Fouten met een opslagmedium veroorzaken een onverwachte crash van een programma in Windows Server 2003 en Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Wanneer u een Windows-programma, het programma vastloopt en het volgende foutbericht wordt weergegeven:
Er is een fout opgetreden in programmanaam en het programma moet worden afgesloten.
Onze excuses voor het ongemak. Als u ergens mee bezig was, zijn de gegevens waaraan u werkte, mogelijk verloren gegaan.
Wij verzoeken u dit probleem bij Microsoft te melden. We hebben een foutrapport gemaakt dat u naar ons kunt verzenden om ons te helpen Programmanaam te verbeteren. Wij zullen dit rapport vertrouwelijk en anoniem behandelen.
Als u dit foutenrapport wilt weergeven, klikt u hier.
Oorzaak
Dit probleem kan erop wijzen dat de vaste schijf is beschadigd. Wanneer een bestand zich in een beschadigd gebied van de vaste schijf bevindt, kan Windows geen toegang krijgen tot het bestand. Als dit probleem zich voordoet loopt het programma vast.
Wat u kunt proberen
Een beschadigde vaste schijf is niet te repareren, maar soms kunt u het probleem omzeilen. Ga als volgt te werk om te proberen of u dit probleem kunt omzeilen:

Stap 1: Start de computer opnieuw op.

Wanneer u de computer opnieuw start, controleert Windows de schijf automatisch op fouten, en probeert Windows de bestanden te herstellen die zijn opgeslagen in beschadigde gebieden van de schijf.

Als het probleem niet is opgelost nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, gaat u naar stap 2.

Stap 2: De vaste schijf op fouten controleren

Voer het programma Chkdsk.exe uit om te proberen of u bestanden in beschadigde gebieden van de schijf kunt herstellen. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Start, vervolgens op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK. Een opdrachtpromptvenster wordt geopend.
  2. Typ chkdsk /r en druk op Enter.

    U wordt gevraagd of u Chkdsk wilt uitvoeren wanneer de computer opnieuw wordt opgestart.
  3. Druk op Y en druk op Enter.
  4. Start de computer opnieuw op. Tijdens het opstarten, controleert Windows de schijf automatisch op fouten, en probeert Windows de bestanden te herstellen die zijn opgeslagen in beschadigde gebieden van de schijf.
Als het probleem niet is opgelost nadat Windows is gestart, gaat u naar stap 3.

Stap 3: Contact opnemen met de fabrikant van de hardware

Als het probleem niet is opgelost nadat u de stappen 1 en 2 hebt uitgevoerd, neemt u het best contact op met de fabrikant van uw computer of vaste schijf. De fabrikant heeft mogelijk een hulpprogramma waarmee u de schijf nauwkeuriger kunt controleren op beschadigde gebieden. De schijf is mogelijk ernstig beschadigd. Soms betekent dit dat er niets anders opzit dan de vaste schijf te vervangen.

Extra informatie voor ervaren gebruikers

De volgende fouthandtekening is van toepassing op het foutbericht dat wordt vermeld in de sectie 'Symptomen'.

EventTypeNameNTStatusCode
InPageError c000009c of C0000185 of C0000102 of C000003F of 00000002 of 00000003


Daarnaast is het mogelijk dat een gebeurtenis met id 1005 is geregistreerd waarin wordt vermeld dat het bestand onleesbaar is.
winxp winxpsp1 windowsxpsp1 winxpsp2 windowsxpsp2 bad block bad sector
Eigenschappen

Artikel-id: 884070 - Laatst bijgewerkt: 12/14/2007 13:22:00 - Revisie: 3.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

  • kberrmsg kbtshoot kbdrwatson kbprb kbfixs kbresolve KB884070
Feedback