Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

U kunt zich niet aanmelden bij een domeincontroller of lidcomputer met Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003, of het aanmelden duurt erg lang

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Een of meer van de volgende symptomen doen zich voor op een domeincontroller of lidcomputer waarop Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP of Microsoft Windows Server 2003 wordt uitgevoerd:
 • Het volgende foutbericht wordt geregistreerd in het logboek voor systeemgebeurtenissen:

  Type: Fout
  Bron: Servicebeheer
  Categorie: Geen
  Gebeurtenis-id: 7000
  Gebruiker: n.v.t.
  Beschrijving: De Naam van service-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:
  De service heeft de start- of stuuropdracht niet op de juiste wijze beantwoord.

  Opmerking In dit foutbericht is Naam van service een van de services die worden vermeld in de sectie 'Meer informatie'.
 • Het volgende foutbericht wordt geregistreerd in het logboek voor systeemgebeurtenissen:

  Type: Fout
  Bron: Kerberos
  Categorie: Geen
  Gebeurtenis-id: 7
  Gebruiker: n.v.t.
  Beschrijving: In het Kerberos-subsysteem is een PAC-verificatiefout aangetroffen. Dit betekent dat de PAC van de client <computernaam> in realm <AD DNS-domeinnaam> een PAC heeft die niet kan worden gecontroleerd of die is aangepast. Neem contact op met de systeembeheerder.
  Data: 0000: c0000192

 • Nadat het dialoogvenster Aanmelden is verschenen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  lsass.exe - Systeemfout
  Objectnaam niet gevonden.
  Nadat u hebt geklikt op OK in het dialoogvenster Aanmelden, wordt de computer mogelijk opnieuw opgestart.
 • De computer wordt automatisch opnieuw opgestart voordat het dialoogvenster Aanmelden wordt weergegeven.
 • Wanneer de computer opnieuw wordt opgestart, duurt het lang voordat het dialoogvenster Aanmelden wordt weergegeven. Wanneer u zich probeert aan te melden met een domeinaccount, kunt u zich niet aanmelden of duurt dit lang.Het kan ook lang duren wanneer u probeert door de domeinlijst te bladeren in het dialoogvenster Aanmelden.
 • Op een computer met Windows XP of Windows Server 2003 wordt in een bericht gemeld dat de computerhardware aanzienlijk is gewijzigd sinds de laatste activering. In dit bericht wordt mogelijk ook gemeld dat de hardware opnieuw moet worden geactiveerd.
 • Wanneer u Apparaatbeheer start, worden er geen apparaten weergegeven in de hardwarelijst. Er wordt geen foutbericht weergegeven. Als u klikt op Apparaatbeheer in de module Computerbeheer, blijft het resultaatvenster leeg.
 • De computer wordt opgestart en het dialoogvenster Aanmelden wordt weergegeven. De wachtaanwijzer verandert echter niet. De computer reageert niet op de toetsencombinatie CTRL+ALT+DEL.
 • Nadat de computer is gestart en het gedeelte Computerinstellingen worden toegepast van het opstartproces actief is, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  lsass.exe - Systeemfout

  Objectnaam bestaat al.
  Wanneer u klikt op OK, wordt de computer opgestart. Vervolgens wordt gemeld dat een service niet kan worden gestart. Als de computer een domeincontroller is, werken sommige functies niet zoals voorheen. Er kunnen nog meer foutberichten worden weergegeven in hulpprogramma's zoals Dcdiag.exe.
 • Als u probeert een service handmatig te starten, wordt het volgende foutbericht weergegeven en wordt de computer opnieuw opgestart:
  lsass.exe - Systeemfout

  Objectnaam bestaat al.
Oorzaak
Dit probleem treedt op als een of meer services die worden uitgevoerd in het proces Lsass.exe of Services.exe, niet meer zijn geconfigureerd om te worden uitgevoerd als gedeelde serviceprocessen. Services die worden uitgevoerd tijdens deze processen, zijn standaard geconfigureerd om te worden uitgevoerd als gedeelde serviceprocessen.
Oplossing
Als u zich niet hebt kunnen aanmelden nadat het probleem voor het eerst optrad, drukt u op F8 wanneer de pagina voor het selecteren van het besturingssysteem wordt weergegeven of voordat Windows wordt gestart. Selecteer de optie Laatste bekende juiste configuratie.

Als het probleem zich blijft voordoen, voert u deze stappen uit om u aan te melden bij de computer en om Sc.exe uit te voeren.

Windows 2000 en Windows XP
 1. Start de computer opnieuw op.
 2. Druk op F8 voordat de pagina met het Windows-logo wordt weergegeven.
 3. Druk op F8 om Geavanceerde opstartopties te selecteren wanneer de pagina voor het selecteren van het besturingssysteem wordt weergegeven.
 4. Gebruik de pijltoetsen om Veilige modus met opdrachtprompt te selecteren en druk op Enter.
Windows Server 2003
 1. Start de computer opnieuw op.
 2. Druk op F8 voordat de pagina met het Windows-logo wordt weergegeven.
 3. Gebruik de pijltoetsen om Veilige modus met opdrachtprompt te selecteren en druk op Enter.
U kunt het hulpprogramma Sc.exe gebruiken om te bepalen welke service verkeerd is geconfigureerd. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

Opmerking Sc.exe maakt deel uit van Windows XP en Windows Server 2003. Sc.exe is ook beschikbaar in de Windows 2000 Server Resource Kit.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 2. Typ de volgende opdrachten. Druk na elke opdracht op Enter:
  • Sc query HTTPFilter
  • Sc query KDC
  • Sc query Netlogon
  • Sc query NTLMssp
  • Sc query PolicyAgent
  • Sc query ProtectedStorage
  • Sc query SamSs
  • Sc query Eventlog
  • Sc query PlugPlay
De waarde TYPE moet 20 WIN32_SHARE_PROCESS zijn voor de services die worden vermeld in de sectie 'Meer informatie' om juist te worden geconfigureerd. Met deze waarde configureert u de services zodanig dat ze worden uitgevoerd in gedeelde serviceprocessen.

Als u bijvoorbeeld SC query Netlogon typt, wordt uitvoer van de volgende strekking weergegeven:
C:\>sc query NetlogonSERVICE_NAME: Netlogon    TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS    STATE : 4 RUNNING                (STOPPABLE,PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)    WIN32_EXIT_CODE : 0 (0x0)    SERVICE_EXIT_CODE : 0 (0x0)    CHECKPOINT : 0x0    WAIT_HINT : 0x0
Opmerking Services die zijn geconfigureerd om te worden uitgevoerd in afzonderlijke geheugenprocessen, hebben een TYPE-waarde van 10 WIN32_OWN_PROCESS.

Nadat u hebt bepaald welke services verkeerd zijn geconfigureerd, voert u deze stappen uit om de TYPE-waarde te wijzigen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 2. Typ sc config Naam van service type= share en druk op Enter.

  Opmerking Bij deze stap is Naam van service een van de services die worden vermeld in de sectie 'Meer informatie'.
 3. Herhaal stap 1 voor elke service die verkeerd is geconfigureerd.

  Opmerking Zelfs als u een activeringsbericht hebt ontvangen voordat u deze stappen had uitgevoerd, moet u uw exemplaar van Windows opnieuw activeren.
Meer informatie
De volgende services worden uitgevoerd als onderdeel van het Lsass.exe-proces, tenzij anders wordt aangegeven:
 • HTTPFilter (HTTP SSL)
 • KDCSVC (Kerberos Key Distribution Center)
 • Netlogon (Net Logon)
 • NTLMssp (NTLM Security Support Provider)
 • PolicyAgent (IPSEC Services)
 • ProtectedStorage (Protected Storage)
 • SamSs (Security Accounts Manager)
 • Eventlog (Event Log)
 • PlugPlay (Plug and Play)
Eigenschappen

Artikel-id: 883268 - Laatst bijgewerkt: 04/10/2007 14:56:00 - Revisie: 2.2

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional

 • kberrmsg kbtshoot kblogin kbperformance kbserver kbservice kbsyssettings kbclient kbevent KB883268
Feedback