Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Small Business Server 2003 installeren in een bestaand Active Directory-domein

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:884453
INLEIDING
In dit artikel wordt beschreven hoe u een computer met Microsoft Windows Small Business Server (SBS) 2003 installeren in een bestaand domein heeft momenteel geen SBS-server.

WaarschuwingGebruik de stappen in dit artikel worden beschreven als een kader voor een nieuwe computer SBS 2003 installeren in een bestaand domein te houden van de bestaande Active Directory-infrastructuur.

Gebruik niet in dit artikel een SBS 2003-computer toevoegen aan een netwerk waarin een bestaande SBS 2000- of SBS 2003-domeincontroller voor migratie. Gebruik voor dat migratie whitepapers. Migratie whitepapers bekijken, Ga naar de volgende websites:In dit artikel wenst niet te bieden een migratieoplossing voor de. Echter als u de stappen in dit artikel wilt deelnemen aan een bestaand domein al een SBS 2003 of een SBS 2000-computer bevat, moet u de bestaande SBS-server verlagen door Dcpromo.exe uit domein verwijderen van de computer handmatig. Dit proces pensioen moet plaatsvinden binnen 7 dagen na de nieuwe SBS 2003-computer toevoegen aan het domein of de nieuwe computer SBS 2003 kan waarschuwingen en periodiek afsluiten.

De volgende voorwaarden wordt voldaan nadat u de nieuwe computer SBS 2003 in een bestaand domein installeren of de nieuwe computer SBS 2003 kan waarschuwingen en periodiek afsluiten:
 • De nieuwe computer SBS 2003 moet een domeincontroller is geïnstalleerd in de hoofdmap van het domein.
 • De nieuwe computer SBS 2003 moet alle Flexible Single Master bewerking (FSMO)-rollen bevatten.
 • De nieuwe computer SBS 2003 moet een globale catalogus-server en moet de licentieserver.
 • Er mag geen eventuele bestaande vertrouwensrelaties tussen domeinen of onderliggende domeinen.
 • Slechts één SBS-server kan in het domein bestaan. Als SBS 2003 is geïnstalleerd, kunt u geen SBS 2003 of 2000Server geïnstalleerd in hetzelfde domein.
 • SBS geïntegreerde setup op de nieuwe server is voltooid en u het juiste aantal licenties voor clienttoegang SBS installeren zoals vereist. Niet voldoen aan deze voorwaarden kan de SBS 2003-server afgesloten of niet-ondersteunde status.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
842690Lijst van onderdelen die zijn opgenomen in Windows Small Business Server 2003
Meer informatie
Een computer met SBS 2003 installeert in een bestaande Active Directory-domein, de volgende stappen uit:
 1. Op een Windows 2000-domein, moet u Active Directory voorbereiden voordat u de SBS 2003-computer in het domein.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het installeren van Windows Server 2003-domeincontroller in een bestaand Windows 2000-forest:
  278875Dcpromo.exe en Winnt32.exe melden fouten wanneer u een Windows Server 2003-domeincontroller in een Windows 2000-domein of forest maken of upgrade van een Windows 2000-domeincontroller die in een Windows 2000-forest naar Windows Server 2003
 2. Start de installatie van SBS 2003 door CD 1 in het cd-rom- of DVD-station.
 3. Wanneer het besturingssysteem is geïnstalleerd en de computer opnieuw gestart en blijft met geïntegreerde Setup, klikt u opAnnulerenhet geïntegreerde Setup-programma stoppen.

  OpmerkingU moet het geïntegreerde Setup-programma op dit moment annuleren. Als u met de geïntegreerde installatie doorgaat koppelen niet u de SBS 2003-computer aan een bestaand domein.
 4. Een statisch IP-adres configureren op de netwerkkaart en controleer of DNS configureren voor opnemen van de bestaande server waarop de Active Directory-zone op SBS 2003-computer.

  OpmerkingPing andere computers op het netwerk via hun volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) nadat u deze procedure hebt voltooid.
 5. Het programma Dcpromo.exe uitvoeren op SBS 2003-computer aan het bestaande domein.

  OpmerkingMaak een nieuw forest en een onderliggend domein niet maken.
  1. Klik opStart, klik opUitvoeren, typDcpromo, en klik vervolgens opOK.
  2. Klik opVolgendetwee keer.
  3. Klik opExtra domeincontroller voor een bestaand domein, en klik vervolgens opVolgende.
  4. Voer de referenties voor de beheerdersaccount voor domein en klik vervolgens opVolgende.
  5. In deDomeinnaamgebied, typ de FQDN voor de domeinnaamruimte van Active Directory die u wilt koppelen en klik vervolgens opVolgende. Typ bijvoorbeeldContoso.local. Als u de FQDN-naam niet weet, klikt u opBladerenSelecteer het juiste domein.
  6. Klik opVolgendede standaardlocaties voor de Database en logboekbestanden mappen accepteren.
  7. Klik opVolgendeom de standaardlocaties voor het gedeelde systeemvolume te accepteren.

   OpmerkingAls u de locatie van het gedeelde systeemvolume te wijzigen moet, selecteert u een NTFS-volume.
  8. Typ het beheerderswachtwoord voor de modus Active Directory terugzetten en klik vervolgens opVolgende.

   OpmerkingDit is het wachtwoord dat u gebruikt in de modus Active Directory terugzetten of u de herstelconsole gebruiken.
  9. Klik op het scherm SamenvattingVolgendeStart het programma Dcpromo.exe. Dit kan enkele minuten duren.
  10. Klik opVoltooienhet programma Dcpromo.exe voltooien en klik vervolgens opOpnieuw opstarten.
  11. Aanmelden bij de computer na het opnieuw opstarten en Bevestig dat de computer is gepromoveerd tot domeincontroller. Klik hiertoe opStart, klik opUitvoeren, typcmd, en klik vervolgens opOK.
  12. Typ bij de opdrachtpromptGETTYPE, en druk op ENTER. De uitvoer moet als volgt gelezen:

   Host Name: ServerNameName: Windows Server 2003 for Small Business ServerVersion: 5.2 Build 3790Role: Domain ControllerComponents: Not Installed
 6. Installeer de DNS server-service.U doet dit als volgt:
  1. Klik opStart, wijsConfiguratiescherm, en klik vervolgens opSoftware.
  2. Klik opWindows-onderdelen toevoegen of verwijderen.
  3. In deWindows-onderdelenlijst, dubbelklikt u opNetwerkservices.
  4. Selecteer deDomain Name System (DNS)en klik vervolgens opOK.
  5. Klik opVolgende, en klik vervolgens opVoltooien.

   Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het configureren van een DNS-server:
 7. De SBS 2003 computer promoveren tot een globale-catalogusserver. U doet dit als volgt:
  1. Klik opStart, wijsSysteembeheer, en klik vervolgens opActive Directory: Sites en Services.
  2. VouwSites, vouwStandaard-eerste-Site-Name, vouwServers, vouw de SBS 2003-computer, klik met de rechtermuisknopNTDS-instellingen, en klik vervolgens opEigenschappen.
  3. Klik op deAlgemeentabblad, selecteer deGlobale catalogusde rol van globale catalogus toewijzen aan deze computer en klik vervolgens op selectievakjeOK.
  4. Logboeken openen in het gebeurtenissenlogboek van Directory Services en wachten op gebeurtenis 1119 of 1869 met een beschrijving van de lidstaten deze domeincontroller is nu een globale catalogus.
  5. De computer opnieuw.

   OpmerkingStart de computer of andere globale catalogus-servers verwijderen totdat de gebeurtenis 1119 of 1869 niet. Als u er nadelige effecten als er geen globale-catalogusservers beschikbaar om aanvragen verwerkt.
 8. Nadat de nieuwe computer is gepromoveerd tot globale-catalogusserver, verwijder andere globale catalogus-servers in het domein. U doet dit als volgt:
  1. Klik opStart, wijsSysteembeheer, en klik vervolgens opActive Directory: Sites en Services.
  2. Vouw in het consolevensterSites, en klik opStandaard-eerste-Site-Name.
  3. VouwServers, vouw computers dan uw SBS 2003-computer, klik met de rechtermuisknopNTDS-instellingen, en klik vervolgens opEigenschappen.

   OpmerkingU moet Herhaal deze stap als meer dan één computer vermeld, andere dan de SBS 2003-computer meer dan één keer.
  4. Op deAlgemeentabblad, schakel deGlobale catalogusde rol van globale catalogus toewijzen aan deze computer en klik vervolgens op selectievakjeOK.

   OpmerkingAls deGlobale catalogushet selectievakje niet is ingeschakeld, gaat u naar stap 8.
  5. Start alle computers waarop u de rol van globale catalogus-server verwijderd.

   OpmerkingWacht totdat de account- en schemagegevens repliceren naar de globale catalogusserver.
 9. FSMO-rollen overbrengen naar de SBS 2003-computer. Hiertoe de volgende stappen uit voor elke FSMO-rol:
  1. De relatieve ID (RID)-Master overdragen rol. Om dit te doen:
   1. Klik opStart, wijsSysteembeheer, en klik vervolgens opActive Directory: gebruikers en Computers.
   2. Klik met de rechtermuisknop op de naam van uw organisatie, klikt u opAlle taken, en klik vervolgens opOperations-Masters.
   3. In deOperations-Mastershet dialoogvenster, klikt u op deVERWIJDERENtabblad.
   4. In deOperations-Mastershet dialoogvenster, klikt u opWijzigen.
   5. Klik opJaom te bevestigen dat u wilt overdragen van de rol en klik vervolgens opOK.
  2. Rol van PDC-emulatormaster overdragen. Om dit te doen:
   1. Klik opStart, wijsSysteembeheer, en klik vervolgens opActive Directory: gebruikers en Computers.
   2. Klik met de rechtermuisknop op de naam van uw organisatie, klikt u opAlle taken, en klik vervolgens opOperations-Masters.
   3. In deOperations-Mastershet dialoogvenster, klikt u op dePDCtabblad.
   4. In deOperations-Mastershet dialoogvenster, klikt u opWijzigen.
   5. Klik opJaom te bevestigen dat u wilt overdragen van de rol en klik vervolgens opOK.
  3. De rol van infrastructuurmaster overdragen. Om dit te doen:
   1. Klik opStart, wijsSysteembeheer, en klik vervolgens opActive Directory: gebruikers en Computers.
   2. Klik met de rechtermuisknop op de naam van uw organisatie, klikt u opAlle taken, en klik vervolgens opOperations-Masters.
   3. In deOperations-Mastershet dialoogvenster, klikt u op deInfrastructuurtabblad.
   4. In deOperations-Mastershet dialoogvenster, klikt u opWijzigen.
   5. Klik opJaom te bevestigen dat u wilt overdragen van de rol en klik vervolgens opOK.
  4. De rol van domeinnaamgevingsmaster overdragen. Om dit te doen:
   1. Klik opStart, wijsSysteembeheer, en klik vervolgens opActive Directory: domeinen en vertrouwensrelaties.
   2. Klik met de rechtermuisknopActive Directory: domeinen en vertrouwensrelaties, en klik vervolgens opOperations-Master.
   3. In deOperations-Master wijzigenhet dialoogvenster, klikt u opWijzigen.
   4. Klik opJaom te bevestigen dat u wilt overdragen van de rol en klik vervolgens opOK.
   5. Klik opSluitenSluit het dialoogvenster.
  5. De rol van schemamaster overdragen. Om dit te doen:
   1. U kunt het hulpprogramma schemamaster overdragen van de functie. Het bestand Schmmgmt.dll moet echter worden geregistreerd met het hulpprogramma Schemamaster als MMC-module. Schmmgmt.dll registreren, klik opStart, klik opUitvoeren, typregsvr32 schmmgmt.dll, en klik vervolgens opOK.

    OpmerkingU ontvangt een bericht waarin wordt bevestigd dat de registratie gelukt is.
   2. Klik opStart, klik opUitvoeren, typMMC, en klik vervolgens opOK.
   3. Klik opBestand, en klik vervolgens opSoftware-module.
   4. In deBeschrijvinggebied, klikt u opToevoegen.
   5. Klik opActive Directory-Schema, klik opToevoegen, en klik vervolgens opSluiten.
   6. Klik opOK.
   7. Klik met de rechtermuisknopActive Directory-Schema, en klik vervolgens opDomeincontroller wijzigen.
   8. In deSelecteer DCgebied, klikt u opNaam opgeven, typ de naam van de SBS 2003-computer en klik vervolgens opOK.
   9. Klik met de rechtermuisknopActive Directory-Schema, en klik vervolgens opOperations-Master.
   10. In deSchemamaster wijzigenhet dialoogvenster, klikt u opWijzigen.
   11. Klik opJa, klik opOK, en klik vervolgens opSluiten.
   Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
   324801FSMO-rollen weergeven en overbrengen in Windows Server 2003
 10. De licentieserver site verplaatsen naar de SBS 2003-computer. Om dit te doen:
  1. Klik op SBS 2003-computerStart, wijsSysteembeheer, en klik vervolgens opActive Directory: Sites en Services.
  2. VouwSites, en klik vervolgens opStandaard-eerste-Site-Name.
  3. Klik met de rechtermuisknopInstellingen voor licentieverlening, en klik vervolgens opEigenschappen.
  4. Klik opWijzigen, typ de naam van de nieuwe SBS 2003-computer in deVoer de naam van het object selecterengebied en klik vervolgens opOK.
  5. Klik opOKSluit deEigenschappen voor website-licentieverleninghet dialoogvenster.

   Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
   273475Licentiëring in verschillen met Windows NT 4.0 en Windows 2000
 11. Wacht totdat de nieuwe Active Directory-objecten worden gerepliceerd naar de SBS 2003-computer. Hoe lang die dit duurt, is afhankelijk van de grootte van Active Directory en netwerkprestaties. U kunt de Active Directory-gebeurtenislogboek controleren of dat replicatie is voltooid weergeven. SBS 2003 geïntegreerd Setup-programma kan niet doorgaan als replicatie niet voltooid of replicatie is mislukt.

  Replicatie testen, kunt u een nieuwe testgebruiker op een domeincontroller en na enkele minuten controleren of dat het object is gerepliceerd naar de SBS 2003-computer. U kunt ook afdwingen replicatie vanaf een domeincontroller. Om dit te doen:
  1. Klik op SBS 2003-computerStart, wijsSysteembeheer, en klik vervolgens opActive Directory: Sites en Services.
  2. Vouw in het linkerdeelvensterStandaard-eerste-Site-Name, vouwServers, en klik op de domeincontroller die u repliceren wilt uit.
  3. Klik opNTDS-instellingen. Een of meer objecten worden weergegeven in het rechterdeelvenster. Een van deze objecten is een koppeling naar de domeincontroller die u repliceren wilt uit. Zie de 'gebruikersvriendelijke' naam van het object, met de rechtermuisknop op het object en de naam weergeven. Klik met de rechtermuisknop op het domeincontrollerobject-controller en klik vervolgens opNu repliceren. De replicatie onmiddellijk uitgevoerd.
 12. De DNS-instellingen wijzigen op alle domeincontrollers naar de nieuwe computer SBS 2003 als primaire DNS-server. Hiertoe de volgende stappen uit.

  OpmerkingVolg deze stappen op alle domeincontrollers in de Active Directory, inclusief de SBS 2003-computer.
  1. Klik opStart, wijsConfiguratiescherm, wijsNetwerkverbindingen, klik met de rechtermuisknop op de interne netwerkverbinding en klik vervolgens opEigenschappen.
  2. SelecteerInternetprotocol (TCP/IP), en klik vervolgens opEigenschappen.
  3. De voorkeurs-DNS-server wijzigen. Typ het IP-adres van de SBS 2003-computer als de voorkeurs-DNS-server. Controleer deze wijziging ook op SBS 2003-computer.

   OpmerkingDe alternatieve DNS-server kan verwijzen naar de vorige voorkeurs-DNS-server als een server waarop de Active Directory-zone is.
 13. SBS 2003 CD 1 invoegen in het CD- of DVD-station en doorgaan met het geïntegreerde Setup SBS 2003 en de bijbehorende onderdelen op SBS 2003-computer.
 14. Als u al Microsoft Exchange Server is geïnstalleerd in de organisatie, installeert de geïntegreerde installatie Exchange Server in de bestaande organisatie. Als u al een Exchange 2003-Server of een Exchange 2000 Server in uw organisatie en u van plan bent om de Exchange-Server, kunt u verplaatsen postbussen en openbare mappen naar de nieuwe Exchange 2003 Server voordat u de oude Exchange Server buiten gebruik stellen.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  822931De eerste Exchange Server 2003-computer verwijderen uit de beheergroep

  Verplaatsen van postbussen en openbare mappen als volgt:
  1. Open de Exchange System Manager op de bestaande Exchange Server in de organisatie. Klik hiertoe opStart, wijsAlle programma 's, wijsMicrosoft Exchange, en klik vervolgens opSystem Manager.
  2. Boven de structuur in het linkerdeelvenster met de rechtermuisknop op deOrganisatienaam (Exchange)pictogram en klik vervolgens opEigenschappen.
  3. Selecteer deDisplay administrative groupsselectievakje in, selecteer deRoutegroepen weergevenen klik vervolgens opOK.
  4. Vouw deGeadresseerdencontainer en klik vervolgens opGeadresseerde updateservices.
  5. Dubbelklik op elk item en typ de naam van de nieuwe Exchange-Server waarop de SBS 2003-computer in deExchange servergebied.
  6. VouwBeheergroepen, vouwNaam van beheergroep, vouwRoutegroepen, en klik opEerste groep routering.
  7. Klik opVerbindingslijnen, met de rechtermuisknop op SMTP-connector indien aanwezig, de server wijzigen die wordt vermeld in deLokale bruggenhoofdende nieuwe SBS 2003-computer en klik op het gebiedOK.
  8. In het linkerdeelvenster onderEerste groep routering, klik opLeden.
  9. In het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op de nieuwe SBS 2003-computer en klik vervolgens opInstellen als hoofdsectie.
  10. Vouw in het linkerdeelvensterBeheergroepen, vouwNaam van beheergroep, vouwServers, en klik op de Exchange-Server die bestond voordat u de nieuwe Exchange-Server toegevoegd op SBS 2003-computer.
  11. VouwEerste opslaggroep, vouwPostbusarchief, en klik vervolgens opPostvakken.
  12. Selecteer alle postvakken, postvakken met de rechtermuisknop en klik vervolgens opExchange-taken.
  13. Klik in de Wizard Exchange TaskPostvak verplaatsen, en klik vervolgens opVolgende.
  14. Selecteer de nieuwe SBS 2003-computer in deServeren klik vervolgens opVolgende.
  15. Opgeven hoe u de procedure Move Mailbox beschadigde berichten verwerken en klik vervolgens opVolgendetwee keer voor alle postbussen naar de nieuwe computer SBS 2003 re-home.

   OpmerkingDeze procedure ook re-homes openbare mappen naar de nieuwe computer SBS 2003.
  16. Klik opVoltooien.
  17. Als replicatie voltooid is, verwijder Exchange Server van de computer te buiten. Als de computer die buiten ook een domeincontroller is, voert u het programma Dcpromo.exe deze computer verwijderen uit het domein voordat u fysiek verwijderen.

   OpmerkingU moet alle gebruikers van Exchange Server naar de nieuwe Exchange-Server opdracht geven.

   Als een domeincontroller wordt afgehaald en de Wizard Active Directory installeren (Dcpromo.exe) wordt eerst uitgevoerd de domeincontroller een lidserver te verlagen, bestaat het computerobject nog als een domeincontroller in Active Directory. Het vorige computerobject in de moet worden verwijderd uit Active Directory.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het handmatig verwijderen van de configuratiegegevens voor de domeincontroller van Active Directory:
   216498Gegevens in Active Directory een mislukte degradatie verwijderen
   OpmerkingVoordat fysiek u elke domeincontroller in het netwerk stellen, moet dat u de domeincontroller degraderen met het programma Dcpromo.exe.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 884453 - Laatst bijgewerkt: 03/17/2011 09:59:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbhowto kbinfo kbmt KB884453 KbMtnl
Feedback