .PNG
 • TIF
 • .TIFF
 • .wmf
Opmerking Een bestandstype koppelt aan Kladblok of met Windows Picture and Fax Viewer wordt niet toegevoegd dat bestand type aan de lijst met bestandstypen met laag risico.
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2 AES bijlage uitvoering van Services

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 883260 - Laatst bijgewerkt: 11/01/2015 03:40:00 - Revisie: 9.0

Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • kbdownload kbperformance kbsecurity kbvirus kbnetwork kbhowto kbinfo kbquadranttechsupp kbconsumer kbmt KB883260 KbMtnl
Feedback