Er is geen tekst op de titelbalk als u een mediaclip afspeelt in Windows Media Player 10

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u een mediaclip afspeelt in Microsoft Windows Media Player 10, wordt de titelbalk weergegeven zonder tekst. Dit probleem treedt op als de mediabron gebruikmaakt van SAMI-ondertiteling (Microsoft Synchronized Accessible Media Interchange). Het probleem doet zich ook voor bij andere multimediaprogramma's van Microsoft, zoals Microsoft Encarta Encyclopedia.
Oorzaak
Dit probleem treedt op als u de mediaclip afspeelt vanuit een mediabron op uw lokale computer.

Opmerking De mediabron kan een cd zijn, een vaste schijf of een mediabestand dat op uw computer is opgeslagen.
Workaround
U kunt dit probleem omzeilen door eerst te controleren of de mediabron ondertiteling bevat. Ga als volgt te werk als dat het geval is:
  1. Start Windows Media Player 10.
  2. Open het menu Afspelen, wijs Bijschriften en ondertitels aan en klik op Aan indien beschikbaar.
  3. Speel de mediaclip opnieuw af.
  4. Als het probleem nog steeds optreedt, klikt u op Opties in het menu Extra.
  5. Schakel op het tabblad Beveiliging het selectievakje Ondertitels weergeven indien aanwezig in en klik op OK.
wmp wmp10 sami
Eigenschappen

Artikel-id: 885008 - Laatst bijgewerkt: 01/13/2015 00:04:31 - Revisie: 1.5

Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Encarta Encyclopedia 2000 Concise Edition, Microsoft Encarta Encyclopedia 2000 Deluxe Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb KB885008
Feedback