Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Uw introductiepagina wordt aan de verkeerde beveiligingszone toegewezen als Internet Explorer een PAC-bestand (Proxy Auto-Configuration) gebruikt om proxy-instellingen op te geven

Symptomen
Als Microsoft Internet Explorer is geconfigureerd voor het gebruik van een PAC-bestand (Proxy Auto-Configuration), correspondeert de beveiligingszone voor uw startpagina mogelijk niet met hetgeen in het PAC-bestand is opgegeven. Als de volgende voorwaarden van kracht zijn, wordt voor de beveiligingszone die in de rechteronderhoek van het browservenster wordt weergegeven, bijvoorbeeld mogelijk aangegeven dat de webpagina deel uitmaakt van de beveiligingszone Internet:
 • Internet Explorer is geconfigureerd voor het gebruik van een PAC-bestand.
 • Uw startpagina is ingesteld op een interne webpagina die volgens het PAC-bestand deel uitmaakt van de zone Lokaal intranet.
Deze zonediscrepantie kan onverwachte symptomen produceren, zoals scriptproblemen tussen frames. Wanneer er frames worden gebruikt, kan er bovendien soms sprake zijn van verwarring met betrekking tot de zone die wordt berekend. Er is bijvoorbeeld een frame dat deel uitmaakt van de zone Lokaal intranet, en een ander frame dat deel uitmaakt van de zone Internet. Als u op F5 drukt om de pagina bij te werken, wordt voor de startpagina de zone aangegeven die in het PAC-bestand is opgegeven.
Oorzaak
Dit probleem kan onder de volgende omstandigheden optreden:
 • Uw startpagina heeft een header voor het verlopen van inhoud.
 • Internet Explorer haalt uw niet-verlopen startpagina uit de cache op.
Ter verbetering van de prestaties wordt het PAC-bestand alleen opgehaald wanneer er voor het eerst toegang tot het netwerk wordt verkregen. Internet Explorer gebruikt een GET-verzoek om het PAC-bestand op te halen. Als uw Internet Explorer-startpagina is ingesteld op een niet-verlopen pagina die zich in de cache bevindt, wordt het PAC-bestand echter niet gedownload. Het is dus mogelijk dat de zone voor de URL niet overeenkomt met de zone die in het PAC-bestand is toegewezen.

Als bijvoorbeeld voor toegang tot de URL van uw startpagina, http://lnaam_lokale_server.uw_bedrijfsnaam.com/default.asp" geen proxy nodig is omdat het PAC-bestand de instructie return "DIRECT" gebruikt, wordt de URL bijvoorbeeld aan de zone Lokaal intranet toegewezen. Als de pagina Default.asp met een header voor het verlopen van inhoud wordt verzonden, wordt de pagina Default.asp echter één keer opgehaald en wordt deze in de cache bewaard tot de pagina verloopt. Als u Internet Explorer opnieuw start, wordt de pagina uit de cache gelezen zolang de inhoud niet is verlopen. Aangezien er geen nieuw GET-verzoek voor de pagina wordt verzonden, wordt het PAC-bestand niet opgevraagd. Als er geen proxyconfiguratie wordt gebruikt, wordt er een URL met hostnaam in FQDN-indeling (Fully Qualified Domain Name) aan de zone Internet toegewezen.

Als u op F5 drukt om de pagina bij te werken, wordt het volgende proces uitgevoerd, waarbij het PAC-bestand de instructie return "DIRECT" voor uw startpagina gebruikt:
 1. Er wordt een GET-verzoek naar de server verzonden.
 2. Het PAC-bestand wordt gedownload.
 3. De URL van uw startpagina wordt aan de zone Lokaal intranet toegewezen omdat het PAC-bestand opgeeft dat er voor toegang tot de URL geen proxy nodig is.
Workaround
Ga op een van de volgende manieren te werk om dit probleem te omzeilen:
 • Voeg de webservernaam of domeinnaam expliciet toe aan de vereiste zone. Hiermee worden eventuele zoneberekeningen op basis van de proxy-uitzonderingenlijst of het PAC-bestand onderdrukt. Ga bijvoorbeeld als volgt te werk om een website aan de zone Lokaal intranet toe te voegen:
  1. Start Internet Explorer.
  2. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.
  3. Open het tabblad Beveiliging, klik op Lokaal intranet en klik op Sites.
  4. Klik op Geavanceerd.
  5. Typ het webadres in het vak Deze website aan de zone toevoegen en klik op Toevoegen.
  6. Klik op OK.
 • Dwing een GET-verzoek voor netwerktoegang af om het downloaden van het PAC-bestand te starten. Dit kunt u doen door een verborgen element, zoals een IMG-element of eenIFRAME-element aan de startpagina toe te voegen, waarbij het kenmerk SRC is ingesteld op een URL zonder header voor het verlopen van inhoud.
 • Gebruik geen header voor het verlopen van inhoud op de startpagina.
 • Gebruik geen PAC-bestand. Maak in plaats daarvan gebruik van de proxy-uitzonderingenlijst. Ga als volgt te werk om een adres aan de uitzonderingenlijst toe te voegen:
  1. Start Internet Explorer.
  2. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.
  3. Open het tabblad Verbindingen en klik op LAN-instellingen.
  4. Klik onder Proxyserver op Geavanceerd.

   OpmerkingOm de knop Geavanceerd te kunnen gebruiken en proxy-uitzonderingen te kunnen configureren, moet het selectievakje Een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken zijn ingeschakeld en moet er een proxyserver zijn opgegeven.
  5. Typ de juiste informatie in het vak Uitzonderingen.
  6. Klik driemaal op OK.
Opmerking U kunt Internet Explorer-instellingen ook configureren door gebruik te maken van groepsbeleid. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie hierover:
Meer informatie
U kunt Internet Explorer configureren voor het gebruik van een PAC-bestand om de proxyserver op te geven die moet worden gebruikt voor toegang tot een URL. Internet Explorer gebruikt de proxy-uitzonderingenlijst net zoals het PAC-bestand om de zone voor een URL vast te stellen.

Informatie over URL-toewijzing

 • Een URL waarvoor een proxy is vereist, wordt toegewezen aan de zone Internet.
 • Een URL die rechtstreeks zonder proxy kan worden opgehaald, wordt toegewezen aan de zone Lokaal intranet.
Opmerking Als er geen proxyconfiguratie wordt gebruikt, wordt er een URL met hostnaam zonder punten aan de zone Lokaal intranet toegewezen. Een hostnaam zonder punten wordt ook wel een 'puntloze' hostnaam genoemd. Een FQDN wordt aan de zone Internet toegewezen.
Eigenschappen

Artikel-id: 884430 - Laatst bijgewerkt: 02/07/2007 06:52:00 - Revisie: 1.2

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 3, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0

 • kbtshoot kbprb KB884430
Feedback
html>