Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Uw back-upprogramma werkt niet of sluit bepaalde bestanden uit bij de back-up van Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Symptomen
Het back-upprogramma wordt niet correct uitgevoerd of bepaalde bestanden worden ten onrechte van de back-up uitgesloten nadat de BITS-update (Background Intelligent Transfer Services) versie 2.0 is geïnstalleerd.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over deze update:
842773Er is een pakket met Background Intelligent Transfer-service (BITS) versie 2.0 en WinHTTP 5.1 beschikbaar voor Windows XP
Oorzaak
Dit probleem treedt op wanneer de BITS 2.0-service start nadat u update 842773 hebt geïnstalleerd. BITS 2.0 schrijft de waarde BITS_Metadata naar de volgende registersubsleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup
Waarden in de registersleutel FilesNotToBackup worden door diverse back-upprogramma's gebruikt om te bepalen welke bestanden moeten worden uitgesloten van de back-up en van het terugzetten. BITS 2.0 maakt de waarde BITS_Metadata in deze registersleutel om ervoor te zorgen dat het terugzetten na een back-up geen problemen zal opleveren voor BITS 2.0 bij het hervatten van een bestandsoverdracht na een onverwachte onderbreking.

De waarde BITS_Metadata die BITS 2.0 naar de registersleutel FilesNotToBackup schrijft, heeft een onjuiste indeling. Het gaat er met name om dat BITS 2.0 de waarde BITS_Metadata maakt in de indeling Waarde met meerdere tekenreeksen (REG_MULTI_SZ). Voor deze indeling zijn twee NULL-tekens vereist aan het eind van de waardegegevens. BITS 2.0 sluit de BITS_Metadata-waardegegevens echter af met een NULL-teken dat wordt gevolgd door het Unicode-teken 0xFEEE. In sommige gevallen zorgt deze onjuist opgestelde waarde ervoor dat uw back-upprogramma niet wordt uitgevoerd of dat het bestandspad dat van de back-up moet worden uitgesloten, onjuist wordt geïnterpreteerd.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door het downloaden en installeren van de volgende update.

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet pakket WindowsXP-KB883357-x86-nld.exe nu downloaden.

Releasedatum: 13 augustus 2004

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Deze update wijzigt de BITS 2.0-service zodanig dat deze controleert of de registerwaarde die wordt beschreven in de sectie 'Oorzaak', aanwezig is en de juiste indeling heeft. De BITS 2.0-service herschrijft zo nodig de registerwaarde. Dit gedrag treedt op telkens wanneer de BITS 2.0-service start.
Workaround
Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

U kunt dit probleem omzeilen door het register te wijzigen en de juiste registerwaarde te maken. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Klik op Start, vervolgens op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
  2. Typ de volgende opdracht en druk op ENTER:
    Reg.exe ADD HKLM\System\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup /v BITS_metadata /t REG_MULTI_SZ /d "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\*" /f
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Meer informatie
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over BITS:
818746Whitepaper over Background Intelligent Transfer Service in Windows Server 2003
backup kb842773
Eigenschappen

Artikel-id: 883357 - Laatst bijgewerkt: 12/11/2006 15:29:00 - Revisie: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

  • kbtshoot kbqfe kbprb kbhotfixserver KB883357
Feedback