Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Aangepaste Outlook 2003-beveiligingsinstellingen implementeren op clientcomputers met de groepsbeleidinstelling 'Outlook-virusbeveiligingsinstellingen'

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Inleiding

In de sectie Deploying the customized Outlook security settings to client computers van het bestand Readme.doc van het Outlook Administrator Pack (Admpack.exe) worden twee methoden beschreven om de aangepaste Microsoft Outlook-beveiligingsinstellingen voor gebruikers in te schakelen.

Opmerking Het Outlook Administrator Pack maakt deel uit van de Microsoft Office 2003 Resource Kit.

De eerste methode bestaat eruit de wijzigingen door te voeren door Office 2003 te installeren via groepsbeleid. De tweede methode kunt u gebruiken als u de aangepaste instellingen wilt inschakelen wanneer u Office 2003 niet hebt geïmplementeerd via Groepsbeleid.

Bij de tweede methode moet u de geconfigureerde registervermelding CheckAdminSettings toevoegen aan de subsleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Security van elke clientcomputer. U kunt de registervermelding CheckAdminSettings configureren om ervoor te zorgen dat Microsoft Office Outlook 2003 in de openbare map Outlook Security Settings op de Microsoft Exchange-server zoekt naar beveiligingsinstellingen. U kunt de registervermelding CheckAdminSettings toevoegen aan clientcomputers door een registerbestand met de geconfigureerde subsleutel toe te voegen aan een aanmeldingsscript, door het bestand te kopiëren naar een gedeelde server voor uitvoering door gebruikers of door een snelkoppeling naar het bestand op te nemen in een e-mailbericht.

Lees voor meer informatie over virusbeveiliging in Outlook en de functie en het gebruik van de hier besproken instellingen het onderwerp 'Customizing Outlook 2003 to help prevent viruses' op de website van de Microsoft Office 2003 Resource Kit:

In dit artikel wordt een derde methode besproken, die niet is opgenomen in het bestand Readme.doc van het Outlook Administrator Pack (Admpack.exe) in de Office 2003 Resource Kit. Deze derde methode komt erop neer dat u een groepsbeleidsobject gebruikt om de registervermelding CheckAdminSettings te implementeren op clientcomputers via de beleidsinstelling Outlook-virusbeveiligingsinstellingen. Deze groepsbeleidsinstelling maakt deel uit van de sjabloon Outlk11.adm. Als u groepsbeleid toepast in uw omgeving, is het raadzaam deze derde methode en niet de tweede methode te gebruiken om de registervermelding CheckAdminSettings toe te voegen aan clientcomputers.
Meer informatie
Ga als volgt te werk om een groepsbeleidsobject te configureren voor de implementatie van de groepsbeleidsinstelling Outlook-virusbeveiligingsinstellingen, zodat Outlook 2003 beveiligingsinstellingen zoekt op de Microsoft Exchange-server:
 1. Als de sjabloon Outlk11.adm nog niet is geïnstalleerd, downloadt en installeert u de beleidssjablonen van Office 2003.

  Voor meer informatie over het verkrijgen en installeren van de Office 2003-sjablonen klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  826170 Beheerders kunnen gebruikmaken van Office-beleidssjablonen met de instellingen van het Groepsbeleid van Windows
 2. Kopieer het sjabloonbestand Outlk11.adm naar de map %windir%\Inf op de domeincontroller.
 3. Klik op de domeincontroller op Start, wijs Programma's of Alle programma's aan (afhankelijk van het besturingssysteem), wijs Systeembeheer aan en klik op Active Directory: gebruikers en computers.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de naam van het domein of de organisatie-eenheid waaraan u het groepsbeleidsobject wilt toewijzen en klik op Eigenschappen.
 5. Open het tabblad Groepsbeleid.
 6. Als u een bestaand groepsbeleidsobject wilt wijzigen, klikt u op het gewenste object en vervolgens op Bewerken.
 7. Als u een nieuw groepsbeleidsobject wilt toevoegen, klikt u op Nieuw, typt u een naam voor het object en klikt u op Bewerken.
 8. Klik onder Gebruikersconfiguratie met de rechtermuisknop op Beheersjablonen en klik op Sjablonen toevoegen/verwijderen.
 9. Klik in het dialoogvenster Sjablonen toevoegen/verwijderen achtereenvolgens op Toevoegen, OUTLK11.ADM, Openen en Sluiten.
 10. Vouw achtereenvolgens Beheersjablonen, Microsoft Office Outlook 2003 en Extra | Opties uit en klik op Beveiliging.
 11. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op Outlook-virusbeveiligingsinstellingen.
 12. Schakel de beleidsinstelling in door Ingeschakeld te selecteren.
 13. Klik in de lijst Apply individual settings for Outlook virus security op het item dat overeenkomt met de openbare map die u op de Exchange-server hebt gemaakt. Klik bijvoorbeeld op Look in the Outlook Security Settings folder.
 14. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
 15. Sluit het venster Groepsbeleid.

  Opmerking Clientcomputers kunnen de instellingen voor groepsbeleid alleen ontvangen als ze de machtigingen Lezen en Groepsbeleid toepassen hebben. U kunt de machtigingen controleren door te klikken op Eigenschappen en vervolgens het tabblad Beveiliging te openen. De groep Geverifieerde gebruikers heeft standaard de machtigingen Lezen en Groepsbeleid toepassen voor groepsbeleidsobjecten. Klik op OK nadat u de beveiligingsinstellingen hebt gecontroleerd.
 16. Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen voor domeinnaamof Eigenschappen voor naam_organisatie-eenheid te sluiten.
 17. Sluit Active Directory: gebruikers en computers.
 18. Ga als volgt te werk om groepsbeleidsinstellingen direct bij te werken:
  1. Klik op Start en op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
  2. Typ op een domeincontroller met Microsoft Windows 2000 Server secedit /refreshpolicy user_policy /enforce en druk op Enter.

   Typ op een domeincontroller met Microsoft Windows Server 2003 gpupdate /target:user /force en druk op Enter.
Als een gebruiker aan wie de groepsbeleidsinstelling is toegewezen zich afmeldt en weer aanmeldt, of de computer opnieuw opstart, wordt de volgende subsleutel toegevoegd aan het register.

Opmerking De subsleutel wordt bijgewerkt als deze al bestaat.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Security
De waarde van de registervermelding CheckAdminSettings komt overeen met de optie die u hebt geselecteerd in de lijst Apply individual settings for Outlook virus security. In de onderstaande lijst staan de waarden die u kunt gebruiken voor de registervermelding CheckAdminSettings, afhankelijk van de optie die u hebt geselecteerd in de lijst Apply individual settings for Outlook virus security:
 • De optie Use default administrative settings. Deze optie komt overeen met de waarde 0.
 • De optie Look in the Outlook Security Settings folder. Deze optie komt overeen met de waarde 1.
 • De optie Look in the Outlook 10 Security Settings folder. Deze optie komt overeen met de waarde 2.
Referenties
Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het beheren van Office 2003-configuraties met groepsbeleid:Meer informatie over het Outlook Administrator Pack vindt u op de volgende Microsoft-website:Voor meer informatie over het direct bijwerken van groepsbeleidsinstellingen klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
227448 Groepsbeleid opnieuw toepassen met Secedit.exe
298444 Een beschrijving van het hulpprogramma voor updates van het groepsbeleid
Klik voor meer informatie over het verlenen van machtigingen voor een groepsbeleidsobject op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
273857 Gebruikers toegang geven tot groepsbeleidobjecten
ol2003 GPO adm OutlookSecurity.oft
Eigenschappen

Artikel-id: 885682 - Laatst bijgewerkt: 01/15/2008 18:29:00 - Revisie: 7.0

Microsoft Office Outlook 2003

 • kbhowto KB885682
Feedback