Uw computer reageert niet meer wanneer u deze opnieuw opstart om de installatie van Windows XP Service Pack 2 of Windows XP Tablet PC Edition 2005 te voltooien

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u een probleem oplost waarbij uw computer niet meer reageert (vastloopt) als u deze opnieuw opstart ter voltooiing van de installatie van Microsoft Windows XP Service Pack 2 of Windows XP Tablet PC Edition 2005. Dit probleem doet zich voor op een beperkt aantal systemen dat een BIOS-versie (basic input/output system) gebruikt dat geen productieondersteuning biedt voor Intel Pentium 4- en Intel Celeron D-processors op basis van de Prescott C-0 stepping.
Symptomen
Als u de computer opnieuw opstart na de installatie van Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) of Windows XP Tablet PC Edition 2005, reageert de computer niet meer (loopt vast).

Dit probleem doet zich voor als u een van de volgende opties selecteert bij het opstarten van de computer:
 • Normal
 • Laatste bekende juiste configuratie
 • Veilige modus
 • Veilige modus met opdrachtprompt
Oorzaak
Dit probleem kan optreden in de volgende gevallen:
 • U gebruikt een computer met een Intel Pentium 4- of Intel Celeron D-processor die is gebaseerd op Prescott C-0-stepping.
 • De computer is voorzien van een ongeschikte BIOS-versie.

  Opmerking Een BIOS-versie met onjuiste specificatie biedt geen ondersteuning voor de processor die op uw computer is geïnstalleerd.
Oplossing
U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen:

Methode 1

Neem contact op met de fabrikant van uw computer voor een recente versie van het BIOS dat productieondersteuning biedt voor de processor die op uw computer is geïnstalleerd.

Methode 2

Als u Windows XP SP2 niet hebt geïnstalleerd, kunt u de essentiële update voor Windows XP (KB885626) installeren en daarna Windows XP SP2.

Informatie over de update

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
DownloadenDe essentiële update voor Windows XP (KB885626) nu downloaden.Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd uitgebracht. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.
Workaround
Als u dit probleem wilt omzeilen als u Windows XP SP2 al hebt geïnstalleerd en uw computer niet kan worden opgestart, kunt u voorlopig een van de volgende methoden gebruiken totdat u het bijgewerkte bestand Update.sys installeert of een bijgewerkte versie van het BIOS hebt verkregen.

Opmerking U moet alle volgende stappen voltooien voordat u verdere software-updates op uw systeem installeert.

Methode 1: Gebruik de Windows XP Herstelconsole

Ga als volgt te werk om de computer op te starten met de Windows Herstelconsole:
 1. Plaats de Windows XP-opstartdiskette in het diskettestation of plaats de Windows XP-cd in het cd-rom- of dvd-romstation en start de computer opnieuw op.

  Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van Windows XP installatiediskettes, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  310994Opstartdiskettes van Windows XP Setup downloaden
 2. Klik op een of meer van de opties die vereist zijn om de computer opnieuw op te starten vanaf het cd-romstation of vanaf het dvd-romstation als u hierom wordt gevraagd.
 3. Druk vanuit het scherm Setup op R om de Herstelconsole te starten.
 4. Typ het nummer van de Windows XP SP2-installatie die het vastlopen van de computer heeft veroorzaakt. U moet dit nummer typen, ook al wordt slechts één installatie weergegeven.
 5. Typ het Administrator-wachtwoord en druk op Enter.
 6. Typ het volgende bij de opdrachtprompt en druk op Enter:

  cd system32\drivers

 7. Typ ren update.sys update.sp2 bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
 8. Typ exit bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
 9. Haal de BIOS-update op. Volg de instructies om uw computer bij te werken.
 10. Start Windows XP SP2.
 11. Klik op Start, vervolgens op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 12. Typ het volgende bij de opdrachtprompt en druk op Enter:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 13. Typ move update.sp2 update.sys bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
 14. Breng de essentiële update voor Windows XP (KB885626) aan die eerder in dit artikel is vermeld.

  Waarschuwing Gebruik de computer niet zonder dat u een bijgewerkt Update.sys-bestand hebt geïnstalleerd.
 15. Start de computer opnieuw op.

Methode 2: Een alternatieve Windows-installatie starten

Ga als volgt te werk om uw computer op te starten als de computer is geconfigureerd om te starten vanuit meerdere Microsoft Windows-installaties:
 1. Start de computer en selecteer een werkende Windows-partitie.
 2. Klik op Start, vervolgens op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 3. Typ het volgende bij de opdrachtprompt en druk op Enter:

  cd WinXPSP2\system32\drivers

  In deze stap is WinXPSP2 het pad naar de Windows-map waarin Windows XP SP2 is geïnstalleerd.
 4. Typ move update.sys update.sp2 bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
 5. Typ exit bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
 6. Start de computer opnieuw op en start de Windows XP SP2-installatie
 7. Haal de BIOS-update op. Volg de instructies om uw computer bij te werken.
 8. Start Windows XP SP2.
 9. Klik op Start, vervolgens op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 10. Typ de volgende opdracht bij de MS-DOS-prompt:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 11. Typ move update.sp2 update.sys bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
 12. Start de computer opnieuw op.
 13. Breng de essentiële update voor Windows XP (KB885626) aan die eerder in dit artikel is vermeld.

  Waarschuwing Gebruik de computer niet zonder dat u een bijgewerkt Update.sys-bestand hebt geïnstalleerd.
Meer informatie
Windows XP biedt een speciale update voor processor-stepping die onafhankelijk van het BIOS kan worden uitgevoerd ter ondersteuning van de geïnstalleerde processor. Als een besturingssysteem de Intel-update voor productieondersteuning voor een processor niet kan laden, kunnen stop- of startfouten voorkomen. In dat geval biedt het BIOS niet de vereiste productieondersteuning en veroorzaakt de Intel-update voor productieondersteuning in Windows XP het vastlopen van het systeem.

Ga als volgt te werk om vast te stellen of uw computer gebruikmaakt van een Intel Pentium 4- of een Intel Celeron D-processor op basis van Prescott C-0 stepping en een BIOS dat geen productieondersteuning biedt:
 1. Maak een opstartdiskette door een opstartdisketteversie te downloaden van de Intel Processor Frequency ID Utility. Als u dit programma wilt downloaden, gaat u naar de volgende Intel-website:
 2. Start de computer op met behulp van de opstartdiskette die u in stap 1 hebt gemaakt.
 3. Controleer op het tabblad CPUID-gegevens de specificaties van uw computer. Computers die met dit probleem kampen, hebben de volgende specificaties:
  • CPU Family-waarde F.
  • CPU Model-waarde 3.
  • CPU Stepping-waarde 3.
  • CPU Revision-waarde 3, 2, 1 of 0.
Meer informatie over dit probleem kunt u vinden op de volgende Intel-website:De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
WinXPSP2 XPSP2
Eigenschappen

Artikel-id: 885626 - Laatst bijgewerkt: 08/24/2007 19:51:00 - Revisie: 4.2

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

 • kbtshoot kbqfe kbprb atdownload kbhotfixserver KB885626
Feedback