U kunt geen Windows-onderdeel in Windows XP toevoegen

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Wanneer u een Windows-onderdeel probeert toe te voegen nadat u Microsoft Windows XP hebt geïnstalleerd, kunt u dat onderdeel niet toevoegen en verschijnt er een foutbericht van de volgende strekking:
Benodigde bestanden
Het bestand 'bestandsnaam' op Windows XP Professional-cd-rom is nodig.
Typ het pad naar het bestand en klik op OK.
Dit probleem doet zich voor ondanks het feit dat het bestand al in de map C:\Windows\I386 aanwezig is. Wanneer u het pad van het bestand opgeeft, verschijnt het foutbericht opnieuw.

Wanneer deze fout optreedt, bevat het bestand C:\Windows\Security\logs\scecomp.log een vermelding van de volgende strekking:
datum/tijd Error=1208 Update FileC:\WINDOWS\system32\bestandsnaamSecurity=D:P(A;;GRGX;;;BU)(A;;GRGX;;;PU)(A;;GA;;;BA)(A;;GA;;;SY)(A;;GRGX;;;WD)
Dit probleem kan er ook voor zorgen dat er geen hardware en software van onafhankelijke leveranciers kan worden geïnstalleerd. Dit symptoom kan met name optreden nadat u Windows XP Service Pack 2 (SP2) hebt geïnstalleerd op een computer met een ingebouwd draadloos Atheros-netwerkapparaat en wanneer u een Bluetooth-apparaat probeert te installeren.

Dit probleem treedt op bij de installatie van een of meer van de volgende Windows-onderdelen:
 • Bureau-accessoires en hulpprogramma's
 • Faxservices
 • Indexing-service
 • Internet Explorer
 • Internet Information Services (IIS)
 • Beheer- en controlehulpprogramma's
 • Message Queuing
 • MSN Explorer
 • Netwerkservices
 • Andere netwerkbestands- en afdrukservices
 • Outlook Express
 • Basiscertificaten bijwerken
 • Windows Media Player
 • Windows Messenger
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor omdat de beveiligingsdatabase beschadigd is.
Oplossing
Opmerking Het gebruik van het hulpprogramma Esentutl.exe om beschadiging van de beveiligingsdatabase te verhelpen, wordt niet aanbevolen. Het hulpprogramma Esentutl.exe verhelpt beschadiging door gegevens uit de database te verwijderen en kan permanente markeringen in de groepsbeleidinstellingen in het register doorvoeren. Deze manier van herstellen dient uitsluitend als laatste redmiddel te worden gebruikt.

U kunt dit probleem oplossen door de beschadigde beveiligingsdatabase opnieuw op te bouwen. Klik voor meer informatie over het opnieuw opbouwen van een beschadigde beveiligingsdatabase op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
278316 ESENT-gebeurtenis-id's 1000, 1202, 412 en 454 worden herhaaldelijk vastgelegd in het logboek voor toepassingsgebeurtenissen


Als u wilt voorkomen dat dit probleem optreedt wanneer Windows XP wordt geïnstalleerd, kunt u contact opnemen met Microsoft Product Support Services om het volgende hotfixpakket te verkrijgen. Om de bijgewerkte correctie in deze hotfix te gebruiken, maakt u een Windows XP-distributieshare en vervangt u het bestaande stuurprogramma door het bijgewerkte stuurprogramma uit deze hotfix. Zo wordt voorkomen dat bij de installatie van Windows XP het probleem zich voordoet dat is beschreven in de sectie 'Symptomen'. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
828930 Software-updates in de Windows-installatiebronbestanden integreren (Het Engels)
Volg de aanwijzingen in Knowledge Base-artikel 828930 om de hotfix toe te passen op uw distributieshare.

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum     Tijd  Versie    Grootte   Bestandsnaam SP-niveau  ---------------------------------------------------------------  12-aug-2004 20:44 5.1.2600.1582 302.592 Scesrv.dll  SP1QFE  12-aug-2004 20:26 5.1.2600.2505 313.856 Scesrv.dll  SP2QFE
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Meer informatie
Klik voor meer informatie over de terminologie die wordt gebruikt in dit artikel, op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Toevoegen/verwijderen synchronisatie SceJetDeleteJetFiles
Eigenschappen

Artikel-id: 884018 - Laatst bijgewerkt: 12/31/2008 18:25:42 - Revisie: 5.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbautohotfix kberrmsg kbfix kbbug kbqfe kbhotfixserver KB884018
Feedback