De prestaties van 1394-apparaten nemen af nadat u Windows XP Service Pack 2 hebt geïnstalleerd

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Symptomen
Nadat u Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) op uw computer hebt toegepast, nemen de prestaties van uw 1394a- of 1394b FireWire-apparaten sterk af. Een voorbeeld van zo'n apparaat is een S400 digitale camera.
Oorzaak
Het probleem doet zich voor wanneer u een 1394a- of 1394b FireWire-apparaat aansluit op een 1394b-poort. De oorzaak van het probleem is dat na de Windows XP SP2-upgrade de snelheid van 1394-poorten wordt ingesteld op S100.
Oplossing

Informatie over de update

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet pakket Update voor Windows XP (KB885222) nu downloaden.

Releasedatum: 17 december 2004

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Voorwaarden

U kunt deze update alleen installeren als Windows XP SP2 al op de computer is geïnstalleerd.

Opstartinformatie

Nadat u deze update hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.

Informatie over vervanging van updates

Deze update wordt niet door een latere hotfix of update vervangen.

Registerinformatie

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Als u na de installatie van deze update een hostcontroller voor een nieuw 1394-apparaat toevoegt aan uw computer, moet u de vermelding SidSpeed voor de nieuwe 1394-hostcontroller aan het Windows-register toevoegen of deze vermelding wijzigen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI\1394_hc_hw_id\1394_exemplaar_id\Device Parameters
 3. Als de SidSpeed-waarde niet in het rechterdeelvenster wordt vermeld wanneer u klikt op de subsleutel Device Parameters in stap 2, moet u deze waarde zelf invoeren. Wijs hiertoe in het menu Bewerken de optie Nieuw aan, klik op DWORD-waarde, typ SidSpeed en druk op ENTER.
 4. Klik met de rechtermuisknop op SidSpeed en klik vervolgens op Wijzigen.
 5. Typ in het vak Waardegegevens een van de waarden uit de volgende tabel en klik op OK.
  WaardeSnelheid
  0S100-snelheid
  1S200-snelheid
  2S400-snelheid (standaardwaarde)
  3S400/S800-snelheid (waarde voor Windows XP Service Pack 1 [SP1])
  Opmerking Als u een waarde lager dan 3 opgeeft, gebruikt SidSpeed de waarde 0 (S100-snelheid).
 6. Sluit de Register-editor af.
Voer de onderstaande procedure uit om de gegevens van de FireWire-controller te vinden:
 1. Open Apparaatbeheer. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op Deze computer in het menu Start, klik op Beheren en klik op Apparaatbeheer onder Systeemwerkset. U kunt ook met de rechtermuisknop op Deze computer klikken, Eigenschappen kiezen, het tabblad Hardware openen en op Apparaatbeheer klikken.
 2. Zoek de FireWire-controller in de sectie IEEE 1934 Bus host controllers.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de FireWire-controller, klik op Eigenschappen en open het tabblad Details.
 4. Klik op Apparaatinstantie-id. U ziet een reeks letters en cijfers, zoals in dit voorbeeld:
  PCI\VEN_104C&DEV_8020&SUBSYS_00D81028&REV_00\4&19FD8D60&0&60F0
  De gegevens tussen de twee schuine strepen (\) vormen de '1394_hc_hw_id'. “VEN_104C&DEV_8020&SUBSYS_00D81028&REV_00” is de hardware-id in dit voorbeeld. De gegevens na de tweede schuine streep (\) vormen de '1394_instantie-id'. “4&19FD8D60&0&60F0” is de instantie-id in dit voorbeeld.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze update heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte Bestandsnaam  -----------------------------------------------------------------  04-nov-2004 20:59 5.1.2600.2549  6.656 Cstupd1394sidspeed.dll   04-nov-2004 19:33 5.1.2600.2549 61.184 Ohci1394.sys
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Meer informatie
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
824684Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Eigenschappen

Artikel-id: 885222 - Laatst bijgewerkt: 04/07/2006 06:07:00 - Revisie: 5.0

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbbug kbfix kbqfe atdownload kbwinxppresp3fix kbhotfixserver KB885222
Feedback